INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ PARTNERY
www.psg.eu
P ROS I NEC 201 1
PSG REPORT 9
Výroba v divizi Betonové
konstrukce vzrostla.
Tlak na ceny ale trvá
V Kaluze budou
objekty VW do zimy
pod střechou
2
3
Stavba roku 2011:
dvě želízka v ohni,
jedno vítězství
4
Tovární budovy 14 a 15 se mění na Baťův institut
Zahájením kompletní rekonstrukce budov 14 a 15 na Krajské kulturní a vzdělávací centrum odstartovala další zásadní etapa revitalizace Baťovského továrního areálu ve Zlíně. Svým významem je srovnatelná s rekonstrukcí světoznámé jednadvacítky - Baťova
mrakodrapu. Dodavatelem stavby, která se může zařadit mezi nejvýznamnější v zemi,
a jejíž realizace vyjde na 900 miliónů korun, je sdružení sedmi firem v čele se společnostmi PSG-International a PSG.
Zlín
Výsledkem konverze historických budov bude nové moderní kulturní centrum Zlínského
kraje, v němž najdou sídlo Krajská knihovna Františka Bartoše,
Krajská galerie výtvarného umění
a Muzeum jihovýchodní Moravy.
Jeho název 14|15 BAŤŮV INSTITUT přesně vystihuje budoucí poslání budov.
Na straně jedné je to využití číslovek v duchu Baťova legendárního systému označování továrních
budov.
Na straně druhé je to sousloví Baťův
institut, které má evokovat navázání na tradici někdejšího Baťova Studijního ústavu a Školy umění. Tedy
instituce, v níž se střetávají kultura,
vzdělanost a věda.
Generálními projektanty záměru
jsou J. Sonlajtner (City Work s.r.o.)
a P. Všetečka (Transat architekti).
Celý komplex, včetně platformy
mezi budovami, bude pro veřejnost otevřen ve druhé polovině roku 2013. Od podzimu roku 2012 by
však už měla být v provozu budova 14, v níž na návštěvníky budou
čekat nově pojaté expozice Krajské
galerie výtvarného umění a Muzea
jihovýchodní Moravy.
Celý projekt tak umožní nejen oži-
vit další část Baťovského areálu, ale
také nabídne nové sídlo významným krajským kulturním institucím, které dosud sídlí v nevyhovujících pronajatých prostorách.
Příprava celého záměru byla zdlou-
havá a náročná, trvala bezmála sedm let. Realizační náklady
projektu jsou 900 milionů korun,
z nichž 500 milionů bude Zlínský
kraj čerpat formou dotace z Regionálního operačního programu re-
gionu soudržnosti Střední Morava
(ROP Střední Morava), oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.10 Integrovaný plán
konverze zóny.
Do celkových nákladů projektu je
kromě stavby třeba započítat vybavení interiéru, náklady na vytvoření
nových expozic, vybavení objektu
IT technologiemi nebo specifickými knihovnickými technologiemi.
(Čtěte také na straně 4 - Bude to nové
veřejné místo v organizmu města
Zlín. Rozhovor s projektovým manažerem stavby Zdeňkem Adamcem)
Petr Libora, manažer projektu úprav a oprav v Ústavu jaderného výzkumu Řež po několika měsíční zkušenosti říká:
Požadavky investora rostou. Budeme pokračovat déle, než byl plán
Co se zde dosud udělalo za práce?
Práce na rekonstrukci objektu, ve
kterém se dekontaminují likvidovaná energetická zařízení a odpady, začaly loni v září bez přerušení
jeho provozu. Vzhledem k rozsahu díla jsou rozděleny na administrativní část a šest jednotlivých pracovních podlaží. Ke konci listopadu
byla předána tři podlaží, která slouží jako prostory k likvidaci kontaminovaných odpadů a zařízení,
z toho jedno podlaží funguje jako
je „čistý“ nebo „špinavý“ uložen.
Velký kus práce tady odvádí stavbyvedoucí Roman Červený, díky němuž se daří vše zvládat ke spokojenosti uživatele objektu i investora.
strojovny „čisté a špinavé“ vzduchotechniky. Rozsah prací je včetně
nových elektrických rozvodů, MaR
a vzduchotechniky.
Petr Libora
Jak se vše dařilo zvládat „za provozu“, který měl před stavebními pracemi přednost?
To bylo a je poměrně složité, protože
už v samém počátku byl špatně proveden stavební průzkum a s tím spojená projektová dokumentace. Takže
se všechno muselo a musí řešit tzv.
za pochodu. A zde navíc s maximální radiační ochranou, protože se jedná o práce v kontrolovaném pásmu.
Veškerý vybouraný materiál včetně vzduchotechniky, kabelů, stavební sutě musí být totiž proměřen dozimetrickou službou a podle toho zda
4
Vážení kolegové,
máme za sebou rok, kdy i na naši skupinu se zpožděním, které jsme předpokládali, dolehly plnou silou projevy
hospodářské recese. Projevila se mnohem složitějším bojem o získání zakázek, jejich rentabilitu i jejich množství.
