TRANSPORT MAGAZÍN
měsíčník Sdružení automobilových dopravců
OBSAH
5/2014
Vydává
Sdružení ČESMAD BOHEMIA
Redakční rada
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Aktivity Sdružení...............................................................................................3
Šéfredaktor
Otevřený dopis členům Sdružení od Jiřího Povolného........................................6
Martin Felix
Tel: +420 731 131 331
E–mail: [email protected]
Předsednictvo schválilo Všeobecné přepravní podmínky ..................................6
Členové
Zpráva z jednání Rady pro osobní dopravu IRU..................................................8
Jana Sláčalová
Michaela Havelková,
Mgr. Vojtěch Hromíř,
Ing. Jan Medveď
Ing. Zdeněk Pikous
Martin Cihelka
Carlos Sardá
Příjem inzerce
Carlos Sardá
odbor public relations
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
[email protected]
Grafická úprava, sazba & zlom
Carlos Sardá
Foto na obálce: Martin Felix
Adresa redakce
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
http://www.prodopravce.cz
Tisk
T–STUDIO, s. r. o.
Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4
Všeobecné přepravní podmínky ČESMAD BOHEMIA zveřejněny!.....................7
SILNIČNÍ DOPRAVA
Novinky z Evropské unie................................................................................. 11
Otevření bývalého Celního úřadu ve Svitavách pro TIR....................................14
Informace z jednání Rady pro nákladní dopravu IRU........................................15
Pravidla pro dopravce pro případ krádeže paliva..............................................16
Podmínky pro vjezd autobusů v době pořádání akcí ve městě Vídeň................. 17
IRU GRAND PRIX D´HONNEUR....................................................................17
Víte že.............................................................................................................18
Zprávy ze světa...............................................................................................19
EKONOMIKA &LEGISLATIVA
Řešení pojistných událostí ...............................................................................21
Okénko právní prevence.................................................................................24
Jak se dokážeme vyrovnat s rostoucím rizikem krádeží při silniční přepravě?.....26
ŠKOLENÍ & BEZPEČNOST
Školení, kurzy, semináře..................................................................................27
TECHNIKA
RENAULT TRUCKS nabízí distribuční modely na bionaftu ...............................29
Citroën Grand C4 Picasso 2.0 BlueHDI ...........................................................30
Kögel specialistou na sklápěčky.......................................................................34
Toto číslo bylo předáno
do tisku dne 7. 5. 2014
Podávání novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j.
2116/99 ze dne 20. 5. 1999. Zapsáno do evidence
periodického tisku pod číslem MK ČR E 0037.
Leyland Trucks vyrobila pětitisící vozidlo DAF s tovární nástavbou ..................34
S V8 po Brdech ...............................................................................................35
EASTLOG 2014 ..............................................................................................37
Nový RENAULT MASTER ...............................................................................38
IVECO Stralis na CNG na českých silnicích......................................................39
Najdete nás také na:
Nová rekordní prodejní čísla Mercedes-Benz...................................................40
Aktivní brzdový asistent 3 ...............................................................................41
Cesta vznětového motoru................................................................................43
WWW. PRODOPRAVCE. CZ
Regionální pracoviště Sdružení
Praha ­‑ Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, Tel: 241 040 126, Fax: 241 040 188, E–mail: [email protected] com
Brno ­‑ Podhájí 1a, 621 00 Brno – Řečkovice, Tel: 549 274 350, Fax: 541 227 005, E–mail: [email protected] com
Ostrava ­‑ Kafkova 8, 702 00 Ostrava, Tel: 596 618 930, Fax: 596 618 929, E–mail: [email protected] com
Hradec Králové ­‑ Koutníkova 272, 501 01 Hradec Králové, Tel: 495 537 221, Fax: 495 521 027, E–mail: [email protected] com
Ústí nad Labem ­‑ U Trati 3448/10, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: 475 209 102, Fax: 475 214 446, E–mail: [email protected] com
Č. Budějovice ­‑ Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, 370 04, Tel: 387 425 949, Fax: 387 426 867, E–mail: [email protected] com
Plzeň ­‑ Domažlická 174, 314 55 Plzeň, Tel: 377 388 488, Fax: 377 388 491, E–mail: [email protected] com
ÚVODNÍK
Vážení členové a přátele Sdružení ČESMAD BOHEMIA,
poněkud mi chybí jeden dříve velmi oblíbený literární útvar, který byl nedílnou
součástí nedělních novinových příloh i řady časopisů, a sice soudnička. Tento
krátký text typu povídky či fejetonu, většinou v humorné poloze, tvořily takové
literární celebrity jako Karel Poláček, Jaroslav Hašek a kupodivu jich pár desítek
napsal i nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert. Dnes na zábavnou
soudničku, nebýt zpívajícího právníka Iva Jahelky, sotva narazíte a přitom se rozhodně nedá říct, že by materiálu ke zpracování bylo málo.
Stačí otevřít jakékoliv noviny a jsme rázem konfrontováni hned s řadou soudních
sporů. Patrně při vědomí, že literární humoristé od tohoto žánru dávají ruce pryč, sami aktéři soudních řízení se snaží, aby byla legrace i při pouhé strohé objektivní informaci o průběhu toho kterého
sporu. Odhlédněme od bulváru, který má v popisu práce chovat se imbecilně, a nahlédněme do
seriózních novin a jen na problematiku nám velmi blízkou. Tak třeba velké technické dílo tunelový
komplex Blanka, po jehož zprovoznění budeme mít nejdelší evropský městský tunel. Jeho budování
se sice protáhlo o nějaké tři roky a prodražilo z 21 miliard korun na miliard 37, ale už už to vypadalo, že bude hotov, když se zadavatel se zhotovitelem díla chytli do křížku u soudu. Na půl roku
se téměř hotová nejdražší stavba zakonzervovala jen proto, aby mohlo být vyřčeno šalamounské
soudní rozhodnutí: Metrostav musí Blanku dostavět a Praha mu za ni musí zaplatit. Řídit takovýmhle
způsobem dopravní firmu, jak to vede Pražský magistrát s hlavním městem, daleko bychom nedojeli.
Představme si, že třeba při zásobování automobilového průmyslu, kde automobilky mají zásoby na
několik málo desítek minut a smluvní pokuty za zpoždění dodávky se pohybují v milionech, bychom postupovali systémem Praha – Metrostav. Na půli cesty by tak došlo k odstavení kamionu pro
soudní spor s řidičem o výšku nárokovaných diet. Vzhledem k tomu, že průměrná délka soudního
řízení dosahuje v České republice zhruba dvou let, kamion by se po úspěšném vyřešení sporu dal
do pohybu někdy v létě 2016 s tím, že na dietách řidiči firma dluží 31 500 EUR. Další zastávka by
nastala před branami dodavatele, protože penále by se mezi tím vyšplhalo na tři čtvrtě miliardy.
Soud by opět zasedl a ve zrychleném řízení bychom do půl roku měli na stole rozsudek, že dopravce má součástky automobilce dovézt a ta mu za to má zaplatit. Mezitím by ovšem už byl ve výrobě
zcela jiný model, který by jaksi s naším nákladem nebyl kompatibilní.
U soudů se ovšem neřeší pouze tak složité případy, jako že dodavatel má dílo dodat a zadavatel za
něj zaplatit, často se zde bojuje i o čest. Například jiná stavební společnost Eurovia, jejíž dálnice se
poněkud vlní, podala trestní oznámení na ŘSD kvůli poškození dobrého jména, kteréžto si cení na
sto mega. Nyní žalobu stahuje, protože prý na ŘSD došlo k škatule, škatule, hejbejte se a prostořeké
osoby tam již nepůsobí. To je poněkud naivní vysvětlení, protože při znalosti tempa rozhodování
našich soudů a současně jepičí životnosti kádrů na takto exponovaných postech muselo být od začátku jasné, že se žalované osoby žádného rozsudku ve svých křeslech
nedočkají. Spíš Eurovia vzala vážně slova ministra Prachaře, který dříve uvedl, že
si nedovede představit, jak by mohly zakázky od státu získávat firmy, které se
s ním soudí. Muselo to být velké prozření pro Eurovii, že se i stát prostřednictvím svého úředníka může zachovat jako normální myslící lidská bytost a snaží
se omezit spolupráci s firmou, která nestaví podle jeho představ a ještě ho za
to honí po soudech.
Tak přemýšlím, jestli mě za tenhle úvodník také někdo nepožene
k soudu. Ale vzhledem k tomu, že se chystám vypsat výběrové řízení
na položení jedenácti zatravňovacích dlaždic na chalupě k vjezdu
do garáže, jsem přesvědčen, že si to ani Eurovia ani Metrostav nebudou chtít se mnou rozházet.
