12
l RSTN
13
l RSTN UL-CSA
14
l RSTS
15
l RSTS UL-CSA
16
l RSTL
17
l REIA
18
l URST
19
l RUE
20
l REST
21
l RLTS
22
l RGTT
RSTN
12
c
Jednofázové transformátory
d
a
e
b
Všeobecně:
Jednofázové bezpečnostní transformátory
podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6
Přizpůsobení napětí za pomocí odboček ± 5% na vstupu
Kompaktní provedení při nízké hmotnosti

Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

Nízké celkové ztráty, proto i vyšší účinnost

Nadprůměrně vyšší výkon při krátkodobém provozu (S3)

Teplotní rezerva, plné zatížení i při teplotě okolí 60°C a třídě B

Vysoká stabilita výstupního napětí
K dodání pouze uvedená napětí, jiná napětí viz
konstrukčně shodný typ REIA
Otevřené stacionární provedení pro vestavbu a montáž do suchých místnostech, oddělené vinutí.
Připojení na transformátorové svorky odolné proti povrchovému svodu s připojením šrouby. Svorky jsou
bezpečné proti dotyku prsty a kontaktu s hřbetem ruky v souladu s bezpečnostními předpisy UVV (BGV
A3). Připojení PE vodiče pomocí ploché konektorové zástrčky 6,3 x 0,8 mm.
IP 00, izolační třída E , maximální okolní teplota 40°C (ta40°C/E).

Jednofázové regulační transformátory
podle VDE 0570 část 2-2, EN 61558-2-2
Jednofázové oddělovací transformátory
podle VDE 0570 část 2-4, EN 61558-2-4

Provedení:
Typ
RSTN 50
RSTN 75
RSTN 100
RSTN 130
RSTN 200
RSTN 250
RSTN 320
RSTN 400
RSTN 500
RSTN 630
RSTN 800
RSTN 1000
RSTN 1100
RSTN 1300
RSTN 1600
RSTN 2000
RSTN 2500
RSTN 3000
Typ
RSTN 50
RSTN 75
RSTN 100
RSTN 130
RSTN 200
RSTN 250
RSTN 320
RSTN 400
RSTN 500
RSTN 630
RSTN 800
RSTN 1000
RSTN 1100
RSTN 1300
RSTN 1600
RSTN 2000
RSTN 2500
RSTN 3000
Výkon
VA
500//230 V
kat.číslo
400//230 V
kat.číslo
230//230 V
kat.číslo
500//24 V
kat.číslo
400//24 V
kat.číslo
230//24 V
kat.číslo
50
75
100
130
200
250
320
400
500
630
800
1000
1100
1300
1600
2000
2500
3000
0311-00000050
0311-00000075
0311-00000100
0311-00000130
0311-00000200
0311-00000250
0311-00000320
0311-00000400
0311-00000500
0311-00000630
0311-00000800
0311-00001000
0311-00001100
0311-00001300
0311-00001600
0311-00002000
0311-00002500
0311-00003000
0312-00000050
0312-00000075
0312-00000100
0312-00000130
0312-00000200
0312-00000250
0312-00000320
0312-00000400
0312-00000500
0312-00000630
0312-00000800
0312-00001000
0312-00001100
0312-00001300
0312-00001600
0312-00002000
0312-00002500
0312-00003000
0313-00000050
0313-00000075
0313-00000100
0313-00000130
0313-00000200
0313-00000250
0313-00000320
0313-00000400
0313-00000500
0313-00000630
0313-00000800
0313-00001000
0313-00001100
0313-00001300
0313-00001600
0313-00002000
0313-00002500
0313-00003000
0314-00000050
0314-00000075
0314-00000100
0314-00000130
0314-00000200
0314-00000250
0314-00000320
0314-00000400
0314-00000500
0314-00000630
0314-00000800
—
—
—
—
—
—
—
0315-00000050
0315-00000075
0315-00000100
0315-00000130
0315-00000200
0315-00000250
0315-00000320
0315-00000400
0315-00000500
0315-00000630
0315-00000800
—
—
—
—
—
—
—
0316-00000050
0316-00000075
0316-00000100
0316-00000130
0316-00000200
0316-00000250
0316-00000320
0316-00000400
0316-00000500
0316-00000630
0316-00000800
—
—
—
—
—
—
—
Hm. mědi
kg
Celková hm.
kg
a
b
Rozměry v cca. mm
c
d
e
Upevnění
0,27
0,29
0,34
0,45
0,58
0,66
0,73
1,03
1,10
1,68
2,50
2,60
2,80
3,13
3,40
5,00
6,00
6,60
1,2
1,5
2,1
2,3
2,9
3,6
4,3
5,2
6,9
7,8
10,0
12,8
12,7
14,7
16,7
20,1
24,0
26,6
78
85
85
96
96
96
105
120
120
150
150
150
174
174
174
195
195
195
71
68
82
78
88
102
104
100
120
107
124
150
128
138
148
154
176
182
89
93
93
104
104
104
110
120
120
145
145
145
157
157
157
178
178
178
56
64
64
84
84
84
84
90
90
122
122
122
135
135
135
150
150
150
46
47
61
60
70
84
85
82
102
84
101
127
96
106
116
122
144
150
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
Skladové typy.
l
*u typů na 24V je rozměr c+10mm
l
Technické změny vyhrazeny.
RSTN UL-CSA
13
c
Jednofázové transformátory
d
a
e
b
Všeobecně:
Jednofázové síťové transformátory
podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1
Jednofázové regulační transformátory
podle VDE 0570 část 2-2, EN 61558-2-2
Jednofázové oddělovací transformátory
podle VDE 0570 část 2-4, EN 61558-2-4
Jednofázové bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6
Transformátory řady RSTN UL-CSA splňují celosvětově používané národní i mezinárodní předpisy. Dle
přání mohou být dodány jako:
Industrial control transformers UL 506 / CSA 22.2 registrace
(součet všech napětí na Sek při chodu naprázdno
max. 250V)
Síťové transformátory podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1
Regulační transformátory podle VDE 0570 část 2-2, EN 61558-2-2
Oddělovací transformátory podle VDE 0570 část 2-4, EN 61558-2-4
Bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6, (součet všech Sek napětí při chodu
naprázdno max. 50 V)
Požadované provedení musí být vždy uvedeno na objednávce.
Zvláštní přednosti řady RSTN UL-CSA:
Industrial control transformers
UL 506 / CSA 22.2 registrace
Variabilní možnost výběru napětí při objednávce
Pri 110V … 600V včetně odbočky ± 5%
Sek 12V ... 230V (50-130VA), 24V...230V (145-800VA), 110V...230V (1000-3000VA)

Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

Kompaktní provedení při nízké hmotnosti

Nízké celkové ztráty, proto vyšší účinnost (např. snížení ztrát v jádře je docíleno střídavým vrstvením
plechů)

Při krátkodobém provozu je možné použít zvýšený výkon

Vysoká výkonová výtěžnost ve vztahu k objemu

Regulační transformátory obsahují dodatečnou izolaci než předepisuje norma

Vyšší stabilita napětí díky snížení úbytku napětí chodem naprázdno a se zátěží

Transformátory od výkonu 130VA jsou opatřeny izolačními průchodkami proti zkratu přes šrouby

Volitelné: PE (zemnící) svorka, uzemněná stínící folie, 2. oddělené vinutí na Sek

UL-file No.: E164203
Category: XPTQ2/8
((not „Contruction only“ or
„Insulating System“)
Provedení:
shodné s řadou RSTN
Typ
RSTN 50 UL-CSA
RSTN 63 UL-CSA
RSTN 75 UL-CSA
RSTN 100 UL-CSA
RSTN 130 UL-CSA
RSTN 145 UL-CSA
RSTN 180 UL-CSA
RSTN 200 UL-CSA
RSTN 250 UL-CSA
RSTN 270 UL-CSA
RSTN 320 UL-CSA
RSTN 330 UL-CSA
RSTN 400 UL-CSA
RSTN 460 UL-CSA
RSTN 500 UL-CSA
RSTN 510 UL-CSA
RSTN 600 UL-CSA
RSTN 630 UL-CSA
RSTN 700 UL-CSA
RSTN 800 UL-CSA
RSTN 1000 UL-CSA
RSTN 1100 UL-CSA
RSTN 1300 UL-CSA
RSTN 1600 UL-CSA
RSTN 1900 UL-CSA
RSTN 2000 UL-CSA
RSTN 2500 UL-CSA
RSTN 3000 UL-CSA
Výkon
VA
kat.číslo
50
63
75
100
130
145
180
200
250
270
320
330
400
460
500
510
600
630
700
800
1000
1100
1300
1600
1900
2000
2500
3000
0317-00000050
0317-00000063
0317-00000075
0317-00000100
0317-00000130
0317-00000145
0317-00000180
0317-00000200
0317-00000250
0317-00000270
0317-00000320
0317-00000330
0317-00000400
0317-00000460
0317-00000500
0317-00000510
0317-00000600
0317-00000630
0317-00000700
0317-00000800
0317-00001000
0317-00001100
0317-00001300
0317-00001600
0317-00001900
0317-00002000
0317-00002500
0317-00003000
Hm. mědi
kg
Celková
hm. kg
a
b
Rozměry v cca. mm
c
d
e
Upevnění
0,27
0,28
0,29
0,34
0,45
0,52
0,53
0,58
0,66
0,63
0,73
1,00
1,03
1,10
1,10
1,60
1,70
1,68
1,80
2,50
2,60
2,80
3,13
3,40
4,00
4,50
6,00
6,60
1,20
1,47
1,60
2,10
2,30
2,20
3,00
2,90
3,70
3,50
4,50
4,15
5,20
6,00
6,90
6,45
7,00
7,80
7,90
10,00
12,80
12,70
14,70
16,70
21,10
22,50
24,60
26,90
78
78
85
85
96
85
105
96
96
105
105
120
120
120
120
135
135
150
135
150
150
174
174
174
174
195
195
195
71
80
68
82
78
90
80
88
102
88
104
88
100
108
120
105
115
107
125
124
150
128
138
148
168
154
176
182
89
89
93
93
104
93
110
104
104
110
110
120
120
120
120
131
131
145
131
145
145
157
157
156
156
178
178
178
56
56
64
64
84
64
84
84
84
84
84
90
90
90
90
104
104
122
104
122
122
135
135
135
135
150
150
150
45
54
47
61
60
69
62
70
84
69
85
70
82
90
102
86
96
84
106
101
127
96
106
116
136
122
144
150
M4
M4
M4
M4
M5
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
Krátké dodací lhůty. l Technické změny vyhrazeny.
RSTS
14
c
Jednofázové transformátory
d
a
e
b
Provedení:
Otevřené stacionární provedení pro vestavbu a montáž do suchých místnostech, oddělené vinutí.
Připojení na transformátorové svorky odolné proti povrchovému svodu s připojením šrouby. Až do 20A
může být výstup propojen pomocí ploché konektorové zástrčky 6,3 x 0,8 mm. Svorky jsou bezpečné
proti dotyku prsty a kontaktu s hřbetem ruky v souladu s bezpečnostními předpisy UVV (BGV A3). Od
výkonu 6,3kVA pak s řadovými svorkami na čelní svorník.
IP 00, izolační třída E , maximální okolní teplota 40°C (ta40°C/E).
Jednofázové regulační transformátory
podle VDE 0570 část 2-2, EN 61558-2-2
Jednofázové oddělovací transformátory
podle VDE 0570 část 2-4, EN 61558-2-4
Doporučené jištění:
Níže uvedená doporučená jištění se vztahuje na výstupní stranu transformátorů. Použití tavných pojistek
se řídí podle IEC 127 / EN 60127 (At) nebo podle IEC 60269 (AgL). Bližší informace k uvedenému jištění
a k jištění vstupu obdržíte na vyžádání.
Na snímku svislé provedení s trafosvorkami
K dodání pouze uvedená napětí, jiná napětí viz
konstrukčně shodný typ RUE
Typ
Pri napětí
±5%
RSTS 1200
RSTS 1500
RSTS 1800
RSTS 2000
RSTS 2200
RSTS 2500
RSTS 3000
RSTS 4200
RSTS 5000
RSTS 6300
RSTS 8000
I 1 max. v A
230V
I 1 max. v A
400V
I 1 max. v A
500V
Typ
Sek napětí
I2vA
5,72
7,00
8,18
9,50
10,30
11,70
14,00
19,70
23,70
30,00
38,20
3,30
4,00
4,94
5,50
5,98
6,70
7,90
11,40
13,70
17,50
22,10
2,65
3,30
3,95
4,35
4,78
5,43
6,49
9,12
10,90
13,80
17,60
RSTS 1200
RSTS 1500
RSTS 1800
RSTS 2000
RSTS 2200
RSTS 2500
RSTS 3000
RSTS 4200
RSTS 5000
RSTS 6300
RSTS 8000
5,21
6,54
7,82
8,70
9,56
10,80
13,00
18,20
21,70
27,30
34,70
jištění v A
I2vA
jištění v A
230V
115V
4 At
5 At
6.3 At
8 At
8 At
8 At
10 AgL
16 AgL
20 AgL
25 AgL
35 AgL
10,40
13,00
15,60
17,40
19,10
21,70
26,00
36,50
43,40
54,70
69,50
8 At
10 AgL
16 AgL
16 AgL
16 AgL
20 AgL
20 AgL
35 AgL
50 AgL
50 AgL
63 AgL
Typ
výkon
VA
účiník cos 0.5
VA
účinnost <
%
500//230 V
kat.číslo:
400//230 V
kat.číslo:
230//230 V
kat.číslo:
RSTS 1200
RSTS 1500
RSTS 1800
RSTS 2000
RSTS 2200
RSTS 2500
RSTS 3000
RSTS 4200
RSTS 5000
RSTS 6300
RSTS 8000
1200
1500
1800
2000
2200
2500
3000
4200
5000
6300
8000
3340
4640
6000
6450
7000
9075
10720
16720
20330
23450
25390
94,1
95,0
95,5
95,5
95,6
95,8
95,8
96,4
96,8
97,0
97,2
0021-00001200
0021-00001500
0021-00001800
0021-00002000
0021-00002200
0021-00002500
0021-00003000
0021-00004200
0021-00005000
0021-00006300
0021-00008000
0022-00001200
0022-00001500
0022-00001800
0022-00002000
0022-00002200
0022-00002500
0022-00003000
0022-00004200
0022-00005000
0022-00006300
0022-00008000
0023-00001200
0023-00001500
0023-00001800
0023-00002000
0023-00002200
0023-00002500
0023-00003000
0023-00004200
0023-00005000
0023-00006300
0023-00008000
Typ
RSTS 1200
RSTS 1500
RSTS 1800
RSTS 2000
RSTS 2200
RSTS 2500
RSTS 3000
RSTS 4200
RSTS 5000
RSTS 6300
RSTS 8000
velikost
UI 120/51
UI 120/61
UI 120/75
UI 132/72
UI 150/52
UI 150/65
UI 150/77
UI 150/92
UI 150/103
UI 180/78
UI 180/93
Hm. mědi
kg
Celková hm.
kg
a
b
Rozměry v cca. mm
c
d
e
uchycení
4,4
4,5
5,5
5,9
6,6
7,2
7,6
9,2
12,9
16,8
20,7
13,6
15,0
17,0
20,0
21,0
24,8
28,0
31,0
38,5
48,0
57,0
158
158
158
172
195
195
195
195
195
236
236
105
122
135
132
122
135
147
165
176
168
183
213
213
213
231
257
264
264
264
264
364
372
100
100
100
112
124
124
124
124
124
144
144
79
89
103
102
94
107
119
134
145
140
155
M6
M6
M6
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
Skladové typy.
l
Technické změny vyhrazeny.
RSTS UL-CSA
15
c
Jednofázové transformátory
d
a
e
b
Všeobecně:
Jednofázové síťové transformátory
podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1
Jednofázové regulační transformátory
podle VDE 0570 část 2-2, EN 61558-2-2
Jednofázové oddělovací transformátory
podle VDE 0570 část 2-4, EN 61558-2-4
Jednofázové bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6
Jednofázové autotransformátory *1
podle VDE 0570 část 2-13, EN 61558-2-13
Industrial control transformers UL 5085 /
CSA 22.2 registrace
Transformátory řady RSTS UL-CSA jsou aprobovány speciálně pro severoamerický trh. Mimo to splňují
také podmínky EN 61558
Industrial control transformers UL 506 / CSA 22.2 registrace
(součet všech napětí na Sek při chodu naprázdno
max. 600V)
Síťové transformátory podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1
Oddělovací transformátory podle VDE 0570 část 2-4, EN 61558-2-4
Bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6 (součet všech Sek napětí při chodu naprázdno max. 50V)
Autotransformátory *1 přizpůsobené na instalovaný výkon (proud max. 360A na jednu připojovací
svorku)
Požadované provedení musí být vždy uvedeno na objednávce.
Zvláštní přednosti řady RSTS UL-CSA



Na snímku svislé provedení se svorkami na čelním
svorníku
UL-file No.: E164203



Category: XPTQ2/8
(not „Contruction only“ or
„Insulating System“)


*1) Přípona -A (RSTS-A) = Autotransformátor
Variabilní možnost výběru napětí při objednávce
Pri 110V...600V volitelně s odbočkou ± 5%
Sek 10V...600V (500-3000VA), 19V...600V (4200-6300VA), 40V...600V (8000-13000VA),
80V...600V (16000-25000VA)
Max. 4 odbočky napětí, např. +-5% v uvedeném rozsahu napětí (na přání)
Max. 4 oddělená vynutí, jejichž součet leží v uvedeném rozsahu napětí, max. proud 360A
Měděná / magnetická stínící folie mezi vinutími (na přání)
Bimetalový teplotní spínač na hlídání teploty (na přání)
výběr mechanického připevnění svorek (uchycení vpředu nebo nahoře) (na přání)
pro výstupní napětí do AC 50V (U naprázdno) je možné na přání zákazníka dodat neizolované kabelové připojení (na přání)
Volitelné: PE (zemnící) svorka, uzemněná stínící folie, 2. oddělené vinutí na Sek
Provedení:
Otevřené stacionární provedení pro vestavbu a montáž do suchých místnostech, oddělené vinutí.
Připojení na transformátorové svorky odolné proti povrchovému svodu s připojením šrouby. Svorky jsou
bezpečné proti dotyku prsty a kontaktu s hřbetem ruky v souladu s bezpečnostními předpisy UVV (BGV
A3). Od 50A pak s řadovými svorkami na čelní svorník.
IP 00, izolační třída A , maximální okolní teplota 40°C (ta40°C/A).
Typ
RSTS 500 UL-CSA
RSTS 630 UL-CSA
RSTS 800 UL-CSA
RSTS 1000 UL-CSA
RSTS 1200 UL-CSA
RSTS 1400 UL-CSA
RSTS 1500 UL-CSA
RSTS 1800 UL-CSA
RSTS 2000 UL-CSA
RSTS 2200 UL-CSA
RSTS 2500 UL-CSA
RSTS 3000 UL-CSA
RSTS 4200 UL-CSA
RSTS 5000 UL-CSA
RSTS 6000 UL-CSA
RSTS 6300 UL-CSA
RSTS 8000 UL-CSA
RSTS 10000 UL-CSA
RSTS 13000 UL-CSA
RSTS 16000 UL-CSA
RSTS 20000 UL-CSA
RSTS 25000 UL-CSA
výkon VA
500
630
800
1000
1200
1400
1500
1800
2000
2200
2500
3000
4200
5000
6000
6300
8000
10000
13000
16000
20000
25000
velikost
UI 90/41
UI 90/51
UI 114/40
UI 102/57
UI 120/51
UI 114/64
UI 120/61
UI 120/75
UI 132/72
UI 150/52
UI 150/65
UI 150/77
UI 150/92
UI 150/103
UI 168/92
UI 180/78
UI 180/93
UI 210/88
UI 210/103
UI 210/133
UI 240/140
UI 240/140
kat.číslo
0055-00000500
0055-00000630
0055-00000800
0055-00001000
0055-00001200
0055-00001400
0055-00001500
0055-00001800
0055-00002000
0055-00002200
0055-00002500
0055-00003000
0055-00004200
0055-00005000
0055-00006000
0055-00006300
0055-00008000
0055-00010000
0055-00013000
0055-00016000
0055-00020000
0055-00025000
Hm.
mědi
kg
Celková
hm.
kg
a
b
Rozměry v cca. mm
c
d
e
uchycení
1,50
1,80
2,20
2,75
4,85
3,85
4,95
6,05
6,45
7,25
7,90
8,35
10,10
14,20
16,50
18,50
22,75
32,00
36,30
46,10
46,20
49,05
5,2
6,3
7,7
7,9
13,6
13,0
15,0
17,0
20,0
21,0
24,8
28,0
31,0
38,5
42,0
48,0
57,0
78,0
89,0
112,0
129,0
136,0
120
120
154
140
160
154
160
160
178
200
200
200
200
200
228
240
240
280
280
280
320
320
85
95
90
103
105
114
115
129
132
122
135
147
162
173
172
168
183
188
203
233
250
250
157
157
198
177
208
198
208
208
228
260
260
260
260
260
287
305
305
360
360
360
410
410
66
76
100
76
100
100
100
100
112
124
124
124
124
124
136
144
144
176
176
176
196
196
76
76
95
87
79
95
89
103
102
94
107
119
134
145
144
140
155
158
173
203
214
214
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M14
M14
Krátké dodací lhůty. l Technické změny vyhrazeny.
RSTL
d
a
Jednofázové regulační transformátory
podle VDE 0570 část 2-2, EN 61558-2-2
16
c
e
Jednofázové transformátory
b
Provedení:
Otevřené stacionární provedení pro vestavbu a montáž do suchých místnostech, oddělené vinutí.
Připojení na transformátorové svorky odolné proti povrchovému svodu s připojením šrouby. Svorky jsou
bezpečné proti dotyku prsty a kontaktu s hřbetem ruky v souladu s bezpečnostními předpisy UVV (BGV
A3)
IP 00, izolační třída E , maximální okolní teplota 40°C (ta40°C/E).
Jednofázové oddělovací transformátory
podle VDE 0570 část 2-4, EN 61558-2-4
Doporučené jištění:
