RYBOLOV
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Vážení,
brožura, která se Vám dostává do rukou, Vám pomůže
orientovat se v oblasti lovu ryb ve Středočeském kraji.
Je určena všem milovníkům přírody bez ohledu na úroveň
rybářské vyspělosti jak z řad tuzemských, tak i zahraničních
zájemců, jimž může být vhodným motivačním průvodcem.
Historie lovu ryb je stará jako historie samotného
lidského rodu. Rybolov provází člověka od počátku věků
od nejprimitivnějších forem zabezpečování potravy přes
různé stupně zdokonalování této oblíbené aktivity. V průběhu
vývoje jsou na našem území již v 15. století doloženy velmi
efektivní a vyspělé způsoby rybníkářství, sloužící k cílené
produkci rybího masa a zabezpečení výživy širokých vrstev
obyvatelstva.
Rybářství je hodnotným koníčkem nejen pro ty, kteří
milují odvěké vzrušení spojené s lovem, ale je zálibou i pro
ty, kteří mají blízký vztah k přírodě a péči o ni.
Tato péče spočívá jak v aktivním lovu ryb, tak především
v chovu, zušlechťování a ochraně ryb a ostatních vodních
organismů.
Současné rybníkářství v České republice čerpá z bohaté
kulturní, ale i odborné tradice našich předků. Svojí produkcí
vysoce kvalitních tržních ryb a násady pro zarybňování se
české produkční rybářství řadí k nejpřednějším v evropském
měřítku. Rybolov má v České republice dlouhodobou historii,
na kterou navazuje Český rybářský svaz za regionální podpory
Středočeského kraje.
Rybářské revíry, ve výrazné většině obhospodařované
Českým rybářským svazem (dále jen ČRS), lze rozdělit
na revíry mimopstruhové a revíry pstruhové. Počet
mimopstruhových revírů ve Středočeském kraji je 183,
pstruhových 44.
Právní zastřešení aktivit souvisejících s rybníkářstvím
a výkonem rybářského práva představuje zákon č. 99/2004
Sb., o rybářství, a dále prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.
k tomuto zákonu.
Pro lov ryb na rybářských revírech ČRS si musíte před
samotným lovem ryb obstarat rybářský lístek a povolenku
k lovu ryb. Tyto doklady jste povinen mít vždy u sebe při lovu
ryb a na požádání je předložit ke kontrole. To vše platí i pro
zájemce o rybolov ze zahraničí.
Rybářský Lístek
Rybářský lístek si můžete koupit na obecním úřadě
s rozšířenou působností. Příslušné obecní úřady mají
působnost dle jednotlivých revírů. Podmínkou pro získání
rybářského lístku je předložení osvědčení o získané kvalifikaci
pro vydání prvního rybářského lístku nebo předložení dříve
vydaného rybářského lístku, popřípadě předložení rybářského
lístku, licence nebo obdobného dokladu, vydaného ve státě,
jehož jste občanem. Můžete si zakoupit rybářský lístek
s dobou platnosti 1 rok, 3 roky nebo 10 let.
Jestliže nemáte žádný z těchto dokladů pro vydání
rybářského lístku, doporučujeme:
•
Kontaktujte Středočeský územní svaz ČRS (popřípadě
Radu ČRS) nebo místní organizaci (dále jen MO) ČRS,
která je pro Vás nejdostupnější.
Kontakty na jednotlivé místní organizace ČRS, které
jsou rozdělené podle jednotlivých územních svazů,
najdete pod odkazem místní organizace patřící pod
ČRS Středočeský územní svaz Praha na
http://www.crs-sus.cz.
•
Zde absolvujete test rybářských znalostí a dostanete
osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního
rybářského lístku.
•
S tímto osvědčením zajděte na příslušný obecní úřad
s rozšířenou působností, kde vypíšete příslušnou
žádost a po zaplacení správního poplatku obdržíte
rybářský lístek s dobou platnosti 1 rok, 3 roky nebo
10 let. Pokud plánujete lovit ryby v ČR i do budoucna,
doporučujeme vyřídit si rybářský lístek na dobu 10 let.
Doba platnosti rybářského lístku v letech
Cena v Kč
1
100
3
200
10
500
Povolenka k lovu ryb
ČRS vydává pro členy ČRS i pro cizince několik druhů
povolenek k lovu ryb s různým rozsahem a dobou platnosti.
Nejširší platnost má celosvazová povolenka (platí na všech
revírech ČRS), následují územní povolenky jednotlivých
územních svazů ČRS (platí v jednotlivých regionech)
a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry. Kontakty
na jednotlivé územní svazy mohou zájemci najít pod
odkazem Středočeského kraje – Středočeský územní svaz.