Martin Felix
šéfredaktor
2
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
SDRUŽENÍ
Aktivity Sdružení
v oblasti legislativy a mezinárodních vztahů
Foto: Carlos Sardá
Jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
• Připomínkovali jsme
V březnu jsme dostali k připomínkám „Zelenou knihu“ –
koncepci veřejné dopravy v ČR, což je diskusní dokument,
vytvořený Ministerstvem dopravy. Návrh dostala sekce osobní dopravy k prostudování a sdělení připomínek. Připomínky
jsme shromáždili a předali na Ministerstvo dopravy. Naše
poznámky jsme využili i v rámci členství v Hospodářské
komoře, další diskuse se očekává na jednání sekce osobní
dopravy 7. května.
Sdružení připomínkovalo návrh Operačního programu doprava II, důležité budou prováděcí projekty, které MD ČR připravuje, zejména ve vztahu k podpoře kombinované dopravy.
• Z činnosti
Prezident V. Starosta se zúčastnil debaty s guvernérem Singrem, připravuje se dohoda s MD, která naváže na končící z roku
2010. Sekretariát ČB požádal ŘSD o data z mýtného systému
pro vyhodnocení a realistické návrhy připravovaných mýtných
pásem a sazeb. Generální tajemník se zúčastnil zasedání výboru BESIP a Žofínského fóra. GT a J. Melzer jednali na MD
plánovaných projektech v rámci OPD II. V. Hromíř dojednal ve
Svitavách pilotní částečné obnovení fungování celnice. J. Medveď se zúčastnil jednání smíšené komise v Bonnu.
• Velká Británie - běženci
Sdružení vyvolalo v rámci IRU diskusi a následně úkol
zmapovat situaci v Calais, postupy U. K. Border Office, korektnost udělování sankcí za nelegální běžence a případně
se obrátit na soud se žádostí o pomoc při nespravedlivém
trestání řidičů a dopravců. Kancelář IRU v Bruselu následně
poslala oficiální dopis se stížností na ne vždy zřejmě korektní
přístup při udělování pokut zejména v případech, kdy dopravce plní všechny požadavky podle akreditačního schéma, nicméně řidič i dopravce jsou v případě nalezení běženců potrestáni vysokými pokutami. Úředník Border Office na
dopis odpověděl s tím, že vítají každý podnět a nabídl konzultace s cílem hledání řešení, které jednak zabrání pronikání běženců do vozidel a následně do U. K., jednak nabídne
nástroje a jasná pravidla dopravcům a řidičům.
Sekretariát ČB kromě toho našel v U. K. specializovanou
právní kancelář, která má zkušenosti s pomocí dopravcům
v případech trestů za nalezené běžence. Kontakty jsou k dispozici členům, kteří se rozhodnou bránit soudní cestou proti
udělené pokutě.
Pokud bude zájem, Sdružení zorganizuje v září nebo v říjnu pracovní seminář do Francie a Británie za účelem poznání
konkrétní situace na hranicích.
Transport magazín 5/2014
3
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• DIDb – prověřený řidič
Jedná se o databázi, která eviduje prověřené řidiče. Požadavky, aby dopravci využívali řidiče s touto evidencí, se
objevují zejména na Slovensku a v Maďarsku u zákazníků
z oblasti automotive a elektroniky. Cílem údajně je, aby se
identifikací řidiče a následným splněním přepravy předcházelo škodám a ztrátám přepravovaného zboží. Systém DIDb
poskytuje databázi přepravcům, kterým záleží na tom, aby
jejich zboží s vysokou hodnotou bylo bez problémů bezpečně přepraveno spolehlivými řidiči. V databázi je možné
ověřit údaje o řidiči na základě dobrovolného souhlasu řidiče při registraci. S počtem bezpečně realizovaných přeprav
se v systému řidiči zvyšuje statut jeho úrovně spolehlivosti
přidělovanými body. Systém a databáze je řízená společností SECTRAN Backoffice Kft. (www.didb.eu). Vstup do
systému je dobrovolný a podléhá poplatku.
• SRN
Po delší době se uskutečnilo jednání smíšené komise o silniční dopravě mezi ministerstvy dopravy Česka a Německa. Za ČESMAD BOHEMIA se zúčastnil Jan Medveď. V oblasti nákladní
dopravy se potvrdilo, že i malá vozidla mohou za podmínek podle nařízení 1072/2009 provádět kabotážní přepravy. Směrnice
106/92 ES, která umožňuje návoz a svoz v rámci kombinované
dopravy, platí v obou státech za podmínek v ní stanovených.
Podrobnosti o povolování a organizaci odtahových služeb v Německu slíbilo německé MD poslat poštou. Delegace se shodly
na názoru, že některé státy v rámci konference CEMT uplatňují
nároky a zacházení s dopravci, které je na hranici přijatelnosti.
SRN dokonce zvažuje vystoupení z organizace, pokud nedojde
ke změnám.
V oblasti přepravy osob delegace potvrdily platnost nařízení
1073/2009 EU, které kromě jiného umožňuje kabotáž i v linkové dopravě s tím, že v SRN se uplatňuje „ochranná“ hranice
50 km nebo jedna hodina jízdy od městské aglomerace. Autobusy do 9 míst nepodléhají nařízení 1073/2009, ale dvoustranné
dohodě a přepravy jsou regulovány i vnitrostátními předpisy pro
taxi. Delegace se shodly na potížích, které mají řidiči autobusů
s kontrolou pasových a vízových dokladů cestujících při jízdách
mimo EU, bohužel ale Schengenská dohoda zavedla odpovědnost dopravců. Německá delegace připomněla změnu v odvádění DPH z přepravy osob od 1. 1. 2014.
• Polsko – postup při pokutách
Podle článku 93 odstavce 5 Zákona o silniční dopravě se
lze proti udělení pokuty odvolat k nadřízenému orgánu ve
lhůtě 14 dnů od data doručení rozhodnutí o udělení pokuty.
To se týká pokut udělených ITD ve správním řízení dopravci.
Pokud je pokuta udělená okresním inspektorátem, odvolacím orgánem, je Hlavní inspektor ve Varšavě. Jestliže řidič
při kontrole na silnici s přestupkem souhlasí a pokutu zaplatí,
nemá právo se dále odvolávat. Pokud nesouhlasí a odmítne zaplatit, řeší situaci místní soud a o možnosti odmítnout
pokutu musí být řidič kontrolujícím úředníkem vyrozuměný.
4
• Itálie – stížnost na zákazy vjezdu
autobusů
Svaz italských autobusových dopravců ANAV se rozhodl
spojit síly s ostatními svazy a stěžovat si u Evropské komise na
omezování jízd autobusů v Itálii. ČESMAD se může ke stížnosti
připojit. Žádáme proto autobusové dopravce o poskytnutí informací, kde a jaké problémy s omezením vjezdu nebo parkování
mají, kolik musí platit za vjezd nebo parkování zejména do turistických oblastí a jak to negativně působí na jejich hospodaření
a silniční autobusovou dopravu a turistický ruch jako takové.
Poznatky je možné zasílat na e­‑mail [email protected]
• Maďarsko
Maďarsko úpravou zákona od 4. 5. 2014 bude vyžadovat,
aby řidiči při překročení hranice zaznamenávali do dvoustranných povolení a do záznamníků CEMT čas překročení hranice a stav počitadla kilometrů vozidla. Na nakládce
a vykládce v Maďarsku se budou kontrolovat jak vyplněná
povolení, tak stav počitadla a odesílatelé a příjemci budou
mít za povinnost dělat kopie povolení a uchovávat je pro
případnou kontrolu. V dubnu jsme zjišťovali podrobnosti,
opatření by se mělo vztahovat jen na ty jízdy, kdy dopravce
používá povolení CEMT nebo třetizemní maďarské povolení.
V případě tranzitu na eurolicenci povinnost vyplňovat žádné
záznamy není. Pokud ale řidič při tranzitu předloží povolení
CEMT, stav kilometrů a vstup/výstup by do záznamníku jízd
zapsaný měl mít. V květnu se uvidí, jaká je reálná praxe, jak
a koho přesně Maďaři budou kontrolovat, dopravci a řidiči
můžou zkušenosti posílat na [email protected]
• CEMT
V rámci CEMT byl schválený návrh na možnost jízd malých
vozidel do 3,5 tuny celkové hmotnosti s využitím povolení CEMT
bez atestů až do doby, než budou vytvořené atesty i pro tato LUV.
