Naučné stezky okresu Brno-venkov:
(stav poznání k 31. 8. 2014)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Krajem říčky Ponávky
Přírodní památka Pekárka
Stezka zdraví HVOZD
NS Hádecké lesy
Lesní naučná stezka (Lesní škola Jezírko)
NS Údolí Říčky (III.)
NS Říčky (I.)
NS Říčky (II.)
Osm březinských zastavení
Údolí Hostěnického potoka
Krajina mého srdce (Pozořice) – rozšířena 4. 11. 2011
NS Poustka (Pozořice)
NS Rékoví (Pozořice)
Pamětihodnosti města Rajhrad
Naučná cyklotrasa přírodním parkem Bobrava
NS Rosickou historií
NS Bučín
NS Květnice
Lesní naučná stezka "Jubilejní"
NS pro nejmenší děti na Klucanině
Vycházková trasa Zárubou a Horkou
Krajinou Výhonu
Turistický okruh s rozhlednou (Židlochovice)
Jdeme do parku
NS Kolem Tišnova
Park Réna
NS Permokarbonem Boskovické brázdy
NS Zlatá stezka Pojihlavím
soubor informačních panelů Lesní správy Deblín
Naučná stezka lesnická – Deblínská
Cesty medu (otevřena 28. 9. 2010)
NS okolím Šelše (otevřena 22. 5. 2011)
Poznáváme Rajhradsko – naučně turistická trasa (ot. 29. 4. 2012)
NS Předklášteří (otevřena 11. 5. 2012)
Obora Sokolnice (otevřena 6. 6. 2012)
Po naučných stezkách na hrad Pernštejn (otevřena v květnu 2012)
37.
38.
39.
40.
41.
42.
NS v k. ú. Moravské Knínice (otevřena 3. 6. 2012)
Krajinou Josefa Uhra za poznáním a poučením
AUDIO průvodce Tišnov
Historická NS Telnice (otevřena 11. 8. 2013)
Pěšina (otevřena 11. 4. 2014)
NS Obora Lomnice (otevřena 16. 5. 2014)
zeleně: navštívené (celá trasa)
modře: navštívené (část trasy)
červeně: doposud nenavštívené
černě: zaniklé
připravované: fialově
29
8
0
5
0
Název: Krajem říčky Ponávky
Otevřeno: postupně 2001 až 2009
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Svazek obcí Ponávka
Délka: 11 km
Trasa: Vranov – Babí lom – Lelekovice – Česká
Značení: modrá vlnovka
Počet zastavení: 9 + 2 úvodní panely +
8 uměleckých děl
Zaměření: místní zajímavosti,
umění
Navštíveno: 21. 11. 2009, 21. 4. 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
GPS: 3
Stav: dobrý
Úvodní panel Vranov (MHD Vranov, myslivna)
Vranovský klášter (2006)
Vranov (2002)
Babí lom 562 m n. m. (2004)
Babí lom 521 m n. m. (2006)
Olšová studánka (2004)
Lelekovický hrad (2006)
Lelekovice
Stará Tišnovka (2004)
49°16,566´ 16°34,546´
Česká (2009)
49°17,060´ 16°34,024´
Úvodní panel Česká (2008, žel. zast.)
49°16,954´ 16°33,886´
Při trase a v jejím nejbližším okolí je umístěno několik soudobých
sochařských prací:
•
Mojžíšovy desky (2006)
•
•
•
•
•
•
•
Vraní sloup (2009)
Lelkovač (2001)
Pohled za nekonečno (2002)
Ponávka (2004)
Brejlení (2008)
Pítko (2005)
Chodec k České (2008)
49°16, 854´ 16°33,478´
Název: přírodní památka Pekárka
Otevřeno: postupně budováno a obnovováno 2007 - 2010
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: pan David Sojka
Délka:
Trasa: přírodní památka Pekárka
Značení: žádné
Počet zastavení: 5
GPS: 5
Zaměření: přírodovědné
Navštíveno: 28. 3. 2010, 3. 4. 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stav: po poslední obnově dobrý
Úvodní zastavení
Geologie
Lesní porosty a prostředí
Vegetační poměry
Živočichové Pekárky
Historie Pekárky
Dřevěné tabule z roku 2001:
nebylo zrealizováno
49°05,352´ 16°20,353´
49°05,271´ 16°20,228´
49°05,295´ 16°20,314´
49°05,328´ 16°20,412´
49°05,310´ 16°20,574´
49°05,271´ 16°20,221´
49°05,279´ 16°20,634´
Název: Stezka zdraví HVOZD
Otevřeno: 2008-2011 (otevření doplněné stezky 17. 4. 2011)
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Sokol Řícmanice
Délka: 5,7 km
Nadace Partnerství, Šlp Křtiny
Trasa: Řícmanice – studánka Prosba lesa – arboretum – U Obrázku - Řícmanice
Značení: několik směrovek v obci,
jinak nic
Počet zastavení: 8 + 1
Zaměření: sport, místní
zajímavosti
GPS: 8 + 1
Navštíveno: 19. 12. 2010 (0, 1, 3,4, 8), 24. 11. 2012 (0 - 8)
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Úvodní panel (U Brněnky)
Úvodní panel (náves v Řícmanicích)
Na Nivce
Lesní palouk Brněnka
Studánka Prosba lesa (v r. 2012 již zničen)
U Vypálenky (v. r. 2010 ještě nebyl)
Stav: jeden IP zničen
49°15,822´ 16°41,263´
49°15,461´ 16°41,625´
49°15,678´ 16°41,312´
49°15,856´ 16°41,196´
49°15,973´ 16°41,095´
49°16,163´ 16°40,921´
6.
7.
8.
Arboretum Řícmanice
Konůpkova louka (v. r. 2010 ještě nebyl)
Sokolské cvičiště
49°15,856´ 16°41,054´
49°16,056´ 16°41,719´
49°15,866´ 16°41,721´
Poznámky:
Původní projekt byl rozsáhlejší a skládal se ze tří tras. Z nich byla
doposud byla realizována jen jedna.
Na trase stezky zdraví je zrekonstruovaný dřevěný kříž (vysvěcen 9. 10.
2011) a svatý obrázek (vysvěcen 27. 6. 2010).
