PÉČE O VODU
FILTRAČNÍ ČERPADLA A SADY
Péče o vodu 33
Venkovní filtrace
KOI-PROFI-FILTR:
· Optimální filtrační systém
· Ideální v kombinaci s AQUA CLEAR
UV PRO a filtračními čerpadly
sady AQUA CRAFT
Filtr AQUA CLEAR Pro
F 301-00
AQUA CLEAR Pro 30000
Výkon filtru: 30000 l
Doporučené čerpadlo: P6100-00
Rozměry: (d × š × v) 120 × 65 × 65 cm
F301-00
4
006873 300519
F302-00
F 302-00
AQUA CLEAR Pro 50000
Výkon filtru: 50000 l
Doporučené čerpadlo: P8100-00
Rozměry: (d × š × v) 150 × 80 × 79 cm
F 303-00
AQUA CLEAR Pro 100000
Výkon filtru: 100000 l
Doporučené čerpadlo: P10100-00
Rozměry: (d × š × v) 185 × 95 × 90 cm
4
006873 300526
F303-00
4
006873 300533
FILTR AQUA CLEAR PRO
C
B
Profi-Koi-Filtr se může umístit vedle
rybníčku nebo je možné jej uložit do
země. Je dodáván se všemi filtračními
médii a přípojkami. Ideální v kombinaci
s AQUA CLEAR UV PRO a filtračními
čerpadly sady AQUA Craft.
A
A Mechanická filtrace s filtračními kartáči
B Biologická filtrace se speciálními filtračními
houbami
C Biologická filtrace s filtračním substrátem
34 Heissner – jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj
Venkovní filtrace
SADA AQUA DRAIN:
· Odstraňuje kal a nečistoty
· Šetří náklady na čištění rybníčku
· Vysoká účinnost v kombinaci
s rybníčkovým filtrem Aqua Clear Pro
Sada AQUA DRAIN
F 530-00
spodní výpusť a šachtice pro
čerpadlo
F530-00
4
006873 275206
Šachtice pro čerpadlo:
40 × 60 × 67 cm
spodní výpusť: ø 21,5 cm
POPIS FUNKCE
Kal a nečistoty, které se shromažďují na dně
rybníčku, odcházejí spodní výpustí (A),
která je umístěna v nejhlubším místě rybníčku. Výpusť je spojena PVC trubkou (B)
o průměru 100 mm s čerpadlovou šachticí
(C), která je umístěna v zemi v úrovni hladiny rybníčku. Čerpadlo AQUA CRAFT
je umístěno v šachtici pod úrovní hladiny
rybníčku. Po zapnutí čerpadlo odčerpává vodu ze šachtice a díky vyrovnávání
hladin v šachtici a rybníčku spojovací
trubkou jsou kaly a nečistoty přenášeny do
šachtice, kde větší nečistoty sedimentují
a menší jsou čerpadlem AQUA CRAFT
přiváděny do připojeného filtru (D).
KOMBINACE AQUA CLEAR PRO A SADY AQUA DRAIN:
Péče o vodu 35
Venkovní filtrace
AQUA CLEAR UV LAMPA:
·
·
·
·
5
Sterilizace a snížení výskytu řas
Optimální pro použití s filtry HEISSNER AQUA CLEAR PRO
Kontrolní průzor pro kontrolu funkčnosti
Zabudovaný bezpečnostní jistič
včetně
“
“ 1
3/2
1 /4“
1
/2
let
5m
záruka
STOP
ŘASÁM
1 Kontrolní průzor
AQUA CLEAR UV lampa
F418N-00
F 418N-00
UV lampa
rozměr (d x š x v) 34 x 16 x 14 cm
UV lampa: 18 W
F 436N-00
UV lampa
rozměr (d x š x v) 52 x 16 x 14 cm
UV lampa: 36 W
F 455N-00
UV lampa
rozměr (d x š x v) 65 x 16 x 14 cm
UV lampa: 55 W
samostatný provoz
4
006873 301011
F436N-00
4
006873 301028
F455N-00
4
006873 301035
provoz v kombinaci s filtrem
2 Přívod vody přes univerzální přípojku
3 Odvod vody přes univerzální přípojku
4 Uzávěr
5 Připojení na externí filtr
6 Externí filtr
3 DOBRÉ TIPY:
1
2
3
V měsících od května do září používejte UV lampu pouze na několik hodin
• při velmi silně zakalené vodě (neprůhledné) 12 hodin denně
• při silně zakalené vodě (pouze pár cm průhledná) 8 hodin denně
• při lehce zakalené vodě (průhledná na 50 cm) 4 hodiny denně
• při čisté vodě není nutno použít UV lampu
V měsících říjen až duben není zpravidla zapotřebí použití UV-lampy
Při prvním použití UV-lampy první týden zapínat maximálně
jen na 4 hodiny denně, aby se zabránilo rychlému úbytku kyslíku
způsobeným úhynem řas
36 Heissner – jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj
kontrolní průzor UV světlo
Filtační sady
FPU7000-00
Filtrační sada
FPU 7000-00
Filtrační sada 7000
Napětí: 220–240 V
Výkon: 44 W
Výkon v l: 3100 l/h, výkon UV lampy: 7 W
Skládá se ze 3 komor včetně filtračních médií, rybníčkového čerpadla Mini Aqua
Craft, zabudované UV-lampy, 5 m hadice 1 ¾“ a příslušenství.
Do 7000 l objemu rybníčku (3.500 l při osazení rybami)
FPU16000-00
FPU 16000-00
Filtrační sada 16000
Napětí: 220–240 V
Výkon: 65 W
Výkon v l: 6100 l/h , výkon UV lampy: 11 W
Skládá se ze 3 komor včetně filtračních médií, rybníčkového čerpadla Aqua Craft,
zabudované UV-lampy, 5 m hadice 1 1/4“ a příslušenství.
Do 16000 l objemu rybníčku (8000 l při osazení rybami)
FPU 25000-00
Filtrační sada 25000
Napětí: 220–240 V
Výkon: 65 W
Výkon v l: 6100 l/h
výkon UV lampy: 11 W
FPU25000-00
4
006873 300502
Skládá se ze 6 komor včetně filtračních médií, rybníčkového čerpadla Aqua Craft,
zabudované UV-lampy, 5 m hadice 1 1/4“ a příslušenství.
Do 25000 l objemu rybníčku
(12500 l při osazení rybami)
Péče o vodu 37
Péče o rybníček
4 DOBRÉ RADY
1 Snižte přísun živin a organického materiálu a zredukujte krmení. Vyvarujte se
spadu listí do rybníčku a odstraňujte odumřelé rostliny.
2 Jestliže ryby lapají na hladině po vzduchu, máte v rybníčku nedostatek kyslíku.
Zvyšte obsah kyslíku v rybníčku použitím vodních efektů a vzduchovadla.
3 Již při stavbě rybníčku dbejte na dostatečnou hloubku – čím hlubší rybníček,
4
tím je menší nebezpečí přehřívání vody.
Vyvarujte se intenzivnímu slunečnímu záření – 6 hodin denně stačí.
Důležité pravidlo:
max. 20 cm
Maximální počet ryb je dán součtem
jejich délek. Je doporučeno
20 cm ryb na 1000 l vody.
1000 l
nebo
1000 l
nebo
max. 40 cm
2000 l
atd.
FILTRAČNÍ SYSTÉM HEISSNER
Inovovaný filtrační systém od firmy Heissner se vždy skládá ze tří částí
– Aqua Craft-čerpadlo + vícekomorový filtr + UV lampa
Správné sestavení na sebe přizpůsobených komponentů je závislé na velikosti rybníčku a na množství ryb. Čím více ryb je
v rybníčku, tím se zvyšují nároky na filtraci. Použití správných komponentů pro vaší plánovanou velikost rybníčku zjistíte
z tabulky na str. 53.
Využijte naše know- how:
Pokud se do 4 týdnů po instalaci naší filtrace nedostaví žádný
výsledek, kontaktujte prosím naši hotline : 602 134 560
nebo 318 402113 nebo 318 402110.
B
B
A
A
B
C
Integrovaná UV lampa s kontrolním průzorem ozáří
protékající vodu UV paprsky. Řasy a choroboplodné
zárodky budou usmrceny a shluklé se zachytí ve filtračním médiu.
B
C
Jemně porézní filtrační houba je určena pro mechanickou filtraci a slouží jako životní prostor pro mikroorganismy.
C
Biokuličky s velkým povrchem jsou vhodným prostředím pro usídlení a působení aktivních bakterií.
D
Dodatečná čistící výpusť.
E
Kontrolní průzor UV lampy.
E
C
řez 0
prů 000-0
16
PU
D
F
38 Heissner – jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj
Tlakový filtr
EASY CLEAN tlakový filtr Vario
F 9000-00
EASY CLEAN tlakový filtr Vario
UV-lampa: 11 W
Pro velikosti rybníčku: 3000–9000 litrů *
Rozměry: (ø/v) 28 × 42 cm
F9000-00
Doporučená čerpadla:
P4100-00 = objem rybníčku do 3000 l
P6100-00 = objem rybníčku do 6000 l
P8100-00 = objem rybníčku do 9000 l
*Při osazení rybami platí polovina velikosti rybníčku.
Kontrolka čistoty
Kontrolka znečištění
informuje o potřebě
údržby filtru
3000–9000 l
Snadno jednou rukou
ovladatelná páka
pro rychlé vyčištění
pomocí zpětného
chodu. Nastavitelný
výkon filtrace podle
velikosti rybníčku
od 3000 až do 9000 l
objemu rybníčku
UV-kontrolka 12 V
Kontrolka funkčnosti
UV lampy pomocí led
diody
UV – on/off
Časový spínač
k regulovanému použití
UV-lampy
Easy Clean
Easy Clean, samostatná
výpusť nečistot
Péče o vodu 39
Tlakový filtr
Easy Clean Vario – jak to funguje
Tlakový filtr Easy Clean nabízí vysoký filtrační účinek v kompaktní formě. Díky kombinaci integrované UV lampy a vysoce
účinných biologických a mechanických filtračních materiálů je
dosahováno efektivní filtrace.
Zvláště údržba je jednoduchá a pohodlná. Jedinečná Heissner
Easy Clean Vario technologie umožňuje čištění filtru pouze pootočením páky. Pouhou změnou směru toku vody mohou být z filtru odstraněny nečistoty, které odcházejí samostatnou výpustí.
Tento způsob čištění je velmi jednoduchý a účinný a navíc šetrný
k důležitým bakteriím ve filtru. Filtr tak zůstává stále biologicky
aktivní.
Popis funkce
¾ Vestavěná UV lampa slouží k usmrcení choroboplodných
zárodků a shluku řas tak, aby byly následně zachyceny filtračním médiem.
¾ HEISSNER bio-kuličky jsou vhodným prostředím pro
usídlení a působení nitrifikačních bakterií, které se postarají
o biologické čištění vody v rybníčku
¾ Nečistoty a shluklé řasy se zachytí ve speciální filtrační
houbě v tlakovém filtru.
Speciální filtrační houba zadrží nečistoty
a shluklé řasy ve filtru
Výpusť vody
Přívod vody
Výpusť pro
nečistoty
Jednoduché čištění pouhou změnou směru
toku vody
Díky své kompaktní formě a velikosti lze velmi snadno a rychle
tlakový filtr Easy Clean Vario umístit u každého rybníčku.
Filtr může být díky své konstrukci uložen v zemi, případně i níže
než je vodní hladina.
filtrace odpovídá
nastavené velikosti
rybníčku
bypass nastavení
–průchod vody
bez filtrace
Voda odcházející z filtru může být využita pro napájení potůčku,
vodopádu či pro provoz stříkacích figur nebo dalších vodních
efektů
40 Heissner – jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj
samočištění díky
zpětnému chodu
Tlakový filtr – sada
Tlakový filtr – sada 10000
FPU 10000-00
Tlakový filtr – sada 10000
UV-lampa: 9 W
Výkon čerpadla: 4100 l/h
5 m hadice ¾“
Pro obsah rybníčku: 10 000 litrů*
Přenáší nečistoty do 4 mm
Šetří energii díky napájení 12 V
u UV lampy
FPU10000-00
* Při nasazení ryb platí poloviční obsah rybníčku.
Tlakový filtr – sada 15000
FPU 15000-00
Tlakový filtr – sada 15000
UV-Lampa: 11 W
Výkon čerpadla: 6000 l/h
5 m hadice ¾“
Pro objem rybníčku: 15000 litrů*
Přenáší nečistoty do 8 mm
Šetří energii díky napájení 12 V
u UV lampy
FPU15000-00
4
006873 300496
*Při nasazení ryb platí poloviční obsah rybníčku.
Péče o vodu 41
Péče o rybníček
ČERPADLO S FILTREM 2000UV
Nové čerpadlo s filtrem a integrovanou UV-lampou 9 W a LED-kontrolkou je určeno pro rybníčky do 5000 l.
Celoplošný filtrační povrch s mechanickou regulací stupně filtrace zaručuje prodloužení intervalu mezi nutnou
údržbou. Všechny části fi ltrace nejsou prakticky vidět díky umístění na dně rybníčku. Čerpadlo a UV-lampa mají
oddělené přívody elektřiny, takže je možné dočasně vypnout UV-lampu.
K tomu sada čerpadla s fi ltrem ještě obsahuje regulovatelnou přípojku na zapojení vodního chrliče
a teleskopickou trubici s vyrovnáváním sklonu a regulací množství vody.
9W
UV lampa
· Všechny komponenty fi ltrace nejsou prakticky
vidět díky umístění na dně rybníčku
· UV lampa 9 W s LED-kontrolkou
· Velkoplošný filtrační povrch s možností
mechanické regulace množství vody
· Ideální pro rybníčky do 5000 l objemu vody
množství vody
· Ideální pro rybníčky do 5000 l objemu vody
+
2
vodní efekty
Rybníčkové čerpadlo s filtrem 2000UV
Pro obsah rybníčku do 5000 l (Při nasazení ryb 2500 l)
FA 2000UV-00
UV-lampa: 9 W
Příkon čerpadla: 45 W
Výkon v l: 2000 L/h
Dopravní výška: až do 260 cm
FA
Bo
FA2000UV-00
č
20 ní ř
0 0 ez
UV
-0
0
rozměry d x š x v: 40 x 28 x 14 cm
42 Heissner – jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj
Péče o rybníček
Čistý rybníček
„Odstraňuje rychle a spolehlivě řasy ze zakalené vody. Tento přípravek mění energetický náboj u částic a napětí na hladině. Částice
(řasy) se díky této fyzikální reakci shlukují a je možné je lehce
posbírat. Nepůsobí tedy chemickou cestou.“
TZ210-00
TZ210-00
Obsah: 2000 ml
4
006873 300175
Pryč s řasami
„Odstraňuje rychle a spolehlivě řasy ze zakalené vody. Tento
přípravek mění energetický náboj u částic a napětí na hladině.
Částice (řasy) se díky této fyzikální reakci shlukují a je možné je
lehce posbírat. Nepůsobí tedy chemickou cestou.“
=> Obsah balení vystačí na ošetření 12 000 l vody.
TZ212-00
Bezpečné použití biocidů
TZ212-00
Obsah: 2000 ml
Náhradní-UV-lampy
ZF405-00
ZF405-00
Výkon: 5 W, PL-patice (2-konektory)
ZF407-00
ZF407-00
Výkon: 7 W, PL-patice (2 konektory)
ZF409-00
ZF409-00
Výkon: 9 W, PL-patice (2 konektory)
ZF411-00
ZF411-00
Výkon: 11 W, PL-patice (2 konektory)
ZF418-00
ZF418-00
Výkon: 18 W, PL-S-patice (4 konektory)
ZF436-00
ZF436-00
Výkon: 36 W, PL-S-patice (4 konektory)
WZF 405-00
Výkon: 5 W, TL-patice (2 konektory)
WZF 405-00
WZF 405LV-00
Výkon: 5 W, TL-patice (4 konektory)
WZF 409-00
Výkon: 9 W, TL-patice (2 konektory)
WZF 405LV-00
4 00 68 73 302 26 1
WZF 409-00
WZF 409LV-00
Výkon: 9 W, TL-patice (4 konektory)
WZF 409LV-00
4 006 8 73 3 022 78
Prezentační displej pro UV lampy
VSL418-00
Obsahuje: vždy 4x ZF407-00,
ZF409-00, ZF411-00, ZF418-00
Péče o vodu 43
Péče o rybníček
Plovoucí hladinový filtr
Čistá voda je důležitým faktorem každého milovníka rybníčku.
Malé a velké nečistoty by se měly nyní naším novým skimrem
F540-00 odstranit z vodní hladiny co nejrychleji a na dlouhou
dobu. Nečistoty zde mohou vzniknout jednak na jaře z pylu a také
na podzim díky listí. Stálé znečištění vodní hladiny listím, pylem
a trávou vede k dlouhodobému znečištění, neboť nečistoty klesají
na dno rybníčku.
5
let
10 m
záruka
INFO
• kompletní sada se zabudovaným čerpadlem
Hladinový skimr
F 540-00
NOVÉ
výkon v l: 2500 l/h
výkon čerpadla: 45 W
provozní napětí: 230 V
plocha rybníčku do 25 m2
• vhodné pro všechny rybníčky do velikosti
plochy 25 m2
• plovoucí filtrační jednotka, tudíž použitelná
absolutně na každé vodní hladině
• snadná obsluha:
usadit na rybníček – zapnout – hotovo!
• plovoucí nečistoty na hladině (listí, pyl, trávy
atd.) se zachytnou ve sběrném koši předtím,
než klesnou na dno a rybníček tak znečistí
4 006873 302438
Jednoduchá obsluha:
- usadit na rybníček
(buď přivázat ke kameni
nebo podobným způsobem)
- zapnout
- hotovo a už to jede!
44 Heissner – jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj
Péče o rybníček
FA 610-00
Rybníčkový vysavač
Rybníčkový vysavač FA610
Slouží k odstranění řas a šlemu ze dna rybníčku
· přepravuje nečistoty do velikosti 10 mm
· trysky odstraní nečistoty ze dna
· plná volnost pohybu – není potřeba žádných dalších zařízení na břehu
· vypínání a zapínání je řešeno dálkovým ovládačem
výr. č.
název
dopravní výška
FA 610-00
Rybníčkový vysavač
max. 3 m
Dálkový ovladač
(zapnuto/vypnuto)
Otočná hlavice k plné
volnosti pohybu
Sací jednotka
s ochrannou mřížkou
Pro nečistoty do
vel. 10 mm, injektorová
tryska k odstranění
nečistot ze dna jezírka
Čerpadlo
Gumový kabel
Vysoký výkon, min.
spotřeba el. proudu
10 m délka
výkon: 88 W
výkon č.: 6600 l/h
dopravní výška: 3 m
Spirálová hadice
Sběrná síťka
Flexibilní, 7,5 m délka
Průměr: 1 ½“
Pro větší nečistoty a listí
Péče o vodu 45
Péče o rybníček
Podběráky
Podběrák
TZ 301-00
délka násady: 100 cm
HEISSNER podběráky jsou dobrým pomocníkem při péči o rybníček.
Lehce se s jejich pomocí odstraní napadané listí, odumřelé části rostlin,
menší větve, plovoucí a vláknité řasy a jiné cizí předměty. Díky pevným
síťkám různých velikostí ok a teleskopickým násadám jsou možnosti jejich
použití velmi široké.
Síť proti listí
Aby se zabránilo spadu listí do rybníčku, položte přes něj
na podzim síť proti listí. Tím předejdete tvorbě
usazenin na dně rybníčku a zároveň vzniku
hnilobných plynů, které vznikají při
jejich rozkladu. HEISSNER sítě proti
listí jsou velmi pevné a odolné proti
povětrnostním vlivům. K upevnění
sítě jsou k dispozici zápichy.
Podběrák
TZ 303-00
délka násady: 110–180 cm
teleskopická násada
Podběrák
výr. č.
název
TZ 520-00
Síť proti listí (role = 6 x 100 m)
TZ 401-00
Síť proti listí (d x š = 300 x 200 cm)
TZ 402-00
Síť proti listí (d x š = 600 x 300 cm)
TZ 403-00
Síť proti listí (d x š = 600 x 500 cm)
INFO
TZ 305-00
délka násady: 140–180 cm
teleskopická násada
• velmi pevná a odolná proti počasí
• včetně zápichů pro upevnění
• flexibilní jemná síťovina
• účinná ochrana proti ptactvu
• ochrana proti padajícímu listí a větvičkám
• vhodná jako rybníčková i zahradní síť
Podběrák
TZ 306-00
délka násady: 110–180 cm
teleskopická násada
46 Heissner – jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj
Péče o rybníček
Vzduchovadlo 200 l/h
Vzduchová venkovní čerpadla
Smartline
Rozhodující význam pro živočichy a rostliny v rybníčku má dostatečný
přísun kyslíku. Zvláště v zimě, kdy rybníček zamrzne, se tvoří jedovaté
plyny pod vrstvou ledu. Řešením je použití vzduchového čerpadla Heissner,
které přivádí kyslík do rybníčku a podpoří výměnu plynů, které mohou
unikat. V létě, kdy se voda během dne díky slunečnímu světlu výrazně
prohřívá, může dojít k nebezpečnému poklesu obsahu kyslíku v rybníčku.
Velmi tiché membránové čerpadlo s 10m silikonovou hadicí (TZ 615-00
s 4 x 10 m hadicí), včetně vzduchovacích kamenů a bezpečnostního
ventilu zabezpečí optimální přísun kyslíku.
