Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK v Kolíně
ze dne 9. ledna 2013
Přítomni: MUDr. Radan Zugar, MUDr. Petr Seifert, MUDr. Lukáš Wagenknecht,
MUDr. Zdeněk Topinka, MUDr. Ladislav Bečvář, MUDr. Vladimír Čermák,
MUDr. Pavla Vančurová, MUDr. Pavel Hoffmann
předsedkyně RK OS ČLK MUDr. Pavlína Červenková
Omluveni: MUDr. Dušan Beran, MUDr. Hana Zinková, MUDr. Petr Chudomel
1. Kontrola zápisu ze dne 5. prosince 2012.
2. Schváleno proplacení ZNČ a cestovních příkazů:
* MUDr. Radanu Zugarovi – dne 13. 12. 2012 se zúčastnil porady předsedů OS ČLK –
- Praha ( ve výši 2.209,-Kč )
* MUDr. Dušanu Beranovi – dne 20. 12. 2012 se zúčastnil jednání výběrové komise
( Krajský úřad Střed. kraje, odb. zdrav.) –VPL pro Kolín a jeho okolí ( ve výši 2.307,-Kč)
Vybrána uchazečka MUDr. M. Vavřinová.
3. Doporučeny žádosti k vystavení :
* nové licence pro MUDr. Ivana Lisého- pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
v oboru ortopedie ( platnost licence do 11.6.2013)
* licence pro MUDr. Petera Szitáse - pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
v oboru ortopedie
4. Vystaveno 35 diplomů celoživotního vzdělávání:
s platností od 10. 12. 2012 do 9. 12. 2017: MUDr. Lucie Brzobohatá
MUDr. Kateřina Marková
MUDr. Zuzana Marešová
s platností od 20. 12. 2012 do 19. 12. 2017: MUDr. Jaroslava Jirků
MUDr. Michaela Zugarová
MUDr. Lukáš Wagenknecht
MUDr. Ludmila Bláhová
MUDr. Michael Janáček
MUDr. Peter Szitás
s platností od 28. 12. 2012 do 27. 12. 2017: MUDr. Pavel Hoffmann
MUDr. Věra Vojtěchová
MUDr. Yvona Szitásová
MUDr Veronika. Cimická
MUDr. Robert Brock
MUDr. Radka Jebavá
MUDr. Josef Hanousek
s platností od 31. 12. 2012 do 30. 12. 2017: MUDr. Dana Uhlíková
MUDr. Eliška Kopelentová
MUDr. Michaela Kocandová
MUDr. Jana Malinová
MUDr. Jana Kiliánová
MUDr. Karel Jágr
MUDr. Zdeňka Jágrová
s platností od 2. 1. 2013 do 1. 1. 2018 : MUDr. Pavel Gudev
MUDr. Radan Zugar
MUDr. Michal Novák
MUDr. Eva Hoffmannová
MUDr. Lucia Čorejová
MUDr. Hana Vaňková
MUDr. Irena Konopáčová
MUDr. Petra Běhounková
MUDr. Jaromír Paukert
MUDr. Vladimír Šenigl
MUDr. Dagmar Chalupová
s platností od 4. 1. 2013 do 3. 1. 2018: MUDr. Tomáš Němec
5. Vzdělávací semináře:
* pořadatel ČLK J. E. P. v Kolíně ve spolupráci s OS ČLK v Kolíně:
název: Nádory podjaterní krajiny
dne : 16. ledna 2013 ( od 17hod. )
místo konání: Kolín – Městský spol.dům
ohodnoceno 2 kredity
Poplatek za registraci semináře uhradila firma Berlin-Chemie/A. Menarini ČR, s. r. o.
ve výši 968,-Kč včetně 21% DPH.
* pořadatel OS ČLK v Kolíně:
název: Moderní léčba děložní myomatozy
dne : 23. ledna 2013 ( od 18 hod.)
místo konání: Restaurace – Hotel Villa Romantic - Kolín 2
ohodnoceno 2 kredity
Poplatek za umožnění prezentace uhradila firma Richter Gedeon Marketing ČR, s. r. o.
ve výši 1.815,-Kč včetně 21% DPD.
6. Schválen žádost o proplacení účastnického poplatku – postg.seminář:
* MUDr. Michaelu Janáčkovi ve výši 800,-Kč
( evid.č. 30638; s názvem 39.Šerclovy dny; konání ve dnech 19.-20.10. 2012 v H. Králové )
7. Představenstvo přijalo 2 oznámení o čerpání MD:
* MUDr. Blanky Borm Andréové
* MUDr. Petry Běhounkové
- od členského příspěvku ČLK na rok 2013 osvobozeny
8. Schváleno proplacení náhrad za ztráty času
* každému členovi RK OS ČLK v Kolíně ve výši 2.400,-Kč
* za administrativní činnost MUDr. Petru Seifertovi ve výši 1.600,-Kč
9. Informace o aktivitách společnosti Temdi.com v oblasti registru lékařů.
10. Mimořádná porada předsedů 31. ledna 2013 na téma úhradové vyhlášky 2013.
Příští zasedání se koná 6. února 2013 v 15 hod. v budově ,,H“ – 2. patro – č. dveří 7
Stav účtu: 255.492,-Kč
Pokladna: 6.759,-Kč
Zapsala: Věra Chejnová
MUDr. Radan Zugar
předseda OS ČLK Kolíně
Download

Zápis z jednání