Technická charakteristika øady Omnia 700
•Øada OMNIA je plnì modulární. Díky variabilitì horních modulù a monoblokù
o rùzných rozmìrech: hloubka 700 mm, šíøe 400, 700 a 1100 mm nabízí prakticky
neomezené možnosti kombinací.
•Rùzné moduly tvoøící linku lze kombinovat jak na sebe, tak i vedle sebe èi je
sestavit do mùstkového typu. To nabízí ta nejlepší øešení z hlediska funkènosti.
•Nerezová struktura 304 18/10. Dokonalé spojení modulù díky spojovacím lištám.
Vodotìsné pracovní vršky. Vyjímatelné rošty vyrobeny z litiny. Zaoblené hrany
vnitøních žlábkù. Møížky zadních odtahových komínkù ze smaltované litiny.
Nastavitelné nerez nožièky 150 mm - 200 mm.
•Trouby ze smaltované oceli, dvojité stìny. Statické plynové a elektrické trouby
o rozmìru GN2/1, ventilovaná elektrická GN1/1.
øada
malá plotna
diameter kW
OMNIA 700
plynové sporáky
el.sporáky kulaté plotny
el.sporáky ètvercové plotny
el.sporáky keramické plotny
plotýnky
velká plotna
diameter
kW
xxx
xxx
xxx
145 mm
1,5
220 mm
jen jedna velikost: 220 x 220
xxx
2 x 1,8
xxx
Trouby - vnitøní rozmìry, grilly
OMNIA 700
Š x Hl .x V v cm
plynové statické
56 x 63 x 29,5
elektrické statické
56 x 63 x 29,5
56 x 37 x 32
elektrické horkovzdušné
plynové MAXI statické
77 x 60,5 x 36
14
GN
2/1
2/1
1/1
2/1
xxx
2,6
2,6
2x2,4
gril ano èi ne
ano
ano
ne
ano
hoøáky
malý hoøák velký hoøák
kW
kW
3,5
xxx
xxx
xxx
6
xxx
xxx
xxx
plynové trouby
statické
MAXI
kW
5,2
xxx
xxx
xxx
9
xxx
xxx
xxx
elektrické trouby
grilly
statické MAXI horkovzdušná
kW
kW
kW
4,4
4,4
4,4
4,4
xxx
xxx
xxx
xxx
zapalování hoøákù:
ruènì, vìèný plamínek
zapalování trouby:
mechanické piezzo
zapalování plynových fritéz, ploten, vodních lázní, atd.
GT celoplošná varná deska - 9 kW
G4SMFA7 - 5,5 kW støedová varná deska
SE4FP7 - 4x2,5 kW + elektrická statická trouba 4,4 kW
2,6
xxx
xxx
xxx
2,6
2,6
2,6
2,6
mechanické piezzo
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Plynové sporáky s troubami
sporáky s troubami
vìèný plamínek, mechanické piezzo zapalování trouby,
2-3 malé hoøáky á 3,5 kW,
2-3 velké hoøáky á 6 kW,
modely SFE - s el. statickou troubou 4,4 kW a grilem 2,6 kW, GN 2/1,
modely SFEV - s el. horkovzdušnou troubou 2,6 kW, GN 1/1,
modely SF - s plynovou statickou troubou 5,2 kW, GN 2/1,
modely M - s plynovou maxi troubou 77x60,5x36 cm, 9 kW
modely A se skøíòkami
model
rozmìry v cm
G4SF7
70x70xV.85
G4SFE7
70x70xV.85
G4SFEV7
70x70xV.85
G6SFA7
110x70xV.85
G6SFEA7
110x70xv.85
G6SFEAV7 110x70xV.85
G6SF7M
110x70xV.85
plyn kW
24,2
19
19
33,7
28,5
28,5
37,5
napìtí V
x
230
230
x
230
230
x
pøíkon kW
x
4,4
2,6
x
4,4
2,6
x
MALÝ HOØÁK
VELKÝ HOØÁK
cena v Kè
56.490,64.560,65.790,72.690,80.990,82.590,83.890,-
G4SF7/G4SFE7
G6SFA7/G6SFEA7
pøíslušenství k plynovým sporákùm
litinový rošt k plynovým sporákùm a plyn. modulùm, 30x34x4 cm
redukèní møížka - rošt k pl. sporákùm a modulùm
grilovací deska kladká na 2 hoøáky, 30x60x4 cm
grilovací deska vroubkovaná na 2 hoøáky, 30x60x4 cm
obj kód
cenav Kè
A770053
A700003
A770008
A770009
1.290,290,5.090,5.090,-
sporáky s varnou deskou a plyn . troubou
model 27 - s 2 troubami
model
G4SMFA7
GTF7
GT2SDFA7
GT4SF27
rozmìr v cm
110x70xV.85
70x70xV.85
110x70xV.85
150x70xV.85
plyn kW
29,7
14,2
23,7
38,4
G4SMFA7
cena v Kè
85.990,69.990,89.990,113.990,-
GTF7
15
G6SF7M
GT2SDFA7
GT4SF27
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Elektrické sporáky s troubami
sporáky s troubami
2-3 malé plotýnky pr.145 mm, á 1,5 kW,
2-3 velké plotýnky pr.220 mm á 2,6 kW,
modely F - s el. statickou troubou 4,4 kW a grilem 2,6 kW, GN 2/1,
modely A se skøíòkami
model
E4F7
E6FA7
rozmìr v cm
70x70xV.85
110x70xv.85
napìtí V
400
400
pøíkon kW
12,6
16,7
cena v Kè
64.990,73.890,-
E4F7
sporáky se ètvercovými plotýnkami
4 èi 6 plotýnek 22x22 cm, á 2,6 kW,
modely F - s el. statickou troubou 4,4 kW a grilem 2,6 kW, GN 2/1,
modely Q - se ètvercovými plotýnkami,
modely A se skøíòkami
model
E4F7Q
E6FA7Q
rozmìr v cm
70x70xV.85
110x70xV.85
napìtí V
400
400
pøíkon kW
14,8
20
E6FA7
cena v Kè
87.890,108.990,-
E4F7Q
sporák se sklokeramickou deskou
2 malé plotýnky á 1,8 kW,
2 velké plotýnyk á 2,4 kW,
modely F - s el. statickou troubou 4,4 kW a grilem 2,6 kW, GN 2/1,
model
EVC4F7
rozmìr v cm
70x70xV.85
napìtí V
400
pøíkon kW
12,8
cena v Kè
86.490,-
EVC4F7
16
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Skøíòové fritézy
plynové skøíòové fritézy
S - s vyšším výkonem
model
GF47B
GF472VB
GF77B
GF47S
GF472VS
GF77S
rozmìr v cm
40x70xV.85
40x70xV.85
70x70xV.85
40x70xV.115
40x70xV.115
70x70xV.115
nádoba v l
1 x 14
2x7
2 x 14
1 x 14
2x7
2 x 14
plyn kW
11
11
22
12,5
12,5
25
cena v Kè
46.790,57.790,75.490,47.690,58.990,76.890,-
GF47
elektrické skøíòové fritézy
model
EF47V
EF472V
EF77
rozmìry v cm
40x70xV.85
40x70xV.85
70x70xV.85
nádoba v l
1 x 13
2x7
2 x 13
napìtí V
400
400
400
pøíkon kW
9
10,5
18
cena v Kè
44.790,65.990,74.990,-
EF472V
náhradní koše k fritézám
A770045 12x29,5x12 cm
A770046 26x29,5x12 cm
1/2
1
cena v Kè
1.490,1.590,-
GF77
Skøíòové vaøièe tìstovin
plynové vaøièe tìstovin
model
GC47
GC77
rozmìr v cm
40x70xV.85
70x70xV.85
koše - nádoba
2 - 26 l
3 - 40 l
plyn kW
8,5
13,6
cena v Kè
47.790,73.990,-
elektrické vaøièe tìstovin
model
EC47
EC77
rozmìry v cm
40x70xV.85
70x70xV.85
koše - nádoba
2 - 26 l
3 - 40 l
napìtí V
400
400
pøíkon kW cena v Kè
6
52.790,9,75
72.390,-
EC47
náhradní koše k vaøièùm tìstovin
A770049
A770050
B800003
B800004
B800005
B800006
B800007
17
14,5x29,5x23 cm
50,5x30x23 cm
16,5x14,5x23 cm
16,5x14,5x23 cm
9,5x29,5x23 cm
16,5x29,5x23 cm
30x32,5x23 cm
cena v Kè
1.690,3.790,1490,1.490,1.790,1.990,2.890,-
GC77
