Přihláška do Plaveckého oddílu Rumburk
Plavecký oddíl Rumburk, IČO 26612224, bank.spojení: 225440541/0300
přijímá za svého člena:
jméno……………………………………….r.č. ………………………….
adresa…………………………………………mail:………………………
tel.na rodiče………………………………..tel.na člena…………………..
Povinnosti člena PORum:
vhodným chováním může být vykázán a
poslán domů
nominován
uhlasí s fotografováním a prezentací těchto fotek na oddílové stránky
www.porum.cz
……………………………........................
podpis rodičů
Vyjádření lékaře
Zdravotní stav umožňuje dítěti závodně plavat, účastnit se krajských i mistrovských závodů,
potápět se a mít plnou fyzickou zátěž.
ANO / NE
Trvalá medikace:
…………………………………………….
……………………………………………
………………………………………………..
datum a razítko lékaře:
Příspěvky PORum:
1) závodní plavci a DELFÍNCI 2000,-Kč /za šk.rok
2) KAPŘÍCI 1600,-Kč/za šk.rok
Rodiče mohou zaplatit tyto příspěvky pololetně, tj.2x 1000,- nebo 2x 800,- a to nejpozději do
31.10.13 a 31.1.2014 na č.ú. 225440541/0300 var.sy. rodné číslo člena.
Přihláška do Plaveckého oddílu Rumburk
Plavecký oddíl Rumburk, IČO 26612224, bank.spojení: 225440541/0300
přijímá za svého člena:
jméno……………………………………….r.č. ………………………….
adresa…………………………………………mail:………………………
tel.na rodiče………………………………..tel.na člena…………………..
Povinnosti člena PORum:
poslán domů
nominován
chto fotek na oddílové stránky
www.porum.cz
……………………………........................
podpis rodičů
Vyjádření lékaře
Zdravotní stav umožňuje dítěti závodně plavat, účastnit se krajských i mistrovských závodů,
potápět se a mít plnou fyzickou zátěž.
ANO / NE
Trvalá medikace:
…………………………………………….
……………………………………………
………………………………………………..
datum a razítko lékaře:
Příspěvky PORum:
1) závodní plavci a DELFÍNCI 2000,-Kč /za šk.rok
2) KAPŘÍCI 1600,-Kč/za šk.rok
Rodiče mohou zaplatit tyto příspěvky pololetně, tj.2x 1000,- nebo 2x 800,- a to nejpozději do
31.10.13 a 31.1.2014 na č.ú. 225440541/0300 var.sy. rodné číslo člena.
Download

Přihláška do Plaveckého oddílu Rumburk