Název: Naučně-vzdělávácí trasa Hádecké lesy
Otevřeno: 2009
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Rezekvítek
Délka: 3,7 km
Trasa: Hády – žlutá značka (1-9), – Šumbera (10) – lesní cesta Šumbera (11-13)
Značení: 2 směrovky
Počet zastavení: 13 (bez IP)
Zaměření: lesnické
GPS: 13
Navštíveno: 20. 3. 2011, 22. 4. 2011 (1-10), 8. 2. 2014 (1-13)
Stav: dobrý
Literatura: Antonín Martiník a kol., Hádecké lesy, 2009
http://www.rezekvitek.cz/soubory/pruvodce-po-hadech-all-verze-na-web-f3389.pdf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nelesní společenstva Hádecké planinky
– péče a ochrana
Pásmo křovin a lesních světlin
Vývoj lesa
Dřeviny Hádecké planiny
– extrémní stanoviště
Výzkumné plochy nízkého
a středního lesa na Hádech
Jak změna stanoviště ovlivňuje
skladbu lesa?
Modřín opadavý, produkce lesa
Struktura a patrovitost lesa
Odumřelé stromy – dřevní houby
Suťové lesy
Introdukce dřevin, douglaska tisolistá
Les hospodářský, les pasečný
Obnova a výchova lesa
49°13,257´ 16°40,427´
49°13,297´ 16°40,457´
49°13,320´ 16°40,563´
49°13,406´ 16°40,685´
49°13,491´ 16°40,814´
49°13,590´ 16°40,934´
49°13,626´ 16°40,974´
49°13,661´ 16°41,022´
49°13,750´ 16°41,123´
49°13,825´ 16°41,020´
49°13,764´ 16°40,549´
49°13,661´ 16°40,242´
49°13,397´ 16°39,993´
Značení trasy: zprvu žlutá turistická značka, od zastavení č. 9 modře
značená odbočka k památníku na Šumbeře, zpět k zastavení č. 9, dále po
modré značce, odbočení z ní je označeno dvěma směrovkami (49°13,861´
16°40,690´ a 49°13,857´ 16°40,680´), po cestě ke zpevněné lesní cestě
Šumbera a po ní směr Brno.
Název: Lesní naučná stezka
Otevřeno: 2013
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: SEV Lipka
Délka: 1,5 km
Trasa: blízké okolí hájenky U Jezírka
Značení: nezančeno
Počet zastavení: zatím 9
(IP: 12 velkých + mnoho malých)
GPS: 9
Navštíveno: 13. 12. 2009, 22. 6. 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zaměření: přírodovědné
Stav: dobrý
Úvodní zastavení
49°16,219´ 16°37,760´
Dřevěná symfonie (+ hrací dřívka)
49°16,197´ 16°37,779´
Příběhy vtisknuté do hlíny (+ kam doskočí) 49°16,219´ 16°37,890´
Na krunýři obří želvy (+ ukázky hornin)
49°16,144´ 16°37,849´
Brouk kůrovec (+ malé IP)
49°16,121´ 16°37,788´
Zmizet z očí (+ 10 zvířátek, 5 malých IP) 49°16,152´ 16°37,655´
Přírodní klimatizační zařízení (+ 2 sloupky)49°16,174´ 16°37,694´
Řeka a člověk (+ dřevěná říční koryta)
49°16,192´ 16°37,737´
Návštěva z cizích krajů (+ 3 velké IP)
49°16,240´ 16°37,692´
Meteorologické sloupky:
a
Luční
b
Lesní
49°16,158´ 16°37,698´
49°16,177´ 16°37,646´
Velké IP u 8. zastavení:
8/1 trnovník akát, zerav obrovský, dub červený 49°16,242´ 16°37,695´
8/2 douglaska tisolistá, kryptomerie japonská
borovice vejmutovka, ořešák královský
49°16,258´ 16°37,728´
8/3 pajasan žlaznatý, smrk pichlavý,
modřín opadavý
49°16,248´ 16°37,678´
Název: Geologická stezka LŠ Jezírko
Otevřeno: jaro 2006 + podzim 2006
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: SEV Lipka
Délka: 0 km
Trasa: hájenka U Jezírka
Značení: nezančeno
Počet zastavení: zatím 1 + 19
GPS: 2
Zaměření: přírodovědné
Navštíveno: 13. 12. 2009, 22. 6. 2011
Stav: ???
Úvodní zastavení
49°16,207´ 16°37,768´
Co jsou to horniny a geologie? Horniny Vyvřelé horniny
49°16,188´ 16°37,786´
granit + granit
diorit + granodiorit (typ Královo Pole)
granodiorit (typ Blansko) + syenit
trachyt + ryolit
znělec + bazalt
bazalt se sloupcovitou odlučností + melafyr
fylit + granátický svor
chloritická břidlice + hematitický mramor
modrý mramor + bludovit
skarn + hadec
amfibolit + bítešská ortorula
ortorula s amfibolitem + pararula
porcelanit + metamorfované horniny
křemenec + jílová břidlice
droba + opuka
slepenec + hrubozrnný železitý pískovec
limonitický pískovec + vilémovický vápenec
travertin + usazené horniny
Název: NS Údolí Říčky (III.) - stezka Bohuslava Klímy
Otevřeno: 2009
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Správa CHKO Moravský kras
Délka: 3 km
Trasa: Pod Hádkem – Kaprálův mlýn
Značení: TZ
Počet zastavení: 8
GPS: 6
Navštíveno: 5. 6. 2010 a 20. 2. 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rybníček Pod Hádkem
Hádecká propadání
Ochozská jeskyně
Přírodní rezervace + Údolí Říčky
Pekárna + Archeologie
Hostěnické propadání
Vývěry Říčky
Zaměření: místní zajímavosti
Stav: dobrý
49°14,671´ 16°44,997´
49°14,590´ 16°44,823´
49°14,527´ 16°44,752´
49°14,518´ 16°45,528´
49°14,569´ 16°44,296´
8.
Kaprálův mlýn
49°14,481´ 16°43,981´
Název: NS Říčky (I.)
Otevřeno: 1981
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Správa CHKO Moravský kras
Délka: 3,5 km,
Trasa: Pod Hádkem – Hostěnické propadání
Značení:
Počet zastavení: 10
Zaměření: přírodovědné
Navštíveno:
Stav: zaniklá
Literatura: "Říčky" naučná stezka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chráněná krajinná oblast Moravský kras
Periodický vývěr
Hádecké propadání
Jeskyně Švédův stůl
Jeskyně Netopýří
Ochozská jeskyně
Vegetační poměry
Jeskyně Pekárna
Hostěnické propadání (toto zastavení existovalo ještě 12. 4. 2006)
Negativní zásahy do chráněné přírody
Název: Říčky (II.)
Otevřeno: 1997
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Správa CHKO Moravský kras
Délka:
Trasa: Pod Hádkem - Pekárna
Značení:
Počet zastavení: 5
Zaměření: místní zajímavosti
Navštíveno: 12. 4. 2006
Stav: zaniklá
1.