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Plynové a elektrické smažící pánve
plynové smažící pánve
pouze manuální vyklápìní,
model BR - nádoba nerez,
model BRI - nádoba ocel + pískovaný nerez
model
GBR7
GBRI7
rozmìr v cm
80x70xV.85
80x70xV.85
nádoba
60 l
60 l
plyn kW
13,5
13,5
cena v Kè
95.990,102.690,-
GBR7/GBRI7
plynové smažící pánve
pouze manuální vyklápìní,
model BR - nádoba nerez,
model BRI - nádoba ocel + pískovaný nerez
model
EBR7
EBRI7
rozmìry v cm
80x70xV.85
80x70xV.85
nádoba
60 l
60 l
napìtí V
400
400
pøíkon kW
8,8
8,8
cena v Kè
94.990,99.990,-
EBR7/EBRI7
Plynové a elektrické varné kotle
plynové varné kotle
standardnì pøímý ohøev (1 pl᚝)
model I - nepøímý ohøev (2 pláštì)
model
G507
G50I7
rozmìr v cm
70x70xV.85
70x70xV.85
nádoba
50 l
50 l
plyn kW
12,5
12,5
cena v Kè
91.290,99.990,-
elektrické varné kotle
model I - nepøímý ohøev (2 pláštì)
model
E50I7
rozmìry v cm
70x70xV.85
nádoba
50 l
G507/G50I7
napìtí V
400
pøíkon kW
9
cena v Kè
123.990,-
vložka na vaøení tìstovin ke kotlùm
cena v Kè
B700006 1 - sektorová
B700007 2 - sektorová
13.890,16.690,-
E50I7
18
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Horní plynové moduly
sporáky s otevøenými hoøáky
vìèný plamínek,
2-3 malé hoøáky á 3,5 kW,
2-3 velké hoøáky á 6 kW
model
G2S7
G4S7
G6S7
rozmìr v cm
40x70xV.27
70x70xV.27
110x70xV.27
plyn kW
9,5
19
28,5
HOØÁK 3,6 kW
cena v Kè
18.990,29.390,39.990,-
HOØÁK 6 kW
G2S7
G4S7
G6S7
sporáky s varnou deskou
otevøené hoøáky - vìèný plamínek,
varná deska 9 kW - mechanické piezo zapalování,
modely s celoplošnou varnou deskou 9 kW,
modely s celoplošnou varnou deskou 9 kW,
model GT2SD7 - s varnou deskou 9 kW vlevo a 2 otevøenými hoøáky vpravo,
model GT4S7 - s varnou deskou 9 kW uprostøed, 2 otevøenými hoøáky vlevo a 2 vpravo
model
GT7
GT2SD7
GT4S7
rozmìr v cm
70x70xV.27
110x70xV.27
150x70xV.27
plyn kW
9
18,5
28
cena v Kè
36.990,47.790,58.890,-
pøíslušenství k plynovým sporákùm
litinový rošt k plynovým sporákùm a plyn. modulùm, 30x34x4 cm
redukèní møížka - rošt k pl. sporákùm a modulùm
grilovací deska kladká na 2 hoøáky, 30x60x4 cm
grilovací deska vroubkovaná na 2 hoøáky, 30x60x4 cm
19
GT7
obj kód
cena v Kè
A770053
A700003
A770008
A770009
1.290,290,5.090,5.090,-
GT2SD7
GT4S7
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Horní elektrické moduly
sporáky s kulatými plotýnkami
1-2 malé plotýnky pr. 145 mm á 1,5 kW,
1-2 velké plotýnky pr. 220 mm á 2,6 kW
model
E27
E47
rozmìr v cm
40x70xV.27
70x70xV.27
napìtí V
400
400
pøíkon kW
4,1
8,2
cena v Kè
18.690,27.490,-
E27
E47
sporáky se ètvercovými plotýnkami
2, 4 èi 6 plotýnek 220x220 mm á 2,6 kW
model
E27Q
E47Q
E67Q
rozmìr v cm
40x70xV.27
70x70xV.27
110x70xV.27
napìtí V
400
400
400
pøíkon kW
5,2
10,4
15,6
cena v Kè
31.490,53.990,77.590,-
E27Q
E47Q
E67Q