Středočeský územní svaz Praha
Adresa:
K Novým domkům 82
159 00 Praha – Lahovice
Telefon:
+420 224 934 984
Fax:
+420 224 934 196
E-mail:
[email protected]
www:
http://www.crs-sus.cz/
Podle druhu vody se povolenky rozdělují na povolenky
na revíry mimopstruhové a povolenky na revíry pstruhové.
Při získání povolenky k lovu ryb dostanete současně i brožuru
Rybářský řád a soupis mimopstruhových či pstruhových
revírů. Přehled revírů mimopstruhových či pstruhových
s jejich popisem a vyznačením polohy na mapě naleznete
na http://www.crs-sus.cz/ pod odkazem „Soupis revírů“.
Povolenky se prodávají zpravidla s dobou platnosti
na 1 den, 2 dny, 7 dní, 14 dní, 1 měsíc nebo 1 rok.
Povolenku k lovu ryb můžete zakoupit na příslušném
územním svazu ČRS, a to podle regionů, kde máte zájem o lov
ryb. ČRS je rozdělen na sedm regionů, které obhospodařují
rybářské revíry na příslušném území. V rámci Středočeského
kraje je to Středočeský územní svaz (dále jen ÚS), Územní
svaz města Prahy a samostatně stojí rybářský revír údolní
nádrž Orlík.
Ceny povolenek (poplatek uživateli revíru) se liší podle
druhu (mimopstruhové, pstruhové), doby (např. 1 den,
2 dny, 14 dní) a rozsahu platnosti (celosvazová, územní,
místní). Ceník povolenek s kontakty na jednotlivá místa
prodeje najdete na http://www.crs-sus.cz v oddíle „Ceny
povolenek“. Mimo tato místa prodeje můžete zakoupit
povolenku i u dalších prodejců povolenek. Bližší informace
a kontakty na další prodejce povolenek vám sdělí pracovníci
Středočeského ÚS nebo Rady ČRS. V případě zájmu o lov ryb
na ÚN Orlík je vám seznam prodejců povolenek a jejich ceny
k dispozici na http://www.rybsvaz.cz v oddíle „ÚN Orlík“.
Před zahájením lovu ryb i při samotném rybolovu se
musíte řídit platným Rybářským řádem, dle kterého máte
povinnost zapsat do povolenky k lovu datum lovu a číslo
revíru. Při lovu se musíte řídit pravidly, kterými jsou upraveny
doby hájení, povolené způsoby lovu, nejmenší lovné míry
a další pravidla rybaření.
Seznam zkratek:
Český rybářský svaz
Místní organizace
Územní svaz
ČRS
MO
ÚS
Soupis mimopstruhových revírů,
Středočeského územního svazu,
na kterých platí celorepublikové, celosvazové
a územní (krajské) mimopstruhové povolenky
Kód
411 001
411 002
411 132
411 003
411 004
411 005
411 183
411 006
411 007
411 998
411 120
411 187
411 011
411 012
411 013
411 014
411 015
411 016
411 103
411 018
411 019
411 179
Název/GPS
BEROUNKA 3 – MO Beroun
GPS Z: 49°55‘37.876“N, 14°11‘10.765“E,
BEROUNKA 4 A – MO Kladno
GPS Z: 49°59‘14.063“N, 14°2‘41.83“E,
BEROUNKA 4 B – MO Nižbor
GPS Z: 50°0‘3.717“N, 14°0‘21.144“E,
