Mgr. Jan Dus - ředitel
PR a fundraising
humanitární pomoc v ČR
Mgr. Michaela Stachová
Mgr. Eva Šámalová, M. A.
Jeremy Ault
Mgr. Eva Lacinová
Eliáš Molnár
Mgr. et Mgr. Beata Wolfová
Patrick Brown
Mgr. Gabriela Benešová
Mgr. Hana Pfannová
Mgr. et Mgr. Kamila Šimková
zahraniční projekty (ZAHURO)
Sekce:
Vedoucí sekcí:
Mgr. Ilona Gajdíková
zahraniční fundraising
administrativní sekce
Koordinátoři:
Mgr. Adriana Kábová
Mgr. Olga Rozsívalová
Ing. Naděžda Matoušková
Ivana Kudry - office manager
Věra Slámová - účetní
Miloslav Ducho - IT specialista
Download

Mgr. Jan Dus - ředitel Mgr. Ilona Gajdíková Mgr. Michaela Stachová