Níže uvedená doporučená jištění se vztahuje na výstupní stranu transformátorů. Použití tavných pojistek
se řídí podle IEC 127 / EN 60127 (At) nebo podle IEC 60269 (AgL).
Bližší informace k uvedenému jištění a k jištění vstupu obdržíte na vyžádání.
Na snímku vodorovné provedení s řadovými
svorkami
K dodání pouze uvedená napětí, jiná napětí viz
konstrukčně shodný typ RUE
Typ
Pri napětí
±5%
I 1 max. v A
230V
I 1 max. v A
400V
I 1 max. v A
500V
Typ
Sek napětí
I2vA
RSTL 1200
RSTL 1500
RSTL 1800
RSTL 2000
RSTL 2200
RSTL 2500
RSTL 3000
RSTL 4200
RSTL 5000
RSTL 6300
RSTL 8000
5,72
7,00
8,18
9,50
10,30
11,70
14,00
19,70
23,70
30,00
38,20
3,30
4,00
4,94
5,50
5,98
6,70
7,90
11,40
13,70
17,50
22,10
2,65
3,30
3,95
4,35
4,78
5,43
6,49
9,12
10,90
13,80
17,60
RSTL 1200
RSTL 1500
RSTL 1800
RSTL 2000
RSTL 2200
RSTL 2500
RSTL 3000
RSTL 4200
RSTL 5000
RSTL 6300
RSTL 8000
5,21
6,54
7,82
8,70
9,56
10,80
13,00
18,20
21,70
27,30
34,70
jištění v A
I2vA
jištění v A
230V
115V
4 At
5 At
6.3 At
8 At
8 At
8 At
10 AgL
16 AgL
20 AgL
25 AgL
35 AgL
10,40
13,00
15,60
17,40
19,10
21,70
26,00
36,50
43,40
54,70
69,50
8 At
10 AgL
16 AgL
16 AgL
16 AgL
20 AgL
20 AgL
35 AgL
50 AgL
50 AgL
63 AgL
Typ
výkon
VA
účiník cos 0.5
VA
účinnost <
%
500//230 V
kat.číslo
400//230 V
kat.číslo
230//230 V
kat.číslo
RSTL 1200
RSTL 1500
RSTL 1800
RSTL 2000
RSTL 2200
RSTL 2500
RSTL 3000
RSTL 4200
RSTL 5000
RSTL 6300
RSTL 8000
1200
1500
1800
2000
2200
2500
3000
4200
5000
6300
8000
3340
4640
6000
6450
7000
9075
10720
16720
20330
23450
25390
94,1
95,0
95,5
95,5
95,6
95,8
95,8
96,4
96,8
97,0
97,2
0024-00001200
0024-00001500
0024-00001800
0024-00002000
0024-00002200
0024-00002500
0024-00003000
0024-00004200
0024-00005000
0024-00006300
0024-00008000
0025-00001200
0025-00001500
0025-00001800
0025-00002000
0025-00002200
0025-00002500
0025-00003000
0025-00004200
0025-00005000
0025-00006300
0025-00008000
0026-00001200
0026-00001500
0026-00001800
0026-00002000
0026-00002200
0026-00002500
0026-00003000
0026-00004200
0026-00005000
0026-00006300
0026-00008000
Typ
RSTL 1200
RSTL 1500
RSTL 1800
RSTL 2000
RSTL 2200
RSTL 2500
RSTL 3000
RSTL 4200
RSTL 5000
RSTL 6300
RSTL 8000
velikost
UI 120/51
UI 120/61
UI 120/75
UI 132/72
UI 150/52
UI 150/65
UI 150/77
UI 150/92
UI 150/103
UI 180/78
UI 180/93
Hm. mědi
kg
Celková hm.
kg
a
b
Rozměry v cca. mm
c
d
e
uchycení
4,4
4,5
5,5
5,9
6,6
7,2
7,6
9,2
12,9
16,8
20,7
13,6
15,0
17,0
20,0
21,0
24,8
28,0
31,0
38,5
48,0
57,0
166
166
166
166
194
194
194
194
194
236
236
136
146
160
160
140
153
165
180
191
181
204
232
232
232
250
278
278
278
278
278
331
331
146
146
146
146
174
174
174
174
174
204
204
160
160
160
176
200
200
200
200
200
240
240
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
Skladové typy.
l
Technické změny vyhrazeny.
REIA
17
c
Jednofázové transformátory
d
a
e
b
Všeobecně:
Jednofázové síťové transformátory
podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1
Jednofázové regulační transformátory
podle VDE 0570 část 2-2,
EN 61558-2-2
Jednofázové oddělovací transformátory
podle VDE 0570 část 2-4,
EN 61558-2-4
Jednofázové bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6
verze UL/CSA – viz RSTN UL-CSA a RSTS ULCSA
Jako příslušenství za příplatek: PE (zemnící) svorka
plně integrovaná.
Transformátory řady REIA splňují celosvětově používané národní i mezinárodní předpisy. Dle přání
mohou být dodány jako:
Síťové transformátory podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1
Regulační transformátory podle VDE 0570 část 2-2, EN 61558-2-2 (od 30VA)
Oddělovací transformátory podle VDE 0570 část 2-4, EN 61558-2-4
Bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6 (součet všech Sek napětí při chodu naprázdno max. 50 V)
Požadované provedení musí být vždy uvedeno na objednávce.
Zvláštní přednosti řady REIA:
Variabilní možnost výběru napětí při objednávce
Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