Obzvláště výhodné: vzduchové čerpadlo je voděodolné a může být
umístěno přímo na břehu rybníčku. Výkon: 240 l/h
HLT 200-00
pro rybníky: do 4000 l
výkon v l: 200 l/h
4 006873 299080
Venkovní vzduchovadlo 240 l/h Aqua Air
TZ 605-00
pro rybníky: do 5000 l
d x š x v: 16 x 10 x 6,5 cm
výkon v l: 240 l/h
Dobrý
tip
Čas od času zásobujte
Vaše filtrační zařízení
kyslíkem pomocí vzduchového
čerpadla, protože dostatek kyslíku
je podmínkou pro mnoho biologických filtračních procesů.
Venkovní vzduchovadlo 720 l/h Aqua Air
TZ 615-00
pro rybníky: do 12000 l
d x š x v: 21 x 15 x 9 cm
výkon v l: 720 l/h
Možnosti použití:
TZ605-00
TZ615-00
léto
TZ605-00
TZ615-00
zima
Péče o vodu 47
Příslušenství pro rostliny
TZ 101-00 / TZ 102-00 / TZ 103-00
Sázecí košík hranatý
TZ 104-00 / TZ 105-00
Sázecí košík kulatý
TZ 106-00
Sázecí košík obloukovitý
TZ 107-00
Sázecí košík kulatý pro lekníny
Sázecí košíky
Vodní rostliny by měly být, pokud možno, sázeny do sázecích košíků. Snadněji se pak přemísťují a do rybníčku se dostane méně zeminy a nechtěných
živin. Získáte rovněž kontrolu nad rychle rostoucími rostlinami.
výr. č.
název
rozměry d x š x v
TZ 101-00
TZ 102-00
TZ 103-00
TZ 104-00
TZ 105-00
TZ 106-00
TZ 107-00
Sázecí košík hranatý
Sázecí košík hranatý
Sázecí košík hranatý
Sázecí košík kulatý
Sázecí košík kulatý
Sázecí košík obloukovitý
Sázecí košík kulatý pro lekníny
28 x 28 x 18 cm
23 x 23 x 13 cm
19 x 19 x 19 cm
Ø 22 cm
Ø 13 cm
45 x 18 cm
Ø 40 cm
Sázecí plátno
Sázecí jutové plátno je vhodné do všech sázecích košů Heissner. Obsah jednoho balení je 5 pláten.
výr. č.
název
rozměry d x š x v
TZ 110-00
Sázecí plátno (5 ks v jednom balení)
75 x 80 cm
Kokosová rohož pro osázení břehů
Praktická sázecí rohož z přírodních kokosových vláken. Nabízí optimální uchycení nově vysazených rostlin. Rozloží se
v rybníčku beze zbytku během 24 měsíců.
výr. č.
název
rozměry d x š x v
TZ 190-00
Kokosová rohož pro osázení břehů
50 x 1 m
Sázecí kapsy
Tyto praktické sázecí kapsy jsou vyrobeny z přírodního kokosového materiálu, jsou vhodné zvláště pro strmá místa na
břehu. Kotouč obsahuje 18 kapes
výr. č.
název
rozměry d x š x v
TZ 195-00
Sázecí kapsy
18 x 1 m
48 Heissner – jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj
Péče o rybníček
Zeobakterlit – Bio-prostředek k péči o vodu
HEISSNER Zeobakterlit je čistý přírodní kámen
· váže přebytečné živiny a jedovaté látky
· reguluje obsah nitrátů v rybníčku
· 1kg Zeobakterlithu vystačí na 1000 l vody v rybníčku
a podpoří tím biologickou rovnováhu vody na dobu cca 12 měsíců
· ideální jako filtrační médium do MBC-filtrů
· přímé použití do rybníčku v síťkách
Zeobakterlit
Bio-prostředek k péči o vodu 3 l
F 110-00
obsah: 3 l
Zeobakterlit
Bio-prostředek k péči o vodu 1 l
F 120-00
obsah: 1 l
Filtrační kostka
Nejjednodušší ochrana čerpadla před velkými částicemi nečistot. Může být
upravena pro libovolnou velikost čerpadla.
Filtrační kostka
F 190-00
rozměry: 20 x 20 x 20 cm
Péče o vodu 49
Péče o rybníček v zimě
Rozmrazovací plovák
s vyvažovacími komorami
❆ -15
o
C
2
roky
záruka
TZ 505-00
d x š: 24,5 x 11 cm
INFO
Aby Vaše ryby přečkaly zimu!
