Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH
UMĚLECKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY VYHLÁŠENÉ
MŠMT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VE HŘE NA DECHOVÉ
NÁSTROJE A V SÓLOVÉM A KOMORNÍM ZPĚVU.
Základní informace
Termín soutěže - 25. února 2015 (středa)
Pořádající škola - Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Registrace účastníků - do 9:00, kancelář školy (přízemí č. 107)
Při registraci předá každá škola pověření o pedagogickém dohledu a originály průvodních
listů soutěžících. V kanceláři školy budou vydány klíče od rozdělených učeben.
Slavnostní zahájení soutěže proběhne v 9:00 na sále školy.
Předpokládaný konec celé soutěže je do 17:00.
Porady porot
9:30 – 9:45
učebna č. 207 - dechové dřevěné nástroje
učebna č. 204 - sólový a komorní zpěv
13:30 – 13:45
učebna č. 204 - dechové žesťové nástroje
Porota
Dechové dřevěné nástroje
Vilém Liebig
Dana Herzigová
Jiří Eisenhammer
Petr Tater
Milan Dunka
ZUŠ Jirkov
ZUŠ Klášterec nad Ohří
ZUŠ TGM Chomutov
ZUŠ Vejprty
ZUŠ KS Kadaň
Tajemník poroty: Karolína Hadrávková, DiS.
Dechové žesťové nástroje
Viliam Béreš
Mgr. Iva Šimková
Daniel Bleha
Vít Skořepa
Vladimír Batujev, DiS.
ZUŠ Klášterec nad Ohří
ZUŠ Jirkov
ZUŠ Vejprty
ZUŠ TGM Chomutov
ZUŠ KS Kadaň
Tajemník poroty: Tereza Bergmanová, DiS.
Sólový a komorní zpěv
Lucie Müllerová
Mgr. Lada Bečková
Magda Martincová
Michaela Třeštíková
Klára Čoudková
ZUŠ Vejprty
ZUŠ Klášterec nad Ohří
ZUŠ TGM Chomutov
ZUŠ Jirkov
ZUŠ KS Kadaň
Tajemník poroty: Tereza Bergmanová, DiS.
Zázemí soutěžících
 ZUŠ Jirkov
 ZUŠ Klášterec nad Ohří
 ZUŠ TGM Chomutov
 ZUŠ Vejprty
 ZUŠ KS Kadaň
učebna č. 105 – šatna
učebna č. 213 a č. 214
šatna č. 110
učebna č. 211 a 215
učebna č. 212 – šatna
učebna č. 217
učebna č. 203
učebna č. 002 – zkušebna
Občerstvení
Občerstvení (bageta a voda) bude zajištěno. Teplé či studené nápoje a další drobné
občerstvení si bude možné také zakoupit po celou dobu soutěže ve sborovně či kanceláři
školy.
Upozornění pro soutěžící
V budově školy je nutné se přezouvat. Upozorňujeme soutěžící, že je třeba sledovat průběh
soutěže a být včas připraven.
VŠEM SOUTĚŽÍCÍM PŘEJEME PEVNÉ NERVY A HODNĚ ÚSPĚCHŮ!
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH
ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY VYHLÁŠENÉ MŠMT PRO ŠKOLNÍ ROK
2014/2015
Sólový a komorní zpěv
Soutěžní místnost - učebna č. 205
Zahájení v 10:00
HARMONOGRAM SOUTĚŽE:
10:00 – 10:20
0. kategorie
10:20 – 10:40
I. - III. kategorie
10:40 – 11:00
Porada poroty
11:00 – 11:30
IV. - VI. kategorie
11:30 – 12:00
IX. a X. kategorie
Možnost akustické zkoušky
Komorní zpěv
12:00 – 12:30
Porada poroty
13:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE V SÓLOVÉM A
KOMORNÍM ZPĚVU
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH
ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY VYHLÁŠENÉ MŠMT PRO ŠKOLNÍ ROK
2014/2015
Hra na dechové dřevěné nástroje
Soutěžní místnost – sál školy č. 114
Zahájení v 10:00
HARMONOGRAM SOUTĚŽE:
Hra na zobcovou flétnu
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
11:30 – 12:00
1. - 3. kategorie
4. - 8. kategorie
Porada poroty
Možnost akustické zkoušky
Hra na klarinet, hoboj a fagot
12:00 – 12:20
12:20 – 12:35
12:35 – 13:00
1. – 4. kategorie Hra na klarinet
Hra na hoboj a fagot
Porada poroty
Možnost akustické zkoušky
Hra na příčnou flétnu
13:00 – 13:20
13:20 – 13:40
13:40 – 14:00
1. – 3. kategorie
4. – 6. kategorie
Porada poroty
Možnost akustické zkoušky
Hra na saxofon
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
2. – 6. kategorie
7. – 9. kategorie
Porada poroty
16:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ
DŘEVĚNÉ NÁSTROJE
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH
ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY VYHLÁŠENÉ MŠMT PRO ŠKOLNÍ ROK
2014/2015
Hra na dechové žesťové nástroje
Soutěžní místnost - učebna č. 205
Zahájení v 14:00
HARMONOGRAM SOUTĚŽE:
Hra na trubku, pozoun a lesní roh
14:00 – 14:20
1. – 2. kategorie
14:20 – 14:40
4. – 5. kategorie
14:40 – 15:15
6. – 8. kategorie
15:15 – 15:45
Porada poroty
16:15 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ
ŽESŤOVÉ NÁSTROJE
Download

okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol