29.6.2011
14:40:20
Vozidlo
Země výroby
Zdvih. objem/Výkon
Označení motoru
Klíč RB
AUDI / A6 2.5 TDI / 10/1994 - 10/1997 / Limuzína se stupňovitou zádí
D
2.5 / 103 kW
AEL
AUD 433
Doporučené výměnné intervaly
z
z
z
z
Řemen vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla:
Každých 30 000 km - přezkoušet a seřídit.
Každých 120 000 km - vyměnit
Je bezpodmínečně nutné přihlédnout k provozním podmínkám a záznamům o
provedených pracích v servisní knížce vozidla.
Poškození motoru
UPOZORNENÍ: Ačkoliv při přetržení řemenu dojde za normálních okolností k
poškození motoru, doporučuje se před demontáží hlavy válců provést kontrolu
kompresních tlaků.
Pracovní doby - hod.
Demontáž a montáž 3,70
Speciální nářadí
z
z
z
z
z
Přidržovací přípravek pro řemenici klikového hřídele - č. 3256.
Klíč na napínací kladku - č. 3355.
Přidržovací nástroj na ozubené kolo - č. 3036.
Seřizovací pravítko vačkového hřídele - č. 2065A.
Přidržovací nástroj pro viskózní větrák - č. 3212.
Základní pokyny
z
z
z
z
z
z
z
Odpojit baterii.
Je-li ozubený řemen sejmutý, NEOTÁČET klikovým a vačkovým hřídelem.
Vymontovat žhavicí svíčky, aby bylo možno motorem lehce otáčet.
Motor protáčet (pokud není udáno jinak) v normálním smyslu otáčení.
Motor protáčet POUZE pomocí kola na klikovém hřídeli, nikoliv pomocí
ostatních ozubených kol.
Dodržet všechny stanovené utahovací momenty.
Po výměně ozubeného řemene přezkoušet začátek podávání vstřikovacího
čerpadla.
Demontáž
1. Demontovat:
{ Horní kryt motoru.
{ Uzavírací plech kapoty motoru.
1
{
{
{
{
{
{
{
{
Kryt řemenice čerpadla posilovače řízení.
Napínací kladka hnacího řemene přídavných agregátů.
Větrák s viskózní spojkou (levý závit). Použít nástroj č. 3212.
Hnací řemen přídavných agregátů.
Hadice nasávaného vzduchu k čističi vzduchu.
Vedení vzduchu větráku s viskózní spojkou.
Větrák chladiče a límec větráku.
Horní kryt ozubeného řemene [1] .
2. Odstranit dva šrouby držáku olejového vedení. Použít přidržovací přípravek
pro řemenici klikového hřídele. Nástroj č. 3256.
3. Uvolnit střední šroub řemenice klikového hřídele [2] .
4. Otočit klikový hřídel na HÚ prvního válce. Časovací značky musí být
vyrovnány [3] nebo [19] .
UPOZORNENÍ: Přezkoušet zrcátkem, zda je vyrovnán menší ze dvou zářezů na
řemenici klikového hřídele.
5. Časovací značky vstřikovacího čerpadla musí být vyrovnány [4] .
6. Pokud tomu tak není: Otočit klikový hřídel jednu otáčku vpravo.
7. Demontovat:
{ Šrouby řemenice klikového hřídele [5] .
{ Střední šroub řemenice klikového hřídele [2] .
{ Řemenici klikového hřídele [6] .
{ Spodní kryt ozubeného řemene [7] .
{ Kryt řemene vstřikovacího čerpadla.
{ Víko hlavy válců.
8. Uvolnit matici napínací kladky řemene vstřikovacího čerpadla [10] .
Odstranit napínací pružinu [11] . Odsunout napínací kladku od řemene.
Utáhnout lehce matici.
9. Přidržet zadní kolo vačkového hřídele proti pohybu. Použít nástroj č. 3036
[12] . Odstranit šroub a příložku [13] .
10. Sejmout zadní kolo vačkového hřídele a řemen vstřikovacího čerpadla.
11. Nasadit seřizovací pravítko č. 2065A na zadním konci vačkového hřídele
[14] . Vyrovnat vačkový hřídel pomocí měrek [15] .
12. Uvolnit šroub napínací kladky [8] . Odsunout napínací kladku od řemene.
Použít nástroj č. 3355 [9] .
13. Utáhnout lehce šroub napínací kladky [8] .
14. Sejmout ozubený řemen.
UPOZORNENÍ: Klikový hřídel se nesmí pohnout.
Montáž
1. Uvolnit šroub kola vačkového hřídele o 1/2 otáčky [16] . Sklepat ozubené
kolo opatrně z kužele.
2
UPOZORNENÍ: Ozubené kolo se musí nechat volně bez naklápění otáčet.
2. Ujistit se, že se klikový hřídel nepohnul.
3. Nasadit ozubený řemen ve směru vlevo dokola, počínaje od kola klikového
hřídele. Dbát na to, aby byl řemen mezi ozubenými koly napnutý.
4. Uvolnit šroub napínací kladky [8] .
5. Otáčet napínací kladkou, až se ukazatel pohne asi 3 mm vpravo [17] . Použít
nástroj č. 3355 [9] .
6. Uvolnit šroub napínací kladky, aby se ukazatelé vyrovnali [18] .
7. Utáhnout šroub napínací kladky na 25 Nm [8] .
8. Namontovat:
{ Spodní kryt ozubeného řemene [7] .
{ Řemenici klikového hřídele [6] . Utáhnout lehce střední šroub [2] .
9. Časovací značky musí být vyrovnány [3] nebo [19] .
10. Utáhnout šroub kola vačkového hřídele [16] . Utahovací moment: 30 Nm + 90°.
11. Odstranit seřizovací pravítko vačkového hřídele [14] .
12. Namontovat zadní kolo vačkového hřídele. Nasadit šroub a příložku [13] .
Utáhnout šroub právě tolik, aby bylo ještě možno ozubeným kolem otáčet
rukou.
13. Namontovat:
{ Řemen vstřikovacího čerpadla.
{ Napínací pružinu [11] .
14. Uvolnit matici napínací kladky, aby se řemen uvolnil [10] .
15. Časovací značky musí být vyrovnány [3] nebo [19] a [4] .
16. Přidržet zadní kolo vačkového hřídele proti pohybu. Použít nástroj č. 3036
[12] . Utáhnout šroub na 160 Nm [13] .
17. Otočit klikovým hřídelem 1/2 otáčky doprava. Utáhnout matici napínací kladky
na 45 Nm [10] .
18. Otočit klikový hřídel 1 1/2 otáčky na HÚ prvního válce. Časovací značky musí
být vyrovnány [3] a [4] .
19. Přezkoušet znovu napnutí řemene. Ukazatelé nesmějí být vůči sobě posunuty o
více než o 3 mm [17] .
20. Zašroubovat nový střední šroub do řemenice klikového hřídele [2] . Potřít
závit lehce olejem. Utahovací moment: 220 Nm + 270° (3/4 otáčky).
21. Zašroubovat šrouby řemenice klikového hřídele [5] . Utahovací moment: 20 Nm
+ 90°.
22. Díly namontovat v opačném pořadí demontáže.
3
4
Download

Doporučené výměnné intervaly Poškození motoru Pracovní doby