Dona Sensitive
s terilní, M IKROZDR SNĚN É
9021
BALENÍ
po párech / 50 párů / 200 párů
VELIKOSTI
6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9
ZVÝŠENÉ POHODLÍ mikrozdrsněné, anatomický design, vysoká
pružnost. ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST 100% elektronickým testováním, nízkým obsahem proteinů, sterilizovány gama zářením.
Chirurgické rukavice pro všeobecnou chirurgii - sterilní SENSITIVE
nabízí chirurgům díky svému plně anatomickému tvaru a vysoké
elastičnosti pohodlí a komfort.
Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu, mají speciální povrch,
který zabraňuje prokluzování nástrojů, usnadňuje uchopení a manipulaci s nimi ve vlhkých i suchých podmínkách. Rukavice jsou
lehce zaprášeny modifikovaným kukuřičným škrobem.
Dona Sensiplus
s terilní, bezprašné
9022
BALENÍ
po párech / 50 párů / 200 párů
VELIKOSTI
6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9
ZVÝŠENÉ POHODLÍ mikrozdrsněné, anatomický design, vysoká
pružnost, vnitřní polymerní úprava. ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST 100%
elektronickým testováním, nízkým obsahem proteinů, sterilizovány
gama zářením, bezprašné, transparentní
Chirurgické rukavice pro všeobecnou chirurgii - sterilní SENSI PLUS
jsou určeny pro chirurgické zákroky, kde vyžadují naprostou absenci zaprašovadla. Jsou pružné a plně anatomického tvaru.
Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu, mají speciální povrch,
který zabraňuje prokluzování nástrojů, usnadňuje uchopení a manipulaci s nimi ve vlhkých i suchých podmínkách. Rukavice jsou
bezprašné.
Dona 410
gynekolo gické, sterilní,
dél ka 410 mm
9023
BALENÍ
po párech / 25 párů / 100 párů
VELIKOSTI
6,5 / 7,5 / 8,5
ZVÝŠENÉ POHODLÍ anatomický design, vysoká pružnost zaručuje
pohodlí. ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST 100% testováním vzduchem,
vodní testy, nízký obsah proteinů, sterilizovány gama zářením
Chirurgické rukavice pro speciální účely - sterilní. DONA 410 jsou rukavice s prodlouženou manžetou a slouží ve zdravotnictví, zejména na gynekologických odděleních a všude tam, kde se vyžaduje
prodloužená délka rukavic. Rukavice mají anatomický tvar a jsou
velice elastické.
Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu a jsou lehce zaprášeny
modifikovaným kukuřičným škrobem. Mají přírodní barvu.
Operační rukavice
s p o t ř e b n í m a t e r i á l p r o zd r a vo t n i c t v í
Rukavice Neuro
pro neuro logickou,
oční a re kons trukč ní
mikr ochir urgii, bezprašné ,
S TERILNÍ
9026
BALENÍ
po párech / 50 párů / 200 párů
VELIKOSTI
6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9
ZVÝŠENÉ POHODLÍ latexové, vyjimečná měkkost, anatomický design, vysoká dotyková citlivost, nízký obsah protejnů,
mikrozdrsněné. ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST 100% elektronickým testováním. PŘÍJEMNÉ POUŽITÍ oblast úchopu obsahuje
mikrotkanivo, rukavice lze dobře nasadit i na vlhké ruce, plně
funkční i při dlouhodobém použití
Chirurgické rukavice pro neurologickou, oční a rekonstrukční mikrochirurgii Maxitex Neuro nabízí specialistům hodnotnou pomůcku,
která jim umožní při jemných chirurgických výkonech plně využít
svých schopností místo toho, aby ještě zvyšovala náročnost jejich
práce.
Rukavice Duplex
pro traumatickou a
ortopedickou ch irurgii,
S TERILNÍ
9027
BALENÍ
po setech / 25 setů po 2 párech / 100 setů
VELIKOSTI
6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9
ZVÝŠENÉ POHODLÍ díky ergonomickému designu je únava
rukou výrazně nižší, minimální sevření, dobře padnoucí rukavice.
ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST snížené riziko defektu rukavic, 100%
elektronicky testováno, eliminováno riziko roztržení rukavice při
použití přístroje, u rukavic téměř nedochází k vzájemnému prokluzu, mají vysokou roztažnost, jemnější provedení u sekundárních
rukavic, snížený obsah proteinů
Speciální latexové rukavice pro traumatickou a ortopedickou chirurgii MAXITEX Duplex je vyrobena pro traumatologickou a ortopedickou chirurgii, kde hrozí vyšší rizika a kde jsou vyžadovány dvě
ochranné vrstvy, které ale nejsou na úkor citlivosti.