• Dánsko kabotáž
Dánské ministerstvo dopravy dne 31. března 2014 oznámilo, že ruší zvláštní národní ustanovení, které omezovalo režim
kabotáže – přepravy zboží zahraničními dopravci na silnicích
v Dánsku v případech, kdy by za normálních okolností projížděli
touto severskou zemí bez nákladu. Zamezení přepravy v této
formě dočasné kabotáže na území Dánska označila Evropská
komise za jasné porušení pravidel kabotážní přepravy společně
přijatých členskými státy EU (Nařízení Evropského parlamentu
a Rady ES 1072/2009), a proto dánské ministerstvo toto národní ustanovení zrušilo. Původním záměrem byla ochrana dánské
dopravců proti tzv. sociálnímu dumpingu zejména ze strany levnějších německých a východoevropských dopravců.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Z jednání sekce nákladní dopravy
Mgr. Martin Laipold prezentoval důvody, aktuální stav přípravy a obsah Všeobecných přepravních podmínek ČESMAD
BOHEMIA. VPP ČB mají částečně nahradit zrušený přepravní
řád a sloužit ke zjednodušení přijímání objednávek dopravci,
součástí přepravní smlouvy se VPP ČB stanou automaticky, pokud dopravce se na ně odvolá v přijetí objednávky a odesílatel
nevznese výhradu. VPP ČB jsou koncipované tak, aby do velké míry platily ve vnitrostátní dopravě obdobné podmínky jako
v mezinárodní (podle CMR). Proběhla široká diskuse o současném stavu a praxi při uzavírání přepravních smluv, které podle
názoru M. Laipolda jsou často velice nevýhodné a rizikové pro
dopravce.
• Z Brusel
V minulém čísle jsme přinesli informaci o nařízení 165/2014, které postupně
nahradí nařízení 3821/85 EHS. Pro některé uživatele může být důležitá změna
nařízení 561/2006, která je účinná od 2.
3. 2015. Od 2. 3. 2015 se mírně upravuje
nařízení 561/2006 takto:
1) V článku 3 se vkládá nové písmeno, které zní:
„aa) vozidly nebo jejich kombi‑
nacemi s maximální přípustnou
hmotností nepřekračující 7,5 tun,
která jsou používána pro přepravu
materiálu, zařízení nebo strojů, jež
řidič při výkonu svého povolání
potřebuje, a která jsou používány
pouze na tratích v okruhu do 100
km od místa obvyklého odstavení
vozidla a za podmínky, že řízení
vozidla nepředstavuje řidičovu
hlavní činnost;“.
Josef Adamec s kolegy představili produkty společnosti Valvoline. Pavel Tunkl předal členům Výroční zprávu Svazu dovozců
automobilů. Jednotliví členové popsali situaci ve svých regionech. Stále u některých dopravců přetrvává problém s vybodovanými řidiči v SRN. Stížnosti na zbytečně dlouhé uzavírky vinou absolutně nepřipravených staveb, úřady nemají snahu řešit.
Přetrvávají problémy s fluktuací řidičů. Roste počet řidičů, kteří
požadují vyšší mzdy s odůvodněním, že chtějí mít odvody na
zdravotní pojištění a důchod. Objevují se tendence velkých zákazníků požadovat vozidla EURO V nebo VI bez zohlednění ve
výši přepravného, přičemž ale klesá loajalita zákazníků.
• Průkazy na slevy
V dubnu jsme si vyžádali od Úřadu práce ČR informaci, jaké veškeré průkazy opravňujících osoby se zdravotním postižením na zlevněné jízdné v autobusech veřejné dopravy.
2) V článku 13 se odstavec 1 mění
takto:
a)v písmenech d), f) a p) se vzdálenost „50 kilometrů“ nahrazuje vzdáleností „100 kilometry“;
b)v písmenu d) se první pododstavec nahrazuje tímto:
„d) vozidly nebo kombinacemi vozidel, jejichž maximální
přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny a která používají poskytovatelé všeobecných
služeb definovaní v čl. 2 bodě
13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne
15. prosince 1997 o společných
pravidlech pro rozvoj vnitřního
trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality
služby za účelem doručování
zásilek v rámci všeobecných
služeb.
Transport magazín 5/2014
5
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Otevřený dopis členům Sdružení od Jiřího Povolného
Otevřený dopis členům Sdružení od Jiřího Povolného,
člena předsednictva ČESMAD BOHEMIA a viceprezidenta pro nákladní dopravu
Bylo to náročné období se šťastným
koncem. Stalo se to v listopadu 2013, kdy
jsem byl jako aktivní cyklista sražen splašeným koněm.
Nastalo dlouhé kritické období, kdy člověk bojuje o bytí a nebytí. Za této situace
rozhoduje kromě dokonalé péče lékařských
týmů i mnoho zdánlivých maličkostí, které
posilují, potěší a přináší optimistickou náladu. Mezi přáteli, kteří mě od počátku podporovali, ať už osobními návštěvami, tele-
fonáty, písemnými pozdravy a vzkazy byli
členové ČESMAD BOHEMIA.
Dlouho jsem nebyl schopen na tyto projevy účasti a podpory reagovat, a proto
cítím povinnost učinit tak alespoň touto
formou prostřednictvím TM.
V květnu doufám úspěšně dokončím
závěrečnou rehabilitaci. Pokud se tak stane, jsem připraven dále aktivně pracovat
v orgánech ČESMAD BOHEMIA za práva
českých dopravců.
S úctou
Jiří Povolný
Děkuji všem členům Předsednictva,
Sekcí, sekretariátu, RK i řadě dopravců.
Vaší podpory si velice vážím a je pro mě
do budoucna zavazující.
Předsednictvo schválilo Všeobecné přepravní podmínky
ČESMAD BOHEMIA
Vojtěch Hromíř
generální tajemník
H
lavním bodem jed‑
nání předsednictva
Sdružení, které se
konalo 24. dubna, byly připra‑
vené oborové přepravní pod‑
mínky. Po jejich předchozím
projednání v sekci nákladní do‑
pravy byly Všeobecné přeprav‑
ní podmínky (VPP) schváleny
i předsednictvem s účinností
od 15. 5. 2014. Jejich obsah
a koncepci prezentoval jeden
z autorů Mgr. Martin Laipold.
VPP budou vhodným způso‑
bem zveřejněny na webových
stránkách Sdružení s dostateč‑
ným předstihem před jejich
datem účinnosti a cílem je, aby
6
se staly široce používaným ná‑
strojem k nastavení spravedli‑
vých podmínek pro účastníky
přepravní smlouvy. Sdružení
ovšem i přesto požaduje po
Ministerstvu dopravy, aby ně‑
jakým způsobem zajistilo ná‑
hradu silničního přepravního
řádu, který zanikl s nástupem
nového občanského zákoníku.
Předsednictvo se dále zabývalo podněty z regionů. Jedním z nich je úvaha o zvýšení
odpovědnosti zaměstnanců za
škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu zaměstnání. V některých případech se
ukazuje současný 4,5násobek
mzdy jako nedostatečný a stojí
za úvahu, zda má smysl i přes
očekávatelný odpor ze strany
odborů vyvinout snahu o změnu platné legislativy.
Pavel Kučera upozornil na
problém některých řidičů se
ztrátami bodů za přestupky
v Německu. Není výjimkou, že
dochází i k bodovému postihu
nejen řidičů, ale i dalších zaměstnanců firmy, pokud kontrolní orgán přiřkne nějakou
míru zavinění za přestupek
i třeba dispečerovi. Snahou
Sdružení je zajistit školení ve-
doucí k obnovení bodového
konta pro české přestupce za
přijatelných podmínek a nejlépe v ČR.
Zajímavá byla informace
z Plzně, když Oldřich Grill
informoval o dvou připravených seminářích na téma
kalkulace nákladů v dopravě, zacházení s nákladovými položkami a správného
stanovování cen za přepravu. Semináře budou zdarma
a volně přístupné a budou se
konat 27. května v Sokolově
a 28. května v Plzni.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Členové předsednictva schválili výsledky hospodaření Sdružení za rok 2013 a rozpočet
a plán investic na rok 2014. Tak
budou údaje o ekonomice předloženy k definitivnímu schválení nejvyššímu orgánu Sdružení,
jímž je Shromáždění zástupců
regionů, které se sejde v Praze
30. května.
