ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
ve spolupráci
s Okresní mysliveckým spolkem Praha – východ
Černokostelecká 14, 100 00 – Praha 10, Strašnice, tel. 274 771 401
www.omsprahavychod.cz, E – mail: [email protected], [email protected],
Lovecká
chata MS
pořádá ve dnech 7. – 8. 09. 2013
„Všestranné zkoušky malých plemen“ (kromě retrieverů) v MS STŘÍBRNÁ SKALICE
(Organizaci zkoušek zajišťují členové myslivecké společnosti)
Sraz účastníků v 8.00 hod. na lovecké chatě MS v Kostelních Střimelicích
(leží vlevo od silnici z Kostelních Střimelic na obec Hradec ( viz. mapka)
Zahájení zkoušek v 8.30 hod., následuje veterinární přejímka, psi kteří neprojdou ve stanovenou dobu přejímkou se zkoušek
zúčastnit nesmí.
Ředitel zkoušek: Pavel ŠKARDA
Pokyny pro vůdce:
Poplatek činí: Pro nečleny ČMMJ…………………………………………. 2.000 , - Kč
Po slevě pro členy ČMMJ jiný OMS……………………….. 1.600 , - Kč:
Po slevě pro členy ČMMJ OMS Praha – východ……………1.100 , - Kč
Platbu startovného je možno provést teprve, až po obdržení propozic od OMS, v hotovosti přímo v kanceláři OMS, složenkou typu C, nebo
bankovním převodem na číslo účtu u KB č.ú. 18034081/0100, variabilní symbol 307006, do kolonky „zpráva pro příjemce „
uveďte svoje jméno a příjmení nejpozději však do 27. 08. 2013.
Veterinární podmínky:
- Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz
- Psi budou vybaveni platným očkovacím průkazem, s vyznačením povinného očkování psa v době od 30 dnů do jednoho roku (kromě
případů očkování proti vzteklině na dobu delší než 1 rok)před konáním zkoušek a je v imunitě proti psince, parvoviroze a infekčnímu
zánětu jater.
Všeobecná ustanovení :
- K přejímce psů se vůdce dostaví včas a vhodně ustrojen. Předloží pořadateli průkaz původu psa, členové ČMMJ budou vybaveni
platným členským průkazem. Vůdci, kteří budou při zkouškách používat loveckou zbraň zbrojním průkazem, průkazem používané
zbraně a střelivem. Volné pobíhání psů po celou dobu zkoušek je zakázáno.
- Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani jeho ztrátu!
Důležité upozornění!!! Pokud máte foto svého pejska, pošlete ho včas v elektronické podobě na náš
E-mail. Foto bude použito na Váš diplom ze zkoušek.
Myslivecké kynologii zdar !
Antonín Zámyslický
jednatel
Miloš Vinklárek v.r.
předseda KK
Download

s Okresní mysliveckým spolkem Praha – východ