Rukavice
Nuzone X2
9028
ze syntetického latexu,
Bezprašné, STERILNÍ
BALENÍ
po párech / 25 párů / 200 párů
VELIKOSTI
6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9
ZVÝŠENÉ POHODLÍ díky ergonomickému designu rukavice dobře
padnou, vysoká pružnost rukavice zaručuje komfort, odolné vůči
cytostatikům dle protokolu. ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST snížené riziko
defektu rukavic, 100% elektronicky testováno, eliminováno riziko
alergických reakcí na přírodní latex, zvýšenou pružností eliminováno riziko roztržení rukavice. Odolné vůči cytostatikům
Speciální operační rukavice ze syntetického latexu. Vyvinuty pro
potřeby osob, alergických na přírodní latex. Rukavice jsou následně
celé upraveny syntetickým polymerním povlakem. Rukavice jsou
obzvláště pružné a pohodlné.
speciální Operační rukavice
s p o t ř e b n í m a t e r i á l p r o zd r a vo t n i c t v í
VinylDona
vinylové, bezprašn é
9011
BALENÍ
100 kusů v krabičce / 10 krabiček v kartonu
VELIKOSTI
XS / S / M / L / XL
bezprašné, AQL 1,5; neobsahuj í př írodní latex
sensiplus
L atexové, BEZPRAŠN É
9012
BALENÍ
100 kusů v krabičce / 10 krabiček v kartonu
VELIKOSTI
XS / S / M / L / XL
be zprašné, AQL 1,5; ZDRSNĚ NÉ
Sensiplus Blue
LATEXOVÉ, BEZPRAŠN É, MOD RÉ
9013
BALENÍ
100 kusů v krabičce / 10 krabiček v kartonu
VELIKOSTI
S / M / L / XL
be zprašné, AQL 1,5; CELOZDRSNĚ NÉ
safety
L atexové, pr od loužen é,
ZESÍLENÉ, mod ré
9014
BALENÍ
50 kusů v krabičce / 10 krabiček v kartonu
VELIKOSTI
S / M / L / XL
bezprášen é, AQL 1,5; zesílen é , prodloužené
Rukavice jsou modré, v bezprašné úpravě. Tloušťka latexového
filmu je téměř dvojnásobná oproti standardním vyšetřovacím rukavicím a jsou také delší. Délka rukavice 280 mm.
VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE
s p o t ř e b n í m a t e r i á l p r o zd r a vo t n i c t v í
Sensitive
latexové, le hce zaprášené
9015
BALENÍ
100 kusů v krabičce / 10 krabiček v kartonu
VELIKOSTI
XS / S / M / L / XL
le hc e zaprášen é, AQL 1,5; pravolevé
Rukavice pe
9016
BALENÍ
100 kusů v balení / 100 balení v kartonu
VELIKOSTI
M / L
Polyethylenové rukavice se používají ve zdravotnických zařízeních,
potravinářství, ale i na benzínových pumpách. Rychlá ochrana
rukou.
Nitril White
NITRILOVÉ, BEZPRAŠNÉ,
BÍLÉ
9018−B
BALENÍ
100 kusů v krabičce / 10 krabiček v kartonu
VELIKOSTI
S / M / L / XL
B e zprašné, AQL 1,5; zd rs ně né prs ty,
neob sahuj í přírodní latex, odolné che mikáliím
a de sinfekčním roztok ům
Nitril
NITRILOVÉ, BEZPRAŠNÉ,
MODRÉ
9018
BALENÍ
100 kusů v krabičce / 10 krabiček v kartonu
VELIKOSTI
XS / S / M / L / XL
Be zprašné , AQL 1,5; zd rsněné , neobs ahují
přírodní late x, odolné che mi káliím
a desinfe kčním roztoků m.
VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE
s p o t ř e b n í m a t e r i á l p r o zd r a vo t n i c t v í
Ochraný
návlek typ 1
Ochraný
návlek typ 2
9070−1
9070−2
ø 1 cm, délka 1 cm
BALENÍ 100 ks v sáčku
ø 1,5 cm, délka 2 cm
BALENÍ 100 ks v sáčku
Ochraný
návlek typ 3
Ochraný
návlek typ 4
9070−3
9070−4
ø 0,5 cm, délka 1 cm
BALENÍ 100 ks v sáčku
Ochraný
návlek typ 5
9070−5A
9070−5B
9070−5C
ø 0,8 cm, délka 3 cm
ø 0,9 cm, délka 3 cm
ø 0,7 cm, délka 1 cm
BALENÍ 100 ks v sáčku
Ochraný návlek na
bronchoskopickou
sondu
9070−6
ø 1,0 cm, délka 3 cm
ø 0,65 cm, délka 1,2 cm
BALENÍ po 1 ks / 50 ks v sáčku
BALENÍ 100 ks v sáčku
Ochrana
ultrazvukové sondy
9039
9040
suchá, rolovaná, ø 28 mm
Vyšetřovací
prsty
9030
suchá, rolovaná, ø 34 mm
testovaná EN ISO 4074
BALENÍ 200 ks v krabičce
Ochrana
ultrazvukové
sondy – vlhká
9041
lubrikovaná, rolovaná, ø 34mm,
testovaná EN ISO 4074
Vyšetřovací
prsty
s ochranou
9031
BALENÍ 50 ks v balení
LATEXOVÉ OCHRANNÉ NÁVLEKY
s p o t ř e b n í m a t e r i á l p r o zd r a vo t n i c t v í
BALENÍ
po 1 ks / 250 ks v sáčku / 2000 ks v krabici
VELIKOSTI
6 / 7 / 8
BALENÍ
50 ks v sáčku / 500 ks v krabici
VELIKOST univerzální
Zástěra pe
9067
9068
DÉLKA 160 cm
DÉLKA 125 cm
BALENÍ 100 ks v balení /
10 balení v kartonu
Návlek
na obuv pe
9066
Délka 40 cm, modré
BALENÍ 100 ks v balení / 10 balení v kartonu
Ochrana
na lůžko pe
Ústní rouška
třívrstvá
s gumičkou
9069−G
BARVY zelená / modrá
BALENÍ 50 ks v balení
Operační
baret
9065−Z−200
9065−B−200
9065−M−100
9075
modrá s gumou
ROZMĚR 210x90x20 cm
BALENÍ 10 ks v balení / 10 balení v kartonu
9075–B
bílá s gumou
ROZMĚR 210x90x20 cm
BALENÍ 10 ks v balení / 10 balení v kartonu
Oční kapátko
9076
Ochrana na malé lůžko pe, s gumou,bílé
ROZMĚR 150x80x20 cm
BALENÍ 10 ks v balení / 10 balení v kartonu
9042
Držák
na vyšetřovací rukavice
9997
univerzální, materiál plexi, k přišroubování na zeď
BALENÍ po jednom kuse
Náplasti Ulma
9061−2,5
9062−2,5
9063−2,5
transparentní polyethylenová chirurgická
náplast s perforací
lehká prodyšná chirurgická náplast z
netkaného papíru
hedvábná tkaná chirurgická náplast
vhodná do míst s častým ohybem
ROZMĚRY šíře 2,5 cm, délka 9,2 m
BALENÍ 12 ks v balení / 240 ks v kartonu
zdravotnické potřeby
s p o t ř e b n í m a t e r i á l p r o zd r a vo t n i c t v í
Dvě gumičky, zelený
BALENÍ 200 ks v balení
Dvě gumičky, bílý
BALENÍ 200 ks v balení
Dvě gumičky, modrý
BALENÍ 100 ks v balení
BALENÍ
1 ks zafoliován na kartě /
500 ks v krabici
Chirurgický
kartáček
sterilní
9058
BALENÍ
1 ks / 24 ks v krabičce / 240 v kartonu
Sonogel
na vodní bázi
5053-0,5
5053-1
OBJEM 500 ml
OBJEM 1000 ml
Dětské šidítko Flora
l atexová savička ku latá
Barvy mix / pro chlapce / pro děvčata
Balení 1 ks v sáčku / 30 ks v krabici
Dětské šidítko Míša
1001
Latexová savička kulatá
Náh radní savička k šidítk ům
Balení 2 ks v sáčku / 100 ks v krabici
100N
latexová sav ička kulatá
Barvy mix / pro chlapce / pro děvčata
Balení 1 ks v sáčku / 30 ks v krabici
Koupací čepice
latexová s potiskem
Barvy fialová, oranžová, růžová, zelená
Balení 1 ks v sáčku / 40 ks v krabici
Velikosti velikost 1
1011–1
velikost 2
1011–2
velikost 3
1011–3
velikost 4
1011–4
Reklamní balonek
potisk na př ání
Barvy mix barev
Balení 100 ks v sáčku
dětský sortiment
M a t e r i á l p r o domác n os t
1008
1011
Balonek
9996
koule střední
Barvy na objednávku, ze základních b.
Balení 100 ks v sáčku
9996B
Kojenecká lahev
Kojenecká lahev
plast, 250ml
Balení 1 ks v sáčku
2002
sim ax sklo, 250ml
Balení 1 ks / 12 ks / 54 ks v kartonu
Náhradní sklo
na lahev 250 ml
2010
2010N
Balení 1 ks / 12 ks / 54 ks v kartonu
Sosák na lahve
l atexový, kulatý, typ c
Balení 2 ks v sáčku / 100 ks v krabici
3001
Uzávěr ke skleněné
kojenecké lahvi
Balení dle objednávky
Sosák na lahve
s likon ový
Balení 1 ks / 50 ks v krabici
Typy na čaj
3003
na mléko 3004
300 34
Vložka k uzávěru
kojenecké lahve
Balení dle objednávky
dětský sortiment
M a t e r i á l p r o domác n os t
2010
-Uzávěr
2010
-Vložka
9009
9004
TR 350 / 1,5
technické rukavice
technické rukavice
TR 600 / 1,5
Balení 1 pár v sáčku
rozměry tloušťka 1,5 mm, délka 350 mm
velikosti 10 / 11 / 12
Balení 1 pár v sáčku
rozměry tloušťka 1,5 mm, délka 600 mm
Velikosti 10 / 11 / 12
technické rukavice
ochranné rukavice
univerzální velikost, 100 % latex, transparentní, vyrobeno v ČR,
doba dodání cca 10 dní (výroba na objednávku)
9084
Balení 1 pár v pe sáčku
rozměry tloušťka 0,2 mm, délka 600 mm / 400 mm 9024-1
TR 300 / 0,65
Orion 600 / 1,3
odolné kyselinám a louhům, 100 % latex
Balení 1 pár v sáčku
rozměry tloušťka 1,3 mm, délka 600 mm
Velikosti 9 – XL / 10 – XXL
9990
600 / 0,2
9083
odolné kyselinám a louhům, 100% latex, vyrobeno v ČR
9024
odolné kyselinám a louhům, 100 % latex, vyrobeno v ČR
technické rukavice
technické ohranné prsty
vyrobeny z přírodního latexu s příměsí neoprenu, uvnitřní stěna,
opatřena vrstvičkou bavlněné střiže
odolné kyselinám a louhům, latexové s rolovaným krčkem,
100% latex, vyrobeno v ČR
Balení 1 pár v sáčku / 12 párů v balení / 144 párů v kartonu
rozměry tloušťka 0,65 mm, délka 300 mm
Velikosti 7 / 8 / 9 / 10
Balení po kusech
Velikosti velikost 6
velikost 7
velikost 8
technické rukavice
P r o domác n os t a p r ů m y s l
999053
999054
999057
domácí rukavice
Mona
domácí rukavice
9053
Balení 1 pár v sáčku / 12 párů v balení / 144 párů v kartonu
rozměry tloušťka 0,38 mm, délka rukavice 300 mm ( ± 10 mm)
barvy modrá / zelená
velikosti S / M / L / XL ± 10 mm
s vnitřním semišováním, dezén v prstové a dlaňové části
umožňuje lepší uchopení předmětů při práci ve vlhkém
prostředí, slouží k ochraně pokožky rukou před nepříznivými
vlivy pracovního prostředí, vhodné pro použití v domácnosti
a na méně náročné práce na zahradě
Balení 1 pár v sáčku / 12 párů v balení / 144 párů v kartonu
rozměry tloušťka 0,33 mm, délka rukavice 300 mm
velikosti S / M / L / XL ± 10 mm
barvA žlutá / růžová
9055
s vnitřním semišováním, dezén v prstové a dlaňové části
umožňuje lepší uchopení předmětů při práci ve vlhkém prostředí,
slouží k ochraně pokožky rukou, vhodné pro práce se zeminou,
hnojivy a další práce v domě a na zahradě
Jana
9052
9051
Favorit
domácí rukavice
s vnitřním semišováním, dezén v prstové a dlaňové části
umožňuje lepší uchopení předmětů při práci ve vlhkém prostředí,
slouží k ochraně pokožky rukou při práci, vhodné na úklidové
práce v domácnosti, zdravotnických zařízeních, veřejném
stravování atd.
Balení 1 pár v sáčku / 12 párů v balení / 144 párů v kartonu
rozměry tloušťka 0,35 mm, délka rukavice 300 mm
barvA růžová
velikosti S / M / L / XL ± 10 mm
domácí rukavice
Vulkan klasic
100 % latex
Balení 1 pár v sáčku / 10 párů v balení / 180 párů v kartonu
rozměry tloušťka 0,25 mm, délka 280 mm
barvA modrá
velikosti 7 –S / 8 – M / 9 – L / 10 – XL
Zakázková výroba
Potřebujete ochránit část výrobku před opracováním jiné jeho části? Potřebujete
ochranný návlek na speciální přístroj? Vymysleli jste si výrobek, jehož součástí
má být pryžový díl? Vyrobíme téměř cokoliv, dle Vašeho přání.
domácí rukavice
P r o domác n os t a p r ů m y s l
Download

speciální Operační rukavice