Z diskuze o aktuální situaci
v dopravních firmách vyplynulo, že 1. čtvrtletí roku zatím
výsledkově v nákladní dopravě
nevypadá špatně a i výhled na
zakázky v dalších měsících je
mírně optimistický. Dobré výsledky přináší automotiv, a to
jak na straně kompletace vozů,
tak i přepravy hotových výrobků. Horší výsledky vykazovala servisní činnost, zejména
v souvislosti s mírnou zimou,
a nedobrá situace setrvává v autobusové dopravě, kde urputný
tlak zadavatelů na cenu a jednostranně nastavené podmínky
v jejich prospěch autobusové
dopravce drtí. Různé zkuše-
nosti jsou s dopady konfliktu
na Ukrajině, někteří dopravci
zatím žádné omezení aktivity
nezaznamenali, jiná informace
mluví o ukončení dodávek velké německé firmy do teritoria.
Zavedení silničních poplatků
v Anglii nezpůsobilo nějaké
větší provozní problémy a zvýšení nákladů se většinou daří
dostávat do cen. Delší období
už dává lepší možnost hodnotit provozní vlastnosti vozidel
s motory EURO VI. Zkušenosti
s jejich spotřebou jsou zatím po-
zitivní, je stejná nebo i lepší než
u vozidel nižší ekologické třídy.
Pro úplné hodnocení ještě chybí přece jen delší doba v provozu, aby bylo zřejmé, že ani poruchovost není horší než dosud.
Někteří členové předsednictva se setkávají s neochotou
pojišťoven plnit své závazky
z pojištění. Výplaty jsou často
kráceny, prodlužuje se doba
likvidace a speciální kapitolou
jsou vyšší ceny pojistného téměř u všech typů pojištění.
Všeobecné přepravní podmínky
ČESMAD BOHEMIA zveřejněny!
Uprostřed tohoto vydání Transport magazínu najdou čtenáři v sešitovém formátu Všeobecné přepravní podmínky Sdružení
automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA (VPP ČB). Na jejich přípravě pracoval tým zkušených právníků v oblasti přepravního práva JUDr. Václav Roubal, Mgr. Martin Laipold a JUDr. Radek Novák.
Sdružení ČESMAD BOHEMIA tyto přepravní podmínky vydává svým nákladem a jsou k dispozici všem dopravcům, přepravcům a široké veřejnosti na webové stránce www.dopravci.cz/prepravni­‑podminky i s dalšími komentáři a podpůrnými informacemi. VPP ČB jsou účinné od 15. 5. 2014. Co bylo hlavním důvodem pro vznik oborových přepravních podmínek, nejlépe
vysvětluje komentář Vladimíra Starosty.
Vážení kolegové dopravci,
již z počátků podnikání v našem oboru si vzpomínám na věty znalců z oblasti přepravního práva, že povolání silničního dopravce je povoláním, kde má jeho vykonavatel velkou množinu povinností a naopak poměrně málo práv. Ta věta je pravdivá a určitě
vždy bude, neboť samotné konstatování vychází přímo z podstaty tohoto povolání. Prvním lednem letošního roku jsme vstoupili
do nejnovějších vod v oblasti přepravního práva, jednak platností nového OZ a jednak neexistencí silničního přepravního řádu,
který platil do konce roku předchozího. To samo o sobě je velmi významné, ale to, co nás vedlo k vypracování vlastních oborových přepravních podmínek ČESMADu BOHEMIA, bylo motivem o řád vyšším. Opakovaná diskuse za poslední léta na dané
téma velmi často dospěla k tomu, že průběh výkonu povolání silničního dopravce je značně determinován působením tržních
subjektů na jedné straně a na druhé straně je obsah povolání téměř vždy vykládán nedopravními subjekty či podnikateli, ať již
z oblasti pojišťovnictví nebo z oblasti soudní praxe, a výklady jsou tomu poplatné. Tak vznikají naprosto idealistické a nereálné
požadavky na hlídaná parkoviště, která neexistují, tak vznikla řada judikátů, které hodnotí zcela standardní činnost dopravce jako
hrubě nedbalou. Já osobně jsem dospěl k závěru, že není možné se dále s touto praxí smířit. Kdo z nás chce řídit firmu, která
vlastně předmět své činnosti nabízí hrubě nedbale? Je velmi žádoucí, aby naše Sdružení přišlo s reálným, pravdivým a korektním
vlastním výkladem povolání silničního dopravce jak na poli mezinárodním, tak domácím. A tímto krokem jsou právě uveřejňované
Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.
Rád bych zdůraznil, že jejich tvorba byla velmi seriozní prací týmu odborníků, kde nebylo cílem naklonit jazýček vah na stranu
dopravce, ale zreálnit pohled na naše povolání, který se přiblíží jeho skutečné podobě. Proto jsem přesvědčen, že VPP ČB se
stanou do budoucna nástrojem, který zdomácní u všech zainteresovaných subjektů a budou jim pomocníkem při uzavírání spravedlivých a vyvážených obchodních vztahů.
Ing. Vladimír Starosta
prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA
Transport magazín 5/2014
7
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ RADY PRO OSOBNÍ DOPRAVU IRU
(PASSENGER TRANSPORT COUNCIL - CTP)
Ženeva, 3. dubna 2014
Jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
ČESMAD BOHEMIA na jednání zastupoval Jan Medveď za sekretariát. IRU
reprezentovali tajemník Rady Oleg Kamberski, vedoucí bruselské kanceláře Michael Nielsen a části jednání se zúčastnil
generální tajemník IRU Umberto de Pretto a prezident IRU Janusz Lacny. Celkově
bylo přítomných 42 delegátů z 23 států,
zástupců jednotlivých národních svazů
a sdružení včetně zástupců sekce TAXI.
Jednání vedl Yves Mannaerts z Belgie,
prezident Rady CTP.
Rada
1) Potvrdila plán práce na rok 2014.
Hlavními tématy budou:
• Prosazení zvýšení hmotnosti na
19,5 tuny a navázání spolupráce
s výrobci autobusů s cílem definovat budoucnost technické stránky
autobusů
• Navázání kontaktů s novými europoslanci
• Propagace rozší ření dohody
Interbus a dokončení dohody
Omnibus
• Účast na Evropském fóru mobility
a sjednocení podmínek pro LEZ
• Spolupráce s kontrolními složkami,
zejména s TISPOL a ECR
• Využívání ekonomických výhod
hromadné dopravy osob
• Prosazovat v EU vzájemnou uznatelnost odborné způsobilosti řidičů
2) Odsouhlasila pokračování práce skupiny pro zóny s omezením vjezdu (za
ČB je členem Jan Medveď), přepracovaný návrh jednotných pravidel pro
Komisi skupina má předložit do konce
června 2014. Podpořila aktivitu italského svazu ANAV, která má za cíl
shromáždit problémy a podat jménem CTP stížnost Evropské komisi na
překážky v autobusové dopravě, zejména v turistických místech.
8
3) Na popud ČESMAD BOHEMIA rozhodla podpořit protesty proti připravovanému trestání řidičů za týdenní odpočinek ve vozidlech ve Francii
a nedopustit rozšiřování podobných
pokusů „soutěže o nejvyšší sankci“.
4) Zástupce ČESMAD BOHEMIA informoval o seminářích, které Sdružení
připravilo pro policii a další složky
SOD za účelem sjednocení výkladu
zejména nařízení 561/2006.
5) Vyslechla zprávu o aktivitách v rámci
kampaně „SMART MOVE“ a „TAXI
KDYKOLIV KDEKOLIV“ a rozhodla
o vzájemné podpoře aktivit i na národních úrovních a podporu národních
orgánů práce v High Level Group, která mapuje podmínky a výhody či překážky hromadné přepravy osob.
6) Vyslechla zprávu o stavu vyjednávání
o úpravě dob řízení a odpočinku pro řidiče autobusů. Jednání prakticky nepokročila, evropští odboráři stále návrhy
IRU, včetně změny pravidla o dvanáctidenním týdnu, blokují. Bylo rozhodnuto
využít volby do Evropského parlamentu
pro získání podpory. Byl přepracovaný
dotazník externího konzultanta, po vyplnění a zpracování buse základem pro
další strategii v této oblasti.
7) Schválila delegáty (členové prezídia
CTP a Švédská federace autobusové
dopravy) na European Citizens
Mobility Forum.
8) Uložila členům lobovat za urychlené
spuštění Rejstříků (ERRU) v těch státech,
kde se tak zatím nestalo (včetně ČR).
9) Vyslechla zprávu o aktuálním stavu
jednání dohody Omnibus a vyzvala
sdružení z nečlenských států EU, aby
podpořila připojení svých států do dohody Interbus a následně do Omnibus.
Schválila „akční plán“ dalšího postupu. Doporučila předat kompetence
k jednání Evropské komisi i s tím, že
variantou by bylo rozšíření územní
Foto: IRU
platnosti dohody INTERBUS.
10) Přijalazprávuskupiny pro t a xi
(ČESMAD se na práci v oblasti taxi vůbec nepodílí).
