SEZNAM RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ UŽÍVANÝCH ČRS SEVEROČESKÝM ÚZEMNÍM SVAZEM,
KTERÉ JSOU ÚPLNĚ NEBO ČÁSTEČNĚ NA ÚZEMÍ ZVLÁŠTNÍ OCHRANY
Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památek je
zakázáno vjíţdět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní
komunikace, dále je zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat odpady mimo místa
vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, připravovat stravu, vykonávat osobní hygienu, stavět
stan apod.
441 005
441 012
441 013
441 017
441 018
441 019
441 020
441 021
441 022
441 023
441 024
441 025
441 029
441 035
441 039
441 047
441 048
441 056
441 059
441 065
441 066
441 067
441 068
441 069
441 080
441 086
443 006
443 007
443 010
Bílina 6
č.15 Luţice I – přehrada – CHKO České středohoří
č.16 Luţice II – přehrada – CHKO České středohoří
Chřibská Kamenice 2 – CHKO Luţické hory
Jeřický potok 2 – č. 4 Písečák – CHKO Jizerské hory
Kamenice 3 – CHKO České středohoří
Křinice 2 – CHKO Luţické hory
Labe 1 – CHKO Labské pískovce
Labe 2 – CHKO Labské pískovce + CHKO České středohoří
Labe 3 – CHKO České středohoří
Labe 4 – 5 – CHKO České středohoří
Labe 6 – 7 – CHKO České středohoří
Labe 8 – CHKO České středohoří
Labe 9 (pravý břeh Litoměřice – Píšťany) – CHKO České středohoří
Liběchovský potok – CHKO Kokořínsko
Mšeno – přehrada II, III – CHKO Jizerské hory
Ohře 2 – 3 – PR Pístecký les
Ploučnice 1 – CHKO České středohoří
Ploučnice 2 – CHKO České středohoří
Svitava 4 – CHKO Luţické hory
Ţernoseky – CHKO České středohoří
Velký rybník – Přírodní rezervace
Konojedské rybníky – CHKO České středohoří
Fojtův potok 2 – CHKO Jizerské hory
Světlík – Přírodní rezervace
Bílina 5 B – č.4 Mukov – CHKO České středohoří
Panenský potok 2 B – CHKO Luţické hory
Ploučnice 1 B
č.1. Velký Zámecký – CHKO České středohoří
č.2. Lesní I a II, 3. poţ. nádrţ, 4. Hráz – CHKO Labské pískovce
Bystrá 1 – CHKO České středohoří
Černá Nisa 1 – CHKO Jizerské hory
Fojtův potok 1 – CHKO Jizerské hory
443 016
443 017
443 021
443 022
443 024
443 025
443 028
443 029
443 031
443 034
443 038
443 039
443 045
443 052
443 055
443 058
443 060
443 067
Jeřický potok 1 – horní část toku od Mníšku k pramenům
– CHKO Jizerské hory
Jílovský potok 1 – CHKO České středohoří + CHKO Labské pískovce
Kamenice 2 A – CHKO Labské pískovce
Kamenice 2 B – CHKO Labské pískovce + CHKO Luţické hory
Krušnohorský revír 1 – vyjma 6. Rybný a 7. Ţdírnický p. –
CHKO České středohoří
Křinice 1 A – CHKO Labské pískovce + CHKO Luţické hory
Libchava – Šporka 1 – CHKO České středohoří
Lomnice 1 – horní část od Nového Města p. S. k pramenům
– CHKO Jizerské hory
Luční potok – od silnice Litoměřice – Úštěk k pramenům
– CHKO České středohoří
Milešovský potok 1 – CHKO České středohoří
Nisa 4 – Rýnovická Nisa od Rýnovic – CHKO Jizerské hory
Obrtka 1 – úsek Mošnice – Tuhaň – CHKO Kokořínsko
Ploučnice 1 A – CHKO České středohoří
Smědá 2 – od obce Luh k pramenům – CHKO Jizerské hory
Svitava 3 – CHKO Luţické hory
Merboltický potok 1 – CHKO České středohoří
Bobří potok 1 – CHKO České středohoří
Křinice 1 B – CHKO Labské pískovce
V seznamu nejsou uvedeny revíry, které jsou chráněnou rybí oblastí se zákazem lovu
ryb.
Download

Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a