Kompaktní provedení při nízké hmotnosti

Nízké celkové ztráty, proto vyšší účinnost

Při krátkodobém provozu je možné použít zvýšený výkon

Vysoká výkonová výtěžnost ve vztahu k objemu

Vyšší stabilita napětí díky snížení úbytku napětí chodem naprázdno a se zátěží

Transformátory od výkonu 130VA jsou opatřeny izolačními průchodkami proti zkratu přes šrouby

Teplotní rezerva., také při ta 60°C/B je možné zatížit plným proudem


Provedení
Shodné s řadou RSTN. Normální provedení pro převod do max. 690V popř. 50A.
Ostatní provedení na přání (napětí, proudy, připojení, uchycení atd.)
Typ
REIA 15
REIA 18
REIA 30
REIA 40
REIA 50
REIA 63
REIA 75
REIA 100
REIA 140
REIA 145
REIA 180
REIA 200
REIA 250
REIA 270
REIA 320
REIA 330
REIA 400
REIA 460
REIA 500
REIA 510
REIA 600
REIA 630
REIA 700
REIA 800
REIA 1000
REIA 1100
REIA 1300
REIA 1600
REIA 1900
REIA 2000
REIA 2500
REIA 3000
výkon
VA
velikost *)
15
18
30
40
50
63
75
100
140
145
180
200
250
270
320
330
400
460
500
510
600
630
700
800
1000
1100
1300
1600
1900
2000
2500
3000
EI 54/18*
EI 60/21
EI 66/23
EI 66/34
EI 78/27
EI 78/36
EI 84/29
EI 84/43
EI 96/35
EI 84/52
EI 105/37
EI 96/45
EI 96/59
EI 105/45
EI 105/60
EI 120/41
EI 120/53
EI 120/61
EI 120/73
EI 135/52
EI 135/62
EI 150N/49
EI 135/72
EI 150N/66
EI 150N/92
EI 174/62
EI 174/72
EI 174/82
EI 174/102
EI 192/82
EI 192/104
EI 192/110
kat.číslo
0053-00000015
0053-00000018
0053-00000030
0053-00000040
0053-00000050
0053-00000063
0053-00000075
0053-00000100
0053-00000140
0053-00000145
0053-00000180
0053-00000200
0053-00000250
0053-00000270
0053-00000320
0053-00000330
0053-00000400
0053-00000460
0053-00000500
0053-00000510
0053-00000600
0053-00000630
0053-00000700
0053-00000800
0053-00001000
0053-00001100
0053-00001300
0053-00001600
0053-00001900
0053-00002000
0053-00002500
0053-00003000
Hm. mědi
kg
Celková hm.
kg
a
b
Rozměry v cca. mm
c
d
e
uchycení
0,07
0,08
0,12
0,15
0,27
0,28
0,29
0,34
0,45
0,52
0,53
0,58
0,66
0,63
0,73
1,00
1,03
1,10
1,10
1,60
1,70
1,68
1,80
2,50
2,60
2,80
3,13
3,40
4,00
4,50
6,00
6,60
0,35
0,45
0,60
0,90
1,20
1,47
1,60
2,10
2,30
2,20
3,00
2,90
3,70
3,50
4,50
4,15
5,20
6,00
6,90
6,45
7,00
7,80
7,90
10,00
12,80
12,70
14,70
16,70
21,10
22,50
24,60
26,90
55
60
66
66
78
78
85
85
96
85
105
96
96
105
105
120
120
120
120
135
135
150
135
150
150
174
174
174
174
195
195
195
76
65
67
78
71
80
68
82
78
90
80
88
102
88
104
88
100
108
120
105
115
107
125
124
150
128
138
148
168
154
176
182
60
76
80
80
89
89
93
93
104
93
110
104
104
110
110
121
120
120
120
131
131
145
131
145
145
157
157
157
157
178
178
178
44
44
50
50
56
56
64
64
84
64
84
84
84
84
84
90
90
90
90
104
104
122
104
122
122
135
135
135
135
150
150
150
34
36
40
52
45
54
47
61
60
69
62
70
84
69
85
70
82
90
102
86
96
84
106
101
127
96
106
116
136
122
144
150
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
Krátké dodací lhůty.
l
*) typ nemá AK- sběrnici
l
Technické změny vyhrazeny.
URST
18
c
Jednofázové transformátory
d
a
e
b
Všeobecně:
Jednofázové regulační transformátory
podle VDE 0570 část 2-2, EN 61558-2-2
Univerzální regulační transformátor
Použití univerzálních transformátorů se doporučuje zvláště tam, kde by „normální“ transformátory z
důvodu požadavku na omezené možnosti skladování a co největší variabilitu nebyly vhodné.
Řady napětí:
Vstupní napětí (přepínatelné na svorkách):
AC 200/220/230/250/270/280/330/350/370/380/390/400/420/430/440/450/470/490/500/550V
Výstupní napětí (přepínatelné na svorkách):
AC 115/230V nebo AC 21/24/30//42/48/60V
Transformátory je možno provozovat v paralelním nebo sériovém zapojení ve shodě se schématem
zapojení uvedeném na štítku.
Zvláštní přednosti řady URST
Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost
Variabilní vstupní napětí (200....550V)

Rozšířený rozsah sekundárních napětí

Kompaktní provedení při nízké hmotnosti

Omezené celkové ztráty díky vysoké účinnosti

Nadprůměrně vysoký výkon při krátkodobém chodu

Vysoké využití výkonu v poměru k objemu transformátoru

Vysoká stabilita napětí díky nepatrnému úbytku napětí mezi chodem naprázdno a při zatížení

Transformátory od 130VA jsou chráněny proti zkratu svorek izolačními vložkami

Dostatečné tepelné rezervy, transformátory je možno zatěžovat plným proudem i při 60°C/B