11) Cathy Summers prezentovala Tourist
Coach Action Plan, který vypracovala
CTP společně s Transport for London
(TfL).
12) Projednávala potíže se sjednáváním
pojištění pro autobusové dopravce.
V některých státech (Belgie) zůstala na
trhu jen jediná pojišťovna, ostatní produkty vzhledem k vysokému riziku
stáhly z nabídky. Rozhodla provést studie v několika EU státech se zaměřením na dostupnost pojistných produktů pro bus dopravce.
13) ASMAP prezentoval aktuální stav
a podrobnosti o ruském nařízení, podle kterého by měli dopravci oznamovat ruským úřadům dopředu určité
údaje o cestujících. Došlo k úpravě
zákona, zatím se ale ještě nekontroluje. CTP pověřila IRU jednáním s ruskými úřady.
14) CTP projednala úkol z minulého zasedání ve věci intervence na snížení odpovědnosti řidiče a dopravce při kontrolách vízových náležitostí cestujících,
typicky na hranicích PL – UA. Zatím
nedošlo ke změně, vychází se ze
Schengenské úmluvy, dopravce je stále
odpovědný za cestující. Rozhodlo se,
že IRU zorganizuje jednání s Ukrajinou
a s polskými pasovými úřady s cílem
najít schůdné řešení.
15) Pozvala všechny dopravce na
6. International IRU Taxi Forum, Kolín nad
Rýnem, 8. listopad 2014, Busworld Turkey,
24­‑26 dubna 2014; Busworld Latin
America, 29­‑31 května 2014 a Busworld
Eastern Europe, Kyjev, 22­‑24 října 2014.
Další jednání Rady CTP je naplánované
v Ženevě na 6. listopadu 2014.
Přijďte si prohlédnout novou dopravní techniku včetně autobusů,
navštivte stánky obchodních partnerů...
mnohé se můžete dozvědět i o financování techniky
9,00-17,00
a optimalizaci nákladů
h
JEDINÁ VÝSTAVA TOHOTO ROKU V ČR V TAKOVÉM FORMÁTU
září
Přijďte se podívat na nové tahače sedmičky největších výrobců.
IVECO, DAF, SCANIA, MERCEDES BENZ, MAN, VOLVO TRUCKS, RENAULT TRUCKS.
Brno
Dále se zde budou prezentovat výrobci návěsů KOEGEL, KRONE, SCHMITZ
CARGOBULL... ale i ostatní vystavovatelé v oboru silniční dopravy se na Vás
těší a představí Vám to nejlepší, co v současnosti na trhu je, například ve
financování techniky, v systémech optimalizace spotřeby vozidel, telematických
službách, sledování vozidel a i v burze dopravních nákladů. Jsou nachystány
i odborné konzultace na stáncích vystavovatelů.
11
areál
TURBOSOL SERVIS, spol. s r. o.
Kšírova 682/246
619 00 Brno
Doprovodný
program
• Prezentace - novinky v uchycení nákladů představené výrobci návěsů
„Bezpečná cesta“. • Semináře - problematika digitálních tachografů VDO
a Stoneridge, silniční kontroly pracovních režimů řidičů. • Zábavný doprovodný
program s moderátorem. Prezentace PČR JMK ­‑ přijedou s novým policejním
vozem Škoda Superb a představí i motorku pro kontrolu rychlosti. Pro účastníky
bude zajímavé i losování odevzdaných vizitek o hodnotné ceny. Občerstvení
zdarma zajištěno.
VSTUP ZDARMA ­‑ podmínkou je zaslání přihlášky.
Po jejím zaslání na e­‑mail: [email protected], Vám bude obratem potvrzena
(přihlášku naleznete také na našich internetových stránkách www.prodopravce.cz)
Partnerem je pracovní portál www.truckjobs.cz pro dopravní firmy, řidiče a školy. Zajímavá bude
i optimalizace spotřeby. Přednášejí zástupci JMK - odboru dopravy, PČR JMK, ČESMAD BOHEMIA.
TRANSPORT SHOW
ČESMAD BOHEMIA - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 - Podolí - [email protected], +420 241 040 111, www.prodopravce.cz
M
A
R
G
O
DNÝ PR
O
V
O
R
P
DO
září
11
Kč
atele
50 000
vystavov
o
r
p
y
k
Kč
ín
0
m
0
d
o
50 0
Ceny a p nek + letáky
Kč
0
0
tá
0
s
40
y
k
tá
le
Tahač +
+
y
Kč
ták
stánek
aných
50 000
nek + le
tá
s
Návěs +
a pořád
+
n
č
t
ti
K
,5
s
0
a
7
č
0
o
ú
0
d
30
ožnost
Vozidla
letáky) m
00 Kč
0
+
y
s
0
k
u
1
e
b
n
to
tá
s
Au
zidla +
letáky
. dvě vo
x
a
Stánek + ky, logo) m
u
rm
etá
ta (na fi
Pouze (l
jmu mís
á
n
ro
p
ě
uto krom erstvení
č
je zahrn
b
ě
o
n
í
e
n
c
V
loden
e
c
,
h
c
ří
seminá
8. 2014
ně - 31.
r
B
v
i
c
k
šek na a
a přihlá
rk
ě
v
á
z
U
Brno
ŠKA
PŘIHLÁ
............
............
..........
............
..........
............
..........
............
..
............
NE
............
..
..
........
..
i:
c
k
a
O
a
............
N
n
..
A
..
ji
..
u
..
š
..
la
..
..
se přih
............
Závazně
............
:
ě
.........
O
n
r
IČ
B
............
14 v
......
0
..
..
2
..
..
.
..
..
9
..
..
.
..
..
1
..
..
..
..
u dne 1
............
............
Konano
............
............
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
....
............
............
............
............
..
..
..
..
:
..
a
..
m
..
..
Fir
............
............
..
..
..
..
..
..........
Adresa:
Cena
na:
prostor
m
je
č
á
K
n
pro
50 000
Požaduji
Kč
50 000
letáky
+
k
e
č
n
K
tá
s
40 000
ky
Tahač +
ek + letá
y
n
k
Kč
tá
s
tá
le
+
+
50 000
Návěs
+ stánek
t
,5
7
č
K
o
d
30 000
Vozidla
Kč
y
s
u
10 000
Autob
letáky
Stánek +
go) etáky, lo
Pouze (l
e na :
y zasílejt IA
Přihlášk
M
E
ovice
D BOH
o - Řečk 1 131 302
u Brno
n
n
r
B
io
g
0
ČESMA
0
re
1
ředitele
, tel.: 73
jí 1a, 62
ad.com
k rukám
, Podhá
m
a
s
š
e
á
c
M
@
a
h
as
ěc
Ing.Vojt mail: vojtech.m
e
a
n
o
neb
Praha - tel: 241 040 196, 731 131 396, Brno - tel: 549 274 350, 731 131 384, Ostrava - tel: 596 618 928, 731 131 388,
Hradec Králové - tel: 495 537 221, 731 131 381, Ústí nad Labem - tel: 475 209 102, 731 131 382,
České Budějovice - tel: 387 425 949, 731 131 341, Plzeň - tel: 377 388 493, 731 131 335
www.obchod.prodopravce.cz
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ
DOPRAVA
Novinky z Evropské unie
Foto: Carlos Sardá
Ing. Jiří Kladiva, CSc.
CBC
PARAMETRY NÁKLADNÍCH
VOZIDEL V DOPRAVNÍM
VÝBORU EP
Pro zpravodaje výboru J. Leichtfrieda jde o „skvělý výkon“,
pro německého liberálního europoslance G. Meissnera jde
o „zklamání“ a pro ekologického a dopravního lobbistu W.
Todtse „dobrý den pro chod‑
ce, cyklisty, nákladní řidiče,
dopravce a životní prostředí“.
Tak výrazně se liší reakce na
to, když se dopravní výbor EP
shodl na kompromisu ohledně
reformy „Rozměrů a hmotností
nákladních automobilů“.
Zákon, který musí ještě na
konci dubna schválit plénum EP,
předepisuje do budoucna změněný design nákladních automobilů, aby se využily jejich aerodynamické přednosti, zvýšila
se bezpečnost řidičů a rovněž
slabších účastníků silničního
provozu. Současně se povoluje
zvýšená hmotnost vozidel ­‑ bez
změny hmotnosti ložení ­‑ když
jsou vozidla vybavena prostředí přátelštějšími, ale těžšími
motory. Tyto aspekty však byly
v dlouhé debatě zastíněny různicemi, vyvolanými usnadněním přeshraničních jízd souprav
dlouhých 25 metrů.