2.
3.
4.
5.
Chráněná krajinná oblast Moravský kras (u estavely)
Hydrografie a jeskynní systém údolí Říčky (u propadání)
Ochozská jeskyně
Přírodní rezervace Údolí Říčky + Rostliny a živočichové
Jeskyně Pekárna + Počátky osídlení údolí Říčky
Všech 5 zastavení existovalo ještě 12. 4. 2006 a bylo v dobrém stavu.
Název: Osm březinských zastavení
Otevřeno: 2010
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: SDH Březina
Délka:
Trasa: Výpustek – okolí Březiny
Značení: neznačeno
Počet zastavení: 8 + úvodní zastavení
GPS: 9
Navštíveno: 9. 1. 2011
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zaměření: místní zajímavosti
Stav: jeden IP zcizen, jinak dobrý
mapka trasy u Výpustku
Parčík
Obecní les – U Buku (odcizen)
Nový Dvůr
Na Kozinci
Jeskyně Malý lesík
Vápenictví na Březinsku a Ochozsku
Vlčinec
Farské louky, Výpustek má co nabídnout
49°17,474´ 16°43,489´
49°16,915´ 16°45,328´
49°16,635´ 16°45,389´
49°16,291´ 16°45,576´
49°16,804´ 16°45,069´
49°16,518´ 16°44,704´
49°16,879´ 16°44,534´
49°17,199´ 16°45,154´
49°17,347´ 16°44,681´
Název: Údolí Hostěnického potoka
Otevřeno: 2002
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Rychlé šípy, 6. oddíl Junák Pozořice
Délka:
Trasa: údolí Hostěnického potoka
Značení: žádné
Počet zastavení: 3
GPS: 3
Navštíveno: 6. 3. 2011, 10. 12. 2011
1.
2.
3.
Zaměření: přírodovědné
Stav: dobrý
Hostěnické rybníky
U chaty Jelenice
Rozcestí Kalečník
49°14,333´ 16°47,081´
49°14,444´ 16°48,167´
49°14,876´ 16°49°391´
Název: Krajina mého srdce – NS Františka Neužila
Otevřeno: postupně 2007 – 2011
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Infocentrum Pozořice
Délka: 3,5 km
Trasa: Pozořice – Jezera
Značení: částečně TZ
Počet zastavení: zatím 10 z 11
GPS: 7
Navštíveno: 22. 1. 2011
https://is.vspj.cz/bp/get-bp/student/25837/thema/1958
Zaměření: místní zajímavosti
Stav: dobrý
Zdroj: https://is.vspj.cz/bp/get-bp/student/25837/thema/1958
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Na Městečku (2008)
V Zámku (2008)
Spodní Kopec (4. 11. 2011)
Pod "Dělňákem" (4. 11. 2011)
Větrný mlýn (4. 11. 2011)
Neužilova zahrada (2007)
Kněží hora (2010)
49°12,579´ 16°47,416´
49°12,544´ 16°47,503´
49°12,712´ 16°48,110´
49°12,775´ 16°48,150´
9. Jezera (2010)
49°13,034´ 16°47,910´
10. Alej Františka Neužila (2007)
49°12,854´ 16°48,262´
11. Bílé hlíny + Dávní předkové na území obcí
Pozořice a Viničné Šumice (2010)
49°13,045´ 16°48,25´
Název: NS Poustka
Otevřeno: 23. 10. 2010
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: ČSOP Pozořice
Délka: 0,7 km
Trasa: kopec Poustka u Pozořic
Značení: žádné
Počet zastavení: 5
GPS: 5
Navštíveno: 22. 1. 2011
1.
2.
3.
4.
5.
Zaměření: místní zajímavosti
Stav: dobrý
Příroda
Poznej ptáky naší krajiny
Geologická minulost
Poustevnictví
Vývoj krajiny
49°12,309´ 16°47,768´
49°12,319´ 16°48,077´
49°12,344´ 16°48,116´
49°12,341´ 16°48,120´
49°12,270´ 16°48,118´
Název: NS Rékoví
Otevřeno: 2010
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Infocentrum Pozořice + LČR
Délka: 1,5 km
Trasa: údolí Koválovického potoka
Značení: žlutá TZ
Počet zastavení: 4 + 2
GPS: 6
Navštíveno: 22. 1. 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zaměření: historie + lesnictví
Stav: dobrý
Pod Hlásnicí
Žižkův kámen (pověsti)
HB strž Kovalovice (LČR)
Les jako zásobárna vody (LČR)
Malý a velký hrad
Vildenberské panství turistický region
49°12,893´ 16°48,570´
49°12,952´ 16°48,528´
49°12,994´ 16°48,530´
49°13,161´ 16°48,666´
49°13,350´ 16°48,709´
49°13,469´ 16°49,051´
Název: Pamětihodnosti města Rajhrad (Rajhradské pamětihodnosti)
Otevřeno: 2008
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: město Rajhrad
Délka:
Trasa: Rajhrad a nejbližší okolí
Značení: žádné
Počet zastavení: 9
GPS: 5
Navštíveno: 1. 5. 2010 (1-2), 6. 10. 2013 (3-5)
Literatura: Rajhrad, průvodce po pamětihodnostech, 2008
Zaměření: místní zajímavosti
Stav: dobrý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stará rajhradská pila + panel místních
včelařů (www. darekzmedu.cz)
Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla
Rajhradský mlýn
Starodávné městečko
Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Čeladice
Památník generála Kozyra
Základní škola TGM
Klášter Těšitelek
49°05,591´ 16°36,966´
49°05,415´ 16°36,891´
49°05,382´ 16°36,728´
49°05,349´ 16°36,417´
49°05,453´ 16°36,204´
Název: Naučná cyklotrasa přírodním parkem Bobrava
Otevřeno: 2005
Zřizovatel: Sdružení cyklistická stezka
Brno-Vídeň
Okres: Brno – město, Brno –
venkov
Phare
Délka: 43 km
Trasa: Brno – údolí Bobravy – Modřice – Brno
Značení: směrovky
Počet zastavení: 10
Zaměření: místní zajímavosti
GPS: 9
Navštíveno: 7. 11. 2010
1.
2.
3.
4.
5.
Nový Lískovec (panel nečitelný)
Ostopovice
Střelická bažina (+ žabí podchod)
Radostice
Spálený mlýn u Střelic
+ tabule PP Bobrava z roku 2010
6.
Nebovidy
7.
Ořechov
8.
