PŘEDPLATNÉ
Program ZELENÁ: PRACHY!!! – Divadlo Palace / Městské divadlo / 14. 9. 2014
ZORRO – Městské divadlo v Brně / Dům kultury / 6. 10. 2014
VIŠŇOVÝ SAD – Divadlo v Celetné Praha / Městské divadlo / 5. 11. 2014
DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU – GAP Praha / Městské divadlo / 17. 12. 2014
Prodej předplatného: od 18. 8 do 10. 9.2014 stávající abonenti
od 11. 9. 2014 noví zájemci a podej jednotlivých titul
Program ŽLUTÁ: VRATKÁ PRKNA – Studio Ypsilon Praha / Městské divadlo / 22. 9. 2014
ZORRO – Městské divadlo v Brně / Dům kultury / 6. 10. 2014
KORESPONDENCE V + W / Divadlo Na zábradlí / Městské divadlo / 24. 11. 2014
ZHASNĚTE LAMPIONY – Agentura Sergeart Praha / Městské divadlo / 2. 12. 2014
Prodej předplatného: od 18. 8 do 10. 9.2014 stávající abonenti
od 11. 9. do 17. 9. 2014 noví zájemci
od 18. 9. 2014 prodej jednotlivých titulů
Cena předplatného: přízemí: 1 240,- Kč; balkon: 1 080,- Kč
PRODEJNÍ AKCE A PRONÁJMY
5. září, velký sál DK
7. - 9. září, vestibul DK
10. a 11. září, vestibul DK
Taneční
Charita - prodej
Etcimex - prodej
11. září, Městské divadlo
GEN Jeřabinám - Taneční obor - ZuŠ
12. září, salonek DK
Výkup zlata
12. září, velký sál DK
Taneční
13. září, salonek DK
Duba
15. září, vestibul DK
Opatex - prodej
16. září, velký sál DK
Festival sociálních služeb
17. září, salonek DK
Školení Třebíč
19. září, velký sál DK
Taneční
20. září, velký sál DK
Diskotéka Lukáše Vacka
22. - 24. září, vestibul DK
Látky a záclony - prodej Kašperová
25. září, velký sál DK
Volby školení
26. září, velký sál DK
Taneční
27. září, salonek DK
Duba
Každé úterý, salonek DK
Autoškola
KONTAKTY V DK
Ředitel
Program
Provoz
Informační servis
Předprodej
566 502 251 [email protected]
602 719 077
566 502 253
724 190 928 [email protected]
603 102 035 [email protected]
734 488 283 [email protected]
724 101 079
731 285 890
605 435 740 [email protected]
566 502 258
733 772 700 [email protected]
566 502 254
V
s
t
u
p
e
n
k
y
n
a
v
še
c
h
n
y
p
o
řa
d
y
o
r
g
a
n
i
z
a
c
e
o
b
d
r
ží
t
e
v
p
o
k
l
a
d
n
ěD
K
:
e
m
a
i
l
:
d
k
z
d
a
r
@
d
k
z
d
a
r
.
c
z
N
a
p
o
řa
d
y
j
e
m
o
žn
o
p
o
u
ží
t
s
l
e
v
e
n
e
k
ŽĎ A
S
u
.
Z
m
ěn
a
p
r
o
g
r
a
m
u
v
y
h
r
a
z
e
n
a
.
A
d
r
e
s
a
:
D
o
l
n
í
1
8
3
/
3
0
,
5
9
1
0
1
Žď á
r
n
a
d
S
á
z
a
v
o
u
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
d
k
z
d
a
r
.
c
z
e
m
a
i
l
:
d
k
z
d
a
r
@
d
k
z
d
a
r
.
c
z
Download

PDF