Nejprve „zpackaný podklad“…
„Z podkladu zpackaného
Evropskou komisí jsme ještě
něco udělali,“ řekl zpravodaj
a rakouský sociální demokrat
Leichtfied. A ostře pálil proti Evropské komisi: svůj návrh zákona zamaskovala různými bezpečnostními a ekologickými
aspekty. Přitom jí šlo především
o jediné: Povolit všude v Evropě přeshraniční jízdy dlouhých
souprav. Tento bod, který v dopravním výboru EP patří k nejspornějším, jeho grémium zcela z návrhu zákona vypustilo
a vrátilo Evropské komisi.
Europoslanci od ní požadují
do roku 2016 přesné prošetření možných vlivů na infrastrukturu a bezpečnost v silniční
dopravě, než se budou znovu
zabývat tématem přeshraničních jízd 25metrových vozidel.
Tento kompromis byl ve výboru schválen velkou většinou,
zahrnující všechny frakce.
S pracovními požadavky
na Komisi zůstává ve skutečnosti nadále u tématu 25metrová vozidla šedá zóna. Na
jedné straně silná většina ve
výboru, která přeshraniční jízdy odmítá. Na druhé straně
– následně změněná – právní
pozice Evropské komise, která
považuje takové jízdy za možné i bez změněného zákona,
tedy bez souhlasu EP. Proto je
otázkou, zda tento úřad bude
v budoucnu postupovat proti
státům, které jízdy dlouhých
souprav do sousedních zemí
trpí. „U přeshraničních jízd
nadále vládne nejasno,“ stěžuje si europoslanec Meissner
a dodává: „Teoreticky by na
finsko­
‑švédské hranici musely
být dlouhé soupravy rozděleny
a potom opět spojeny, i když
obě země taková vozidla povo‑
lují. Je to nesmyslná představa.“
Naproti tomu jeho kolega
Cramer (Zelení) rozhodnutí
dopravního výboru brání: „Za‑
brzdění této věci je správné.
Evropská komise musí nejdříve
předložit chybějící hodnocení
„monster­‑trucků.“
Zádní sklápěcí díly
Naproti tomu dopravní výbor vnesl jasno do věci sklopných zadních dílů pro lepší
aerodynamiku. Musejí být sklápěcí a při nesklopení nesmějí překročit maximální délku
500 mm. Prodloužení přední fronty není ještě dořešeno
s ohledem na bezpečnostní aspekty (deformační zóna) a větší
pohodlí řidiče. To musí Komise
ještě předložit s ohledem na
mezinárodní předpisy a v dohodě s členskými státy. Přitom
ale musí brát zřetel na představy výboru. Ty se týkají zlepšení
viditelnosti pro řidiče a odstranění „mrtvého úhlu“.
Ke zlepšení bezpečnosti požadují poslanci zařízení, jež
zabrání, aby se chodci a cyk-
listé nedostali při nehodách
pod nákladní vozidla. Výrobci
vozidel mohou ihned brát tato
zařízení v úvahu – od roku
2020 mají být pro všechna
nová vozidla již předepsána.
Delší ložné plochy v kombi
dopravě
V kombinované dopravě
dovoluje kompromis ve všech
státech dopravu 45stopých kontejnerů. Tím sjednocuje různá
národní pravidla. Při dopravě
těchto kontejnerů může být ložná plocha prodloužena o 150
mm. Výbor odmítl přání Komise
prodloužit vzdálenost předchozích a následných běhů v kombi dopravě na 300 km. Zůstává
nadále platných 150 km.
Dopravci automobilů na
přepravnících prosadili, aby
již v Německu povolená délka
20,75 m pro tyto prostředky,
naložené automobily, platila
v celé EU. Všechna nákladní
vozidla budou potřebovat do
určité doby vybavení váhovým čidlem, které dodá kontrolorům při silnicích a řidičům
informaci o nápravové a ložené hmotnosti. Nejprve mají
takové automaty poskytovat
jen přibližné hodnoty, které
pomohou úřadům při výběru
vozidel pro přesnou kontrolu
hmotnosti. V budoucnu však
mají být přesné.
Transport magazín 5/2014
11
SILNIČNÍ DOPRAVA
EP PODPOŘIL LEGISLATIVU
OMEZUJÍCÍ HLUK
Z AUTOMOBILŮ
Hlukové limity pro automobily budou za účelem ochrany
veřejného zdraví zpřísněny –
Parlament schválil neformální
dohodu s ministry členských
států EU. Text nařízení požaduje zavedení označování nových automobilů dle hladiny
hluku. Hybridní a elektrická
vozidla by také měla být vybavena akustickým systémem,
který by varoval chodce před
blížícím se vozidlem. Trvalé
vystavení vysokým hladinám
hluku z dopravy může vyčerpat
fyzické síly, narušit řádné fungování orgánů a vést k rozvoji
kardiovaskulárních a jiných
onemocnění. Dle výzkumů
Evropské agentury pro životní
prostředí je polovina městského obyvatelstva EU vystavena
hluku z dopravy převyšujícímu
55 decibelů (dB). „Konečný
text, ke kterému jsme dospěli
v jednáních v trialogu, pova‑
žuji za optimální kompromis,
který přispěje k ochraně zdraví
našich evropských občanů. Na
druhou stranu by však neměl
způsobit ztrátu konkurence‑
schopnosti evropského auto‑
mobilového průmyslu. Jsem
potěšen, že se návrh setkal s ši‑
rokou podporou napříč politic‑
kými skupinami v Evropském
parlamentu,“ uvedl zpravodaj
EP Miroslav Ouzký (EKR, CZ)
poté, co Parlament podpořil
dohodu, kterou vyjednal s ministry členských států.
Přísnější limity hlučnosti
Nové limity budou zavedeny do
1. července 2016, 2020, respektive 2024. První fáze se bude
týkat pouze nových modelů
vozidel. Druhá a třetí fáze sníží
mezní hodnoty a zahrne všechny nové vozy uváděné do provozu do dvou let od jejich začátku (tj. do 1. 7. 2022, respektive 2026). Mezní hodnota pro
běžné vozy bude do dvanácti
let snížena na 68 dB oproti stávajícím 74 dB. U silnějších vozidel bude povolen limit o 1 až
9 decibelů vyšší. Nová pravidla
snižují mezní hodnoty pro nejsilnější těžké nákladní vozy (nad
12
12 tun) na 79 dB ze stávajících
81 dB. Poslanci uvádějí, že
hluk, který automobil způsobuje, je také spojen s povrchem
vozovky a hlukem způsobeným
pneumatikami.
Označování hluku Na základě požadavku poslanců text
nařízení také doporučuje, aby
byly nové vozy označovány
na základě jejich hlučnosti, za
účelem lepší informovanosti
kupujících. Podobné systémy
označování se již používají pro
zobrazení spotřeby paliva, hluku pneumatik a emisí CO2.
Tiché nebezpečí Poslanci
se obávají, že tiché motory
elektrických a hybridních vozů
mohou představovat hrozbu
pro chodce a cyklisty. Výrobci
by proto měli do nových typů
hybridních vozidel od 1. července 2019 instalovat akustický varovný systém vozidla
(AVAS). Komise by požadavky
na nový systém měla vypracovat do července 2017.
MINISTŘI DOPRAVY O SÍTI
ALTERNATIVNÍCH
ČERPAČEK
Ministrům dopravy EU připadá, že návrh směrnice Evropské komise na síť nabíjecích
bodů a čerpacích stanic paliv,
přátelských životnímu prostředí, zachází příliš daleko. Oproti Evropskému parlamentu, kterým krátce předtím jen omezil
navržené počty stanic na každou zemi, šéfové dopravních
rezortů závazné počty pro
jednotlivé země odmítli. Považují přitom přesné stanovení
počtu nabíjecích a čerpacích
stanic za záležitost národních infrastrukturních plánů.
Komise sleduje tento přístup
s obavou. Jde jí o evropskou
síť čerpacích bodů pro vozidla
s alternativními pohony. Argumentuje, že elektromobil musí
při jízdě třeba z Portugalska do
Rumunska mít možnost nabít
akumulátory všude a bez problému. V neformálním jednání
(trilog) budou ještě tři instituce
EU hledat kompromis, aby se
záležitost uzavřela v tomto legislativním období.
SILNIČNÍ DOPRAVA
PODPORA EU NÁRODNÍM
AKCÍM V RÁMCI
PROGRAMU TEN­‑T
B. Oblast bezpečného par‑
kování při dánské dálnici
Evropská unie podpoří částkou 400 tisíc eur z programu
TEN­‑T výstavbu bezpečných
odpočinkových ploch pro
osobní auta a kamiony na dálnici mezi Koge a Ringstedem.