BEROUNKA 5 – MO Křivoklát
GPS Z: 50°1‘35.04“N, 13°54‘55.477“E,
BEROUNKA 6 – MO Rakovník
GPS Z: 50°1‘4.381“N, 13°49‘58.848“E,
BĚLÁ 1 – MO Bělá pod Bezdězem
GPS 50°30‘21.629“N, 14°48‘5.91“E
BILICHOV 1 – MO Smečno
GPS 50°15‘23.083“N, 13°54‘59.282“E
BLANICE VLAŠIMSKÁ 1 a 2 – MO Vlašim
GPS Z: 49°47‘50.153“N, 14°56‘43.313“E
BLANICE VLAŠIMSKÁ 5 – MO Načeradec
GPS 49°36‘27.815“N, 14°54‘8.675“E
BOŽKOV – Středočeský územní svaz
GPS 49°55‘57.672“N, 14°41‘43.577“E
BRODSKÝ – MO Kladruby u Vlašimi
GPS 49°43‘45.136“N, 14°57‘25.972“E
BUŠTĚHRADSKÝ – MO Kladno
Buštěhradský rybník
ČÁSLAVKA 1 a 2 – MO Čáslav
GPS Z: 49°58‘47.793“N, 15°24‘11.463“E,
ČERVENÝ POTOK 1 – MO Zdice
GPS Z: 49°54‘53.235“N, 13°59‘44.332“E
ČERVENÝ POTOK 2 – MO Hořovice
GPS Z: 49°51‘58.923“N, 13°55‘53.228“E
ČERVENÝ POTOK 3 – MO Hořovice
GPS 49°47‘36.848“N, 13°52‘40.982“E
ČERVENÝ POTOK II č. 1 – MO Slaný
GPS 50°13‘20.166“N, 14°3‘32.021“E
DOLANSKÝ POTOK 1 – MO Lidice
GPS Z: 50°9‘40.253“N, 14°15‘40.731“E
DOLANSKÝ POTOK 2 – MO Hřebeč
GPS 50°7‘59.036“N, 14°9‘29.282“E
DOUBRAVA 2 – MO Vrdy
GPS 49°55‘50.022“N, 15°28‘28.618“E
DOUBRAVA 3A – MO Žleby
GPS Z: 49°53‘15.416“N, 15°29‘46.623“E
DŘETOVICKÝ POTOK 1 – MO Smečno
GPS 50°10‘11.545“N, 14°11‘5.735“E
rozloha/délka
18 km 96 ha
4 km 28 ha
8 km 52 ha
15 km 90 ha
15 km 90 ha
3,9 ha
2,4 ha
42,5 km 25 ha
5 km 3 ha
2 ha
1 ha
1,3 ha
22 km 11 ha
13 km 6 ha
12 km 12 ha
1 km 18 ha
20 km 15 ha
10 km 4 ha
4 ha
14 km 18 ha
7 km 8 ha
9 ha
411 171
HABROVÝ POTOK 2 – PROSTŘEDNÍ RYBNÍK –
MO Nový Jáchymov
5 ha
GPS 49°58‘37.013“N, 13°55‘24.611“E
411 128
411 023
LOM CHRÁSTNICE – MO Břežany II
GPS 50°5‘43.988“N, 14°48‘50.897“E
JEVANSKÝ POTOK 3 – MO Kostelec nad Černými
lesy
1 ha
2 ha
GPS 49°59‘23.374“N, 14°50‘48.955“E
411 999
JEVANSKÝ POTOK 6 – PROPAST – Středočeský
územní svaz
10 ha
GPS 49°55‘9.801“N, 14°49‘46.584“E
411 024
411 174
411 025
411 156
JIZERA 1 – MO Předměřice nad Jizerou
GPS Z: 50°10‘22.018“N, 14°42‘55.83“E
JIZERA 1 A – MO Předměřice nad Jizerou
GPS 50°13‘13.732“N, 14°46‘13.03“E
JIZERA 2 – MO Benátky nad Jizerou
GPS Z: 50°16‘11.144“N, 14°46‘30.337“E
JIZERA 2 M – KOCHÁNKY – MO Benátky nad
Jizerou
15 km 41 ha
3 ha
10 km 30 ha
5 ha
GPS 50°16‘28.068“N, 14°47‘21.473“E
411 026
411 027
411 028
411 029
411 031
411 032
411 033
411 130
411 131
411 035
411 037
411 176
411 173
411 039
411 040
JIZERA 3 – MO Mladá Boleslav
GPS Z: 50°19‘29.222“N, 14°51‘24.147“E,
JIZERA 4 – MO Mladá Boleslav
GPS Z: 50°23‘51.811“N, 14°52‘33.685“E
JIZERA 5 – MO Bakov nad Jizerou
GPS Z: 50°27‘26.537“N, 14°53‘46.23“E
JIZERA 6 – MO Mnichovo Hradiště
