Mgr. Jana Součková
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
[email protected]
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
Obsah
Envisat
 RADAR
 letecké senzory
 shuttle mise
 satelitní senzory
 délka cca 15 minut
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
Sentinel 1
RADAR
 Radio Detection And Ranging
 mikrovlnné pásmo (λ = 1 mm až 1 m)
 Princip radaru
> prostorové rozlišení závisí na délce antény
 Princip Synthetic Aperture
Radar (SAR)
> uměle navýšená délka antény
http://www.radartutorial.eu
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
Radarová data v pásmu C
 vlnová délka ≈ 5,6 cm
 různé polarizace (HH, HV,…)
 vlastnosti pásma C a využití:
 neovlivněno atmosférou
 „vidí“ skrz oblačnost a srážky
 prostupnost vegetací a půdou omezená na svrchní vrstvy
 dobré pro interferometrii
 velmi široké spektrum využití dat (led, oceán, voda, monitoring vegetace,…)
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
Letecké senzory
Vybrané letecké senzory pořizující data
i v pásmu C:
 AIRSAR (NASA/JPL)
 EMISAR (DCRS)
Agricultural scene,Sweden
http://www.space.dtu.dk
 E-SAR > F-SAR (DLR)
 SAR580-Convair (ETC, Environment Canada)
www.dlr.de
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
Shuttle mise: SIR-C/X-SAR





2 mise v roce 1994: 9. - 20. dubna a 30. 8. – 11. 10.
shuttle Endeavour
prostorové rozlišení ≈ 30m
výška 215 km
duální polarizace
Obr.: San Fernando Valley,
Kalifornie (město na snímku
Los Angeles)
R: pásmo L (HH)
G: pásmo L (HV)
B: pásmo C (HV)
Zdroj: visibleearth.nasa.gov
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
Shuttle mise: SRTM
 The Shuttle Radar Topography Mission
 80 % zemského povrchu
 shuttle Endeavour
 11 dní v únoru 2000
 pásma C (HH, VV) a X (VV)
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/index.html
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
Vybrané satelitní sensory
 ESA:
 ERS-1 (1991 - 03/2000)
 ERS-2 (1995 - 09/2011)
 ENVISAT (2002 – 04/2012)
 Sentinel-1A (2014 - ?)
 CSA:
 RADARSAT-1 (1995 – 03/2013)
earth.esa.int
 RADARSAT-2 (2007 - ?)
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
ERS-1 a ERS-2
 The European Remote Sensing
 Active Microwave Instrument (AMI)
 VV polarizace
 prost. rozlišení 10 – 30 m
 ERS-1 repeat cycle 3, 35 a 168 dní
(dosáhne stejného místa na orbitě)
 ERS-2 repeat (orbit) cycle 35 dní
 tandem v letech 1995 a 1998
> data pro interferometrii
s jednodenním odstupem
Interferogram z ERS tandem mise – část ledovce
Vatnajokull, Island, květen 1997
earth.esa.int
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
ENVISAT
 The European Space Agency Environmental Satellite
 Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR)
 duální polarizace
 10 let kontinuálního snímání
 repeat (orbit) cycle 35 dní
Ropná skvrna u španělského pobřeží
www.gaf.de
Image Mode
(IM)
VV nebo HH
prost. rozlišení 30 m
Dva koregistrované snímky
HH/VV, HH/HV, nebo
Alternating Polarisation
VV/VH
Mode (AP)
prost. rozlišení 30 m
Snímek 400 x 400 km
Wide Swath Mode (WS)
prost. rozlišení 150 m
VV nebo HH
Global Monitoring Mode
prost. rozlišení 1000 m
(GM)
HH nebo VV
Snímek od 10 x 5 km do 5 x
5 km v pravidelných
Wave Mode (WV)
intervalech podél trasy letu
monitoring oceánů
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
RADARSAT-1 a 2





R1 polarizace VV, R2 quad-pol (HH, VV, HV, VH)
R1 right looking
R2 obě varianty (vpravo nebo vlevo)
polární, slunečně synchronní dráhy
prostor. rozl. záleží na módu snímání
R1 8 - 100 m, R2 od 3 m
 R2 repeat (orbit) cycle 24 dní
Mozaika – Antarktida – Radarsat-2
http://eijournal.com/industry-insights-trends/
antarctic-mosaic-comprises-more-than-3000-radarsat-2-images
 CSA plánuje RADARSAT Constellation (r. 2018)
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
Budoucnost: Sentinel-1B







vyslán má být 18 měsíců po Sentinel-1A > 2016
stejná relativní oběžná dráha - posun o 180°
dráha blízká polární, slunečně synchronní
hlavní mód snímání o polarizaci VV a VH
prostorové rozlišení od 5 do 10 m
175 oběhů v jednom cyklu
repeat (orbit) cycle 12 dní
Konstelace Sentinel-1A a 1B
ESA: Sentinel-1 User Handbook
SENTINEL-1A a SENTINEL-1B
 denní pokrytí mezi +45°N a −45°S
 interferometrie – interval globálního pokrytí max. 14 dní
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
?
Kontakt:
[email protected]
3. české uživatelské fórum Copernicus, Praha, 10. – 11. 6. 2014
Download

Jana Součková (PřF UK): Radarová data včera a dnes