Nová odpočinková oblast
bude sestávat z 64 parkovacích míst pro osobní auta a 35
míst pro kamiony včetně 200
m dlouhého prostoru pro velmi
dlouhá vozidla. Pro větší bezpečnost v noci bude odpočinková plocha osvětlena. Bude
rovněž aplikován systém ITS
(Inteligent Transport System),
který bude informovat řidiče
o možnostech parkování. Projekt je významnou částí strategie dánských odpočinkových
ploch ­‑ v souladu se Směrnicí
EU 2008/96/EC o bezpečnostním managementu silniční infrastruktury.
EVROPSKÁ KOMISE
PŘEDLOŽILA ZPRÁVU
O OBCHODU
Evropská komise předložila
svou aktuální zprávu o „Ob‑
chodních a investičních pře‑
kážkách 2014“ hlavám států
a šéfům vlád, jednajícím nedávno v Bruselu. Zpráva tradičně zdůrazňuje, kde v uplynulém roce úřady Evropské
komise shledaly na zeměkouli
usnadnění v mezinárodním
obchodě a také jeho nové bariéry. Likvidaci překážek zaznamenala zpráva v Číně, Indii
a Brazílii. V Říši středu EU dosáhla stažení diskriminačních
celních a daňových předpisů pro logistické a námořní
podniky. Indická vláda zrušila
ochranné předpisy pro domácí
elektronický průmysl a usnadnila dovoz telekomunikačního
a elektronického zboží. Brazílie se rozloučila se seznamem
speciálních obchodních pravidel pro asi sto druhů produktů.
Proti pozitivním zprávám jsou
ve zprávě informace o dále
existujících nebo dokonce nových obchodních bariérách. Japonsko například ztížilo dovoz
dřevěných produktů. A Rusko,
jemuž je věnována samostatná
kapitola, stále ještě využívá
omezování v mezinárodním
obchodě, která neodpovídají
pravidlům Světové obchodní
organizace WTO.
KONEC ROAMINGU
A LEPSÍ PŘIPOJENÍ NA
INTERNET
Propojený kontinent: Evropský parlament odhlasoval balíček nových pravidel,
která budou mít dopad na
telekomunikační trh. Poskytovatelé internetu by už neměli
mít možnost blokovat nebo
zpomalit internetové služby
poskytované jejich konkurenty a od 15. prosince 2015 by
měly být zrušeny poplatky za
roaming. Víc vám prozradí následující „otázky a odpovědi“.
O co jde?
Fragmentovaný evropský
trh s 510 miliony zákazníků
je v současné době pokryt
více než dvěma stovkami telekomunikačních operátorů,
kteří podléhají velmi odlišným pravidlům a svým zákazníkům účtují diametrálně
rozdílné poplatky.
Proč by se to mělo měnit?
Stojí to spoustu peněz. Odhaduje se, že kvůli současné
fragmentaci trhu stojí Evropu
náklady
telekomunikačního
trhu ročně až 0,9 % HDP, což
odpovídá 110 miliardám eur.
Proč by to mělo zajímat mě
jako spotřebitele?
Ze dvou důvodů: kvůli ceně,
a kvůli kvalitě. Podle nedávného výzkumu Eurobarometru
omezuje 94 % Evropanů, kteří
cestují mimo svou domovskou
zemi, používání internetu,
včetně sociálních médií, kvůli
cenám mobilního roamingu.
10. září 2014
Golf & Spa resort
Kunětická hora
„Přežít, vyžít, dožít, nebo… PROSPEROVAT?“
Konference o aktuálních problémech podnikání
v oblasti prodeje a servisu pneumatik a aftermarketu
Konference je určena pro podnikatele a manažery v odvětví, kteří řeší otázky každodenního chodu
svých firem i strategické plány dalšího rozvoje.
Pořádá: Club 91, s.r.o., vydavatel časopisu Pneu revue
Datum: 10. září 2014, 10,00 – 15,00 hod
Místo: Golf & Spa Resort Kunětická hora, Pardubice, www.gckh.cz
Program:
• vystoupení odborníků na aktuální témata odvětví:
– motivace lidí
– finanční řízení společnosti
– prodej firem
– příběhy úspěšných firem
• vystoupení partnerů akce
• panelová diskuze
• venkovní a vnitřní prezentace partnerů
• individuální schůzky
• možnost účasti na večerním programu a přenocování
• možnost účasti na akci T-Mobile Den s Fleetem 2014 – podzim, celostátním setkání manažerů pro správu
a řízení vozových parků (následující den 11. září) s možností testování cca 100 aktuálních modelů automobilů
Účast na konferenci již
od 100 Kč/osobu!
Program bude upřesňován
Účastnické balíčky:
A:
Základní účast: Kč 100,-/osobu
(účast na konferenci vč. oběda, úhrada na místě akce)
B:
Rozšířená účast: Kč 3000,- / při úhradě do 31.5. Kč 2400,(Základní účast pro dvě osoby + zveřejnění inzerátu Vaší společnosti v tištěném katalogu konference
ve formátu 90 x 55 mm a na www konference)
C:
Prémiová účast: Kč 5000,- / při úhradě do 31.5. Kč 4000,(Rozšířená účast + zveřejnění stejné inzerce v i Pneu revue č. 3 / 2014 v rámci reportáže z konference)
D:
Večerní balíček v případě přenocování
(večeře, večerní program a ubytování): Kč 1900,-/osobu, Kč 2500,-/2 osoby
Pozn.: Ceny bez DPH. Základní účast splatná na místě hotově, ostatní proti zálohové faktuře.
Při úhradě do 31.5. (na náš účet) sleva 20 % na balíčky B a C. V tomto případě uhraďte sníženou částku!
Informace a registrace na www.pneurevue.cz/eventy/1/leaflet
Pneu revue™ je specializovaný magazín typu „business-to-business“ pro oblast průmyslu pneumatik, obchodu a servisu. Pokrývá všechny aspekty
těchto oborů jak ze strany nabídky (výrobci, prodejci a poskytovatelé služeb), tak i poptávky (zejména velkouživatelé – vozové parky). Zabývá se i obory,
které se s vývojem pneuservisní branže stávají její přirozenou součástí (např. rychloservis, prodej příslušenství apod.). Pneu revue monitoruje stav
a trendy odvětví v České republice a v evropském i světovém kontextu. Již od roku 1995 let je respektovaným zdrojem informací a nepřehlédnutelným
komunikačním prostředkem odvětví, spoluvytvářejícím veřejné mínění. Jako komunikační platforma odvětví funguje Pneu revue ruku v ruce s internetovým portálem www.pneurevue.cz, elektronickými newslettery a profilem na síti Facebook.
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Otevření bývalého Celního úřadu ve Svitavách pro TIR
Michaela Havelková
vedoucí celního odboru
Na základě jednání, které se uskutečnilo dne 1. 4. 2014 v prostorech Celního úřadu pro Pardubický kraj ve věci
poskytování některých činností souvisejících s celním řízením v prostorách bývalého Celního úřadu ve Svitavách mezi
Generálním ředitelstvím cel a Sdružením
v souvislosti s požadavkem podnikatelské
veřejnosti z oblasti Svitavska na provádění
některých činností celního řízení na CÚ
Svitavy, byla přijata Celním úřadem pro
Pardubický kraj tato opatření:
• počínaje 10. 4. 2014 jsou každý pracovní čtvrtek a pátek v prostorách územního pracoviště na adrese Průmyslová
2214/6, Svitavy v době od 9.00 hod. do
15.00 hod. ve čtvrtek a v pátek do
14.00 hod. prováděny níže uvedené
činnosti celního řízení:
a) propouštění zboží do režimu tranzit
na podkladě karnetu TIR tuzemským i zahraničním držitelům,
b) propouštění zboží do režimu vývoz
na základě celních prohlášení vztahujících se ke karnetům TIR podle
odrážky a),
c) pro případy použití zjednodušených postupů pro propuštění zboží
do celního režimu dále
­‑ potvrzování průvodních osvědčení EUR.1,
­‑ potvrzování průvodních osvědčení A.TR,
­‑ potvrzování dokladu o statusu
zboží T2L,
• příjem dokladů a podkladů subjektů ze
Svitavska, které jsou předkládány za
účelem plnění stanovených povinností
(např. evidenčních knih k povolení
schváleného příjemce pro režim tranzitu). Zpracování těchto dokumentů
bude nadále probíhat na Územním
pracovišti Česká Třebová.
Veřejnosti bude dále nabízena možnost
získat veškeré zjednodušené postupy, kdy
jejich použití bude případným zájemcům
prezentováno a vysvětleno pracovníky
Celního úřadu pro Pardubický kraj.
