Malé trakční
baterie
powerbloc
powerbloc dry
Hawker® XFCTM
Více energie pro malé trakční baterie
Powerbloc
Powerbloc dry
Powerbloc, powerbloc dry a Hawker XFC jsou konstrukční
řady malých trakčních blokových baterií pro všechny
druhy použití. Jsou vhodné jak pro průmyslové čisticí
stroje, vysokozdvižné vozíky, elektrická vozidla atd., tak
i pro soukromé použití v invalidních nebo golfových
vozících. Powerbloc jsou baterie uzavřené, větrané s
tekutým elektrolytem, Powerbloc dry a Hawker XFC jsou
baterie ventilem řízené. Tyto řady je možné nabíjet 50 Hz
(vyjma Hawker XFC) nebo vysokofrekvenčními HF
Hawker® XFCTM
nabíječi. Pokud chcete používat nabíječ, který máte k
dispozici, měli byste prověřit, zda náš technický tým
nabíjecí profil schválil. Naše nabíječe HF jsou řízeny
mikroprocesory a zajišťují stále spolehlivé plné nabití při
jakémkoli stupni vybití baterie až do max. 80 %. Tyto
nabíječe mají elektronicky řízenou nabíjecí charakteristiku. Proces nabíjení je automaticky řízen a ukončen.
Všechny nabíječe jsou chráněny proti přebití a zkratu.
®
Provoz
K dosažení optimální životnosti se vyvarujte
hlubokého vybíjení. Baterii nikdy neuschovávejte ve vybitém stavu. U baterií s
tekutým elektrolytem je třeba pravidelně
kontrolovat hladinu elektrolytu a doplňovat
destilovanou vodou (DIN43530-4) až po
značku max. úrovně hladiny. Pro některé
typy baterií je možno použít systém automatického doplňování vody. Ventilem řízené
baterie s vázaným elektrolytem (AGM) nebo
elektrolytem ve formě gelu jsou po celou
dobu provozu uzavřeny a nepotřebují
doplňování vodou.
Instalace
Monobloky baterií mají být instalovány
podle pokynů výrobce vozidel nebo vozíků
(s ohledem na polaritu při zapojení a
mechanickou odolnost instalace). Při práci
na přípojích baterií je třeba se vyvarovat
jakémukoli zkratu.
Skladování
Pokud jsou baterie delší dobu mimo
provoz, musí se udržovat plně nabité v
suchém, čistém prostředí chráněném proti
mrazu. Měsíční udržovací dobíjení brání
škodlivému hlubokému vybití a poškození
baterie (kromě řady blokových baterií
Hawker® XFCTM, které mohou být dobité
každých 12 měsíců).
Údržba
K zabránění vzniku plazivých proudů
udržujte baterie čisté a suché. Bloky baterií
čistěte vlhkým bavlněným hadříkem. Nikdy
nepoužívejte organická rozpouštědla! Vždy
dodržujte pokyny k provozu a údržbě pro
každou řadu baterií.
powerbloc
powerbloc TP
Typ
Napětí
[V]
C5
[Ah]
C20
[Ah]
Rozměry
[max. mm]
D
Š
V
6
6
12
12
12
12
175
210
70
90
110
125
220
225
88
120
135
167
263
244
308
345
343
510
6 TP 175
6 TP 210
12 TP 70
12 TP 90
12 TP 110
12 TP 125
183
190
174
170
173
175
Hmotnost
[kg]
Počet
cyklů1)
30,5
33,5
27,0
29,0
39,0
40,0
1100
1100
1100
1100
1100
1100
270
269
220
235
278
225
Polarita
1
1
1
1
1
3
Svorka2)
AP
AP
AP
AP
AP
AP
powerbloc FPT
Typ
Napětí
[V]
6 FPT 185
6 FPT 195
6 FPT 210
6 FPT 215
6 FPT 255
6 FPT 305
8 FPT 145
12 FPT 85
12 FPT 105
12 FPT 120
12 FPT 150
6
6
6
6
6
6
8
12
12
12
12
Rozměry: +/- 2 mm
Celková výška
Hmotnost: +/- 5%
1)
2)
hloubka vybití max. 80%.
typy svorek na další straně
C5
[Ah]
C20
[Ah]
185
195
210
215
255
305
145
85
105
120
150
237
250
269
275
326
390
186
109
134
154
192
Rozměry [max. mm]
D
Š
V
260
260
260
298
302
302
260
324
349
346
394
181
181
181
184
184
184
181
171
171
171
180
283
283
302
292
371
419
283
248
248
283
363
Hmotnost
[kg]
Počet
cyklů1)
Polarita
Svorka2)
28,6
30,4
31,8
32,7
39,5
50,3
29,3
24,5
29,0
39,5
49,4
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
UT
UT
UT
UT
UT
UT
UT
DT
DT
UT
UT
®
powerbloc TP
Konstrukce článku
Řada TP s robustní trubičkovou pancéřovou pozitivní deskou a
tekutým elektrolytem se vyznačuje dlouhou životností.
