Přepisovací modul
DSS Player Pro R5
• Struktura moderního
softwaru
• Rozšiřitelnost
• Profesionální instalace &
podpora
• Organizace diktátů a
dokumentů
• Mezinárodní
• Podpora více platforem
• Zabezpečení
• Integrace přepisů
Profesionální software pro správu dat
DSS Player Pro R5 přepisovací modul je profesionální řešení pro sekretářky nebo přepisovatelky pro zpracování diktátu s nožním
pedálem a správu diktátů z různých zdrojů.
Specifikace
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění
Přehrávací a nahrávací funkce
Seznam diktátů
Dokončený /Rozpracovaný/
Natavení cesty individuální
Ano
Nedokončený diktát
Rychlos/Tón/NC/Ovládání
Ano
složky
Ano
hlasitosti
Přejmenování složek
Ano
Vytvoření podadresáře
Ano
Kontrola časového úseku
Ano
Konfigurovatelné sloupce se
Ano
Měřič úrovně nahrávání
No
seznamem diktátů
Měření úrovně přehrávání
Ano
Změnit stav přepisu
Ano
Zobrazení a editace vlastností
Ano
Funkce filtru ( např. Autor)
Ano
Funkce propojení diktátu a
Ano
diktátu
Nabídka pracovních údajů pro
No
nový diktát
dokumentu
Import dokumentu pomocí
Ano
DSS PRO záznam
No
funkce drag & drop
DSS Pro přehrávání
Ano
Řízení přes konfigurovatelné
DSS záznam
No
klávesové zkratky (např. pro
DSS přehrávání
Ano
handicapované uživatele)
Přehrávání Wav
Ano
Přesun diktátu funkcí Drag &
Přehrávání WMA
Ano
Drop
Přehrávání MP3
Ano
Zmení informace o diktování v
FF, REW, SKIP
Ano
seznamu diktátů
Počítadlo real-time
Ano
Synchronizace diktátů na znovu Ano
Instrukce k pokynům
Ano
obnoveném síťovém připojení
Slovní anotace
Ano
Spojené diktování
Ano
Režim vkládání / přepisování
No
Rozložené diktování
Ano
Vyjmout nebo vymazat část
No
Zaslat dokončené dokumenty
No
souboru
Ano
Ano
Ano
e-mail/FTP/Network manuálně
Indexové značky
Ano
nebo automaticky
VCVA (Variabilní kontrola
No
Diktování, indikace stavu
Zarážka vpřed/Zarážka vzad
Ano
Přímé nahrávání
No
Hardwarová konfigurace
Řízení přes konfigurovatelné
Ano
Ano
hlasové aktivace)
klávesové zkratky (např. pro
Možnost nastavení zařízení
No
(Nastavení menu zařízení,
Přiřazení klávesových zkratek
handicapované uživatele)
Bezpečné nahrávání nezávislé Ano
na síti
Přepsat další diktát
Ano
Rozdělení audio kanálu
Ano
Telefonní nahrávání
Ano
DSS Pro kódování
Ne
jednotlivým tlačítkům zařízením,
Nastavení Directrec)
Přizpůsobení zařízení
Zakódované soubory DSS Pro 128 bitů AES
při přehrávání
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění
No
Pracovní proces
Automatické zasílání diktátů
Uživatelské nastavení
No
Změna barvy fontu písma a
příjemci pomocí e-mailu / FTP /
pozadí
Síť
Konfigurovatelné funkce
Automatické třídění diktátu dle
Ano
ID autora
Automatické přijímání
No
dokumentů prostřednictvím e-
nožního pedálu
Stahování bez hlavního okna
Ano
Přiřazení klávesových zkratek
Ano
uživatele)
Ano
dokumentů pomocí e-mail/FTP
Oznámení o nových diktátech
Natavení přehrávání ( Indikace Ano
ovládání, funkce automatického
Ano
posunutí zpět, rychlost
prostřednictvím e-mail/FTP/
převíjení)
network
Nastavení přepisovací lišty
Vlastník diktátu
Ano
(režim zobrazení, délka/zůstává
Přesun diktátu do koše, místo
Ano
časový údaj, volitelné tlačítko)
vymazání
Nastavení přímého
Synchronizace času hlasového Ano
nahrávání(volba Start, VCVA,
záznamníku s časem v PC
Rychlé vytváření pracovních dat
Vyřešení problému jména
Ano
(např. pro handicapované
mailu / FTP
Automatické odesílání
Ano
Ano
při zahájení diktátu)
Ano
Administrace softwaru
Ano
No
souboru při stahování
Obnovit interval seznamu
diktátů
Automatické stahování
Ano
individuální složky při připojení
záznamníku
Stažení všech diktátů na
Ano
stanovené místo
Automatická záloha při
Ano
dokončení stahování / importu /
Ano
souborů při stažení
Automatické smazání
Chybný login
Ano
Ústřední správa pro optimální
Ano
nastavení každého uživatele
Silent Firmware / update
bezobslužné instalace pomocí
nástroje ManagerTool
Ano
Ano
e-mail/ftp, mezi režimem
lokálním / síťovým
Dialogové okno pro výběr
Ano
manuálního stahování
Zobrazení pracovních informací Ano
při stahování (Podpora
zadávání čárových kódů )
Automaticky při začátku přepisu Ano
otevře word procesor
Při startu přepisování se
Ano
automaticky vytvoří nový
dokument
Automatické sbírání
Ano
dokončených přepisů a třídění
podle ID autora
Smazání diktátů, které jsou
No
zcela přepsány
Spostitsisoftware
Dragon
Ano a vzhledu produktů bez předchozího upozornění
Výrobce
vyhrazuje právo
na změnu specifikací
Naturally Speaking
Ano
aplikace přes Manager Tool
originálního souboru po stažení
Automatické přepnutí profilu
Ano
softwaru & firmwaru
Možnost nastavení
diktování
Automatické přejmenování
Automatická aktualizace
Ano
Download

Přepisovací modul DSS Player Pro R5