GPS Z: 50°30‘40.274“N, 14°57‘46.569“E
KAČÁK 1 – MO Loděnice u Berouna
GPS 50°1‘7.952“N, 14°12‘45.988“E
KAČÁK 3 – MO Unhošť
GPS 50°3‘40.72“N, 14°9‘2.709“E
KAČÁK 4 – MO Kladno
GPS Z: 50°2‘54.824“N, 14°6‘4.471“E
KAČÁK 5 – MO Kladno
GPS Z: 50°8‘38.794“N, 14°0‘58.117“E
KAČÁK 6 – Středočeský územní svaz
GPS Z: 50°11‘25.548“N, 13°56‘4.928“E
KLEJNARKA 2 – MO Čáslav
GPS Z: 49°55‘41.658“N, 15°20‘47.247“E,
KLENICE 1 – MO Mladá Boleslav
GPS Z: 50°24‘26.669“N, 14°53‘44.09“E,
KLENICE 1 A – MO Mladá Boleslav
GPS 50°25‘36.798“N, 15°1‘5.76“E
KLENICE 3 – Středočeský územní svaz
GPS Z: 50°25‘35.7“N, 15°2‘1.789“E
KLÍČAVA 2 – MO Nové Strašecí
GPS 50°8‘50.511“N, 13°53‘9.03“E
KONOPIŠŤSKÝ POTOK 1 – MO Benešov
GPS Z: 49°50‘25.162“N, 14°40‘46.789“E
10 km 30 ha
10 km 30 ha
10 km 41 ha
14 km 55 ha
2 ha
2 ha
14 km 98 ha
8 km 3 ha
15 km 2 ha
10 km 12,5 ha
7 km 3 ha
1 ha
4 km 2 ha
8,8 ha
8 km 3 ha
411 041
KONOPIŠŤSKÝ POTOK 2 – MO Bystřice u Benešova
2 km 2 ha
GPS Z: 49°43‘58.45“N, 14°40‘12.718“E,
411 042
411 043
411 138
KOUŘIMKA 1 – MO Plaňany
GPS 50°1‘28.254“N, 15°1‘37.324“E
KOUŘIMKA 2 A – MO Kouřim
GPS 49°59‘42.104“N, 14°59‘58.242“E
KOUŘIMKA 2 C – Středočeský územní svaz,
MO Kouřim
25 km 22 ha
10 ha
7 km 4 ha
GPS Z: 50°1‘14.039“N, 14°58‘58.263“E
411 044
411 045
411 108
411 046
411 167
411 047
411 048
411 157
411 144
KOUŘIMKA 2 B – MO Zásmuky
GPS Z: 49°59‘13.708“N, 15°0‘18.606“E
KOUŘIMKA 3 – MO Uhlířské Janovice
GPS Z: 49°54‘29.144“N, 15°3‘26.363“E
KOZÁROVICKÉ NÁDRŽE – MO Kozárovice
GPS 49°33‘3.696“N, 14°6‘22.303“E
Labe 14 – MO Mělník
GPS Z: 50°24‘2.282“N, 14°27‘0.823“E,
Labe 14 A – MO Mělník
GPS 50°21‘41.066“N, 14°27‘22.055“E
LABE 15 – MO Obříství
GPS Z: 50°18‘34.957“N, 14°29‘42.493“E,
LABE 16 – MO Neratovice
GPS Z: 50°16‘17.849“N, 14°31‘32.304“E,
LABE 16 A – TŮNĚ KOZLY – MO Neratovice
GPS 50°15‘34.78“N, 14°32‘23.01“E
LABE 16 M – MLÉKOJEDY PÍSKOVNA – MO
Neratovice
17 km 5 ha
10 km 6 ha
1 ha
11 km 146 ha
148,2 ha
7 km 75 ha
6 km 72 ha
28 ha
18 ha
GPS 50°16‘2.685“N, 14°32‘54.993“E
411 049
411 155
411 050
LABE 17 – MO Kostelec nad Labem
GPS Z: 50°14‘10.228“N, 14°33‘38.56“E
LABE 17 A – MO Kostelec nad Labem
GPS 50°14‘47.276“N, 14°40‘6.975“E
LABE 18 – MO Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav
6 km 70 ha
48 ha
11,5 km 80 ha
GPS Z: 50°13‘15.594“N, 14°38‘16.564“E
411 165
LABE 18 A – PROBOŠTSKÁ JEZERA – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
96 ha
GPS 50°9‘55.369“N, 14°43‘49.292“E
411 051
411 164
411 053
411 163
411 054
LABE 19 – MO Čelákovice
GPS Z: 50°10‘7.613“N, 14°45‘11.693“E
LABE 19 A – ŘEHAČKA – MO Čelákovice