Moravany
9.
Želešice
10. Modřice
Stav: až na 1 IP dobrý
49°10,522´ 16°32,922´
nenavštíveno
49°08,783´ 16°27,955´
49°08,289´ 16°28,092´
49°07,859´ 16°30,487´
49°08,098´ 16°31,857´
49°07,672´ 16°32,577´
49°07,849´ 16°33,231´
49°06,900´ 16°34,872´
49°07,465´ 16°36,907´
Název: NS Rosickou historií
Otevřeno: 2006
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: KIC Rosice
Délka:
Trasa: Rosice
Značení:
Počet zastavení: 13
Zaměření: místní zajímavosti
Navštíveno: 25. 10. 2008 (1-5, 7-9,11) a 4. 4. 2010 (1-4,8, 11-12)
Stav: dobrý
Web: http://www.kic.rosice.cz/cs/turistika-a-pamatky/naucna-stezka
Úvodní panel – Naučná stezka rosickou historií
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Radnice, Rosická kašna se sochou Živěny, Kříž na náměstí
Trestní právo v Rosicích, Pranýř – sloup hamby, Rosické schody
Kostel sv. Martina
Starý pivovar, letní karneval, Pendrov
Rosická sklárna
Kaple Nejsvětější Trojice, Křížová cesta
Včelařský spolek, Včelařské muzeum
Kellnerův mlýn, Kellnerova vila
Kamenný most, Vodovod, Ostrůvek
Zámecký park (nenalezeno)
Zámek Rosice
Rahnův palác. Kaple s rodinnou hrobkou, Těžba uhlí
Název: NS Bučín
Otevřeno: listopad 2010
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: LČR
Délka: 5,5 km
Trasa: údolí Brahovického potoka
Značení: část po TZ
Počet zastavení: 9
GPS: 9
Navštíveno: 20. 11. 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zaměření: lesnictví
Stav: dobrý
Úvodní tabule (Svatoplukova studánka)
Historie revíru Bučín
Vodní režim
Fauna na Bučíně
Flóra na Bučíně
Klonový archív
Obnova lesa
Myslivost
Úvodní tabule (Červená louka)
49°09,173´ 16°27,135´
49°09,001´ 16°27,256´
49°08,844´ 16°26,683´
49°08,740´ 16°26,057´
49°08,664´ 16°25,781´
49°08,898´ 16°25,384´
49°08,567´ 16°25,348´
49°08,282´ 16°25,214´
49°07,918´ 16°25,173´
Název: NS Květnice
Otevřeno: 2002
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel:
Délka: 5 km
Trasa: přírodní rezervace Květnice
Značení: TZ
Počet zastavení: 13
GPS: 13
Navštíveno: 2. 5. 2010, 30. 4. 2011
1.
2.
3.
Tajemná hora Květnice (úvodní panel)
Zalesňování Květnice a jeho následky
Dřínové doubravy
Zaměření: přírodovědné
Stav: dobrý
49°21,144´ 16°24,907´
49°21,296´ 16°24,850´
49°21,154´ 16°25,216´
4.
5.
Velká skála (446 m), Minerály Květnice
Kyselé bukové doubravy a dubové bučiny
Reliéf Květnice
6. Vrchol Květnice (470 m)
7. Tišnovský kras
8. Hodnocení vegetačního krytu Květnice
9. Zvěř a její stopy
10. Besének
11. Údolí Svratky a Dřínová
12. Geologická stavba okolí Tišnova
Geoůogická stavba Květnice
Historie dolování na Květnici
13. Tajemná hora Květnice (úvodní panel)
49°21,275´ 16°25,118´
49°21,339´ 16°25,166´
49°21,524´ 16°24,882´
49°21,527´ 16°24,737´
49°21,655´ 16°25,083´
49°21,793´ 16°25,165´
49°21,769´ 16°24,921´
49°21,559´ 16°24,405´
49°21,273´ 16°24,611´
49°21,358´ 16°25,334´
Název: Lesní NS „Jubilejní“
Otevřeno: před rokem 2005
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: LČR, LS Tišnov
Délka: 3,5 km
Trasa: Závist – Jubilejní les – nad Předklášteřím
Značení: žádné
Počet zastavení: 8
Zaměření: lesnické
GPS: 8
Navštíveno: 9. 3. 2008, 30. 4. 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
Stav: dobrý
Úvodní panel
Les (text vznikl 2007 nebo později)
Smrk černý (výzkumná plocha)
O stromech a jejich plodech (Prosba lesa)
Sněžná jáma
Douglaska tisolistá (Jubilejní les)
Přirozená obnova buku lesního (Mostek)
Vypařování vody listovou plochou + zvěř
49°20,280´ 16°24,405´
49°20,486´ 16°24,513´
49°20,513´ 16°24,278´
49°20,447´ 16°23,731´
49°20,485´ 16°23,640´
49°20,896´ 16°23,038´
49°20,918´ 16°22,966´
49°21,033´ 16°22,827´
Poznámka: 11. 5. 2012 byla otevřena rekonstruovaná stezka pod názvem
NS Předklášteří, která měří 3,5 km a má 11 zastavení.
Název: NS pro nejmenší děti na Klucanině
Otevřeno: 27. 9. 2009
Zřizovatel: Rodinné centrum Studánka
Tišnov
Okres: Brno – venkov
Nadace VIA
Trasa: Klucanina
Počet zastavení: 5
Navštíveno: 6. 11. 2010
Délka: 0,6 km
Značení: TZ
GPS: 5
Zaměření: dětská
Stav: dobrý
Webové stránky: http://www.studanka-tisnov.cz/projekty/naucna-stezka.html
•
Stromy
•
Rostliny a jejich plody
•
Ptáci
•
Savci´(rozcestí, Klucanina 0,2 km)
•
Mraveniště
Rozhledna + malovaná ohrada
49°20,923´ 16°26,307´
49°20,860´ 16°26,451´
49°20,828´ 16°26,502´
49°20,747´ 16°26,524´
49°20,767´ 16°26,472´
49°20,800´ 16°26,425´
Název: Vycházková trasa Zárubou a Horkou
Otevřeno:
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: město Kuřim
Délka: 3 km
Trasa: kopce Záruba a Horka
Značení: směrovníky a místy i
značky s dubovým listem
Počet zastavení: 7 (nepojmenovaných)
GPS: 7
Navštíveno: 5. 4. 2008, 25. 4. 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zaměření: přírodovědně umělecké
Stav: chybí 1 IP, jinak dobrý
Úvodní zastavení
Výkon a tepová frekvence (zničeno)
Změny v krajině, vyhlídka
Bývalé rybníky
Nová výstavba
Květena a její vývoj
Biocentra a biokoridory
49°18,323´ 16°32,061´
49°18,448´ 16°32,259´
49°18,367´ 16°32,335´
49°18,319´ 16°32,513´
49°18,117´ 16°32,936´
49°18,078´ 16°32,731´
49°18,209´ 16°32,678´
Název: NS Krajinou Výhonu
Otevřeno: 2003
Okres: Brno - venkov
Zřizovatel: město Židlochovice
Délka: 6,3 km
Trasa: Židlochovice – Blučina a zpět
Značení: TZ
Počet zastavení: 11 + 2
GPS: 11 + 2
Navštíveno: 23. 10. 2010 (3-7). 4. 7. 2012 (1, 2, 8-11), 18. 5. 2013 (3-9)
Zaměření: místní zajímavosti
Stav: dobrý
Literatura: Přírodní park „Výhon“ a naučná stezka „Krajinou Výhonu“, 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Geologie a paleontologie Výhonu
Fauna Výhonu
Pohled z Výhonu do okolí
Město Židlochovice
Botanické zajímavosti Výhonu
Svážné území
49°02,569´ 16°37,259´
49°02,696´ 16°37,684´
49°02,690´ 16°38,151´
49°02,508´ 16°38,349´
49°02,768´ 16°38,158´
49°02,814´ 16°38,209´
7.
