QCC beton
NOVINKA V NABÍDCE ZAPA beton a.s.
VÝHODY:
- Snadné a rychlé uložení - proces ukládání zvládne méně
pracovníků, kteří ušetří až 40% času
- Ukládání z autodomíchávače nebo čerpadlem.
- Bez nutnosti vibrování - samohutnící vlastnosti
- Nízká lepivost - zlepšení zpracovatelnosti
- Vysoce tekutý beton, který dokonale obklopí výztuž a optimálně ji
tak chrání před korozí.
- Směs je méně citlivá na změnu obsahu vody oproti samozhutnitelným betonům.
- Slučuje výhody tradičně vibrovaného betonu a samozhutnitelného
betonu.
POUŽITÍ:
Základové desky, základové pasy, stropní konstrukce, vodorovné
plochy, více proarmované stěny, podlahy.
EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ:
Základové pasy kotelny o objemu 50m3
Použit beton QCC C20/25 - XC2 – (CZ,F.1) - Cl 0,20 - Dmax 16 - F5
Materiál
Objem
cena
doba
počet
pracovní síla
Vibrátor
čerpadlo při
celkové
betonu
betonu
ukládání
pracovníků
při 180Kč/h
Kč/den
sazbě 1600Kč/h
náklady
Kč/hod.
Kč
m3
Kč/m3
hod.
-
Kč/hod.
Kč/den
Běžný beton
50
1950
3
6
3240
3000
4800
108540
QCC beton
50
2000
1
1
180
0
1600
101780
Celková úspora v Kč
www.zapa.cz
VÝROBA, DOPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONU
6720
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ČECHY
tel. 226 004 474, fax: 226 004 480
e-mail: [email protected]
CENTRÁLNÍ DISPEČINK ČECHY
tel. 226 004 491, fax: 226 004 490
TECHNOLOG
tel./fax: 244 910 956
Download

QCC beton1 tisk A5