GPS 50°10‘51.183“N, 14°46‘22.323“E
LABE 21 – MO Nymburk
GPS Z: 50°10‘7.206“N, 14°56‘24.099“E,
LABE 21 A – TŮNĚ A NÁDRŽE – MO Nymburk
GPS Z: 50°11‘0.127“N, 15°2‘19.02“E
LABE 22 – MO Poděbrady
GPS Z: 50°10‘14.018“N, 15°4‘36.428“E
6 km 50 ha
25 ha
11 km 112 ha
14,9 ha
13 km 111 ha
411 055
411 056
411 161
LABE 23 A – MO Nová Ves
GPS Z: 50°5‘25.188“N, 15°9‘51.363“E
LABE 24 A – MO Kolín
GPS Z: 50°3‘17.616“N, 15°10‘36.44“E
LABE 24 A – TŮNĚ A PÍSKOVNY – MO Kolín
GPS 50°1‘29.919“N, 15°13‘49.275“E
5 km 35 ha
12 km 135 ha
61 ha
LABE 25 – MO Týnec nad Labem
411 057
411 160
411 111
411 118
411 186
411 058
411 059
411 060
411 061
411 177
411 062
411 127
411 123
411 064
411 065
411 182
411 067
411 124
411 104
411 069
411 070
GPS Z: 50°1‘24.606“N, 15°18‘38.792“E, K:
50°2‘48.137“N,
LABE 25 A – MO Týnec nad Labem
GPS 50°1‘49.443“N, 15°19‘28.161“E
LABE 24 D – MO Veltruby
GPS 50°4‘55.369“N, 15°11‘15.921“E
LABE 24 E – MO Tři Dvory
GPS 50°1‘44.839“N, 15°17‘50.595“E
LADA – MO Tehov
GPS 49°58‘50.769“N, 14°42‘14.633“E
LITAVKA 1 – MO Zdice
GPS Z: 49°57‘43.566“N, 14°4‘44.413“E
LITAVKA 2 – MO Hořovice
GPS Z: 49°52‘51.852“N, 13°59‘17.462“E,
LITAVKA 4 – MO Příbram
GPS 49°40‘4.045“N, 13°58‘13.664“E
LITAVKA 5 – MO Jince
GPS 49°47‘2.649“N, 13°58‘53.897“E
LIŠANSKÝ POTOK 1 – MO Rakovník
GPS Z: 50°5‘35.065“N, 13°45‘5.488“E,
MASTNÍK 1 – MO Sedlčany
GPS Z: 49°42‘53.753“N, 14°24‘57.221“E,
MLYNAŘICE 1 – Středočeský územní svaz
GPS Z: 50°10‘26.137“N, 14°48‘21.534“E
MNICHOVKA 1 – MO Mnichovice
Revír tvoří nádrž Obecník
MOKŘANSKÝ POTOK 1 – MO Velké Popovice
GPS 49°55‘19.98“N, 14°37‘56.265“E
MRLINA 1 – MO Nymburk
GPS Z: 50°11‘10.36“N, 15°2‘56.521“E
NAČERADEC – OBECNÍK – MO Načeradec
Revír tvoří nádrž Obecník, Načeradec
OSTROVSKÝ POTOK 2 – MO Bohdaneč
GPS 49°46‘47.119“N, 15°13‘27.506“E
PODHRÁZSKÝ RYBNÍK – MO Ruda
GPS 50°8‘30.624“N, 13°52‘28.014“E
POZDEŇSKÝ POTOK – MO Nové Strašecí
Přítok Vltavy.
RAKOVNICKÝ POTOK 1 – MO Křivoklát
GPS Z: 50°1‘49.564“N, 13°52‘2.739“E
RAKOVNICKÝ POTOK 2 – MO Rakovník
GPS Z: 50°3‘18.327“N, 13°48‘58.946“E,
6 km 48 ha
16,0 ha
6 ha
12 ha
1,3 ha
13 km 10 ha
11 km 9 ha
14 ha
1,3 ha
12 km 3 ha
18 km 28 ha
7 km 1 ha
1 ha
3 ha
10 km 5 ha
2 ha
1 ha
1 ha
3 km 1 ha
8 km 15 ha
12 km 21 ha
411 072
411 073
411 997
411 133
411 075
411 076
411 153
411 077
411 079
411 080
411 081
411 105
411 106
411 083
411 084
ŘÍČANSKÝ POTOK 1 – MO Uhříněves
GPS Z: 50°2‘42.86“N, 14°36‘6.757“E,
ŘÍČANSKÝ POTOK 2 – MO Říčany
GPS 50°0‘3.405“N, 14°40‘38.405“E)
ŘÍČANSKÝ POTOK 1 A – MO Uhříněves
Přítok Rokytky – Vltavy.
SADSKÁ – MO Nymburk
Revír tvoří nádrž Sadská v k. ú. Sadská.