· zajistí přívod kyslíku pro Vaše ryby
· zabrání kompletnímu zamrznutí rybníčku
4 006873 263104
Rozmrazovací plovák
s vyvažovacími komorami
❆ -20
o
· umožňuje úniku hnilobných plynů
C
TZ 510-00
d x š: 38 x 14,5 cm
Rozmrazovací plovák
se vzduchovadlem
❆ -15
o
C
TZ 513-00
d x š: 24,5 x 11 cm
výkon v l: 200 l/h
provozní napětí: 230 V
výkon čerpadla: 2,5 W
Rozmrazovací plovák
Zabraňuje celkovému zamrzání rybníčku. Zajistí optimální přísun
kyslíku a podpoří tak odbourání a únik hnilobných plynů. Komůrky
po obvodě plováku lze naplnit pískem, a tak regulovat hloubku ponoru
a zamezit vytlačování plováku narůstající ledovou vrstvou.
Rozmrazovací plovák se vzduchovadlem
Ohřívač vody s termostatem
TZ 560-00
Dva výrobky v sadě, to je optimální kombinace. Rozmrazovací plovák
zabraňuje kompletnímu zamrznutí rybníčku a vzduchovadlo se postará
o optimální přísun kyslíku a podpoří tak odbourání hnilobných plynů.
Vzduchovadlo Vám zajistí v létě dostatečný přísun kyslíku pro Váš
rybníček.
d x š x v: 20 x 10 x 23,5 cm
výkon: 150 W
provozní napětí: 230 V
Ohřívač vody s automatickým zapínáním
Ohřívač vody s automatickým spínáním se samostatně zapne při mrazu
a při oteplení se sám vypne. S výkonem 150 W udrží vodní hladinu stále
bez ledu, dokonce i při silném mrazu. Automatické spínání snižuje
výrazně nárok na spotřebu el. proudu a na obsluhu.
50 Heissner – jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj
Smartline – filtrační sady
HEISSNER
®
smartline
Kromě řady Heissner Premium nabízíme také Smartline řadu,
která představuje cenově dostupnou rybníčkovou techniku
i pro začínající. Využijete i zde našich znalostí a našeho knowhow v oblasti rybníčkové techniky.
Smartline Vnitřní rybníčkový filtr
s vodním efektem
Do 500 l objemu rybníčku (250 l při osazením rybami)
FP 100-00
výkon v l: 1000 l/h
dopravní výška: cca 1,7 m
výkon: 16 W
Obsahuje rybníčkový filtr, vodní efekt, čerpadlo 1000 l/h, zeolit 2 l a filtrační houbu.
Smartline Tlakový filtr sada s UV lampou
Do 4000 l objemu rybníčku (2000 l při osazením rybami)
HLF 4000-00
výkon v l: 2600 l/h
dopravní výška: cca 2,5 m
výkon čerpadla: 50 W
UV lampa: 7 W
Obsahuje tlakový filtr, čerpadlo 2600 l/h, hadici.
Péče o vodu 51
HEISSNER
®
smartline
Smartline – filtrační sady
Smartline Venkovní filtrační sada s UV lampou
Do 5000 l obsahu rybníčku (2500 l při osazením rybami)
HLF 4950-00
HEISSNER
smartline
®
výkon v l: 1000 l/h
dopravní výška: cca 1,7 m
výkon čerpadla: 16 W
UV lampa: 5 W
Obsahuje venkovní filtr, UV lampu, čerpadlo 1000 l/h, hadici, zeolit, granulát a filtrační houbu.
Smartline Venkovní filtrační sada s UV lampou
Do 15000 l objemu rybníčku (7500 l při osazení rybami)
HSF 16000-00
výkon v l: 2600 l/h
dopravní výška: cca 2,5 m
výkon čerpadla: 50 W
UV lampa: 9 W
4 0 06873 3036 02
Obsahuje venkovní filtr, UV lampu, 2600 l/h čerpadlo, hadici.
Smartline Venkovní filtrační sada s UV lampou
Do 6500 l objemu rybníčku (3250 l při osazení rybami)
HSF 6500UV-00
HEISSNER
smartline
®
výkon v l: 1600 l/h
dopravní výška: cca 2,4 m
výkon čerpadla: 25 W
UV lampa: 9 W
4 006 87 3 3 017 07
Obsahuje venkovní filtr, UV lampu, čerpadlo 1600 l/h, hadici, zeolit, granulát a filtrační houbu.