Přednosti
• Vysoce kvalitní konstrukce pancéřové desky s životností
1100 cyklů.
• Vysoký výkon umožňuje dlouhou dobu vybíjení i v nejtěžších
provozech.
• Vysoký výkon a dlouhá doba vybíjení pro maximální využití stroje.
powerbloc FPT
Konstrukce článku
Řada powerbloc FPT s pokrokovou konstrukcí mřížkové desky se
speciální aktivní hmotou se vyznačují delší životností. Baterie jsou
vhodné především pro těžké trakční provozy s hlubokým vybíjením.
Přednosti
• Díky zdokonalené konstrukci separátorů a speciální aktivní
hmotě životnost 700 cyklů.
• Vysoký výkon umožňuje delší dobu nasazení a snížení nároků na
údržbu.
• Maximální výkon zvyšuje produktivitu stroje.
Řazení pólových vývodů - polarita
1
6V
8V
12 V
2
+
3
–
–
–
+
–
+
+
+
–
Provedení pólových vývodů
Automobilový vývod (AP)
Universální vývod (UT)
Duální svorka (DT)
+
–
powerbloc dry
powerbloc dry MFP
Typ
Napětí
[V]
6 MFP160
6 MFP 180
6 MFP 240
12 MFP 50
12 MFP 62
12 MFP 77
12 MFP 105
Rozměry: +/- 2 mm
1)
2)
6
6
6
12
12
12
12
C5
[Ah]
C20
[Ah]
160
180
240
50
62
77
105
205
230
307
56
80
98
134
Celková výška
D12)
Rozměry [max. mm]
D22)
Š12)
Š2 2)
261
249
181
190
307
349
310
278
353
331
169
174
181
175
175
169,2
V
Hmotnost
[kg]
269
275
360
190
190
228
283
34,.0
31,0
48,0
21,0
25,0
27,0
39,0
Počet
Počet Polarita Svorka
cyklů
cyklů
60% DOD 80% DOD
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
Hmotnost: +/- 5%
hloubka vybití max. 80 %.
D1 = délka bez držadel, D2 = délka s držadly, Š1 = šířka bez držadel, Š2 = šířka s držadly.
Dodává se jen s držadly.
powerbloc dry MFP
Řazení pólových
vývodů - polarita
Konstrukce článku
Řada MFP obsahuje mřížkové desky ve speciální litině s gelovým
elektrolytem.
Přednosti
• Zcela bezúdržbová díky elektrolytu vázanému v gelu.
• Velmi dobrá odolnost vůči vysokému proudu, snížené samovybíjení a je odolná vůči změnám teploty.
• Pro aplikace se středně těžkým cyklickým zatížením.
1
6V
12 V
2
+
–
–
–
+
+
Provedení pólových vývodů
Automobilový vývod (AP)
1
1
1
1
1
2
1
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
®
Hawker XFC
®
TM
Hawker XFC
Typ
[V]
kapacita
kapacita
[Ah] C5
[Ah] C20
Hmotnost Počet
cyklů
Výška
[kg]
60%
svorky
DOD
Rozměry [mm]
Napětí Jmenovitá Jmenovitá
D
Š
Výška
skříně
Počet
cyklů
80%
DOD
Svorka
Připojovací
Polarita
adapter
12XFC25
12
25
29
250
97
147
144
9,6
1200
700
Závit M6
Pól startéru
A
12XFC35
12
35
41
250
97
197
194
13,2
1200
700
Závit M6
Pól startéru
A
12XFC48
12
48
54
220
121
252
248
18,7
1200
700
Závit M6
Pól startéru
A
12XFC58
12
58
64
280
97
264
248
19,1
1200
700
Závit M8
Nevhodné
C
12XFC60*
12
60
63
329
166
174
166
24,2
1200
700
Závit M6
Pól startéru
A
12XFC82*
12
82
98
395
105
264
248
27,2
1200
700
Závit M8
Nevhodné
C
12XFC85
12
85
100
302
175
223
227
31,5
1200
700
Závit M6
Pól startéru
B
12XFC115
12
115
128
338
173
272
273
43,0
1200
700
Závit M6
Pól startéru
B
12XFC158*
12
158
179
561
125
283
263
50,8
1200
700
Závit M8
Šroub M6
C
z čela bloku
12XFC177*
12
177
202
561
125
317
297
1200
58,8
700
Závit M8
Šroub M6
z čela bloku
Rozměry: +/- 2 mm
Hmotnost: +/- 3%
*Dodává se jen s držadly.
