orienteering
BULLETIN # 2
CZ
24.-28.7.2013
Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu
Nový Bor
24. - 28. 7. 2013
POŘADATEL:
sportovní klub OK Jiskra Nový Bor
ředitel závodu : Tomáš Vácha
hlavní rozhodčí: Jaroslav Krejčí
INFORMACE:
Miroslav Beránek , Sadová 745, 473 01 NOVÝ BOR
telefon: +420 606 733 349
homepage: www.ok-bor.cz/bohemia
e-mail: [email protected]
PROGRAM:
pondělí
úterý
středa
22.7.2013
23.7.2013
24.7.2013
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
25.7.2013
26.7.2013
27.7.2013
28.7.2013
KATEGORIE:
příjezd, prezentace
příjezd, prezentace, trénink
1.etapa - krátká trať, Chřibská
doprovodný závod: mikrosprint, Nový Bor
2.etapa - klasická trať, Cřibská
3.etapa - krátká trať, Kytlice
4.etapa - klasická trať, Kytlice
5.etapa - klasická trať, Kytlice
start
start
start
start
start
start
9:00
17:00
9:00
9:00
9:00
9:00
H: -10,-12A,B,-14A,B,-16A,B,-18A,B,-20A,B, 21E,A,B,C, 35-A,B, 40-A,B, 45-A,B, 50-A,B, 55-A,B, 60-A,B, 65-A,B, 70-, 75D: -10,-12A,B,-14A,B,-16A,B,-18A,B,-20A,B, 21E,A,B,C, 35-A,B, 40-A,B, 45-A,B, 50-A,B, 55-A,B, 60-, 65-, 70-,
Fáborkovaná trať: T10
(2,5-3km) – pouze děti do 10 let
T10P
(2,5-3km) – děti do 10 let s doprovodem rodičů
T-OPEN (2,5-3km) – bez omezení věku
Fit kategorie:
F3 (3km) - lehké, F5 (5km) - středně obtížné tratě s možností přihlásit se na jednotlivé etapy
i den předem, čas startu si volí sám závodník (i v E5),výsledky etap se nesčítají
(hodnotí se jednotlivé dny)
MAPY:
E1
E2
E3
E4
Mokrá rokle
1:10 000, E=5m
mapovali:
Aleš Hejna
Jaroslav Lamač
Zdeněk Sokolář
Bukovina
1:10 000, E=5m
mapovali:
Aleš Hejna
Jaroslav Lamač
Zdeněk Sokolář
Lesní rybník
1:10 000, E=5m
mapovali:
Jaroslav Lamač
Jelení prameny
1:10 000, E=5m
mapovali:
Milan Bílý
Jaroslav Lamač
Petr Karvánek
Popelová hora
1:10 000, E=5m
mapovali:
Aleš Hejna
Jaroslav Lamač
stavitel trati:
Petr Karvánek
stavitel trati:
Matouš Karvánek
stavitel trati:
Vratislav Lamač
stavitel trati:
Tomáš Kořínek
stavitel trati:
Jaroslav Krejčí
TERÉN:
E1 - E2 - Chřibská
Pískovcové skály, skalní bloky, kameny, srázky v čistém a dobře průběžném lese, nádherný členitý terén
na hranici Národního parku Českosaské Švýcarsko
E3 - E5 - Kytlice
Terén skandinávského typu v chráněné krajinné oblasti Lužické hory, velmi členitý s množstvím kamenů,
kupek a různých skalních útvarů s místy náročnou podložkou.
SYSTEM RAŽENÍ:
Elektronický systém Sportident. Možnost zapůjčení SI-čipů.
E5
ZÁVODNÍ PROSTORY:
CENTRUM ZÁVODU : Nový Bor Loc: 50°45'12.882"N, 14°32'39.163"E
E1 - E2:
E3 - E5:
lokalita Chřibská vzdálená cca 25 km SZ od Nového Boru
lokalita Kytlice vzdálená cca 7 km S od Nového Boru
E2
E1
E4
NOVÝ
BOR
E3
E5
PRAHA
EC
PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VITĚZŮ :
PREZENTACE:
Loc: 50°45'12.882"N, 14°32'39.163"E
sportovní hala NOVÝ BOR,
22.7.2013
16.00 - 21.00
23.7.2013
10.00 - 21.00
DOPRAVA Z CENTRA NA ETAPY
A PARKOVÁNÍ :
K dopravě na všechny etapy možno využít pořadatelských autobusů z centra, nebo vlastních vozidel.
TRENINK :
V úterý 23.7.2013 bude postaven s pevnými kontrolami v prostoru v blízkosti centra.
Tréninkové mapy budou k dispozici u prezentace.
VYHLÁŠOVÁNÍ VITĚZŮ:
Všichni vítězové kategorií etap E1-E4 (kromě F3, F5, T-10P a T-Open) budou vyhlášeni každý večer
po etapě v centru závodu. Tři nejlepší závodníci celkového hodnocení všech kategorií
(kromě F3, F5, T-10P a T-Open) budou vyhlášeni po páte etapě v cíli závodu.
UPOZORNĚNÍ:
Účastníci závodí na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdrav. pojištění - pořadatel zajišťuje pouze první pomoc.
K provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru, kempu nebo na etapách je nutná písemná dohoda s
pořadatelem!
PŘIHLÁŠKY:
Použijte výhradně online přihlašovací systém na www.ok-bor.cz/bohemia, výjimečně e-mailem
v povinném formátu ČSOS na [email protected] Neopomeňte vyčíslit platby! V přihlášce mohou být
závodníci pouze z jednoho oddílu a rovněž platby musí být za každý oddíl samostatně! Elektronická přihláška
je platná, jen když pořadatel potvrdí její příjem! Startovné a termíny přihlášek dle níže uvedené tabulky.
Rozhodující pro výši startovného je datum doručení přihlášky.
Telefonické dotazy na 606 733 349 nebo 487 725 449 (Beránek Miroslav).
UBYTOVÁNÍ:
DÁNO
VYPRO
typ A
typ C,D
PLATBY:
typ F
typ F
typ G+H
typ G
Všechny poplatky uhraďte na účet č. 2300197975/2010 (majitel OK Jiskra Nový Bor) u FIO Banka Česká Lípa
bezhotovostním převodem. Jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2013,
u neregistrovaných PSČ shodné s adresou v přihlášce.
Storna: Za storno přihlášky doručené do 30.6.2013 bude vráceno 80% ze zaplacených poplatků, za později
doručené (nejpozději u prezentace) pouze 20%.
TURISTIKA:
http://www.luzicke-hory.cz/
http://www.ceskosaske-svycarsko.cz/
http://panska-skala.ceskehory.cz/
http://www.hradsloup.cz/
http://www.hrad-bezdez.cz/, www.bezdez.eu
http://www.infolbc.cz/
http://www.about-czechia.com
http://www.pruvodce.com
http://www.ceskolipsko.info
Download

BULLETIN 2 - OK Jiskra Nový Bor