Plán seminářů - pro distributory
1. pololetí 2015
Pl á n se mi nářů 1. p ol ol et í 2015
1
Znalostmi k úspěšnému prodeji
Vážení prodejci a distributoři,
naše firma si stále více uvědomuje potřeby vzdělávání našich partnerů v oblasti výrobků a služeb z programu VSK Profi, zaměřeného na techniku stlačeného vzduchu a to zejména díky dynamicky se rozšiřujícímu záběru naší firmy. Je proto naší povinností zajistit všem našim distributorům vzdělání a předat znalosti, k­ teré jsme během naší již více než 15leté firemní existence
získali. Připravili jsme pro účely vzdělávání partnerů program vzdělávání ve formě výukových
seminářů, který Vám představujeme formou tohoto plánu seminářů pro 1. pololetí roku 2015.
Všechny semináře jsou prováděny pokud možno co nejvíce interaktivně za p
­ oužití prezentací,
vzorků zboží, praktických ukázek a s dodáním podkladů, k nimž se mohou účastníci vždy vrátit.
Přihlaste se proto i Vy na některý z našich nových kurzů a využijte naši, pro prodejce, bezplatnou formu vzdělávání.
Budeme se těšit na setkání s Vámi!
Luboš Fistr
ředitel pro rozvoj společnosti
Úroveň znalostí
Základní – nejsou zapotřebí žádné tematické znalosti
Pokročilá – jsou zapotřebí alespoň minimální tematické znalosti
Speciální – jsou třeba velmi dobré tematické znalosti
Základní
2
Pokročilá
Speciální
SD02
SD05
SD03
Vstupní školení – kompresory
Prodej šroubových kompresorů
Servis šroubových kompresorů
SD06
SD01
SD07
Vstupní školení – pneunářadí
Automatizační technika
PSA-generátory dusíku a kyslíku
Plán s emin ář ů 1 . p o l o l e t í 2015
Automatizační technika
SD01
Cíle semináře
porozumět základům vytváření a funkce pneumatických obvodů
Osnova
• konstrukce a funkce pneumatických válců a ventilů
• vysvětlení schematických značek pneumatických prvků
• vytváření schémat a navrhování pneumatických obvodů
• praktické zapojování pneumatických obvodů na školících
• údržba, výroba a opravy pneumatických prvků
• přehled sortimentu, instrukce pro správný výběr
panelech
pneumatických prvků
• ukázky základů elektropneumatických obvodů a funkce PLC
automatu
Určeno pro
zaměstnance údržby a výroby, konstruktéry, projektanty,
techniky instalačních firem, obchodní a technické
zaměstnance našich prodejců
Rozsah semináře
2 pracovní dny
Předběžné znalosti
minimální znalosti o výrobě a použití stlačeného vzduchu
Kapacita semináře
14 osob
Termíny
28. – 29. 4. 2015
V případě zájmu o individuální termíny nás kontaktujte!
úterý – středa
Pl á n se mi nářů 1. p ol ol et í 2015
3
Vstupní školení – kompresory, úprava vzduchu, potrubní rozvody
SD02
Cíle semináře
provést základní seznámení účastníků semináře s distribučním programem VSK v oblasti pístových a šroubových kompresorů, zařízení pro úpravu vzduchu a materiálů na potrubní rozvody
Osnova
• představení a základní informace o společnosti VSK Profi
• principy a funkce pístového a šroubového kompresoru
• přehled programu a funkcí zařízení pro zajištění úpravy
stlačeného vzduchu – sušičky, filtry, odpouštěče, separátory
• řešení lokální úpravy vzduchu pomocí úpravných jednotek
• navrhování, dimenzování a výběr materiálu pro potrubní
rozvody
• představení dodavatelského programu VSK Profi v oblasti
kompresorů, úpravy a rozvodů vzduchu
Určeno pro
obchodní zaměstnance prodejců, prodejní referenty a manažery, prodavače
Rozsah semináře
1 pracovní den
Předběžné znalosti–
Kapacita semináře
16 osob
Termíny
v 1. pololetí 2015 není termín k dispozici
V případě zájmu nás kontaktujte!
