tel.: +420 227 000 200
tel.:
773 000
689 228
008
fax: +420 227
e-mail: [email protected]
e-mail:
JKF Logistik,
s.r.o. POPRON
MÉDIA
s.r.o.
Karlovotýnská
348
Office
Park Nové
Butovice
252 16 Nučice
Bucharova
2657/12 (budova C)
Czech
158
00Republic
Praha 58, Czech Republic
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.
Adresát
Popron
Médias.r.o.
s.r.o., IČ: 25714503
JKF
Logistik,
Sídlo
společnosti:
Karlovotýnská 348Jungmannova 30, 110 00 Praha 1
[email protected],
252
16 Nučice 227 000 227
Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Číslo objednávky:
Datum objednání zboží:
Jméno a příjmení kupujícího(ích):
Adresa kupujícího(ích):
Datum
Podpis kupujícího(ích) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Strana 1 z 1
JKF Logistik, s.r.o.,
Karlovotýnská
252 1630,
Nučice,
03302199,
DIČ: CZ03302199,
zapsaná
v OR
vedenémrejstříku
Městským
soudem
v Praze,
oddíl
C, vložka
229829
Popron
Média s.r.o., 348,
Jungmannova
110 00IČ:
Praha
1, IČ: 25714503,
DIČ: CZ25714503,
zapsaná
v obchodním
vedeném
Městským
soudem
v Praze,
oddíl C,č.vložka
63632
Download

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy