recitovat
znamená
nechat
od srdce
k ústům
volnou
cestu!
MEMORIÁL
ROSTI
ČTVRTLÍKA 2015
Soutěžní přehlídka mladých recitátorů pro studenty středních škol
7. 2. BRNO | 17. 2. DĚČÍN | 19. 2. PRAHA | 21. 2. OLOMOUC | 6. 3. OSTRAVA | 12. 3. TŘEBOŇ | 16. 3. PLZEŇ | 7. 4. VRCHLABÍ | 14.4. ZÁMEK DĚČÍN
www.ctvrtlistek.cz
GYMNÁZIUM DĚČÍN
www.ctvrtlistek.cz
Download

recitovat znamená nechat od srdce k ústům volnou cestu!