4
Plán s emin ář ů 1 . p o l o l e t í 2015
Servis šroubových kompresorů
SD03
Cíle semináře
naučit účastníky základní servisní, instalační a provozní úkony
na šroubových kompresorech značky MARK
Osnova
• základní přehled šroubových kompresorů MARK
• instalace a uvádění šroubových kompresorů do provozu
• základní funkce elektronických řídících jednotek
• provádění údržby kompresorů podle servisního plánu
• řešení havarijních situací
• postup při výběru náhradních dílů
• aspekty dodávek originálních náhradních dílů
• záruční podmínky, řešení záručních procedur
• smluvní vztahy se zákazníkem – smlouvy o periodickém
• dohled nad strojem u zákazníka
Určeno pro
servisní techniky prodejců a servisních středisek, obchodní
manažery se specializací na kompresorové stanice
Rozsah semináře
2 pracovní dny
Předběžné znalosti
konstrukce šroubových kompresorů, základní praktické znalosti
v oblasti kompresorů
Kapacita semináře
16 osob
Termíny
3. – 4. 2. 2015 úterý – středa
V případě zájmu o individuální termíny nás kontaktujte!
a havarijním servisu
Pl á n se mi nářů 1. p ol ol et í 2015
5
Plán seminářů
1. čtvrtletí 2015
leden
únor
březen
1 Čt
1 Ne
1 Ne
2 Pá
2 Po
2 Po
3 So
3 Út
4 Ne
4 St
5 Po
5 Čt
5 Čt
6 Út
6 Pá
6 Pá
7 St
7 So
7 So
8 Čt
8 Ne
8 Ne
SD03 Servis šroubových
kompresorů
3 Út
4 St
9 Pá
9 Po
9 Po
10 So
10 Út
10 Út
11 Ne
11 St
11 St
12 Po
12 Čt
12 Čt
13 Út
13 Pá
13 Pá
14 St
14 So
14 So
15 Čt
15 Ne
15 Ne
16 Pá
16 Po
16 Po
17 So
17 Út
17 Út
18 Ne
18 St
18 St
19 Po
19 Čt
19 Čt
20 Út
20 Pá
20 Pá
21 St
21 So
21 So
22 Čt
22 Ne
22 Ne
23 Pá
23 Po
23 Po
24 So
24 Út
24 Út
25 Ne
25 St
25 St
26 Po
26 Čt
26 Čt
27 Út
27 Pá
27 Pá
28 St
28 So
28 So
29 Čt
29 Ne
30 Pá
30 Po
31 So
31 Út
6
Plán s emin ář ů 1 . p o l o l e t í 2015
SD05 Prodej šroubových
kompresorů
Plán seminářů
2. čtvrtletí 2015
duben
1 St
2 Čt
SD05 Prodej šroubových
kompresorů
květen
červen
1 Pá
1 Po
2 So
2 Út
3 Pá
3 Ne
3 St
4 So
4 Po
4 Čt
5 Ne
5 Út
5 Pá
6 Po
6 St
6 So
7 Út
7 Čt
7 Ne
8 St
8 Pá
8 Po
9 Čt
9 So
9 Út
10 Pá
10 Ne
10 St
11 So
11 Po
11 Čt
12 Ne
12 Út
12 Pá
13 Po
13 St
13 So
14 Út
14 Čt
14 Ne
15 St
15 Pá
15 Po
16 Čt
16 So
16 Út
17 Pá
17 Ne
17 St
18 So
18 Po
18 Čt
19 Ne
19 Út
19 Pá
20 Po
20 St
20 So
21 Út
21 Čt
21 Ne
22 St
22 Pá
22 Po
23 Čt
23 So
23 Út
24 Pá
24 Ne
24 St
25 So
25 Po
25 Čt
26 Ne
26 Út
26 Pá
27 Po
27 St
27 So
28 Út
28 Čt
28 Ne
29 Pá
29 Po
30 So
30 Út
29 St
30 Čt
SD01 Automatizační
technika
SD07 PSA generátory
31 Ne
Pl á n se mi nářů 1. p ol ol et í 2015
7
Prodej šroubových kompresorů
SD05
Cíle semináře
seznámit účastníky semináře detailně s programem šroubových kompresorů značky MARK a s potřebnými znalostmi pro navrho-
vání kompresorových stanic a vedení jednání se zákazníkem
Osnova
• program šroubových kompresorů MARK a podrobné informace
o výrobci
• volitelné varianty šroubových kompresorů MARK, standardní vybavení kompresoroven
• srovnání kompresorů MARK s konkurenčními stroji
• řešení požadavků zákazníků
• obchodní praktiky a příprava na jednání o šroubových
kompre sorech
Určeno pro
obchodní manažery, pracovníky v obchodu
Rozsah semináře
2 pracovní dny
Předběžné znalosti
základní znalosti o kompresorech a úpravě vzduchu
Kapacita semináře
16 osob
Termíny
31. 3. – 1. 4. 2015
V případě zájmu o individuální termíny nás kontaktujte!