Obec Blučina
8.
Vinohradnictví a sadovnictví
9.
Výhon – archeologická lokalita
10. Knížecí hrob na Cézavách
11. Krajinný ráz a jeho ochrana
+
úvodní panel v Blučině
+
úvodní panel v Židlochovicích
49°03,016´ 16°38,336´
49°03,139´ 16°38,266´
49°03,155´ 16°38,158´
49°03,088´ 16°38,049´
49°02,938´ 16°37,852´
49°03,288´ 16°38,677´
49°02,253´ 16°37,146´
Název: Turistický okruh s rozhlednou
Otevřeno: 2009
Zřizovatel: Město Židlochovice
Okres: Brno – venkov
ROP Jihovýchod
Trasa: Židlochovice – Výhon
Počet zastavení: 5
Délka: 4,5 km
Značení: žádné
GPS: 2
Navštíveno: 23. 10. 2010
Zaměření: místní zajímavosti
Stav: dobrý
Literatura: Naučná stezka Výhon – Akátová věž, 2010
1.
2.
3.
4.
5.
Město Židlochovice
49°02,176´ 16°36,885´
Zámek, zámecký park, cukrovar
49°02,176´ 16°36,885´
Zvonice
Kostel Povýšení svatého Kříže, Dům č. 32 na ulici Strejcův sbor
Výhon
Název: Jdeme do parku
Otevřeno: květen 2010
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Someston Olympia CZ s.r.o,
Délka: 0,5 km
Trasa: Olympia park
Značení: žádné
Počet zastavení: 6
Zaměření: stromy
Navštíveno: 21. 2. 2011
Stav: dobrý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
javor babyka, javor mléč, javor klen
jeřáb oskeruše, jeřáb břek, mahalebka obecná
lípa malolistá, lípa velkolistá, mokřad
topol bílý, topol černý, topol osika
dub letní, dub zimní, louky a pastviny
habr obecný, jilm habrolistý, jilm vaz
Název: Kolem Tišnova
Otevřeno: 1988 nebo 1989
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Okresní muzeum Brno - venkov
Délka: 15 km
Trasa: Předklášteří – Šerkovice – Klucanina – Tišnov
Značení:
Počet zastavení: 14
Zaměření: místní zajímavosti
Navštíveno:
Stav: zaniklá
Literatura: Leoš Štefka, Naučné stezky Jihomoravského kraje, 1990
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Město Tišnov
Busta Josefa Lieberzeita
Klášter Porta Coeli a Podhorácké muzeum
Středověké opevnění na kopci Čepička
Řeka Svratka
Hora Květnice
Potok Besének
Pomník partyzánského oddílu Jermark
Šerkovická hájenka
Hora Klucanina
pomník Boženy Škabálkové a družek v Tišnově
Kostel sv. Václava
Radnice
Dům U Jana
Název: Park Réna
Otevřeno:
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Město Ivančice
Délka:
Trasa: lesopark Réna
Značení: žádné
Počet zastavení: 4 (IP: 5)
GPS: 4
Navštíveno: 3. 4. 2011
•
•
•
•
Zaměření: obnova parku
Stav: dobrý
Návrh obnovy parku + Historie parku
Svahy parku
Voda v parku
Stromy v parku
49°05,855´ 16°23,254
49°05,846´ 16°23,271´
49°05,822´ 16°23,274´
49°05,836´ 16°23,313´
Název: NS Permokarbonem Boskovické brázdy
Otevřeno:
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel:
Délka: 1,5 km
Trasa: Oslavany kolem řeky Oslavy
Značení: TZ
Počet zastavení: 9 + 2 úvodní
GPS: 11
Navštíveno: 3. 4. 2011
Úvodní panel – západní strana
1.
Podložní jednotky západomoravského
Zaměření: geologie
Stav: dobrý
49°07,689´ 16°19,869´
krystalinika u Oslavan
Rosicko-oslavanské uhlonosné souvrství
2.
Spodní (bazální) červené souvrství
3.
Spodní šedé pásmo s hlavním slojovým
vývojem III. sloj
4.
Souvrství spodního šedého vývoje II. sloj
5.
Souvrství spodního šedého vývoje I. sloj
6.
Dědičná štola + (IP v angličtině)
Padochovské souvrství
7.
Střední červené souvrství
8.
Svrchní šedé pásmo
9.