SÁZAVA 2 – MO Týnec nad Sázavou
GPS Z: 49°51‘11.777“N, 14°32‘56.253“E
SÁZAVA 3 A – MO Benešov
GPS Z: 49°51‘25.308“N, 14°39‘27.885“E,
Sázava 3 B – MO Čerčany
GPS Z: 49°51‘20.352“N, 14°41‘59.094“E,
SÁZAVA 6 – MO Český Šternberk
GPS Z: 49°50‘58.71“N, 14°57‘6.561“E
SÁZAVA 8 – MO Soutice
GPS Z: 49°45‘33.921“N, 15°1‘19.174“E,
SÁZAVA 9 – MO Zruč nad Sázavou
GPS Z: 49°44‘42.061“N, 15°4‘37.4“E,
SÁZAVA 10 – MO Vlastějovice
GPS Z: 49°43‘51.081“N, 15°9‘47.459“E
SEDLICKÝ POTOK 1 – Středočeský územní svaz
GPS 49°40‘30.216“N, 15°5‘43.015“E
SEDLICKÝ POTOK 2 – MO Hulice
GPS Z: 49°39‘40.283“N, 15°5‘14.335“E
SKALICE 3 – MO Březnice
Přítok Lomnice – Otavy – Vltavy.
SKALICE 4 – MO Rožmitál pod Třemšínem
Přítok Lomnice – Otavy – Vltavy.
12 km 4 ha
3 km 3 ha
4,7 ha
38 ha
12 km 62 ha
6 km 29 ha
7 km 31 ha
14 km 52 ha
9 km 25 ha
11 km 30 ha
8 km 28 ha
2 km 20 ha
14 km 9 ha
12 km 12 ha
5 km 5 ha
GPS 49°35‘38.931“N, 13°53‘29.819“E
411 184
411 085
411 086
SLATINA 1 – MO Smečno
GPS 50°13‘31.96“N, 14°14‘13.361“E
SMÍCHOVSKÝ POTOK 1 – MO Sloveč
GPS Z: 50°16‘44.655“N, 15°15‘4.177“E,
STROUPINSKÝ POTOK (Pekelský) 2 – MO
Žebrák
3,6 ha
14 km 4 ha
3,0 ha
GPS 49°53‘18.934“N, 13°52‘37.893“E
411 089
411 116
411 090
411 093
411 168
ŠEMBERA 1 – MO Český Brod
GPS 50°4‘25.893“N, 14°52‘36.85“E
ŠEMBERA 2 – MO Přišimasy
GPS 50°2‘22.72“N, 14°46‘6.639“E
ŠTERNBERSKÝ POTOK 1 – MO Smečno
GPS Z: 50°12‘46.284“N, 14°3‘59.241“E,
VLTAVA 1 – MO Mělník
GPS Z: 50°20‘48.334“N, 14°28‘29.484“E,
VLTAVA 1 a – Vrbno – MO Mělník
GPS 50°19‘23.753“N, 14°27‘33.775“E
14 km 12 ha
1 ha
7 km 9 ha
11,4 km 110 ha
5,6 ha
411 094
411 158
VLTAVA 2 – MO Kralupy nad Vltavou
GPS Z: 50°18‘54.329“N, 14°21‘11.541“E
VLTAVA 2 A – TŮNĚ LOBEČEK – MO Kralupy nad
Vltavou
14 km 94 ha
16 ha
GPS 50°13‘26.175“N, 14°21‘4.122“E
411 175
411 142
411 097
411 099
411 101
411 125
411 169
411 503
VLTAVA 2 B – MO Kralupy nad Vltavou
GPS 50°17‘30.531“N, 14°22‘16.863“E
VLTAVA 2 M – MO Kralupy nad Vltavou
GPS 50°13‘49.507“N, 14°15‘45.879“E
VRÁŽEK 1 – MO Dolní Kralovice
GPS 49°39‘20.611“N, 15°9‘21.64“E
VRCHLICE 4 – MO Malešov
Přítok Klejnarky – Labe
ŽELIVKA 1 – MO Hulice
GPS Z: 49°43‘48.592“N, 15°3‘31.452“E,
VLKAVA 1 a 2 – Středočeský územní svaz
Přítok Labe.