To vše se určitě projeví i na ekonomických ukazatelích za rok 2011. V tomto
období se více než jindy projevují výhody teritoriální i oborové diverzifikace naší činnosti. Naše aktivita na stávajících zahraničních trzích a hledání
nových teritorií je jednou ze správných
cest pro naši společnost.
Pohled na ekonomické stránky novin
však naznačuje, že rok příští nebude o nic jednodušší, možná naopak.
Proto musíme ve své každodenní činnosti na stavbách, při sjednávání kontraktů, při podepisování smluv jednat
velmi uvážlivě, pečlivě a s posouzením všech rizik. Tak, aby zakázky, které realizujeme, byly dodávány kvalitně, v termínech a s patřičnou
ziskovostí. Právě a jen marže, kterou
dokážeme vyprodukovat na jednotlivých projektech, umožní fungování
naší skupiny a její další rozvoj.
Jedině z těchto prostředků financujeme
náklady, které musíme vynaložit na to,
abychom příležitost k zakázce objevili, o zakázku se ucházeli a získali ji. To
vše je naším společným týmovým cílem, v němž má každý svou roli a každý svým dílem a měrou ovlivňuje celkový výsledek. Týmovost a spolupráce
mezi úseky a divizemi navzájem jsou
a budou jedním z faktorů, který nám
kromě výše uvedeného umožní úspěšně fungovat na trhu. A ten se nám bude
dnes a denně měnit před očima.
Děkuji za vše, co jste pro skupinu
PSG v roce 2011 odvedli, a přeji vše
nejlepší do roku 2012.
Ing. Martin Černoušek,
generální ředitel
Vizualizace nové podoby 14I 15 Baťova institutu
Přestože měla zakázka nazvaná „Úpravy a opravy v SO 241
- Velké zbytky“ skončit v Ústavu jaderného výzkumu Řež
letos v prosinci, akciová společnost PSG - International zde
bude v pracích pokračovat i příští rok. Požadavky investora rostou a s nimi i rozsah prací. „Podle posledního dodatku
smlouvy máme skončit až 30. června 2012, ale ani tento termín nemusí být vzhledem ke stavu objektu konečný,“ říká
manažer projektu Petr Libora.
Zdeněk Adamec:
Bude to nové veřejné
místo ve městě Zlíně
S jakými jinými zvláštnosti jste se
ještě museli vypořádat?
Zatím práce probíhaly hlavně v kontrolovaném pásmu a tím to je dané.
Všichni pracovníci proto musejí projít všemi školeními, zdravotní prohlídkou a stávají se tak radiačními
pracovníky tř. A, kteří spadají pod
Státní ústav jaderné bezpečnosti. Při
pracích v kontrolovaném pásmu se
musejí používat pracovní pomůcky
pro radiační ochranu, jako jsou speciální obleky Tyvec, ochranné masky, speciální pracovní obuv. Teprve až po dokončení všech bouracích
a demontážních prací, kdy už nehrozí žádná kontaminace, mohou pracovat „v montérkách“.
(Pokračování na straně 3)
Elektrárna
Poljarnaja získává
konkrétní obrysy
Jedna z historicky největších zakázek skupiny PSG, stavba paroplynové elektrárny Poljarnaja
na ruském Urale, získává naprosto konkrétní obrysy. Kontrakt
s ruským investorem, společností Ural průmyslový - Ural polární, za zhruba 335 milionů eur
byl podepsán včetně zajištění exportního financování. Na přípravách projektu se tak intenzivně
pracuje. Členové představenstva
PSG ale upozorňují, že součástí
smlouvy a úvěrového financování je řada odkládacích podmínek,
které investor bude plnit ještě několik týdnů.
Projekt je rozdělen na dvě etapy,
přičemž první má končit v závěru
roku 2012 a druhá o rok později.Podrobné informace o zakázce budou součástí prvního vydání
PSG Reportu v roce 2012.
2
PSG REPORT
Číslo 9 / 2011
Výroba v divizi Betonové konstrukce vzrostla. Tlak na ceny ale trvá
Viděno ryze z pohledu úspěšnosti získávání zakázek, zažívá
letos divize Betonové konstrukce úspěšný rok. Zatímco vloni dodala a smontovala zhruba 11 500 m3 prefabrikovaných
konstrukcí, letos to do konce října bylo už 26 000 m3. Tedy
o téměř 125 procent víc. Neznamená to ale, že stejně úměrně vzrostly i tržby.
Otrokovice „Situace na stavebním
trhu je stále napjatá, bojuje se o každou zakázku a tomu ve finále odpovídají i konečné ceny. Ty rozhodně
nerostou, a když nestagnují, tak spíš
klesají. Pro nás to znamená, že i přes
plnou výrobu a montáž, musíme náklady stále držet pod kontrolou,“ vysvětluje šéf divize Richard Matějík.
Za skokovým růstem výroby jsou
především nové zakázky v Česku,
na Slovensku a v Německu. To se
projevilo i na vlastní výrobě prefadílců, která se dosud meziročně zvýšila o 45 procent. Z loňských zhruba
11 000 m3 na 16 000 m3 koncem října.
„Takovému množství prefabrikátů odpovídá zastavěná plocha o rozloze 310
tisíc metrů čtverečných halových objektů nebo prodejních ploch a administrativních budov,“ shrnuje Richard
Matějík. Na celkové produkci divize
se nejvýrazněji podíleli dva investoři
- holandská společnost CTP s 55 a brněnský IMOS, závod Ostrava se 30
procenty. Skupina PSG odebrala 10
procent produkce a na další zákazníky
připadá zbylých pět procent.
Z dodávek pro CTP byla zřejmě nejzajímavější II. etapa průmyslového
komplexu na Černovických terasách
v Brně, kde zastavěná plocha dosáhla
téměř 130 tisíc m2.
Pro IMOS šlo o dodávky určené
k rozšíření areálu firmy Nokian v Ejpovicích u Plzně a hlavně jubilejní, 100. obchodní centrum Kaufland
v České republice, které bylo postaveno ve Veselí nad Moravou.
V rámci skupiny PSG mířil největší objem prefabrikátů na stavbu obchodního
centra Globus Havířov, jehož celková
Výroba prefabrikovaných konstrukcí letos skokově vzrostla
doba realizace byla poloviční proti běžně realizovaným Globusům.
„Takový růst výroby by nebyl myslitelný bez zavedení a využití nových
technologií jako například samozhutnitelných a vysokopevnostních beto-
nů nebo předem předpínaných prvků.
A samozřejmě také včas a kvalitně
zvládnutých projekčních prací, výroby, dopravy a letmé montáže,“ uzavřel Richard Matějík.
Divizi Betonových konstrukcí tvoří
oddělení technické přípravy, realizace, výrobny prefa, dopravy a montáže.
Prefa vyrábí nejen vlastní prefadílce,
ale rovněž dodává transportní beton
po celém Zlínsku. Toho se letos zatím
prodalo téměř 4 500 m3.
Záměru investora otevřít hypermarket Globus v Havířově
už v listopadu mnozí nevěřili. Díky velkému úsilí se to podařilo
Severomoravské město Havířov je od listopadu bohatší
o další obchod. V části Skleníky se jím stalo Nákupní a společenské centrum Globus, které akciová společnost PSG-International, jako generální dodavatel stavební části, postavila během osmi měsíců.
Havířov, Otrokovice Podle manažera projektu Vladimíra Maděránka bylo od samého počátku zřejmé,
že tato stavba bude dost hektická.
Napovídaly to už průběžné termíny - 27. dubna vyvrtaná a zabetonovaná první pilota, 31. května
- osazení prvního sloupu železobetonového skeletu. Záměru investora, otevřít hypermarket veřejnosti už 25. listopadu, proto moc lidí
nevěřilo. „No, my museli. A také
se to povedlo,“ říká dnes spoko-
jeně Vladimír Maděránek. Stavba
se samozřejmě nevyvarovala větších či menších problémů. Například kvůli deštivému srpnu, kdy
v Havířově nepršelo za celý srpen
snad jen čtyři dny. Výsledek si lze
představit - promáčené podloží, několikeré výměny podkladních vrstev nebo vápenné stabilizace navíc.
„Matka příroda nám to ale trochu
vrátila v závěru, kdy nám celý říjen a listopad počasí opravdu přálo. Hlavně při dokončování ven-
Hypermarket Globus sloužil v Havířově už před vánočními svátky
Divize Ocelové konstrukce se podílí na stavbě nové
paroplynové elektrárny pro skupinu ČEZ v Počeradech
Akciová společnost PSG-International se stala dodavatelem
části stavby nové paroplynové elektrárny o instalovaném výkonu 840 MWe, která se buduje v areálu elektrárny Počerady. Investorem je akciová společnost ČEZ. První elektřinu
by měl nový energetický zdroj dodat do sítě v létě 2013.
Jde o první velkou elektrárnu tohoto
typu v Česku a PSG-International
na ní dodává část ocelového skeletu
a dále opláštění pro budovy strojoven, dozorny a rozvodny včetně jejich přístavků a nástaveb.
Na této části spolupracuje se sekcí
PSG - ocelové konstrukce. „Kromě
toho do Počerad dodáváme otvorové výplně a předsazenou fasádní
stěnu z hliníkového systému, montované sendvičové příčky, sádrokartonové konstrukce, dveřní a vratové výplně a ve výhledu jsou další
části,“ říká Miroslav Konečný, šéf
divize Ocelové konstrukce. Dodávky začaly letos v dubnu a budou pokračovat minimálně do poloviny roku 2012. Právě Miroslava
Konečného jsme se v této souvislosti zeptali:
O jak „objemnou“ zakázku jde?
