DUMy jsou zpracovány pro výuku hudební výchovy na 2. stupni ZŠ,
konkrétně pro výuku dějin hudby v 9. ročníku. DUMy jsou
zpracovány v programu SMART Notebook 10 (20 materiálů, celkem
0,98 GB).
Autor: Mgr.Miloslava Čechovská
E-mail: [email protected]
Telefon: 482 751 233
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Dějiny hudby - Český romantismus - skladatelé
Dějiny hudby - Novoromantismus
Dějiny hudby - Impresionismus, expresionismus
Dějiny hudby - Novoklasicismus
Dějiny hudby - 1.polovina 20.století v Čechách
Dějiny hudby - Seriální hudba, aleatorika
Dějiny hudby - Elektronická, konkrétní a počítačová hudba
Dějiny hudby - Grafická hudba
Dějiny hudby - Minimalismus
Dějiny hudby - Postmodernismus a syntézy
Dějiny hudby - 21.století v umělecké hudbě
Dějiny hudby - 2.polovina 20.století v Čechách
Dějiny hudby - Počátky jazzu
Dějiny hudby - Swing
Dějiny hudby - Rock and roll, country
Dějiny hudby - Anglie 60.let
Dějiny hudby - Rock 70.a 80.let
Dějiny hudby - Jazz a swing v české hudbě
Dějiny hudby - Trampská píseň
Dějiny hudby - Divadla malých forem
Download

DUMy jsou zpracovány pro výuku hudební výchovy na 2. stupni ZŠ