Šroubárna Kyjov, spol. s r. o.
Jiráskova 987, Kyjov 697 32
zastoupená jednatelem Ing. Františkem Červenkou
IČ: 42293588 DIČ: CZ42293588
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hodoníně odd. C vložka 2557
(m)Délka vedení
Chladivo
chladiva (g)Množství
Umístění
Příkon (kW)
Značka
Model
Protokol o umístění klimatizačních jednotek,technické parametry.
Drátová řezačka STŘ. 2400 – kazetová jednotka
Jídelna – salonek – kazetová jednotka
Měrové středisko – nástěnná jednotka
Měrové středisko – nástěnná jednotka
Telefonní ústředna
CARRIER
CARRIER
CARRIER
CARRIER
FUJITSU
38YL04G
38YL04G
38YL012G
38YL012G
AOY17ABA
3,2
3,2
1,6
1,6
R410A
R410A
R410A
R410A
R22
1900
1900
705
705
420
2
7
4
6
4
Jídelna – salonek – kazetová jednotka
Jídelna
Jídelna
CARRIER
TOSHIBA
TOSHIBA
38YL04G
RAZ-4M27
RAZ-3M23
3,2
2,5
2
R410A
R410
R410
1900
2000
2000
7
20
13
Hlavní budova 1NP
Dv.č. 21 Techlolog, konstruktér
Dv.č. 20 Techlolog, konstruktér
Dv.č. 19 Techlolog, konstruktér
Dv.č. 18 Techlolog, konstruktér
Dv.č. 16 Projektový manažer
Dv.č. 14 Správce IS
Dv.č. 14 Správce IS
Dv.č. 12 Školící místnost
MATHUSIMA
MATHUSIMA
MATHUSIMA
MATHUSIMA
MATHUSIMA
TKANE
TADIRAN
ELEKTROLUX
KRF-25WGC
KRF-25WGC
KRF-25WGC
KRF-25WGC
KRF-35WGC
TTK512PBOEB
TNL-S11H
BCC-12I
0,84
0,84
0,84
0,84
1,2
1,2
0,9
1,2
R407
R407
R407
R407
407C
R22
R22
R22
820
820
820
820
1200
850
690
975
4
4
4
4
4
4
4
4
MATHUSIMA
MATHUSIMA
MATHUSIMA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
FUJITSU
FUJITSU
FUJITSU
YORK
FUJITSU
ELEKTRA
KFR-25WGC
KFR-25WGC
KFR-25WGC
RAS-10SA-E1
RAS-M26SAH-E
RAS-M26SAH-E
AOY17ABA
AOY17ABA
AOY17ABA
YHJB18FS-AAF
AOY9AND
Rd1414ST
0,91
0,91
0,91
1,26
3,3
3,3
R407C
R407C
R407C
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R407C
R22
R22
820
820
820
730
1760
1760
1020
1020
1020
1500
690
2x1020
1
4
6
5
11
12
6
11
12
15
6
5
Hlavní budova 2NP
Dv.č. 35 Vedoucí výrobní účtárny
Dvč. 36 Referent výrobní úctárny
Dvč. 36 Referent výrobní úctárny
2 Zasedací místnost
2 Recepce
2 Ředitel
1 Zasedací místnost Dv.č. 4
1 Recepce
1 Finanční ředitel Dv.č. 5
1 Výkonný ředitel Dv.č. 6
1 Salonek Dv.č. 6
Dv.č. 42 Finanční útvar
Dv.č. 41 Referent nákupu
Věc:Celkový součet chladiva R 22
– 12,975 Kg
R 407 C – 8,440 Kg
R 410 A – 11,110 Kg
Martin Zbořil
IČO:62814591, DIČ: CZ506184268
697 01 Kyjov, ul. Boršovská 3125 .
tel. 603 571 533
fax: 518 612 043
E-mail: [email protected]
reg. ŽU Kyjov, ev.č. 370603-2761
www.mzklima.cz
2,2
0,9
2x1,39
Download

ukázka protokolu