Dosud zajišťujeme dodávky za zhruba 115 miliónů korun.
Jak hodnotíte jejich průběh?
Se všemi vybranými dodavateli se spolupracuje téměř bezproblémově, a přestože, jako na každé
stavbě, je potřeba velmi flexibilně
reagovat na řadu změn a nové požadavky, realizace běží podle sjednaných harmonogramů.
Jde o „standard“ nebo mají Počerady svá specifika?
Jako u většiny zakázek pro energe-
Do Počerad dodá divize dodávky za více než sto miliónů korun
tický průmysl se i v tomto případě
klade velký důraz na vysokou kvalitu. Kontrola ze strany zákazníka
tak probíhá v několika úrovních, a to
od kontroly vyrobené konstrukce
před nátěrem až po závěrečnou kontrolu po montáži.
Na ocelové konstrukce pro strojovnu parní a strojovnu spalinové turbíny navazuje bezprostředně výroba a montáž konstrukce pro dva
spalinové kotle. Dokončení kotlů
se plánuje na první polovinu příštího roku.
kovních ploch,“ popisuje některé
starosti šéf projektu. Mohl se ale
opřít o zkušenosti a dobré vztahy
s investorem a kolegy z PSG a.s.,
divize Prefa a divize Ocelové konstrukce. „Celý realizační tým byl
sestaven opravdu bezvadně. Všichni si v něm sáhli až na dno, a proto jeho skladba byla důležitá,“
poznamenává.
Na projektu se podílela také divize
Ocelové konstrukce, která na stavbu přes léto dodala a smontovala
ocelovou konstrukci, střešní plechy
a opláštění. Hypermarket o rozměrech zhruba 150 x 108 metrů vedle
prodejní plochy společnosti Globus
nabízí i plochy jednotlivým nájemcům. Jeho součástí je rovněž restaurace, řeznictví a pekárny.
Cena za Dynamický
růst pro PSG - Int.
Praha Významného ocenění, vítězství v oborové kategorii Dynamický
růst, se dostalo akciové společnosti PSG - International v rámci letošního ročníku soutěže Českých 100
nejlepších.
Její výsledky se už po šestnácté vyhlašovaly v závěru listopadu na Pražském hradě. Organizátor akce, Panevropská společnost pro kulturu,
vzdělávání a vědecko-technickou
spolupráci Comenius, v ní ocenila
podnikatelské aktivity firmy na domácím a zvláště pak na zahraničních
trzích.
Čelo žebříčku sta nejlepších českých firem pak tvořily společnosti
1. Škoda Auto, 2. ČEZ, 3. Microsoft,
4. Kooperativa Pojišťovna.
Cílem soutěže je zviditelnit v Česku
registrované firmy z co možná nejširšího spektra ekonomických aktivit,
které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Navržený podnik musí platit v Česku daně, mít nejméně
20 zaměstnanců a vykázat roční obrat
minimálně 30 milionů korun.
3
PSG REPORT
Číslo 9 / 2011
Stavba obchodního centra OBI v Moskvě ukázala hned několik pozitiv
Po třinácti měsících práce bylo počátkem října v Moskvě
otevřeno obchodní centrum OBI, jehož generálním dodavatelem a generálním projektantem byla pro německého investora OBI Real Estate and Development akciová společnost PSG-International.
Moskva
Třípodlažní objekt, jehož
stavba začala v srpnu 2010, má přes
26 tisíc metrů čtverečných. V podzemí
je parkoviště, v přízemí pak prodejna
stavebnin a zahradní centrum. V nadzemním podlaží je administrativní část
a prodejna drobných stavebních materiálů, potřeb pro kutily a zařizovacích předmětů. Tedy jde o podobný
koncept, který OBI uplatňuje i v Česku. Stavebně byl zásadní rozdíl v tom,
že standardní OBI jsou většinou pouze
jednopodlažní objekty.
Vzhledem ke stísněným podmínkám
na malém pozemku, přes nějž procházelo hned několik tras plynového potrubí, byl celý projekt poměrně složitý a náročný. Především díky přísným
požadavkům zákazníka na zatížení
podlah a pracím v zimě, byl navržen
robustní konstrukční systém objektu. Ten pak vyžadoval vysoké nároky
na kvalitu výroby i montáže prefabrikovaného železobetonového skeletu.
ta a technického zákazníka. „To pro
nás dosud nebylo tak obvyklé. Do budoucna se nám ale bude určitě hodit,
že jsme sami zvládli získat stavební
povolení a na závěr stavby spolu s našimi partnery zdárně prošli celým kolaudačním řízením,“ vysvětluje.
Řízením projektu se zabýval mladý
projektový tým pod vedením Radka
Divokého.
