Vstupní modul BX-AIM.
Input Module BX-AIM.
• 1 hlídaný vstup • pro ochranu prostředí s nebezpečím výbuchu • snadné připojení speciálních hlásičů • nízká spotřeba
• vysoká odolnost vůči chybám s pomocí speciálního managementu • integrovaný zkratový izolátor • lokální detekce
zkratu • snížený čas startu • ochranný kryt splňující třídu krytí
IP 66.
• 1 monitored input • monitoring of intrinsically safe areas •
simple implementation of special detectors • low power consumption • high resistance against faults thanks to special
energy management • integrated short circuit isolator • local
short circuit detection • reduced on-start time • case satisfies
IP 66 protection class.
Popis
Description
Vstupní modul BX-AIM je určený pro zapojení do
kruhové linky X-LINE. Modul lze naprogramovat jako
monitorovaný vstup pro stavy bezpotenciálových kontaktů nebo jako odbočovací modul pro připojení linky
DC technologie (kolektivní adresace).
Monitorovaný vstup může být nastaven jako standardizované rozhraní SHZ (v souladu s předpisy VdS). Primární vstup nyní obsahuje nastavení pro porovnání
prahů chyb s klidovou proudovou úrovní (podle EN
54-13 a VdS 2489).
Zapojením odbočné konvenční linky přes Zenerovu
bariéru lze s použitím EX hlásičů instalovat EPS
v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Modul BX-AIM obsahuje vestavěný zkratový izolátor,
který zabezpečuje izolaci chyby a tím plnou funkci modulu i v případě poruchy kruhového vedení (přerušení
nebo zkratu). Dodatečně také dokáže trvale monitorovat a detekovat pokles napětí na lince X-LINE .
Modul BX-AIM se montuje do plastové krabice s krytím IP 66, kterou lze podle potřeby osadit řadou různých typů kabelových průchodek.
Pro instalaci je doporučené použít stíněné kabely
zejména tam, kde lze předpokládat občasnou nebo
trvalou přítomnost rušivých elektromagnetických polí.
Při aplikaci je nezbytné dodržet všechny národní předpisy a doporučení pro návrh a instalaci systémů EPS.
The input module BX-AIM is suitable for the connection to eXtended Line and can either be programmed
as a monitored input for potential-free contacts or as a
collectively addressable detector zone using DC technology.
The monitored input can, if required, be programmed
as a “standard extinguishing interface” (in accordance
with VdS directives). The primary input now contains a
feature for comparing fault thresholds with the quiescent current levels (conformant to standards EN 54-13
and VdS 2489).
By interconnecting a Zenner barrier and by using intrinsically safe detectors (DC technology) it is also possible to monitor hazardous areas.
The BX-AIM contains a short circuit isolator which
guarantees, that a possible failure is isolated independently self-sufficiently and that the loop stays in unrestricted function even in case of a wire break or a short
circuit, the start on time is also reduced, in addition the
voltage on the loop line is internally monitored on under voltage.
The BX-AIM is installed in a IP 66 protection class
plastic case, which can be fitted with different cable
inlets depending on requirements.
A shielded cable installation is recommended, particularly in cases, where electromagnetic disturbances occur, or such could be caused periodically during working processes.
The country-specific guidelines for planning and installation of automatic fire alarm systems are applicable.
Vstupní modul BX-AIM.
Input Module BX-AIM.
Technická data
Kryt:
Barva:
Schválení VdS:
Certifikát CE:
typ. 460 µA
typ. 1800 µA
sériový, 2 vodičová technika
modul pro DC konvenční linku,
monitorovaný vstup
šroubovací svorky, max. 1,5 mm²
integrovaný
IP 66 v krabici
-20° až +60°C
5 bis 95% ohne Kondensation
67 x 67 x 20 mm
(v krytu 94 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, bezhalogenový
šedá (RAL 7035)
G208138
0786-CPD-20601
Schrack Seconet AG
A-1122 Wien/Vienna, Eibesbrunnergasse 18, Tel.:+43-1-81157-0, [email protected]
Operating voltage:
Current consumption:
without DC branch:
with DC branch:
Signal transmission:
Function:
Connection:
Short circuit isolator:
Protection class:
Ambient temperature:
Relative air humidity:
Dimensions:
Case:
Colour:
VdS-Approval:
CE-Certificate:
+10 to +29 VDC
typ. 460 µA
typ. 1800 µA
serial, 2 wire technology
DC branch module,
monitored input
Screw clips, max. 1.5 mm²
integrated
IP 66 with case
-20° to +60°C
5 to 95% without condensation
67 x 67 x 20 mm
(with case 94 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, halogen-free
grey (RAL 7035)
G208138
0786-CPD-20601
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further informations can be obtained from the technical documentation.
Připojení:
Zkratový izolátor:
Krytí:
Teplota okolí:
Relativní vlhkost:
Rozměry:
+10 až +29 VDC
© Schrack Productions - DB0061DE - BX-AIM - V1.1
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications
Provozní napětí:
Klidový proud:
bez DC linky:
s DC linkou:
Přenos signálu:
Funkce:
Technical data
Download

Vstupní modul BX-AIM. Input Module BX-AIM.