8
Plán s emin ář ů 1 . p o l o l e t í 2015
úterý – středa
Vstupní školení – pneumatické nářadí, stříkací technika, příslušenství
SD06
Cíle semináře
provést základní seznámení účastníků semináře s distribučním programem VSK v oblasti pneumatického nářadí, stříkací
a ofukovací techniky, pneumatických válců a ventilů, hadic,
šroubení a rychlospojek
Osnova
• představení a základní informace o společnosti VSK Profi
• program a benefity pneumatického nářadí, stříkací a ofukovací techniky
• praktické ukázky práce s nářadím
• základní informace o konstrukci a použití válců a ventilů
• vlastnosti a výběr hadic, koncovek a spon
• představení dodavatelského programu VSK v uvedené oblasti
Určeno pro
obchodní zaměstnance prodejců, prodejní referenty a manažery, prodavače
Rozsah semináře
1 pracovní den
Předběžné znalosti–
Kapacita semináře
16 osob
Termínyv 1. pololetí 2015 není termín k dispozici
V případě zájmu nás kontaktujte!
Pl á n se mi nářů 1. p ol ol et í 2015
9
PSA-generátory dusíku a kyslíku
SD07
Cíle seminářeseznámit účastníky semináře s prodejními možnostmi
PSA-generátorů a s potřebnými znalostmi pro jednání se zákazníky
Osnova
• technické plyny – způsob výroby, prodeje a distribuce
• potřebné fyzikální veličiny – označování čistoty plynů,
• principy střídavé tlakové adsorpce PSA a funkce molekulárních sít
• konstrukce generátorů a možnosti vybavení
• popis celé technologie, možnosti dotlačování technických plynů
• návrhy, rizika, instalace a údržba PSA-technologií
• příklady využití generátorů dusíku a kyslíku
• výrobní program Sysadvance – generátory dusíku NitroGEN
• konkurence na trhu generátorů
• vyvracení častých námitek zákazníků
• seznámení s ostatními produkty Sysadvance – Medical OxyGEN,
objemové jednotky
vysoký tlak
a kyslíku OxyGEN
VSA OxyGEN, HeliSYS, SF6 Advance, MethaGEN
Určeno proobchodní manažery a specialisty prodeje kompresorových stanic
a potrubních rozvodů
Rozsah semináře
2 pracovní dny
Předběžné znalostidobré znalosti šroubových kompresorů a zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu – sušičky, filtrace, odpouštěče a separátory kondenzátu
Kapacita semináře
16 osob
Termíny
23. – 24. 6. 2015
V případě zájmu o individuální termíny nás kontaktujte!
10
Plán s emin ář ů 1. p o l o l e t í 2015
úterý – středa
Jak se přihlásit na seminář?
Vaše přihlášky a veškeré dotazy týkající se seminářů směřujte na:
Marketingové oddělení
E-mail: [email protected] Tel.: +420-377 152 226
Fax: +420-377 152 299
Přihlašování na semináře akceptujeme pouze písemnou formou.
V přihláškách uvádějte název a adresu firmy, jmenný seznam účastníků.
Základní pokyny k seminářům
!
Cena seminářů
účast na všech seminářích je pro naše distributory zdarma; ubytování a stravování si hradí účastník (viz níže)
Místo konání
veškeré semináře se konají ve školící místnosti naší firmy ve firemním areálu v Plzni-Doubravce, Hřbitovní ulice 1324/27a
Časový rozvrh
od 9.00 do 15.30, polední přestávka 1hod.
Účastníci obdrží
psací potřeby
elektronická prezentace, případně učebnice k semináři
občerstvení
Osvědčení každý účastník obdrží certifikát o absolvování semináře
Stravování
individuálně – hradí si sám zákazník
v jídelně výrobního družstva Obzor (50m)
v restauraci U Havránků (100m)
Ubytování
individuálně – hradí si sám zákazník
pro účastníky zajistíme v případě zájmu ubytování
v hotelu U Pramenů s výraznou slevou pro naši firmu
Storno semináře
je nutné provést písemně v předstihu 1 týden
před seminářem
Těšíme se na Vás!
Pl á n se m i nářů 1. p ol ol et í 2015
11
w w w.vskprofi.cz
VSK Profi, s.r.o.
Hřbitovní 1324/27a
312 00 Plzeň - Doubravka
tel.: +420-377 152 211
fax: +420-377 152 299
e-mail: [email protected]
Objednávky, termíny dodání
Nabídky, technické poradenství
Fakturace, účetní oddělení
Prodejní sklad
Servis a montáže
Marketing
+420-377 152 221
+420-377 152 222
+420-377 152 223
+420-377 152 224
+420-377 152 225
+420-377 152 226
Download

Plán seminářů - pro distributory 1. pololetí 2015