Získané zkušenosti v řízení stavby,
z jednání s klientem či dodavateli
by proto měli jednotliví členové týmu zhodnotit na dalších projektech
v Ruské federaci. Vedle zkušeného
hlavního stavbyvedoucího Stanislava Machálky a Radka Divokého, se
na zakázce největší měrou podíleli
Libor Holub a Martin Votava v přípravě a Petr Ryšavý s Vladem Kuzminem na stavbě.
Co pomohlo úspěšnému
dokončení
Podle Aleše Kézra mělo zásadní vliv
na úspěšné završení projektu hned několik faktorů, které seřadil následovně:
- Poté, co se hned na začátku projektu
po vytyčení objektu ukázalo, že kvůli
procházejícímu plynovému potrubí je
nutné změnit posazení objektu a přeložit vodovod a kanalizaci, se podařilo velmi rychle zareagovat a zorganizovat přeložku v minimálních
termínech.
Spojené role a mladý tým
Ředitel divize RF Aleš Kézr přitom
za nejcennější a neocenitelnou zkušenost pokládá zvládnutí nejen role generálního dodavatele, na níž je firma
zvyklá z předchozích ruských zakázek, ale také generálního projektan-
Moskevské OBI se stavělo ve stísněných podmínkách na malém pozemku
V Kaluze budou všechny tři objekty VW do zimy pod střechou
PSG-International v Ruské federaci nyní staví jako generální dodavatel nový výrobní a skladovací objekt pro německou automobilku Volkswagen Group. Ten vyrůstá v Kaluze, v průmyslové zóně Grabcevo, kde budou postupně
do provozu uvedeny tři haly o celkové ploše 18 tisíc metrů
čtverečných. Jejich dokončení je naplánováno na jaro 2012.
Stanovený harmonogram je sice poměrně přísný, ale zatím se smluvní
termíny stále plní. „Zásadní bude, jak
rychle se nám podaří dokončit montáž ocelové konstrukce střechy a uzavřít všechny tři objekty před zimou
a ochránit tak podloží podlah před
promrznutím,“ říká ředitel divize RF
Aleš Kézr.
Počátkem listopadu byla na jednom
objektu hotova monolitická konstrukce a začala montáž ocelové konstrukce střechy. Na zbylých dvou
objektech pak probíhala montáž monolitických sloupů. Cílem je, aby
všechny tři objekty byly do konce roku pod střechou a opláštěné.
Dalším stěžejním průběžným termínem pak je zejména předání objektů
k montáži vnitřních instalací a technologie. Už v lednu by proto přímí dodavatelé Volkswagenu měli tyto systémy
v halách začít montovat.
Výstavba probíhá v plně funkčním
areálu a za standardního provozu automobilové továrny. Musí se proto dodržovat řada bezpečnostních opatření.
Do areálu se lze například dostat pouze na základě kartičky ke vstupu; jakákoliv dodávka materiálu je podmíněna včasným obdržením povolení
a podobně. „Německý klient je opravdu „německy striktní,“ takže výjimky
v pevně daném provozním řádu jsou
- Důležité bylo, že přestože projekční zadání od zákazníka vyžadovalo výrazné dopracování, podařilo
se vyprojektovat objekt v poměrně
krátkém čase.
- Velmi se vyplatilo, když se na začátku projektování rozhodlo, že konstrukční systém objektu bude založen
na prefabrikované železobetonové
konstrukci, nikoli na monolitické.
„Ve finální fázi stavby se nám pak
podařilo značně urychlit práce pomocí českých a slovenských zedníků
a montérů vnitřních instalací. V posledních třech měsících na objektu
pracovalo kolem padesáti takových
specialistů. Sedm z nich bylo mimo
jiné našich vlastních zedníků z PSG.
Závěrečný finiš byl pak výborně organizován Radkem Divokým v součinnosti s výrobním ředitelem Davidem Motlem,“ říká Aleš Kézr. Ten
přitom poznamenává, že zkušenosti z výstavby moskevského OBI se
budou spíš hodit při stavbě dalších
obchodních center než třeba na zakázce pro automobilku Volkswagen
v Kaluze.
„Projekt pro VW je typickou průmyslovou stavbou a navíc jednopodlažní. Jde tedy o odlišný typ
výstavby. Určitě ale v budoucnu využijeme některých nových dodavatelů, kteří se na této moskevské zakázce ukázali v dobrém světle. Jde
například o výrobce ocelových konstrukcí či prefa prvků,“ poznamenává závěrem.
Požadavky
investora rostou
(Dokončení ze strany 1)
Podílí se na zakázce někdo další ze
skupiny PSG?
Pouze okrajově. To když divize Ocelové konstrukce uložila dvě nádrže do druhého suterénu na kótu -12,65 metru.
takřka nemožné,“ přiznává Aleš Kézr. Společnost VW má na stavbě zkušené specialisty, kteří vyžadují pravidelné reporty o provedených pracích.