Provedení:
Otevřené stacionární provedení, pro vestavbu do přístrojů a montáž v suchých prostorách, oddělená vinutí. Přívody na transformátorové svorky odolné proti povrchovým proudům s připojením šrouby nebo
plochými zástrčkami 2,8 x 0,8mm do 5A a 6,3 x 0,8mm do 20A. Ploché zástrčky 2,8 x 0,8mm smí být
podle DIN 46249 zatěžovány pouze do 5A, zástrčky 6,3 x 0,8mm jen do 20A. Svorky jsou chráněny
proti dotyku hřbetem ruky nebo prstem podle UVV (BGV A3).
IP00, třída izolace E, maximální okolní teplota 40°C (ta40°C/E).
Typ
URST 100
URST 160
URST 250
URST 320
URST 400
URST 500
URST 630
URST 800
URST 1000
URST 1600
URST 2500
výkon
VA
Hm. mědi
kg
Celková
hm. kg
kat.číslo
200..550V//230V
kat.číslo
200...550V//24V
a
b
Rozměry v cca. mm
c
d
e
uchycení
100
160
250
320
400
500
630
800
1000
1600
2500
0,45
0,75
0,80
1,30
1,50
1,90
2,80
2,90
3,20
7,00
10,00
2,0
3,8
4,5
5,3
6,0
7,8
10,1
14,3
15,7
25,0
32,4
0147-00000100
0147-00000160
0147-00000250
0147-00000320
0147-00000400
0147-00000500
0147-00000630
0147-00000800
0147-00001000
0147-00001600
0147-00002500
0038-00000100
0038-00000160
0038-00000250
0038-00000320
0038-00000400
0038-00000500
0038-00000630
0038-00000800
0038-00001000
-
85
105
120
120
120
150
150
174
174
195
195
104
107
103
115
123
111
128
128
138
154
176
83
101
112
112
112
135
136
148
148
169
170
64
84
90
90
90
122
122
135
135
150
150
61
69
70
82
90
84
101
96
106
122
144
M4
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M8
M8
Skladované typy.
l
Technické změny vyhrazeny.
RUE
19
c
Jednofázové transformátory
d
a
e
b
Obecně:
Jednofázové síťové transformátory
podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1
Jednofázové regulační transformátory
podle VDE 0570 část 2-2, EN 61558-2-2
Jednofázové oddělovací transformátory
podle VDE 0570 část 2-4, EN 61558-2-4
Jednofázové bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6
RUE 280
RUE 630
RUE 980
RUE 1200
RUE 1400
RUE 1500
RUE 1800
RUE 2000
RUE 2200
RUE 2500
RUE 3000
RUE 4200
RUE 5000
RUE 6000
RUE 6300
RUE 8000
RUE 10000
RUE 13000
RUE 16000
RUE 20000
Provedení:
Otevřené stacionární svislé provedení pro vestavbu do přístrojů a montáž v suchých prostorách,
oddělená vinutí. Variabilní možnost volby napětí v objednávce. Normální provedení přívodů je pro
převod do max. 690V, případně 50A na transformátorových svorkách, do 360A na řadových svorkách.
Při tom se zvětší rozměr b a c. Svorky jsou chráněny proti nebezpečnému dotyku hřbetem ruky podle
UVV (BGV A3).
Jiná provedení na přání (napětí, proudy, přívody, upevnění apod.).
IP00, třída izolace E, maximální okolní teplota 40°C (ta40°C/E).
Níže uvedené rozměry a hmotnosti udávají pouze současný stav. Změny jsou vyhrazeny.
Na snímku RUE 4200
Typ
Transformátory řady RUE splňují všechny národní, mezinárodní i budoucí připravované předpisy a
mohou být celosvětově používány. Na přání mohou být dodávány jako
síťové transformátory podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1,
regulační transformátory podle VDE 0570 část 2-2, EN 61558-2-2,
oddělovací transformátory podle VDE 0570 část 2-4, EN 61558-2-4,
bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6, (suma všech sekundárních napětí naprázdno max.50V)
Konkrétní provedení transformátoru musí být specifikováno v objednávce.
výkon
VA
velikost
280
630
980
1200
1400
1500
1800
2000
2200
2500
3000
4200
5000
6000
6300
8000
10000
13000
16000
20000
UI 75/41
UI 90/51
UI 102/57
UI 120/51
UI 114/64
UI 120/61
UI 120/75
UI 132/72
UI 150/52
UI 150/65
UI 150/77
UI 150/92
UI 150/103
UI 168/92
UI 180/78
UI 180/93
UI 210/88
UI 210/103
UI 210/133
UI 240/140
kat.číslo
0059-00000280
0059-00000630
0059-00000980
0059-00001200
0059-00001400
0059-00001500
0059-00001800
0059-00002000
0059-00002200
0059-00002500
0059-00003000
0059-00004200
0059-00005000
0059-00006000
0059-00006300
0059-00008000
0059-00010000
0059-00013000
0059-00016000
0059-00020000
Hm. mědi
kg
Celková
hm. kg
a
b
Rozměry v cca. mm
c
d
e
uchycení
0,95
1,65
2,50
4,40
3,50
4,50
5,50
5,85
6,60
7,20
7,60
9,20
12,90
15,00
16,80
20,70
29,10
33,00
41,90
42,00
3,6
6,3
7,7
13,6
13,0
15,0
17,0
20,0
21,0
24,8
28,0
31,0
38,5
42,0
48,0
57,0
78,0
89,0
112,0
129,0
100
120
140
160
154
160
160
178
200
200
200
200
200
228
240
240
280
280
280
320
81
95
103
105
114
115
129
132
122
135
147
162
173
172
168
183
188
203
233
250
132
157
177
208
198
208
208
228
260
260
260
260
260
287
305
305
360
360
360
410
63
76
76
100
100
100
100
112
124
124
124
124
124
136
144
144
176
176
176
196
64
76
87
79
95
89
103
102
94
107
119
134
145
144
140
155
158
173
203
214
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M14
Krátké dodací lhůty. l Technické změny vyhrazeny.
REST
20
c
Jednofázové transformátory
d
a
e
b
Obecně:
Jednofázové jádrové transformátory
podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1
Na přání je možné dodat podle VDE 0532
Pravoúhlé pakety jádra našich jednofázových jádrových transformátorů vysokého výkonu jsou sestaveny
ze střídavě vrstvených pásových plechů s nízkými ztrátami. Vinutí jsou spolu s jádrem vakuově impregnovány a následně v sušící peci vypáleny.
Po elektrické stránce jsou transformátory navrženy tak, aby dosahovaly nejvyšší možnou účinnost a
aby pracovaly hluboko pod hranicí oteplení, kterou připouští norma VDE. Solidní návrh zaručuje téměř
neomezenou životnost i při výskytu přetížení.
Provedení:
Otevřené stacionární svislé provedení, pro vestavbu do přístrojů a montáž v suchých prostorách,
oddělená vinutí, přívody robustními řadovými svorkami (do 360A), sběrnicemi nebo kabelovými oky
(rozměry nejsou uvedeny).
IP00, třída izolace F, maximální okolní teplota 40°C (ta40°C/F).
Transformátory vyšších výkonů jsou projektovány jednotlivě a z toho důvodu níže udané rozměry a váhy
představují pouze současně platný stav. Změny jsou vyhrazeny.
Všechny typy je možno dodat také jako jednofázové autotransformátory. (Výpočet je uveden v
kapitole „Autotransformátory“ v oddíle „Všeobecně“).
*V závislosti na provedení a druhu vinutí pro zvláštní proudy se mohou všechny rozměry, zejména rozměr
b zvětšit až o 100mm. Rozmístění upevňovacích otvorů na dotaz! Tyto rozměry se mohou v závislosti na
tloušťce v průběhu výroby měnit.
Typ
REST 20
REST 25
REST 30
REST 40
REST 50
REST 63
REST 80
REST 100
REST 120
REST 160
REST 200
REST 250
REST 315
REST 400
REST 500
výkon
kVA
kat.číslo
20
25
30
40
50
63
80
100
120
160
200
250
315
400
500
0058-00000020
0058-00000025
0058-00000030
0058-00000040
0058-00000050
0058-00000063
0058-00000080
0058-00000100
0058-00000120
0058-00000160
0058-00000200
0058-00000250
0058-00000315
0058-00000400
0058-00000500
Hm. mědi
kg
Celková hm.
kg
a
Rozměry v cca. mm
b*
c
c1 od 63A
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
140
170
200
250
300
340
380
440
480
620
650
860
1040
1150
1350
360
360
360
360
400
400
400
440
520
520
650
650
650
650
650
240
260
265
265
260
290
300
320
360
400
360
420
470
500
550
420
420
420
460
570
570
570
620
660
660
900
900
900
900
900
c+100
c+100
c+100
c+100
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
Krátké dodací lhůty.
l
Vyšší výkony na dotaz.
l
Technické změny vyhrazeny.
RLTS
21
c
Jednofázové transformátory
d
a
e
b
Obecně:
Jednofázové autotransformátory
podle VDE 0570 část 2-13, EN 61558-2-13
Transformátory řady RLTS jsou jednofázové autotransformátory se 7 odbočkami, které byly vyvinuty
speciálně pro aplikace ve vzduchotechnice a klimatizaci. Jsou dimenzovány jako
autotransformátory podle VDE 0570.
Provedení:
Jednofázové autotransformátory pro jednofázové
motory ventilátorů
Otevřené stacionární provedení, pro vestavbu do přístrojů a montáž v suchých prostorách, úsporné vinutí. Přívody na transformátorové svorky odolné proti povrchovým proudům s připojením šrouby nebo
plochými zástrčkami 2,8 x 0,8mm do 5A a 6,3 x 0,8mm do 20A. Ploché zástrčky 2,8 x 0,8mm smí být
podle DIN 46249 zatěžovány pouze do 5A, zástrčky 6,3 x 0,8mm jen do 20A. Přívody 0V a 230V jsou
vyvedeny na svorky pouze jednou. Svorky jsou chráněny proti dotyku hřbetem ruky nebo prstem podle
UVV (BGV A3).
Připojení PE vodiče je provedeno plochou zástrčkou 6,3 x 0,8mm.
IP00, třída izolace E, maximální okolní teplota 40°C (ta40°C/E).
Napěťový rozsah:
Zvláštní provedení:
Vstupní napětí:
AC 230 V
Výstupní napětí:
AC 80/100/125/150/175/190/230 V
Transformátory řady RLTS mohou být dodány rovněž v krytu se stupněm krytí
IP23 s následujícím vybavením.
přepínač odboček, signalizace provozního stavu, kryt apod.
(ceny na dotaz).
Jiná provedení na dotaz (napětí, proudy, přívody, upevnění apod.).
Typ
RLTS80
RLTS115
RLTS220
RLTS410
RLTS600
RLTS710
RLTS900
RLTS1090
RLTS1310
RLTS1745
proud
A
kat.číslo
1,45
2,10
4,00
7,50
11,00
13,00
16,50
20,00
24,00
32,00
0096-00000080
0096-00000115
0096-00000220
0096-00000410
0096-00000600
0096-00000710
0096-00000900
0096-00001090
0096-00001310
0096-00001745
Hm. mědi
kg
Celková
hm. kg
a
b
Rozměry v cca. mm
c
d
e
uchycení
0,28
0,35
0,63
1,10
1,80
2,60
2,80
2,90
3,50
4,00
1,47
2,00
3,50
5,50
8,00
10,00
13,50
13,10
17,50
21,10
78
85
105
120
150
150
150
174
174
174
74
82
89
100
107
125
150
128
148
168
89
93
110
121
145
145
145
156
156
156
56
64
84
90
122
122
122
135
135
135
54
61
69
82
84
101
127
96
116
136
M4
M4
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
Skladované typy.
l
Technické změny vyhrazeny.
RGTT
22
c
Jednofázové transformátory
a
b
Obecně:
Jednofázové oddělovací transformátory
podle VDE570 část 2-4, EN 61558-2-4
Jednofázové bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6
Jednofázové oddělovací transformátory řady RGTT jsou zality v samozhášecím, vodě odolném plastovém pouzdru navrženém speciálně pro použití v elektrotechnice, které je odolné proti nárazu. Na
vstupní straně je přístroj vybaven 2m dlouhým síťovým přívodem (230V) se zástrčkou typu CEE nebo
Schuko a obvodem pro omezení zapínacího proudu s pojistkou výměnnou z venku.
Zvláštní provedení zásuvky (např. UL) na dotaz.
Na výstupní straně je připevněna Schuko zásuvka (230V) nebo zásuvka typu CEE (dvoupólová za
oddělovacím transformátorem). Na přání pak jiný počet zásuvek nebo typ zásuvky.
Pozor: Primární ani sekundární ochranný zemnící kontakt není připojen.
Provedení sekundáru do 25V
50/60Hz max.
32A
Provedení sekundáru do 110V
50/60Hz max.
32A
Provedení sekundáru do 230V
50/60Hz max.
16A
V objednávce prosím uveďte požadované výstupní napětí.
Přenosné transformátory
Provedení:
IP44 pro provedení se zásuvkou Schuko, IP65 se zásuvkou CEE, třída ochrany II, maximální okolní
teplota 40°C (ta 40°C).
Type
Sek do 25V
Sek do 50V
Sek do 110V
Sek 230V
Sek 230V
RGTT 250
RGTT 500
RGTT 800
RGTT 1000
RGTT 1600
RGTT 2000
RGTT 2500
RGTT 3000
1 x CEE 32A
1 x CEE 32A
1 x CEE 32A
2 x CEE 32A
–
–
–
–
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x CEE 32A
2 x CEE 32A
2 x CEE 32A
2 x CEE 32A
2 x CEE 32A
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x CEE 32A
1 x CEE 32A
1 x CEE 32A
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x CEE 16A
1 x Schuko 16A
1 x Schuko 16A
1 x Schuko 16A
1 x Schuko 16A
1 x Schuko 16A
1 x Schuko 16A
1 x Schuko 16A
1 x Schuko 16A
Typ
RGTT 250
RGTT 500
RGTT 800
RGTT 1000
RGTT 1600
RGTT 2000
RGTT 2500
RGTT 3000
výkon
VA
kat.číslo
24-230V (CEE)
kat.číslo
230V (Schuko)
Hm. mědi
kg
Celková hm.
kg
a
Rozměry v cca. mm
b
c
250
500
800
1000
1600
2000
2500
3000
0010-00000250
0010-00000500
0010-00000800
0010-00001000
0010-00001600
0010-00002000
0010-00002500
0010-00003000
0011-00000250
0011-00000500
0011-00000800
0011-00001000
0011-00001600
0011-00002000
0011-00002500
0011-00003000
0,9
1,3
2,8
2,9
3,8
5,0
6,6
7,0
7,5
10,0
14,5
17,5
23,0
31,5
34,0
37,5
166
166
192
192
340
340
340
340
250
250
276
276
265
265
265
265
219
219
259
259
280
280
280
280
Krátké dodací lhůty. l Technické změny vyhrazeny.
Download

12 l RSTN 13 l RSTN UL-CSA 14 l RSTS 15 l