Pracovní list
1/4
Septima
Laboratorní práce č. 2 - Důkazy a vlastnosti bílkovin
Jméno a příjmení: .........................................
Datum: ..........................
Spolupracoval/a: ...........................................
Známka: ........................
Úkol č. 1 - Biuretová reakce.
Teoretická příprava úlohy
1. Napište název a vzorec libovolné neutrální, kyselé a zásadité aminokyseliny.
2. Chemickou rovnicí zapište vznik libovolného dipeptidu a vyznačte peptidickou vazbu.
Výsledky
1. Chemickou rovnicí popiš vznik biuretu z močoviny.
2. Zapište svá pozorování (změna barvy roztoku).
Gymnázium Polička
Septima - Laboratorní práce č. 2
http://www.chesapeake.cz/chemie
Pracovní list
2/4
Septima
Úkol č. 2 - Xanthoproteinová reakce.
Teoretická příprava úlohy
1. Chemickou rovnicí popište nitraci aminokyseliny tyrosinu.
2. Vyhledejte v literatuře princip xanthoproteinové reakce.
Výsledky
1. Popište pozorované změny zbarvení (barva produktu).
2. Jaký význam má při reakci roztok amoniaku?
Úkol č. 3 - Denaturace bílkovin.
Teoretická příprava úlohy
1. Vysvětlete, co je podstatou denaturace bílkovin.
Gymnázium Polička
Septima - Laboratorní práce č. 2
http://www.chesapeake.cz/chemie
Pracovní list
3/4
Septima
Výsledky
1. Popište svá pozorování a vysvětlete princip vzniku sraženin?
2. Uveďte alespoň jeden příklad, kde v běžném životě využíváte denaturace bílkovin.
Úkol č. 4 - Důkaz sirných aminokyselin.
Teoretická příprava úlohy
1. Chemickou rovnicí vyjádřete reakci sulfanu s olovnatou solí. Jak se nazývá produkt této reakce?
2. Napište název a vzorec dvou sirných aminokyselin.
Gymnázium Polička
Septima - Laboratorní práce č. 2
http://www.chesapeake.cz/chemie
Pracovní list
4/4
Septima
Výsledky
1. Popište svá pozorování a vysvětlete princip vzniku sraženiny?
2. Vysvětlete, co způsobilo vznik bílé sraženiny po smíchání činidel, tj. octanu olovnatého a
hydroxidu sodného. Pokud se vám podaří vysvětlit i její rozpuštění následným přídavkem
roztoku hydroxidu sodného, pak vězte, že potěšíte mou chemickou duši .
Závěr
Gymnázium Polička
Septima - Laboratorní práce č. 2
http://www.chesapeake.cz/chemie
Download

Laboratorní práce č. 2 - Důkazy a vlastnosti bílkovin