ZVÁNOVICKÝ POTOK 1 – MO Zvánovice
GPS Z: 49°55‘16.677“N, 14°49‘43.375“E
VLTAVA 15 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ KAMÝK – Středočeský územní svaz
GPS Z: 49°38‘0.122“N, 14°14‘48.344“E
15 ha
9 ha
1 ha
12 km 3 ha
3 km 5 ha
30 km 17 ha
8 km 3 ha
10 km 160 ha
Soupis pstruhových revírů,
Středočeského územního svazu,
na kterých platí celorepublikové, celosvazové
a územní (krajské) mimopstruhové povolenky
Kód
Název/GPS
413 045
BEROUNKA 4 P – Středočeský územní svaz
rozloha/délka
19 km 3 ha
413 010
BEROUNKA 6 P – MO Rakovník
34 km 3 ha
413 001
BĚLÁ 1 (BĚLSKÝ POTOK) – MO Bělá pod
Bezdězem
6 km 2 ha
GPS Z: 50°29‘36.691“N, 14°54‘27.639“E,
413 028
413 996
BLAŽEJOVICKÝ POTOK 1 – Středočeský územní
svaz
BLAŽEJOVICKÝ POTOK 2 – PÍŠTĚ (RACHYNĚ) –
Středočeský územní svaz
11 km 1 ha
7,5 ha
GPS 49°36‘33.104“N, 15°11‘27.212“E
413 998
413 002
413 003
BOŽKOV – Středočeský územní svaz
BRZINA 1 – MO Sedlčany
GPS Z: 49°40‘20.412“N, 14°17‘35.246“E,
ČÁSLAVKA 1 – MO Čáslav
GPS Z: 49°49‘57.527“N, 15°26‘39.554“E
2 ha
30,5 km 7 ha
7 km 1 ha
413 004
DOUBRAVA 3 P (HOSTAČOVKA) – MO Žleby
12 km 5 ha
413 005
HODKOVSKÝ POTOK 1 – MO Zruč nad Sázavou
12 km 3 ha
413 006
413 047
413 007
413 008
413 009
CHOTÝŠANKA 1 – MO Vlašim
GPS Z: 49°45‘34.626“N, 14°54‘53.951“E,
CHOTÝŠANKA 2 – Středočeský územní svaz
GPS Z: 49°43‘40.264“N, 14°49‘16.408“E
JANOVICKÝ POTOK 1 – MO Týnec nad Sázavou
GPS Z: 49°49‘52.939“N, 14°35‘17.147“E
JANOVICKÝ POTOK 2 – MO Benešov
GPS Z: 49°47‘52.025“N, 14°36‘44.138“E,
JAVORNICE 1 – Středočeský územní svaz
GPS Z: 49°57‘40.701“N, 13°41‘58.348“E,
12 km 5 ha
20 km 4 ha
20 km 4 ha
10 km 2 ha
20 km 5 ha
413 300
JAVORNICE 3 – Středočeský územní svaz
12 km 2 ha
413 011
JIZERA 3 STRENICKÝ POTOK – MO Mladá
Boleslav
9 km 4 ha
GPS Z: 50°22‘9.593“N, 14°51‘58.871“E,
413 012
413 013
413 014
413 015
413 016
413 049
413 040
KAČÁK 1 – MO Loděnice u Berouna
GPS Z: 49°56‘53.167“N, 14°7‘38.167“E
KAČÁK 2 – MO Kladno
GPS Z: 50°0‘43.124“N, 14°9‘3.14“E,
KLEJNARKA 2 – MO Čáslav
KOŠÁTECKÝ POTOK 1 – MO Přívory
GPS Z: 50°16‘17.956“N, 14°31‘34.804“E,
LABE 17 P – MO Kostelec nad Labem
GPS Z: 50°13‘46.274“N, 14°38‘1.695“E,
LITAVKA 2 P – MO Hořovice
GPS Z: 49°47‘40.433“N, 13°58‘49.715“E,
LITAVKA 3 – MO Příbram
16 km 5 ha
12 km 4 ha
16 km 5 ha
22 km 6 ha
3 km 1 ha
14 km 7 ha
44 km 12 ha
413 041
PŘÍTOKY VLTAVY 15 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ KAMÝK –
MO Příbram
23 km 3 ha
GPS Z: 49°36‘45.991“N, 14°11‘18.366“E,
413 018
413 048
413 019
413 020
413 021
413 022
413 023
413 024
413 025
413 039
413 026
MASTNÍK 2 – MO Sedlčany
GPS Z: 49°39‘30.247“N, 14°27‘56.159“E,
MLYNAŘICE 2 – Středočeský územní svaz
MASTNÍK 4 – Středočeský územní svaz
GPS Z: 49°37‘27.875“N, 14°34‘20.609“E,
MOHELKA 1 – MO Mnichovo Hradiště
GPS Z: 50°33‘27.202“N, 14°58‘49.84“E,
OSTROVSKÝ POTOK 1 – MO Zruč nad Sázavou
GPS Z: 49°44‘31.566“N, 15°6‘5.997“E
PŠOVKA 1 – MO Mělník
GPS Z: 50°21‘40.641“N, 14°27‘36.826“E,
RAKOVNICKÝ POTOK 1 P (RYZAVÁ) – MO
Křivoklát
RAKOVNICKÝ POTOK 2 – MO Rakovník
