Síťové filtry (Kanada)
1.1.2015
Typ
Serie TOT
Cena vč. DPH
Cenově dostupná řada síťových filtrů, velký toroidní oddělovací transformátor, úroveň výstupního napětí koresponduje se vstupním
napětím, kovová skříň, vhodné pro všechny sestavy střední třídy se standardními proudovými požadavky zesilovače, filtry jsou
dodávány se stříbrným nebo černým čelním panelem, popř. v příplatkovém provedení pro montáž do 19" racku
TOT Mini
3 výstupní zásuvky, nominální výstupní výkon 695W, maximální
proudové zatížení 3A, rozměry (šxvxh): 32x10x29cm, váha 12kg
TOT Max
4 výstupní zásuvky, nominální výstupní výkon 1840W, maximální
proudové zatížení 8A, rozměry (šxvxh): 32x10x37cm, váha 18kg
TOT FP19
Kit pro montáž produktů TOT do 19" racku
TOT FPC
Designový čelní panel, černý nebo stříbrný
33 990,-
41 990,1 490,1 190,-
Typ
Serie IS
Cena vč. DPH
Řada síťových filtrů, které jsou vybaveny nízkošumovým oddělovacím transformátorem, účinná filtrace většiny druhů rušení. Filtry
pracují se vstupním napětím 230V s maximální 10 %-ní tolerancí, filtry jsou dodávány se stříbrným nebo černým čelním panelem,
popř. v provedení pro montáž do 19" racku za jednotnou cenu
IS 4
4 výstupní zásuvky, nominální výstupní výkon 920W, maximální
proudové zatížení 4A, rozměry (šxvxh): 43x10x28,5cm, váha 18,5kg
IS 8
5 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 1840W, maximální
proudové zatížení 8A, rozměry (šxvxh): 43x16x42,5cm, váha 33,5kg
50 990,-
84 990,-
Typ
Serie RM
Cena vč. DPH
Řada síťových filtrů, které jsou vybaveny mohutným nízkošumovým oddělovacím transformátorem, velmi účinná filtrace všech druhů
rušení nad 60Hz, standardně instalovaná přepěťová ochrana a bleskojistka. Filtry pracují se vstupním napětím 230V s maximální 10%ní tolerancí, sériové ochrany kolísání napětí na každém výstupu proti vzájemnému ovlivňování přístrojů, filtry jsou dodávány se
stříbrným nebo černým čelním panelem, popř. v provedení pro montáž do 19" racku za jednotnou cenu
RM 4
4 výstupní zásuvky, nominální výstupní výkon 920W, maximální
proudové zatížení 4A, rozměry (šxvxh): 43x10x28,5cm, váha 19kg
RM 8
5 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 1840W, maximální
proudové zatížení 8A, rozměry (šxvxh): 43x16x42,5cm, váha 34kg
RM 16
8 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 3680W, maximální
proudové zatížení 16A, rozměry (šxvxh): 43x20,5x49cm, váha 54kg
RM 30
8 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 6900W, maximální
proudové zatížení 30A, rozměry (šxvxh): 43x20,5x49cm, váha
70,5kg
RM 45
8 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 10350W, maximální
proudové zatížení 45A, rozměry (šxvxh): 43x25x58,5cm, váha
85,5kg
70 990,-
113 990,-
141 990,-
198 990,-
284 990,-
Typ
Serie AVR
Cena vč. DPH
Špičková řada síťových filtrů, které jsou vybaveny mohutným nízkošumovým oddělovacím transformátorem, velmi účinná filtrace
všech druhů rušení nad 60Hz, standardně instalovaná přepěťová ochrana a bleskojistka s ultrarychlým odpojením - v případě
přepěťové špičky není po odpojení nutný servis ani výměna součástek. Filtry pracují se vstupním napětím 160 až 260V s automatickou
výstupní stabilizaci na 230V s maximální 10%-ní tolerancí, sériové ochrany kolísání napětí na každém výstupu proti vzájemnému
ovlivňování přístrojů, možnost vzdálené správy přes ethernet, filtry jsou dodávány se stříbrným nebo černým čelním panelem, popř. v
provedení pro montáž do 19" racku
AVR 4
4 výstupní zásuvky, nominální výstupní výkon 960W, maximální
proudové zatížení 4A, rozměry (šxvxh): 432(483)x102x489mm =
výška v racku 2U, váha 20kg, čelní panel stříbrný nebo černý ve
standardním provedení nebo černý v provedení do 19" racku.