Souvrství arkózových pískovců, arkóz,
oslavanských slepenců a jílovců
Úvodní panel – východní strana
49°07,700´ 16°19,971´
49°07,705´ 16°20,039´
49°07,702´ 16°20,097´
49°07,686´ 16°20,242´
49°07,651´ 16°20,242´
49°07,628´ 16°20,269´
49°07,566´ 16°20,349´
49°07,482´ 16°20,410´
49°07,442´ 16°20,419´
49°07,366´ 16°20,408´
Název: Zlatá stezka Pojihlavím
Otevřeno: kolem 1984-86
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: ZO ČSOP Dolní Kounice
Délka: 20 km
Trasa: Dolní Kounice – Kupařovice – Trboušany – Moravské Bránice
Značení:
Počet zastavení: 16
Zaměření:
Navštíveno:
Stav: zaniklá
Literatura: Leoš Štefka, Naučné stezky Jihomoravského kraje, 1990
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Klášter Rosa coeli
Zámek v Dolních Kounicích
Kaple sv. Fabiána a Šebestiána
Židovská synagoga
Židovský hřbitov
Kaple sv. Antonína a Floriána
Dolnokounické stráně
Sucholouka
Luční háj
Medlovská terasa
Kupařovický zámek
V olších
Krumlovský les
Květena Krumlovského lesa
Železniční mosty
Komořina
Název: Lesní správa Deblín (soubor informačních panelů)
Otevřeno: 2010
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Lesy města Brna
Délka: 3,6 km až 6,5 km
Trasa: soutok Pejškovského a Maršovského potoka – Slunná
Značení: část trasy TZ
Počet zastavení: 4 + 2
Zaměření: lesnictví
GPS: 6
Navštíveno: 21. 4. 2011
•
•
•
•
•
•
Stav: dobrý
Lažánecko-Heroltický kras
49°18,179´ 16°23,910´
Zásobování města Brna palivem za
napoleonských válek
49°18,174´ 16°23,850´
Lesní správa Deblín (2008, u Soví stud.) 49°18,207´ 16°23,505´
(Historický vývoj lesního majetku města Brna; Přírodní zajímavosti,
rekreace
Lesní správa Deblín (2007, rozc. Pravková)49°17,916´ 16°21,863´
Uznaný lesní porost
49°17,915´ 16°22,606´
Přírodní rezervace Slunná
49°17,921´ 16°23,127´
Název: Naučná stezka lesnická - Deblínská
Otevřeno: 15. 5. 2011
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: Lesy města Brna
Délka: 2,7 km
Trasa: lesy západně od Deblína
Značení: směrovky
Počet zastavení: 6 + 2
GPS: 6 + 2
Navštíveno: 13. 8. 2011
Zaměření: lesnictví
Stav: dobrý
Webové stránky: http://www.lesymb.cz/deblinska.html?id=272
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Les – důležitý ekosystém životního prostředí 49°19,125´ 16°19,040´
Jehličnaté stromy
49°19,245´ 16°18,800´
Listnaté stromy
49°19,373´ 16°18,413´
Když v lese najdete ...
49°19,214´ 16°18,337´
Ptáci v lese
49°18,983´ 16°18,527´
Jak se o les staráme, tak se les postará o nás 49°19,141´ 16°18,672´
nástup od silnice: IP Lesní správa Deblín
retenční nádrž U prvního buku: IP
49°18,731´ 16°19,291´
49°18,997´ 16°19,290´
Název: Cesty medu
Otevřeno: 28. 9. 2010
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: ZO ČSV o. s. Drásov
Délka: 1,5 km (zast. 1 – 7)
Trasa: údolí Lubě mezi Malhostovicemi a Skaličkou + náves Drásov
Značení: žádné
Počet zastavení: 7 + 1 + 1
GPS: 8
Zaměření: včelařství
Navštíveno: 9. 8. 2011
Stav: dobrý
Webové stránky http://csv-drasov.webnode.cz/info-/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
+
+
Úvodní panel ZO ČSV o. s. Drásov
Cesty medu
Cesty medu
Cesty medu
Cesty medu
Svatý Ambrož – patron včelařů
Cesty medu
ZO ČSV o. s. Drásov
na konci obce Skalička + prosklený úl
49°20,436´ 16°30,535´
49°20,572´ 16°30,454´
49°20,714´ 16°30,518´
49°20,905´ 16°30,558´
49°21,019´ 16°30,606´
49°21,099´ 16°30,615´
49°21,125´ 16°30,619´
49°19,952´ 16°28,667´
nenalezeno
Název: NS okolím Šelše
Otevřeno: 22. 5. 2011
Zřizovatel: Nad Šelší o. s. + obec
Ostopovice
Okres: Brno – venkov
Nadace OKD
Délka:25,5 km (15,7 km + 9,8 km)
Trasa: okolí Ostopovic – od nedostavěného mostu k vodní nádrži Šelše
Značení: žádné
Počet zastavení: 5
Zaměření: místní zajímavosti
GPS: 5
Navštíveno: 9. 11. 2013
Stav: dobrý
Literatura: http://www.ostopovice.cz/dokumenty/zpravodaj/2011_02.pdf
1.
2.
3.
4.
5.
Německá průchozí dálnice Vídeň – Wroclav 1
49°09,356´ 16°32,523´
Proměny krajiny
49°09,278´ 16°32,643´
Německá průchozí dálnice Vídeň – Wroclav 2
49°09,215´ 16°32,753´
Masarykovo údolí
49°09,170´ 16°32,805´
Vodní nádrž Šelše
49°09,209´ 16°32,898´
Název: Poznáváme Rajhradsko – naučně turistická trasa
Otevřeno: 29. 4. 2012
Zřizovatel: Mikroregion Rajhradsko
Okres: Brno – venkov
ROP Jihovýchod
Délka:25,5 km (15,7 km + 9,8 km)
Trasa: dva okruhy v širším okolí Rajhradu, začátek u benediktýnského kláštera
Značení: dřevěné směrovky (41 ks)
Počet zastavení: 19 (16 IP)
Zaměření: místní zajímavosti
GPS: 19
Navštíveno: 26. 5. 2012 (13-17, 19), 6. 7. 2012 (1-4, 8-12), 6. 10. 2013 (5-7, 18)
Stav: dobrý
Literatura: http://www.mikroregionrajhradsko.cz/cz/image/pdf/poznavame_rajhradsko_brozura_nahled.pdf
1.