Řazení pólových vývodů - polarita
Hawker XFC
Konstrukce článku
Unikátní a pokroková technologie desek z čistého olova.
Kladné a záporné desky mají nízkou impedanci, mřížka desek
(z čistého olova), která se vyrábí speciálním postupem, je vysoce
odolná proti korozi.
Přednosti
• Všechny pracovní přestávky vozíku lze využít pro dobíjení baterie,
proto není potřeba náhradní baterie a zařízení pro výměnu baterií.
• Krátký nabíjecí čas (s odpovídajícím nabíječem méně jak 5 hod
pokud byla baterie vybita z 60%).
• Baterie vhodná pro vícesměnné provozy, optimalizuje využití
vozíku.
• Bezúdržbová baterie, voda se nedoplňuje po celou dobu
životnosti.
• Díky nízkému nabíjecímu faktoru je snížena uhlíková stopa a
náklady na elektrickou energii při nabíjení.
• Úspora prostoru: Baterie Hawker XFC ve srovnání s konvenční
baterií stejné kapacity jsou objemově o cca 30% menší.
• Dlouhá životnost v cyklech (až 1.200 cyklů při vybíjení z 60%).
• Vysoký průtok energie (až do 3x80% C5 za 24 hod při maximálním vybití 80% C5, vyžádejte si podrobnější informace pro tyto
aplikace).
• Baterie přátelské k životnímu prostředí.
• Minimální plynování, vhodné pro použití v obchodech, veřejných
prostorách a ve výrobních prostorách s vysokými nároky na
čistotu.
• Hawker XFC jsou k dispozici jako samostatné 12V bloky nebo
sestavené do baterie pro různé aplikace: paletové vozíky, mycí
stroje, osobní či průmyslové vozíky, atd.
• Bloky lze instalovat v libovolných polohách mimo polohy dnem
vzhůru.
• Vysoký podíl recyklovatelných materiálů.
A
12 V
–
B
+
+
C
–
–
+
Provedení pólových vývodů
Pól startéru
Adaptér zdířky na zástrčku
Šroub M6 z čela bloku
C
EnerSys má vedoucí postavení v oblasti
technologií a jeho cílem je udržet pozici
lídra v inovaci výrobků prostřednictvím
výrazných investic do výzkumu a vývoje.
O tom svědčí nová, nedávno vyvinutá
energetická řešení: baterie Water Less® 20,
Hawker XFCTM a nabíječe Lifetech® a
LifeSpeed IQTM HF. Tyto produkty představují nové přínosy pro naše zákazníky:
rychlejší nabíjení, vyšší využitelnost
zařízení, nižší provozní a investiční
náklady, snížení emisí uhlíku. Náš tým
vývojových inženýrů hledá co nejlepší
energetická řešení a úzce spolupracuje s
našimi zákazníky a dodavateli, aby zjistili
možnosti dalšího vývoje. Náš důraz na
dynamickou inovaci znamená také rychlé
zavádění nových produktů na trh.
Integrovaná prodejní a servisní síť
EnerSys poskytuje našim zákazníkům
nejlepší řešení a poprodejní podporu pro
jejich podnikání. Ať již požadujete jednu
baterii nebo kompletní park baterií a
nabíječů, nebo systémy pro manipulaci
s bateriemi a nejmodernější systémy
pro monitorování baterií, můžete se na
nás spolehnout. EnerSys je největším
výrobcem průmyslových baterií na světě a
chceme být i nejlepší.
European Headquarters:
EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Löwenstrasse 32
8001 Zürich
Switzerland
Tel.: +41 44 215 74 10
Fax: +41 44 215 74 11
EnerSys, s.r.o.
Hostomice 555
267 24 Hostomice
Tel.: +420 311 715 111
Fax: +420 311 715 999
Vaši nejbližší kancelář se všemi kontakty naleznete na adrese:
www.enersys-emea.com
© 2014 EnerSys. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky a značky jsou vlastnictvím firmy EnerSys
nebo byly licencovány jí a jejím společnostem, pokud není uvedeno jinak.
01.2014 Enersys si vyhrazuje právo provádět kdykoliv a bez předchozího upozornění vylepšení a/nebo modifikace výrobku popsaného v
této příručce a není za žádných okolností povinna provádět aktualizaci obsahu této příručky ani příslušného zařízení. E&OE
EnerSys® Vám může poskytnout hnací
energii pro jakoukoliv oblast podnikání.
Široká paleta značkových baterií Hawker®,
odpovídajících nabíječů a systémů zaručuje bezporuchový provoz i za nejnáročnějších podmínek. Naše strategicky
umístěné výrobní závody jsou výkonné a
citlivě reagují na potřebu trvalého
zlepšování a zvyšování užitné hodnoty
pro naše obchodní partnery.
Download

Enersys powerbloc cz - EnerSys