Nabídka rekvalifikace
Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. jako obecně prospěšná společnost
zahájila svoji činnost v r. 1999, kdy svou působnost orientovala hlavně v regionu Moravskoslezského kraje. Postupně
svoji činnost rozšiřovala i do jiných regionů až po celorepublikovou působnost.
Vzdělávací aktivity, které Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. vyvíjí,
vycházejí z dlouhodobých pedagogických zkušeností a obsahuje širokou nabídku informačních a vzdělávacích služeb.
Mimo vysokoškolské studium dvou bakalářských oborů, realizuje vzdělávací aktivity rekvalifikačního
charakteru v rámci celoživotního vzdělávání.
V této oblasti významným podílem připravuje nezaměstnané občany k uplatnění na trhu práce. Zde je hlavní důraz
kladen na práci s výpočetní technikou, manažerských dovedností, výuku jazyků ve větším rozsahu. V současné době
máme akreditováno MŠMT ČR 34 rekvalifikačních programů, které průběžně realizujeme.
Rekvalifikační kurzy realizuje v prostorách Vysoké školy sociálně-správní Havířov Institut celoživotního vzdělávání
Havířov o.p.s. Technické rekvalifikační kurzy realizuje v prostorách ÚP Havířov, kde jsou vybavené učebny.
Bližší informace o rekvalifikačních kurzech podá Kateřina Bělavová, tel.: 553 401 164, 602 592 363, e-mail:
[email protected]
Vybrané rekvalifikační kurzy, navazující na velmi úspěšný projekt „ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ ČESKOPOLSKÉHO SLEZSKA“ jsou zde v krátkosti uvedené:
Název programu:
Základy podnikání (CZ-PL)
Pracovní činnost:
Základy podnikání
Kvalif. předpokl.:
minimálně vyučení v jakémkoliv oboru (bez jakýchkoliv dalších omezení)
a orientační znalost základů PC
Rozsah:
180 hod. (teorie 180 hod.) = 31 dnů
Uplatnění:
vhodné pro OSVČ, začínající podnikatele v příhraniční oblasti ČR a Polska
(Slezska)
____________________________________________________________________________________
Název programu:
Administrativní pracovník se zaměřením
na česko-polskou spolupráci
Pracovní činnost:
Administrativní pracovník se zaměřením na česko-polskou spolupráci
Kvalif. předpokl.:
minimálně středoškolské vzdělání, základní znalost angličtiny
Rozsah:
774 hod. (teorie 398 hod., praktická výuka 376 hod) = 114 dnů
Profil:
absolvent komunikuje v anglickém a polském jazyce na specifická témata
týkající se provozu firmy, vyřizuje administrativní záležitosti zahraničních
služebních styků, obsluhuje PC a kancelářskou techniku
Název programu:
Cestovní ruch se zaměřením na oblast Slezska
Pracovní činnost:
Pracovník cestovní kanceláře
Kvalif. předpokl.:
ukončené střední vzdělání s maturitou, základní znalost anglického jazyka
a základní znalost práce na PC
Rozsah:
676 hod. (teorie 524 hod., praktická výuka 152 hod) = 107 dnů
Profil:
absolvent je schopen zabezpečit chod cestovní kanceláře, informačního centra,
komunikuje v anglickém a polském jazyce k tématům zaměřeným na cestovní
ruch, orientuje se ve světových reáliích s akcentem na reálie anglicky
mluvicích zemí a Polsko, má znalosti o atraktivních lokalitách ČR, Polska a
jejich rekreačních možnostech, využívá počítačovou techniku k zajištění chodu
cestovních kanceláří a informačních center.
_______________________________________________________________________________________
Download

Nabídka rekvalifikace - Institut celoživotního vzdělávání, Havířov