Fakulta bezpečnostního inženýrství
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Speciální požární technika pro likvidaci
mimořádné události v tunelech
Ostrava, 2013
Ing. Ladislav Jánošík
Nebezpečí v prostoru tunelu v případě požáru v
důsledku dopravní nehody

silné zakouření prostoru, vznik nebezpečných
zplodin hoření a špatná viditelnost hasičů při
zásahu;

vysoká teplota v prostoru tunelu s ohledem na
jeho špatné nebo nefunkční odvětrání;

stísněný prostor v místě mimořádné události;

zhoršený příjezd přes vozidla nedisciplinovaných
řidičů v tunelu nebo před tunelem na příjezdu.
Požární technika
 Standardní požární technika, kterou běžně
disponují jednotky HZS ČR.
 Speciální požární technika na opěrných bodech:
 vyprošťování těžkých vozidel,
 záchrana osob ze zřícených budov,
 likvidace havárií nebezpečných látek.
 Speciální požární technika na exponovaných
tunelových stavbách.
Úkoly speciální požární techniky na
exponovaných tunelových stavbách
 spolehlivá a bezpečná doprava hasičů a věcných
prostředků na místo zásahu a především zpět ven z
tunelu;
 spolehlivá a bezpečná evakuace osob z tunelu;
 velkoobjemové přívěsné tunelové ventilátory na
odvětrání místa zásahu;
 roboty (dálkově ovládané technické systémy).
Speciální technika pro dopravu hasičů a
věcných prostředků na místo zásahu v
tunelových stavbách
 speciální zásahový automobil
 speciální dvoukabinové CAS
 speciální dvoucestné automobily
 variabilní tunelové automobilové speciály ( STTS
Service Tunnel Transport Systém)
 požární a záchranný vlak
Speciální zásahový automobil
Zásahový automobil
VSAT 13000S
BAI, Itálie
čtyřnápravovém šasi MAN TGS 35.540 8x6H BL
první dvě a poslední náprava jsou řiditelné
kabina pro 4 hasiče
nádrž na vodu 12 150 litrů
nádrž na pěnidlo 1000 litrů
hmotnost vozidla 35 000 kg
výkon motoru 400 kW
Speciální dvoukabinová CAS
Zásahový automobil
Janus 4000
BAI, Itálie
podvozek MAN 19.414 s pohonem 4×4
obě kabiny pro 2 hasiče
nádrž na vodu 4 000 litrů
nádrž na pěnidlo 500 litrů
hmotnost vozidla 20 000 kg
výkon motoru 300 kW
Speciální dvoucestné automobily
Dvoucestný automobil
MB Actross 6x2
Rosenbauer, Rakousko
hmotnost vozidla 26 000 kg
výkon motoru 350 kW
Řez Eurotunelem
s aplikací variabilních tunelových
automobilových speciálů
Variabilní tunelové automobilové speciály
STTS - Service Tunnel Transport Systém
Automobily STTS jsou rozděleny na kategorie:
- hasičské
- sanitní
- servisní
- policejní
Obousměrné záchranné evakuační tunelové
automobily
Renault Camiva-Thomas
osádka 2 řidiči + 2 hasiči
kapacita evakuační části 20 osob
hmotnost vozidla 19 500 kg
Obousměrné záchranné evakuační tunelové
automobily
TRV ZE1 Merkur
Ziegler, Německo
osádka 2 hasiči
kapacita evakuační části 12 osob
výkon 95 kW
Požární a záchranný vlak
Požární záchranný vlak LRZ 2004
Josef Meyer Waggon AG, Švýcarsko
Vlak se skládá ze tří vozů:
-
záchranného
-
technického
-
cisternového
Požární a záchranný vlak LRZ 2004
Záchranný vůz
Plynotěsný vůz se zásobou tlakového vzduchu
pro 60 osob na 5 hodin
Požární a záchranný vlak LRZ 2004
Technický vůz
Různé druhy nářadí, vyprošťovací zařízení Holmatro, vzduchové
zvedací vaky, kompresor pro plnění tlakových lahví VDP, hasicí
přístroje, elektrocentrála, pomocný jeřáb 250 kg, na střeše
lafetová proudnice Poseidon.
Požární a záchranný vlak LRZ 2004
Cisternový vůz
nádrž na vodu o objemu
50 000 litrů
nádrž na pěnidlo o objemu
1 500 litrů
čerpadlo o výkonu
6 000 l/min při 8 barech
Velkoobjemový přívěsný tunelový ventilátor
výkon motoru
92 kW
celková hmotnost 3 000 kg
rozměry (délka/šířka/výška)
5200x2180x2800 mm
průměr ventilátoru 1600 mm
objemový průtok vzduchu
213 000 m3/hod
rychlost proudícího vzduchu
max. 133 km/h
Rosenbauer RMV 2500
Roboty
Dálkově ovládané robotické systémy





průzkumné
hasící
záchranářské
transportní
servisní
Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti,
vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při
různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se
zadavatelem.
Robot je schopen své okolí vnímat pomocí senzorů, zasahovat do
něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu, model.
Vnímáním světa nejenže může poznávat svět samotný, ale může
také vyhodnocovat svůj vliv na něj a využívat tak zpětnou vazbu.
Průzkumný a servisní robot Safety Guard
Telerob GmbH, Německo
Průzkumný a servisní robot Safety Guard
hmotnost včetně baterii
rozměry (délka/šířka/výška)
rychlost (plynule)
stoupavost na schodech
počet stupňů volnosti
rozevření čelistí
síla v čelistech
cca 400 kg
1300 x 685 x 1200 mm
3 km/h
32°
6
300 mm
600 N
Průzkumný a zásahový robot tEODor
(telerob Explosive Ordnance Disposal and observation robot)
Stejný koncept jako robot Safety Guard, liší se výbavou.
Hasicí robot MVF-5
Hasicí robot MVF-5
DOK-ING
Zagreb, Chorvatsko
hmotnost - pohotovostní
9724 kg
největší přípustná
14000 kg
rozměry (délka/šířka/výška)
5 327x2 200x2 300 mm
maximální rychlost
12 km/h
Hasicí a uchopovací robot HARDY
Strojírny Třinec a.s., Robotsystem s.r.o.,
Slezský výzkum s.r.o., Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava
Hasicí a uchopovací robot HARDY
vstupní parametry hasící vody:
objemový průtok 400 l/min
tlak
0,6 MPa (max. 1,2 MPa)
Hasicí a uchopovací robot HARDY
hmotnost
4500 kg
nosnost v chapadle
300 kg
vodorovný dosah ramene
- poloměr 2200 mm
rozměry (délka/šířka/výška)
3100 x 2060 x 2910 mm
maximální rychlost
10,6 km/h
Záchranářský robotický transportér
FITE a.s.
Moravský výzkum s.r.o.
VŠB-TU Ostrava
Přepravní kapacita vozidla:
4 osoby a náklad
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Tato prezentace pro výuku byla vytvořena s podporou ESF
v rámci projektu:
„Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH“, číslo projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0476
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Děkuji za pozornost
Download

Speciální požární technika pro likvidaci mimořádné události v tunelech