Kvalita prací se pak řídí nejen ruskými stavebními normami SNiP, ale také německými normami DIN.
„Naše smlouva je založena na jednotkových cenách. Proto manažeři VW
věnují zvýšenou pozornost přesnému
zaměření objemů provedených prací
a následné pak dokumentaci skutečného provedení,“ poznamenává Aleš
Kézr. Komunikace s klientem i s projektantem probíhá v němčině. A to nejen na úrovni projektového manažera
Petra Hlaváče, ale i na úrovni hlavního stavbyvedoucího Petra Szabó.
V čem se nyní požadavky investora
mění? Co vás tedy v roce 2012 čeká?
To je záludná otázka. Hlavně po zkušenostech z předchozích podlaží, kde se
třeba oproti původní dokumentaci musel bourat strop, protože nebyl únosný
a bylo potřeba udělat nový, těžko předvídat... Už teď ale víme, že v prvním
suterénu bude nutné odbourat popraskaný a kontaminovaný potěr silný sto
milimetrů v rozsahu zhruba 220 metrů čtverečných. To znamená, že bude
třeba nejprve obrousit bruskou kontaminovanou vrstvu potěru a až potom
vybourat „čistý“ potěr, který lze uložit
na skládce. To vše zpočátku samozřejmě v ochranných pomůckách a pod dozorem dozimetristů.
První zkušenosti s PPP projekty se získaly na slovenské rychlostní silnici
Selenec (Slovensko)
Akciová
společnost PSG-International v červnu až září dokončila a předala stavbu
Střediska správy a údržby rychlostní komunikace Selenec, kterou zahájila loni v červnu. Rozsáhlý úsek
rychlostní komunikace R1 Nitra,
Západ - Selenec, Selenec - Beladice a Beladice - Tekovské Nemce
tak získal potřebnou základnu,
v níž vedle pracovníků údržby silnic našel zázemí i hasičský záchranný sbor a dopravní policie.
Součástí objektu jsou také garáže,
sklady, autoservis a čerpací stanice
či parkoviště. „Museli jsme se vypořádat s opožděnou dodávkou do-
kumentace pro
jednotlivé stavební objekty,
kterou zpracovával investor.
To
způsobilo posun prací
hlavně na rozvodech kanaMichal Krzyžanek
lizace,
vody
a plynu uvnitř areálu,“ říká projektový manažer Michal Krzyžanek. Stavební práce se tak posunuly z komfortního podzimu 2010
do zimy a jara 2011. Díky vhodnému výběru dodavatelů se ale podařilo skluz dohnat a včas, tedy
do konce letošního června, dokončit rozvody, stejně jako zpevněné
plochy a komunikace.
Po pomalejším rozjezdu v létě
2010 stavba nabrala rychlejší obrátky na začátku roku 2011. Hlavně v posledních třech měsících
před dokončením všichni, kteří se
na ní podíleli v přípravě a realizaci, pracovali s enormním nasazením. Dík patří také oběma divizím
PSG - ocelové a železobetonové konstrukce, které se podílely
na úspěšné realizaci projektu,“ poznamenává Michal Krzyžanek.
Ten za velké plus pokládá i seznámení se se systémem PPP - partnerství,
tedy veřejného a soukromého sektoru, z něhož byla stavba financována. Slovenský stát, tedy ministerstvo
dopravy, si u soukromých subjektů
objednal třicetiletou koncesi na výstavbu, provoz a údržbu Rychlostní silnice R1. To stavbu do jisté míry ovlivnilo.
„Rozdíl nebyl až tak patrný, pokud
šlo o financování, ale velké nároky
se kladly na doklady jak během výstavby, tak hlavně při odevzdávání
jednotlivých objektů,“ uvedl Michal
Krzyžanek.
Detailněji než obvykle se řešily technologické postupy, kontrolní a zkušební plány, zprávy kvality, geode-
tická zaměření a jednotlivé zkoušky.
Svou roli při zvýšených požadavcích
hrál i fakt, že se jednalo o část rychlostní komunikace R1, a v segmentu
dopravních staveb se PSG-International tak často nevyskytuje.
Areál střediska PSG-International dodalo včetně všech potřebných technologií pro údržbu silnic, sklady, servis,
skladování a výrobu posypového materiálu či technologie hasičů. „Z tohoto hlediska je pro nás určitě jednou
z velmi dobrých referencí. Při předpokládané dostavbě slovenské dálniční sítě formou PPP projektů, máme šanci se k podobným zakázkám
dostat,“ uzavřel manažer projektu.
4
PSG REPORT
Číslo 9 / 2011
Projektový manažer Zdeněk Adamec o rekonstrukci výrobních budov bývalé obuvnické továrny 14 a 15 na Baťův institut říká:
Bude to nové veřejné místo v organizmu města Zlína
Máte pravdu. Jeho napjatost ještě
zvyšují nepředvídatelné technické
problémy, které ve svých útrobách
skrývá každá rekonstrukce. Úzce
ale spolupracujeme s projektanty a statiky a hledáme technická
a organizační opatření a řešení tak,
abychom termíny splnili. Jinak to ani
nejde.
Mužem, kterému leží na bedrech rekonstrukce výrobních
budov Baťovy továrny číslo 14 a 15, je Zdeněk Adamec.
O této pozoruhodné, ale velmi náročné zakázce proto mluví
s respektem, i když obdiv ke staré průmyslové architektuře
nezakrývá.
Jaké práce už máte za sebou a které
realizujete aktuálně v prosinci?
Budovy jsou „odstrojeny“ a probíhá
statické bourání konstrukcí. V přímé
návaznosti se provádí statické zesílení betonových konstrukcí v prvním
nadzemním patře budov 14 a 15.
Skončily demoliční a výkopové práce
na tzv. platformě, tedy prostoru mezi
oběma objekty, kde vznikne malé
náměstí s podzemním archivem.
Propojením dvou domů a tří funkcí
v jednu vznikne venkovní výstavní
plocha pro sochy, multimediální prostorové instalace, koncerty a jiné kulturní akce. Bude to nové veřejné místo v organizmu města.
Byla dokončena pilotáž pod tuto
vestavbu a teď, v prosinci, se pracuje
na monolitické konstrukci vestavby.
Současně pokračují zesilující statické
práce na obou budovách.
V čem je konverze hodnotných, historických budov výjimečná?
Výrobní budovy Baťovy továrny
od Jiřího Voženílka z roku 1948 patří
mezi největší skvosty české industriální architektury. Domy číslo 14
a 15 jsou součástí širšího industriálního urbanismu. Dvojice příbuzných
hmot umožňuje konverzi v jednu identitu, která přesáhne původní
význam obou počinů a dá jim novou náplň. Centrum se skládá ze tří
institucí a jeho náplň bude galerijní,
muzejní a knihovní ve vzájemné synergii a propojitelnosti.
Původní tovární objekty jsou
uceleným architektonickým dílem
Co pokládáte za nejsložitější?
Skloubit takzvané statické demolice
s následným zesílením monolitických konstrukcí, neporušit statiku budovy a vše zvládnout v napjatých termínech. A přitom se ještě vypořádat
se skrytými překvapeními staré
budovy.
Zdeněk Adamec
mimořádné kvality, zejména v kontextu se soudobou tvarově přebujelou
architekturou vynikají racionálním
řádem a výrazovým klidem.
Časový harmonogram stavby je
poměrně napjatý, zvládnete ho?
A za nejzajímavější?
Celkový architektonický dojem hotové stavby.
Na stavbě budete dělat hodně
věcí nových, ale také repasovat či
připravovat řadu replik, aby si budovy zachovaly původní ráz. Čeho
zajímavého se to týká?
Třeba repase stávajících ocelových
oken nebo ocelové dlažby. Nový
bude systém větrání a topení s automatickým řízením, ale s možností
komfortní regulace jednotlivými
uživateli.
Ve sdružení dodavatelů je hodně
firem. Jak se s tím vypořádáte?
Musíte brát ohledy na názory všech.
A to bývá někdy složité s ohledem
na čas. Stavbám, a ještě v krátkých
termínech, sluší spíš technokratické direktivní řízení, ale i s tím se
popereme.
Jaký máte k Baťovské architektuře
vztah? Souhlasíte, že projekt je
srovnatelný s rekonstrukcí Baťova
mrakodrapu, který byl světově významným architektonickým počinem?
Tak to vám neřeknu. Moji poslední stavbou byl mezisklad vyhořelého
jaderného paliva v Temelíně. To byla dodávka úplně jiného charakteru.
Ale za svoji stavbařskou kariéru mám
za sebou různé projekty, a vždy jsem
je bral jako novou výzvu.
Stavba roku 2011: dvě želízka v ohni, jedno vítězství
Přes čtyřicet přihlášených staveb, patnáct nominací na finále
a pět vítězů. Tak v krátkém výčtu vypadal letošní 19. ročník
soutěže o titul Stavba roku 2011. Akciová společnost PSGInternational měla ve hře dvě želízka - Kongresové centrum
Zlín a Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně.
Otrokovice Zatímco Kongresové centrum do finálové části neproklouzlo,
školská část Univerzitního kampusu
Masarykovy univerzity v Brně - Bohunicích prestižní titul získala. Jejím architektem a projektantem byla společnost A PLUS, dodavateli, vedle PSG
- International, například IMOS Brno,
Metrostav, OHL ŽS nebo Unistav.
Další čtyři tituly získaly Golfklub Čertovo břemeno, Krytý plavecký bazén v Litomyšli, Společenské centrum
Trutnovska pro kulturu a volný čas
a výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu.
Poprvé byla vyhlášena Stavba roku
v zahraničí, kde premiérové ceny získala rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Brazílii a silniční projekt se
dvěma tunely na Islandu.