sporáky s keramickými plotýnkami
1-2 malé plotýnky pr. 145 mm á 1,8 kW
1-2 velké plotýnky pr. 220 mm á 2,4 kW
model
EVC27
EVC47
rozmìr v cm
40x70xV.27
70x70xV.27
napìtí V
400
400
pøíkon kW
4,2
8,2
cena v Kè
34.690,58.490,-
EVC27
EVC47
20
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Plynové peèící plotny
jednoduché modely šíøe 40 cm
L - hladké,
R - rýhované,
C - chromované
model
GFT47L
GFT47LC
GFT47R
GFT47RC
rozmìr v cm
40x70xV.27
40x70xV.27
40x70xV.27
40x70xV.27
plyn kW
5,5
5,5
5,5
5,5
cena v Kè
34.190,43.090,37.690,47.390,-
GFT47LC
GFT47RC
dvojité modely šíøe 70 cm
L - hladké,
R - rýhované,
LR - 1/2 hladnké + 1/2 rýhované,
C - chromované
model
GFT77L
GFT77LC
GFT77R
GFT77RC
GFT77LR
GFT77LRC
rozmìr v cm
70x70xV.27
70x70xV.27
70x70xV.27
70x70xV.27
70x70xV.27
70x70xV.27
plyn kW
11
11
11
11
11
11
cena v Kè
44.490,57.390,50.190,63.090,50.690,60.490,-
GFT77LC
GFT77RC
trojité modely šíøe 110 cm
LR - 2/3 hladnké + 1/3 rýhované,
C - chromované
model
rozmìr v cm
GFT117LR 110x70xV.27
GFT117LRC 110x70xV.27
plyn kW
16,5
16,5
GFT77LRC
cena v Kè
68.190,85.690,-
GFT117LRC
21
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Elektrické peèící plotny
jednoduché modely šíøe 40 cm
L - hladké,
R - rýhované,
C - chromované
model
EFT47L
EFT47LC
EFT47R
RFT47RC
rozmìr v cm
40x70xV.27
40x70xV.27
40x70xV.27
40x70xV.27
napìtí V
400
400
400
400
pøíkon kW
4
4
4
4
cena v Kè
34.490,37.290,38.790,41.890,-
EFT47LC
RFT47RC
dvojité modely šíøe 70 cm
L - hladké,
R - rýhované,
LR - 1/2 hladké + 1/2 rýhovné,
C - chromované
EFT77LC
model
EFT77L
EFT77LC
EFT77R
EFT77RC
EFT77LR
EFT77LRC
rozmìr v cm
70x70xV.27
70x70xV.27
70x70xV.27
70x70xV.27
70x70xV.27
70x70xV.27
napìtí V
400
400
400
400
400
400
pøíkon kW
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
cena v Kè
47.390,61.690,55.990,68.890,53.790,67.390,-
EFT77LRC
EFT77RC
22
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Plynové a elektrické fritézy - horní moduly
plynové fritézy
model
GF47TB
GF77TB
rozmìr v cm
40x70xV.27
70x70xV.27
nádoba v l
1x9
2x9
plyn kW
7,4
14,8
cena v Kè
36.590,62.890,-
GF77TB
elektrické fritézy
model
EF47T
EF472VT
EF77T
rozmìry v cm
40x70xV.27
40x70xV.27
70x70xV.27
nádoba v l
1x12
2x6
2x12
napìtí V
400
400
400
pøíkon kW
9
10,5
18
cena v Kè
32.590,46.890,55.590,-
EF472VT
EF47T
náhradní koše k fritézy
A770045 12x29,5x12 cm
A770046 26x29,5x12 cm
1/2
1
cena v Kè
1.490,1.590,-
EF77T
Plynové a elektrické vodní láznì - horní moduly
plynové vodní láznì
model
GBM47
GBM77
rozmìr v cm
40x70xV.27
70x70xV.27
nádoba
GN 1/1
GN 2/1
plyn kW
2,6
5
cena v Kè
21.790,31.990,-
elektrické vodní láznì
EBM47
model
EBM47
EBM77
rozmìry v cm
40x70xV.27
70x70xV.27
nádoba
GN 1/1
GN 2/1
napìtí V
230
230
pøíkon kW
1,5
3
cena v Kè
21.490,30.790,-
nerez gastronádoby
23
GN1/1, 21 l.