GPS Z: 50°6‘23.104“N, 13°42‘23.284“E,
SÁZAVA 3 P A – MO Benešov
GPS Z: 49°50‘46.343“N, 14°41‘30.363“E,
SÁZAVA 3 P B – MO Mnichovice
GPS Z: 49°55‘6.148“N, 14°43‘23.495“E,
SÁZAVA 6 (KŘEŠICKÝ POTOK) – MO Český
Šternberk
15 km 7 ha
13 km 1 ha
13 km 2 ha
8 km 3 ha
20 km 4 ha
13 km 19,2 ha
9 km 1 ha
12 km 4 ha
61 km 8 ha
8 km 1 ha
18 km 5 ha
GPS Z: 49°49‘47.802“N, 14°56‘6.189“E
413 044
413 029
413 031
413 032
413 043
413 034
413 035
SKALICE 5 P – MO Rožmitál pod Třemšínem
STROUPINSKÝ POTOK 1 – MO Zdice
GPS Z: 49°54‘14.901“N, 13°57‘52.452“E
ŠEMBERA 1 – Středočeský územní svaz
GPS Z: 50°3‘18.323“N, 14°50‘50.836“E,
ŠTĚPÁNOVSKÝ POTOK 1 – MO Soutice
GPS Z: 49°45‘10.143“N, 15°2‘4.791“E,
VLKAVA 3 – Středočeský územní svaz
ZÁBRDKA 1 – MO Mnichovo Hradiště
GPS Z: 50°31‘8.051“N, 14°56‘59.601“E,
ZÁHOŘANSKÝ POTOK 1 – Středočeský územní
svaz
9 km 3 ha
12 km 2 ha
23 km 3 ha
20 km 3 ha
46 km 2 ha
13 km 3 ha
9 km 1 ha
V tabulkách a mapách nejsou vyznačeny:
- samostatně hospodařící MO ve Středočeském ÚS ČRS
- MO Středočeského územního svazu ve společném
rybolovu
- revíry samostatných MO nesdružených ve společném
rybolovu
- revíry místního významu
tipy na výlety
pstruhove revíry
mimopstruhove revíry
revíry Středočeského územního svazu 411.
Středočeského územního svazu 413 a mimopstruhové
trojčíslím. Prvé trojčíslí vyznačuje pstruhové revíry
Kódy revírů na mapě jsou uváděny pouze druhym
územního svazu ČRS a povolenky pro nečleny.
a sdružené (územní) krajské povolenky Středočeského
revíry, na kterých platí celorepublikové, celosvazové
Na mapě jsou vyznačeny pstruhové a mimopstruhové
5
1
6
7
9
2
3
4
8
tipy na výlety
pstruhove revíry
mimopstruhove revíry
revíry Středočeského územního svazu 411.
Středočeského územního svazu 413 a mimopstruhové
trojčíslím. Prvé trojčíslí vyznačuje pstruhové revíry
Kódy revírů na mapě jsou uváděny pouze druhym
územního svazu ČRS a povolenky pro nečleny.
a sdružené (územní) krajské povolenky Středočeského
revíry, na kterých platí celorepublikové, celosvazové
Na mapě jsou vyznačeny pstruhové a mimopstruhové
Nejčastěji lovené ryby v mimopstruhových revírech.
Candát obecný (Sander lucioperca)
Kapr obecný (Cyprinus carpio)
Lín obecný (Tinca tinca)
Sumec velký (Silurus glanis)
Štika obecná (Esox lucius)
Úhoř říční (Anguilla anguilla)
Nejčastěji lovené ryby v pstruhových revírech.
Jelec tloušť (Leuciscus cephalus)
Lipan podhorní (Thymallus thymallus)
Pstruh obecný (Salmo trutta)
Pstruh americký duhový (Oncorhynchus mykiss)
Siven americký (Salvelinus fontinalis)
Přejeme Vám krásné chvíle na březích
středočeských řek a rybníků.
Tipy na výlety:
1 - Kutná Hora – historické město (UNESCO)
2 - Křivoklát – hrad
3 - Srbsko – oblast na Berounce
4 - Karlštejn – hrad
5 - Přerov nad Labem – skanzen
6 - Český Šternberk – hrad
7 - Krakovec – hrad
8 - Příbram – hornické muzeum
9 - Týřov – zřícenina hradu
viz mapa
Kutná Hora
Krakovec
Křivoklát
Karlštejn
Vydavatel: Středočeský kraj, www.middleczech.cz
Mapové podklady: TRASA, spol. s r.o.
Download

zlom Rybarstvi_1_net.indd