Odborníci se shodli, že nominované stavby byly svým pojetím i kvalitou zpracování velmi vyrovnané. Ty,
a spolu s nimi i několik dalších, které se do finále nedostaly, „zdobí vysoká kvalita návrhu i realizace,“ napsal
časopis Stavebnictví. Ten v této souvislosti označil za pikantní duel dvou
prvních dam české architektury - profesorky Aleny Šrámkové a profesorky
Evy Jiřičné. A poznamenal, že zatímco nová budova ČVUT v Praze - Dejvicích od první jmenované dámy do finále jasně postoupila, velmi zdařilá
budova Kongresového centra ve Zlíně
od ateliéru Evy Jiřičné u poroty kupodivu nezabodovala.
Inu, jiný kraj jiný mrav, jak se říká, neboť nová dominanta Zlína patří k jeho
oprávněným chloubám.
Stavba roku: Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně
Přibyly další recertifikace
Rozložení zakázek v různých teritoriích
pomáhá zmírňovat dopady stagnujících trhů systému managementu
Při omezených možnostech na českém trhu se nové příležitosti objevují v zahraničí.
Nyní stavební skupina PSG zahajuje například stavbu výrobního závodu v Egyptě nebo
obchodního centra v Rusku.
Přes Znojmo do Egypta
Stavební skupina PSG a její divize
zahraničních investičních projektů, dokázala navázat na úspěšnou
stavbu výrobní linky pro českou
firmu PEGAS NONWOVENS,
kterou předala v září ve Znojmě.
Díky této spolupráci se dokázala prosadit u stejného investora
i v Egyptě, kde postaví jeho další
výrobní závod.
Egyptská továrna na netkané textilie
vyroste v průmyslové zóně u města
6th October, kde ji bude tvořit několik objektů jako je výrobní linka,
sklad, administrativní budova a po-
PSGREPORT
mocné provozy. Společnost PSG je
zde generálním dodavatelem stavební části a se zahájením prací počítá
začátkem roku 2012. Dokončení je
naplánováno na polovinu roku 2013.
Pro skupinu PSG jde o návrat na tradiční blízkovýchodní trhy, kde v minulosti slavila nejeden úspěch.
V Rusku se staví další
HyperGlobus
Po velmi úspěšném dokončení stavby obchodního centra OBI v Moskvě získala stavební společnost PSG
- International v ruské metropoli zakázku na další velké nákupní cent-
rum. Tentokrát jde o stavbu HyperGlobusu o rozloze 27 500 metrů
čtverečních. Ten vyroste na pozemku bývalé továrny o rozloze asi
11 hektarů na severovýchodním
okraji Moskvy ve městě Koroljov.
To nese jméno někdejšího hlavního konstruktéra sovětského raketového programu a bylo kdysi „uzavřeným“ městem.
Moskevský HyperGlobus vychází
z typických projektů hypermarketů
Globus s drobnými modifikacemi,
například dvoupatrovou restaurací
či jiným umístěním masné výroby
a pekárny.
Integrovaný systém managementu,
solvovali dozorový audit systému
řečeno počítačovou terminologií, je
managementu bezpečnosti informavětšinou ve společnosti vnímán jací. V současné době v oblasti ISM
ko tzv.background applipřipravujeme nové, tecation, nebo-li aplikace
dy druhé vydání vešběžící na pozadí. Přestokeré dokumentace sysNový
že má nižší prioritu, státémů. Prvním krokem
Organizační řád bylo schválení novéle běží, vyžaduje vstuspolečnosti
py, dává výsledky ale co
ho Organizačního řádu
hlavně, rozhodně nechce
společnosti, který vstouvstoupí
být aplikací, která jen
pí v platnost od 1. ledna
v platnost
zabírá paměť, zpomaluje
2012. Na vydávání dalprocesor a evokuje úvaších řádů a organizač1. ledna 2012
hy o tom, proč byla kdy
ních norem se pracuje
vůbec nainstalována.
tak, aby veškerá dokumentace inteZa posledního půl roku se v tégrovaného systému byla přepracováto oblasti v PSG - International
na, schválena a vydána před dozoropodařilo v červnu recertifikovat
vým auditem v létě 2012.
systémy managementu kvality, žiIng. Naděžda Haltmarová,
votního prostředí a bezpečnosti prápředstavitel managementu
ce. V listopadu jsme úspěšně abpro ISM
Informační zpravodaj skupiny PSG. Vydavatel: PSG-International a. s. Řídí redakční rada: Patrik Kamas (předseda), Rudolf Skaunic, Martin Černoušek, Ivan Veselý, Zdeněk Veselý, Tereza Warzelová,
Zdeněk Zuntych. Adresa redakce: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, tel. 576 015 458. Grafický servis nakladatelství Typ. Registrační číslo MK ČR E 18310.
Download

psg report