Benediktinský klášter v Rajhradě
49°05,436´ 16°36,822´
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Rajhradská bažantnice
Vodní biotop v Popovicích
Soutok Bobravy a Svratky
U bývalé cihelny
U popraviště rajhradského panství
Vinohrady a remízky (bez IP)
Tůň Ludmila v Holasicích
Kaple sv. Václava v Holasicích
U lávky přes mlýnský náhon (bez IP)
Alej mezi Holasicemi a klášterem (bez IP)
Čeladice a mlýnský náhon
Mokřad v lokalitě Habřina
U kaple sv. Scholastiky
Mokřad v Kantorkách
U smírčích kamenů a Štátule
Opatovické rybníky
Oskerušová alej
U rybníka Bajtlák
49°06,103´ 16°37,336´
49°06,282´ 16°37,016´
49°06,534´ 16°37,573´
49°06,081´ 16°36,037´
49°06,091´ 16°35,341´
49°05,844´ 16°35,434´
49°04,020´ 16°36,386´
49°04,542´ 16°36,594´
49°04,615´ 16°36,591´
49°04,943´ 16°36,914´
49°05,388´ 16°36,843´
49°05,749´ 16°37,640´
49°05,517´ 16°37,954´
49°05,048´ 16°38,252´
49°04,505´ 16°37,964´
49°04,410´ 16°38,246´
49°05,300´ 16°37,889´
49°05,491´ 16°37,656´
Poznámka:
NTT předcházelo vybudování několika IP Mikroregionu Rajhradsko s
dosti podobným obsahem. Jeden takový je v Holasicích 49°04,654´
16°36,401´ a pojednává o kapli sv. Václava, pomníku padlým vojákům,
kamenném kříži, přírodní tůni Ludmile, brokové střelnici a modelářském
letišti,
Název: NS Předklášteří
Otevřeno: 11. 5. 2012
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: LČR
Délka: 3,5 km
Trasa: Závist – Jubilejní les – nad Předklášteřím
Značení: žádné
Počet zastavení: 11
Zaměření: lesnické
GPS: 11
Navštíveno: 2. 7. 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vjezd u potoka Závistka
V zatáčce
Pod Kozí bradou
U výzkumné plochy
Náměstíčko
Sněžná jáma
Na Kukle
Stav: dobrý
49°20,274´ 16°24,408´
49°20,418´ 16°24,619´
49°20,494´ 16°24,489´
49°20,515´ 16°24,278´
49°20,443´ 16°23,714´
49°20,493´ 16°23,624´
49°20,594´ 16°23,530´
8.
9.
10.
11.
U Bystřinářské školky
Na Světlé
Jubileum
Troubný
49°20,772´ 16°23,467´
49°20,887´ 16°23,222´
49°20,894´ 16°23,048´
49°21,047´ 16°22,838´
Obsah IP:
1. úvodní informace. Program 2000, PEFC
2. druhová skladba lesa
3. dub zimní, vznik lesního hospodářství
4. smrk černý
5. obnova lesních porostů
6. o místě
7. habr obecný, výchoz
8. jedle bělokorá, jedle obrovská
9. klášter, lesníci
10. douglaska tisolistá, František Josef I.
11. buk lesní
Název: Obora Sokolnice
Otevřeno: 6. 6. 2012
Zřizovatel: Mendelova univerzita Brno
Okres: Brno – venkov
PRV
Trasa: Obora Sokolnice
Počet zastavení: 6
Značení: směrovky
GPS: 6
Navštíveno: 4. 7. 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Délka: 1 km
Zaměření: myslivost
Stav: dobrý
Buďte vítáni v sokolnické oboře
Kde jsou počátky obornictví?
Chovná zvěř v sokolnické oboře
Lužní les ve zdejší oboře
Historie obory v Sokolnicích
Buďte vítáni v sokolnické oboře
49°07,844´ 16°43,978´
49°07,815´ 16°43,871´
49°07,708´ 16°43,802´
49°07,581´ 16°43,750´
49°07,301´ 16°43,598´
49°07,280´ 16°43,594´
Název: Po naučných stezkách na hrad Pernštejn
Otevřeno: 2012
Zřizovatel: Městys Nedvědice
Okres: Brno – venkov
ROP JV
Délka: 3,8 km
Trasa: Nedvědice – Pernštejn – Nedvědice
Značení: směrové tabulky
Počet zastavení: 19
Zaměření: místní zajímavosti
GPS: 19
Navštíveno: 3. 7. 2012
Stav: dobrý
Literatura: http://www.nedvedice.cz/dokumenty/naucne-stezky.pdf
1.
Železniční nádraží Nedvědice
49°27,291´ 16°20,192´
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Významné lípy a mramorové lomy
Brněnská cesta
Mansberský potok
Panská louka
Památné duby
Kamenný most
Výhled na hrad
Dřevěný krytý most
Studánka Korejtko
Haslingerův kříž na Pernštejně
Pivovarská cesta
Výhled do parku
Hrad Pernštejn, 1. nádvoří
Kamenice
Výhled na vilu Mittrovských
Lesopark, cesta nad rybníky
Kovářova louka
Park Pod Kaštany
49°27,225´ 16°19,795´
49°27,137´ 16°19,660´
49°27,109´ 16°19,507´
49°27,018´ 16°19,318´
49°26,914´ 16°19,155´
49°26,935´ 16°18,882´
49°26,953´ 16°18,822´
49°27,019´ 16°18,667´
49°26,973´ 16°18,602´
49°26,991´ 16°18,600´
49°27,078´ 16°18,709´
49°27,138´ 16°18,857´
49°27,124´ 16°18,977´
49°27,127´ 16°19,104´
49°27,110´ 16°19,371´
49°27,068´ 16°19,293´
49°27,160´ 16°19,593´
49°27,198´ 16°19,725´
Poznámka:
Přímo na trase NS se dále vyskytují i tyto IP, které zřídil mikroregion
Pernštejn:
IP 26 Nedvědice. zdravotní středisko (2)
IP 27 Pernštejn (11)
IP 30 Dřevěnýkrytý most přes Nedvědičku (7)
49°27,225´ 16°19,795´
49°26,991´ 16°18,600´
49°26,935´ 16°18,882´
Další tři IP jsou v její blízkosti:
IP 25 Nedvědice
IP 28 Mramorový lom, Žleb
IP 29 Mariino loubí
49°27,331´ 16°19,728´
49°27,121´ 16°18,578´
Název: NS v k.ú. Moravské Knínice
Otevřeno: 3. 6. 2012
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: obec Moravské Knínice
Délka:
Trasa: autobusová zastávka – U Rumunů – bývalá střelnice – rybník pod kaplí + Značení: červený kruh se žlutým
misijní kříž a Hásův kopec
lemem + modrý kruh se žlutým
lemem
Počet zastavení: 9 + 2
GPS: 9 + 2
Zaměření: místní zajímavosti
Navštíveno: 15. 9. 2012 (1-4, 7-8), 21. 9. 2013 (5-9, M 2)
Stav: dobrý
http://www.moravskekninice.cz/index.php?nid=534&lid=cs&oid=418129
Červený okruh:
1.
Autobusová zastávka
49°17,586´ 16°30,202´
2.
U Kaple – Stráňky (VKP)
49°17,318´ 16°30,127´
3.
Číhadlo (VKP)
49°17,124´ 16°30,369´
4.
Myslivecká chata
49°16,993´ 16°30,422´
5.
U Rumunů
49°16,707´ 16°30,396´
6.
U Zeleného stolu
49°16,459´ 16°30,449´
7.
