DPFA-Schulen
gemeinnützige GmbH
Nabídka
Bezplatné vzdělání
Krátká doba studia (2-3roky)
Státem uznávané profese a zkoušky
Studium orientované na praxi
Možnost zaměstnání a pracovní kariéry v Německu
Kontakt
a další informace:
Kontaktní osoba v ČR:
PhDr. Inga Fialová
Incentives International s.r.o.
Tel. +420 602 393 424
Fax +420 266 184 501
[email protected]
[email protected]
www.interstudytours.com
Kontaktní osoba v Německu:
Dr. Detlev Freyhoff, ředitel pro mezinárodní spolupráci
DPFA-Schulen gemeinnützige GmbH
Reichenbacher Strasse 158
08056 Zwickau
Tel. +49 375 (0)27007-42
Fax +49 375 (0)27007-10
[email protected]
DPFA-Schulen gemeinnützige GmbH
Ein Unternehmen der DPFA Akademiegruppe – Erfolg durch Bildung
Stand: 30.06.2011
www.dpfa-akademiegruppe.com
www.dpfa-akademiegruppe.com
Studium a kariéra
v Německu
ZDARMA
Naše obory
Fyzioterapie
Zwickau / 3-leté studium
Ergotherapie
Dráždˇany / 3-leté studium
Dráždˇany
Berlin
Polski
Logopedie
Dráždˇany / 3-leté studium
Görlitz
Zdravotní péče
Dráždˇany, Görlitz / 2-leté studium
Péče o seniory
Zwickau / 3-leté studium
ČR
Asistent sociální péče
Lipsko
Zwickau / 3-leté studium
Asistent lékařské dokumentace
Dráždˇany / 3-leté studium
Dietní asistent
Dráždˇany
Chemnitz
Grafický design
Lipsko, Görlitz / 2-leté studium
Informatika
Lipsko, Chemnitz nebo Görlitz /2-leté nebo 3-leté studium
Zwickau
Download

DPFA letak.pdf