1.
vyprávění v 1. osobě
2.
slavnostní píseň symbolizující stát
3.
literární díla psaná ve větách
4.
část básně oddělená prázdným řádkem
5.
literární díla psaná ve verších
6.
autor zachycuje svoje cestování
7.
jeden řádek básně
8.
část básně či písně, která se opakuje
9.
kreslený obrázkový seriál
10. přísloví vyjadřující zkušenost s počasím
11. doslovně převzatý úryvek textu
12. název literárního díla
13. autor zaznamenává denně svoje zážitky
14. životopis (vyjádři cizím slovem)
Download

1. vyprávění v 1. osobě 2. slavnostní píseň symbolizující stát 3