113 990,-
AVR 8
5 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 1920W, maximální
proudové zatížení 8A, rozměry (šxvxh): 432(483)x159x579+mm =
výška v racku 3U, váha 35kg, čelní panel stříbrný n. černý ve
standardním provedení nebo černý v provedení do 19" racku.
141 990,-
AVR 16
8 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 3840W, maximální
proudové zatížení 16A, rozměry (šxvxh): 432(483)x203x655mm =
výška v racku 4U, váha 56kg, čelní panel stříbrný n. černý ve
standardním provedení nebo černý v provedení do 19" racku.
169 990,-
AVR 30
8 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 7200W, maximální
proudové zatížení 30A, rozměry (šxvxh): 432(483)x203x655mm =
výška v racku 4U, váha 73,5kg, čelní panel stříbrný nebo černý ve
standardním provedení nebo černý v provedení do 19" racku.
274 990,-
AVR 45
12 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 10800W,
maximální proudové zatížení 45A, rozměry (šxvxh):
432(483)x248x668mm = výška v racku 5U, váha 130kg, čelní panel
stříbrný n. černý ve standardním provedení nebo černý v provedení
do 19" racku.
Typ
Serie AVR 2
369 990,-
Cena vč. DPH
Sofistikovaná řada síťových filtrů, které jsou vybaveny mohutným nízkošumovým oddělovacím transformátorem. Ten je speciálně
navržen, aby fungoval jako nízkopásmový filtr, který zadrží veškeré kmitočty nad síťovým kmitočtem. Tím je odbourána nutnost
použití dalších filtrovacích jednotek, které omezují proudové požadavky jednotlivých komponentů. Součástí je přepěťová ochrana a
bleskojistka. Filtry pracují se vstupním napětím v rozsahu od 170V do 270V s automatickou napěťová výstupní stabilizací 240V ± 10V.
Maximální výstupní proud dle jednotlivých modelů. Filtry jsou vybaveny portem RS-232 pro vzdálenou správu a také rozhraním RJ-45
pro ethernetovou konektivu a správu přes web prohlížeč.
AVR2 8
5 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 1920W, maximální
proudové zatížení 8A, rozměry (šxvxh): 432(483)x159x579+mm =
výška v racku 3U, váha 35kg, čelní panel stříbrný n. černý ve
standardním provedení nebo černý v provedení do 19" racku.
AVR2 16
8 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 3840W, maximální
proudové zatížení 16A, rozměry (šxvxh): 432(483)x203x655mm =
výška v racku 4U, váha 56kg, čelní panel stříbrný n. černý ve
standardním provedení nebo černý v provedení do 19" racku.
AVR2 30
8 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 7200W, maximální
proudové zatížení 30A, rozměry (šxvxh): 432(483)x203x655mm =
výška v racku 4U, váha 73,5kg, čelní panel stříbrný nebo černý ve
standardním provedení nebo černý v provedení do 19" racku.
AVR2 45
12 výstupních zásuvek, nominální výstupní výkon 10800W,
maximální proudové zatížení 45A, rozměry (šxvxh):
432(483)x248x668mm = výška v racku 5U, váha 130kg, čelní panel
stříbrný n. černý ve standardním provedení nebo černý v provedení
do 19" racku.
155 990,-
187 990,-
291 990,-
397 990,-
Download

Typ Typ Typ Serie RM Serie TOT Serie IS