Smartline UV lampa
Do 8000 l objemu rybníčku (4000 l při osazení rybami)
WWF 409-00
d x š x v: 35 x 8 x 8 cm
UV lampa: 9 W
délka kabelu: 5 m
52 Heissner – jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj
2
roky
záruky
- m
10
Přehled filtrů a filtračních sad
objem vody
bez ryb/l
objem vody
s rybami/l
objem
rybníčku
s koi-kapry/l
max.
součet
délek
ryb/cm
Zde najdete správnou sestavu pro filtraci Vašeho rybníčku
modulová filtrace
tlaková filtrace
1000
500
10
HLF4950-00
HLF4000-00
2000
1000
20
HLF4950-00
HLF4000-00
3000
1500
30
HLF4950-00
F9000-00 + P4100E-00, P4100-00
4000
2000
40
HLF4950-00
F9000-00 + P6100E-00, P6100-00
5000
2500
50
FPU7000-00
F9000-00 + P6100E-00, P6100-00
6000
3000
60
FPU7000-00
F9000-00 + P6100E-00, P6100-00
7000
3500
70
FPU7000-00
F9000-00 + P6100E-00, P6100-00
8000
4000
80
FPU16000-00
F9000-00 + P8100E-00, P8100-00
9000
4500
90
FPU16000-00
F9000-00 + P8100E-00, P8100-00
10000
5000
100
FPU16000-00
FPU10000-00
11000
5500
110
FPU16000-00
FPU15000-00
12000
6000
120
FPU16000-00
FPU15000-00
13000
6500
130
FPU16000-00
FPU15000-00
14000
7000
140
FPU16000-00
FPU15000-00
15000
7500
150
FPU16000-00
FPU15000-00
16000
8000
160
FPU16000-00
2 x FPU10000-00
17000
8500
170
FPU25000-00
2 x FPU10000-00
18000
9000
180
FPU25000-00
2 x FPU10000-00
19000
9500
190
FPU25000-00
2 x FPU10000-00
20000
10000
5000
200
FPU25000-00
2 x FPU10000-00
21000
10500
5250
210
FPU25000-00
FPU10000-00 + FPU15000-00
22000
11000
5500
220
FPU25000-00
FPU10000-00 + FPU15000-00
23000
11500
5750
230
FPU25000-00
FPU10000-00 + FPU15000-00
24000
12000
6000
240
FPU25000-00
FPU10000-00 + FPU15000-00
25000
12500
6250
250
F301-00 + F436N-00 + P6100E, P6100-00
FPU10000-00 + FPU15000-00
30000
15000
7500
300
F301-00 + F436N-00 + P6100E, P6100-00
40000
20000
10000
400
F302-00 + F436N-00 + P8100E, P8100-00
50000
25.000
12500
500
F302-00 + F436N-00 + P8100E, P8100-00
60000
30000
15000
600
F302-00 + F455N-00 + P8100E, P8100-00
70000
35000
17500
700
F302-00 + F455N-00 + P8100E, P8100-00
80000
40000
20000
800
F303-00 + F455N-00 + P10100E, P10100-00
90000
45000
22500
900
F303-00 + F455N-00 + P10100E, P10100-00
100000
50000
25000
1.000
F303-00 + F455N-00 + P10100E, P10100-00
Takto určíte objem vody Vašeho rybníčku:
(1m3 = 1000 l)
Objem vody v m3 = (délka rybníčku v m x šířka rybníčku v m x hloubka rybníčku v m) : 2
Příklad výpočtu
Váš rybníček je 3 m dlouhý a 2 m široký, nejhlubší místo
je 1 m.
Vzorec: (3 m x 2 m x 1 m) : 2 = 3 m3
Objem je cca 3.000 l vody. Dělení dvěma je ve vzorci
proto, že Váš rybníček není hluboký 1 m po celé ploše,
a proto počítáme s průměrnou hloubkou.
Jestliže nemáte žádné ryby v rybníčku, použijte sloupec
„Objem vody bez ryb“, řádek 3000 l. Potřebné komponenty pro
filtrační sestavu jsou uvedeny hned vpravo na řádce.
Jestliže máte ryby, vyberte sloupec „Objem vody s rybami“
a na řádku 3000 l vpravo jsou uvedeny komponenty pro
požadovanou sestavu.
Péče o vodu 53
Download

PÉČE O VODU