Polákova chata a rybník v Batelově
49°16,799´ 16°29,860´
8.
Bývalá vojenská střelnice, mokré louky za střelnicí (VKP), památný
strom Dub za střelnicí
49°16,948´ 16°29,777´
9.
Rybník pod kaplí
49°17,211´ 16°30,115´
Modrý okruh (zatím pouze 2 zastavení)
1.
Misijní kříž
2.
Hásův kopec (VKP)
49°17,931´ 16°30,394´
49°17,990´ 16°29,735´
Poznámka: Naučná stezka navazuje na soubor 4 informačních tabulí,
které vznikly někdy kolem let 2003-4 a seznamovaly s VKP v blízkém okolí
obce. Tento soubor byl někdy označován jako NS po významných
krajinných prvcích v obci.
Témata jednotlivých zastavení
1.
Projekt Občan
2.
Stráňky U Kaple, Kaple sv. Cyrila a Metoděje
3.
Číhadlo, Z historie obce Moravské Knínice
4.
Honitba Myslivecké společnosti Sychrov
5.
6.
U zeleného stolu
7.
Polákova chata a rybník v Batelově
8.
Areál bývalé vojenské střelnice
9.
Název: Krajinou Josefa Uhra za poznáním a poučením + Stezka Josefa Uhra
Otevřeno: 2013
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: obec Borač
Délka:
Trasa: Borač – Podolí – cyklotrasa směr Štěpánovice, Borač – Podolí – Veselí – ? Značení: směrovky
Počet zastavení: min. 3 + 3
GPS: 4
Zaměření: místní zajímavosti,
Josef Uher
Navštíveno: 7. 9. 2013 (2-3, 2-3), 5. 10. 2013 (1)
1.
Stav: dobrý
3.
IP u OÚ: Historie obce Borač + most přes řeku Svratku
Císařské povinné otisky stabilního katastru Moravy a Slezska + I.
Vojenské mapován
Přírodní poměry
Spisovatel a ..... Josef Uher + změny Uhrovy krajiny
mapa
vše 49°24,024´ 16°21,788´
Krajina pod horami, Migrační cesty a jejich změny
49°23,986´ 16°22,117´
Živá příroda
49°23,258´ 16°22,628´
1.
2.
3.
Josef Uher, spisovatel a jeho dílo
Josef Uher, život
Josef Uher a život okolo něj
2.
49°24,025´ 16°22,097´
49°24,257´ 16°23,080´
Název: AUDIO průvodce Tišnovem
Otevřeno: 2012
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel:
Délka: 3,3 km
Trasa: ulicemi Tišnova
Značení: žádné
Počet zastavení: 17
GPS: 3
Navštíveno: 7. 9. 2012 (1-4, 6-7, 11), 31. 8. 2014 (1-13)
Mapka trasy (2012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jamborův dům
Panský dům
Uličky
49°20,849´ 16°25,417´
Műllerův dům
49°20,655´ 16°25,256´
Peklo
Křížový kámen
49°21,017´ 16°25,007´
Dům Na Pernštýně
Dům U Jana
Spořitelna (tabulka nenalezena)
Mariánský sloup
Radnice
Kostel sv. Václava
Zaměření: místní zajímavosti,
Stav: dobrý
13.
14.
15.
16.
17.
Pieta
Vila Franke
Jarochova vila
Kuthanovo sanatorium
Humpolka
Poznámka: další audiotrasy na Tišnovsku existují v Doubravníku, Lomnici
a Předklášteří
Název: Historická NS Telnice
Otevřeno: 11. 8. 2013
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: obec Telnice
Délka:
Trasa: Telnice
Značení: žádné
Počet zastavení: 9
GPS: 9
Navštíveno: 17. 11. 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zaměření: místní zajímavosti,
Stav: dobrý
Obec Telnice
Fara
Kostel sv. Jana Křtitele
Hřbitov
Boží muka "Na lopatě"
Hostinec U Laštůvků
Boží muka v Růžové ulici / V Dědině
Vodní mlýn
Rybník
49°06,090´ 16°43,069´
49°06,103´ 16°43,093´
49°06,122´ 16°43,078´
49°06,138´ 16°43,091´
49°06,112´ 16°43,489´
49°06,075´ 16°43,092´
49°05,954´ 16°42,802´
49°05,907´ 16°42,614´
49°05,906´ 16°42,748´
Poznámka: na zastaveních 1-4 a 6-8 jsou samostatné informační panely o
slovenské obci Cífer.
Název: Pěšina
Otevřeno: 11. 4. 2014
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel:
Délka: 0,9 km
Trasa: Lelekovice Poňava – křižovatka silnic u Babích dolů
Značení: žlutá turistická značka
Počet zastavení: 8
Zaměření: přírodovědné
Navštíveno: 24. 5. 2014
GPS: 8
Stav: dobrý
Web: www.centrumep.cz
1.
2.
Úvodní zastavení
Živočichové
49°17,366´ 16°35,354´
49°17,355´ 16°35,396´
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rostliny
Pohádkové zastavení
Ochrana přírody
Říčka Ponávka
Neživá příroda
Úvodní zastavení
49°17,398´ 16°35,460´
49°17,458´ 16°35,531´
49°17,540´ 16°35,674´
49°17,547´ 16°35,736´
49°17,555´ 16°35,802´
49°17,556´ 16°35,916´
Název: NS Obora Lomnice
Otevřeno: 16. 5. 2014
Okres: Brno – venkov
Zřizovatel: LČR
Délka: 1,6 km (s návratem 2,0 km)
Trasa: bývalá obora v Lomnici
Značení: jen 2 šipky, jinak žádné
Počet zastavení: 9
GPS: 9
Navštíveno: 31. 8. 2014
Zaměření: lesnické
Stav: dobrý
Web: http://www.tisnovsko.com/zajimavost-detail/210_/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Úvod (LČR, Program 2020)
Sněžné jámy, javor
Lovecké chodníčky, jasan, habr
Les smíšený, monokultury, smrk
Zámecké studny, borovice, douglaska
Přirozená obnova lesa, ochrana výsadby
Skládkování dřeva
Lesní dopravní síť, zámecká obora
Záskok, mraveniště, buk
49°24,250´ 16°25,170´
49°24,243´ 16°25,177´
49°24,200´ 16°25,207´
49°24,204´ 16°25,305´
49°24,269´ 16°25,461´
49°24,311´ 16°25,529´
49°24,249´ 16°25,609´
49°24,410´ 16°25,580´
49°24,373´ 16°25,274´
Download

Naučné stezky okresu Brno