GN2/3, 13 l.
GN1/2, 9,5 l.
GN1/3, 5 l.
GN1/6, 2,5 l.
GN1/4, 4,2 l.
kód
A800040
A800041
A800042
A800043
A800044
A800071
cena v Kè
2.219,1.639,1.439,1.129,889,1.089,-
EBM77
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Plynové lávové drily
modely šíøe 40 a 70 cm
jednoduché a dvojité modely,na zemní plyn èi propan-butan,
dodáváme se základní náplní lávových kamenù,
standardnì s roštem na maso,
modely P - s rožtem na ryby
model
GPL47
GPL47P
GPL77
GPL77P
rozmìr v cm
40x70xV.27
40x70xV.27
40x70xV.27
40x70xV.27
plyn kW
7
7
14
14
cena v Kè
34.490,34.490,56.690,56.690,-
GPL47
GPL77
pøíslušenství k lávovým grilùm
obj kód
rošt na maso pro lávové grily, 33x50x1 cm
rošt na ryby pro lávové grily, 33x50x1cm
balení lávových kamenù 8 kg
cena v Kè
3.590,1.290,990,-
A770058
A770059
A800100
ROŠT NA RYBY
ROŠT NA MASO
Elektrický ohøívaè jídel a infralampa
elektrické ohøívaèe jídel a infralampa
model ECC - ohøívaè jídel šíøe 40 cm,
model ERI47 - infralampa šíøe 30 cm
model
ECC47
ERI47
rozmìr v cm
40x70xV.27
30x45xV.27
pøíkon kW
0,35
0,7
napìtí V
230
230
cena v Kè
21.090,9.690,-
ECC47
24
ERI47
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Neutrální pracovní plochy
neutrální pracovní plochy
modely C - se zásuvkou
model
N17
N27
N47
N77
rozmìr v cm
10x70xV.27
20x70xV.27
40x70xV.27
70x70xV.27
cena Kè
5.490,7.990,9.890,12.990,-
model
N47C
N77C
rozmìr v cm cena v Kè
40x70xV.27
12.990,70x70xV.27
15.290,-
N47
N47C
Podestavby k horním modulùm
otevøené skøíòové podestavby NSA, rámové NST
ke všem podestavbám NSA lze
nadstandardnì dokoupit dvíøka èi
zásuvky
model
NSA47
NSA77
NSA87
NSA117
NSA127
rozmìr v cm
40x70xV.58
70x70xV.58
80x70xV.58
110x70xV.58
120x70xV.58
cena Kè
9.090,10.590,11.090,12.290,12.890,-
model
NST47
NST77
NST87
NST117
NST127
NST157
NST167
rozmìr v cm cena v Kè
40x70xV.58
5.290,70x70xV.58
5.690,80x70xV.58
6.290,110x70xV.58
7.190,120x70xV.58
7.490,150x70xV.58
8.290,160x70xV.58
8.590,-
NSA47
chladící podestavby BR
modely C - se zásuvkou,
modely P - s dvíøky
model
BR2C7
BR2P7
BR3C7
BR3P7
rozmìr v cm
120x70xV.58
120x70xV.58
160x70xV.58
160x70xV.58
dveøe-zásuvka pøíkon kW
0-2
0,35
2-0
0,35
0-3
0,45
3-0
0,45
napìtí V
230
230
230
230
cena v Kè
88.990,78.990,98.990,87.990,-
NST47
podestavby - trouby plynové
model
GF07
rozmìr v cm
80x70xv.58
plyn kW
5,2
cena v Kè
31.690,-
BR3P7
podestavby - trouby elektrické
model V - horkovzdušná
model
EF 07
EF0V7
25
rozmìr v cm
80x70xV.58
80x70xV.58
spojovací lišta OMNIA
napìtí V
230
230
pøíkon kW
4,4
2,6
cena v Kè
33.590,34.190,-
obj kód
cena Kè
A770007
490,-
FF07
Download

str.14 OMNIA.MBM.cdr