Výše uvedená opatření budou po šestiměsíčním provozu vyhodnocena a případě
upravena podle aktuální potřeby veřejnosti.
inzerce
CO V NĚM NAJDETE:
� představení truck novinek
� testy užitkových vozidel
� nové technologie
� změny právních předpisů
� unikátní rozhovory s lidmi ze showbusinessu a sportovci
� elektronika na cestách
� cestopisné reportáže
ČTENÍ
14
www.truckmagazin.cz
PRO OPRAVDOVÉ ŘIDIČE
SILNIČNÍ DOPRAVA
Informace z jednání Rady
pro nákladní dopravu IRU
Michaela Havelková
vedoucí celního odboru
D
ne 3. dubna 2014 se
v Ženevě uskutečnilo
pravidelné jarní zase‑
dání Rady pro nákladní dopravu.
V úvodu jednání vystoupil
s projevem prezident Rady
p. Padrosa - španělské sdružení
ASTIC. Hlavním tématem jeho
projevu byla krize systému TIR
v Rusku.
Rada byla podrobně informována vedoucím odboru TIR IRU
p. Markem Retelskim o vývoji
krize v Rusku od července m.
r. V jednáních s ruskou stranou
bylo dosaženo určitého pokroku, neboť situací se na pokyn
vlády začala zabývat i příslušná ministerstva. Pro případ neúspěchu v jednáních s ruskou
stranou Rada pověřila Prezidium IRU, aby vypovědělo ručení v systému TIR v Rusku. Toto
opatření bude přijato v nejkrajnějším případě a podléhá také
schválení Valným shromážděním IRU. IRU nechala zpracovat
studii o ztrátách způsobených
nedodržováním systému TIR
v Rusku. Studie bude v brzké
době zveřejněna.
S účinností od 1. května 2014
IRU zavádí nové produkty TIR:
„nový“ 4listý karnet TIR bez geografického omezení s tím, že
stávající 4listý karnet EU zanikne; iTIR – karnet TIR je určen
pro přímořské státy pro vnitrozemskou dopravu a voucher
TIR+, který navyšuje záruku
karnetu TIR na 100 000 EUR/
USD, aktivuje se elektronicky.
IRU také ve spolupráci s EHK/
OSN připravuje projekt elektronického karnetu TIR.
Rada projednala a doporučila Valnému shromáždění
přijmout rezoluci IRU o Dohodě Bali Světové obchodní
organizace a sdružení byla
vyzvána, aby ji využívala při
svém lobování.
Vedoucí zastoupení IRU
v Moskvě p. Larionov informoval Radu, že byla zpracována
analytická studie o povolovacím systému v mezinárodní
silniční dopravě v Euroasii.
Na podzimním zasedání bude
Rada informována o jejích výsledcích. Dále byla podána
informace o zvláštním povo-
lení (obdoba povolení CEMT)
v zemích BSEC. Zároveň bude
v těchto zemích zahájen pilotní projekt k využívání mezinárodního vážního certifikátu
pro vozidla, který byl zaveden
Přílohou 8 Úmluvy o harmonizaci pohraničních kontrol
EHK/OSN.
hlouběji projednána v právní
a sociální komisi IRU.
Poté vystoupil se svým projevem o možnostech a příležitostech v dopravě v Mexiku
p. Roberto Diaz Ruiz, prezident
mexického sdružení dopravců.
Vice­‑prezident Rady a zástupce anglického sdružení FTA
p. Collum požádal, aby sekretariát IRU zpracoval studii o problematice nelegálních imigrantů na francouzské straně, kde se
nečastěji objevují atd.
V návaznosti na závěry z minulého zasedání Rady byla
Radě předložena ke schválení
pravidla pro předcházení krádeží paliva z vozidel. Tento
problém je nyní velmi rozšířen
a o jeho řešení požádalo španělské sdružení ASTIC. Sdružení mají za úkol s těmito pravidly seznámit své dopravce.
Dále byla projednávána
problematika registru řidičů,
který ovšem naráží na řadu
legislativních překážek. Registr
a pravidla pro první pomoc poskytovanou řidiči mají být ještě
IRU spouští aplikaci IRU
TRANSPark (bezpečná parkoviště atd.) pro mobilní telefony. Testování probíhá v měsíci
dubnu a pilotní provoz bude
otevřen pro všechna sdružení.
Zástupci sdružení byli vyzváni, aby se zúčastnili následujících akcí: soutěže řidičů Scania, mezinárodního
dopravního fóra v Lipsku ve
dnech 21.–23. 5. 2014 a společné IRU/AsMAP UA mezinárodní dopravní konference
v Oděse dne 9. 9. 2014.
Příští zasedání IRU se uskuteční dne 6. listopadu 2014
v Ženevě.
Transport magazín 5/2014
15
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Pravidla pro dopravce pro případ krádeže paliva
Michaela Havelková
vedoucí celního odboru
T
ato pravidla byla schvá‑
lena na zasedání Rady
pro nákladní dopravu
IRU dne 3. dubna 2014.
Pravidla pro případy krádeže
paliva - IRU doporučuje uplatňování následujících pravidel
založených na monitoringu –
prevenci – oznamování.
Monitoring
Je velmi důležité dodržovat
palivovou inventuru, která pomáhá odhalit, kdy ke krádeži
došlo. V tomto ohledu je dobré si např. zajistit, aby záznamy
o použití vozidla odpovídaly
spotřebě paliva.
Prevence
­‑ Bezpečné parkování
Vzhledem k tomu, že ke krádeži paliva dochází nejčastěji na
nehlídaných parkovištích, je důrazně doporučováno „defenzivní
parkování“. To znamená používání bezpečných a zabezpečených
parkovišť, která jsou uvedena
v TRANSParku IRU. Doporučuje
se parkovat palivovou nádrží k silnici, neboť projíždějící doprava
16
snižuje možnost krádeže, nebo
parkovat s palivovou nádrží tak,
aby k ní byl obtížnější přístup
a pokud možno vyvarovat se
parkování s plnou palivovou nádrží přes noc.
­‑ Prostředky proti krádeži paliva
Existují různé výrobky, které
činí palivové nádrže méně zranitelné, jako jsou uzamykatelná
víka a ochranné koše nádrží zabraňující jejich vysátí. Rovněž
účinné jsou prostředky monitorující množství paliva v nádrži,
které je spojeno s automobilovým alarmem, jenž začne hlásit
rychle klesající úroveň paliva
při vypnutém motoru.
Nicméně i při použití všech
dostupných prostředků je nutno mít na paměti, že organizované kriminální skupiny nebudou odrazeny uzamykatelnými uzávěry a ochrannými
koši, neboť tyto prostředky
mohou být překonány vyvrtáním děr do palivových
nádrží a proříznutím ventilů.
Prostředky proti ukradení pa-
liva mohou zloděje pouze zpomalit, což může být podstatné
při nákladech na opravu poškozených nádrží.
ích jsou jako jedny z nejúčinnějších forem bezpečnosti uváděna oznámení o poskytování
odměny za ohlášení krádeže.
­‑ Bezpečnostní osvětlení
Zabezpečit určitá místa
v prostorách firmy může účinné osvětlení, které umožní vizuální kontrolu kolemjdoucím,
sousedům a policii. Vozidla by
měla být rovněž zaparkována
takovým způsobem, aby palivové nádrže byly osvětleny
i za tmy.
Oznamování
Je tedy důležité hlásit krádeže policii a pojišťovacím společnostem. Nashromážděné
poznatky mohou vést k odrazení zlodějů a identifikování
národních míst, kde dochází ke
krádežím, což
může zvýšit úspěšnost vyřešených
případů.
Zároveň
je vhodné
příslušné
zprávy zasílat do místních novin,
aby v těchto
oblastech
byla zvýšena informovanost.
­‑ Vhodné bezpečnostní
značení
Odstrašujícím prostředkem může být oznámení
o zapnuté bezpečnostní kameře, nebo jiném bezpečnostním prostředku. Ve
vědeckých studi-
SILNIČNÍ DOPRAVA
Jana Sláčalová
vedoucí odboru informací
Podmínky pro vjezd autobusů
v době pořádání akcí ve městě Vídeň
Pro vymezenou část města Vídně (jedná
se o okresy 1, 6, 7, 8 a 9) platí v době pořádání specifických akcí (například adventní
trhy) dopravní omezení pro autobusy. Do
výše uvedených okresů mají po dobu konání příslušné akce povolen vjezdu pouze
autobusy s povolením, které bylo vydáno
pro danou akci. Toto povolení platí nezávisle na celoročně existujícím zákazu jízdy
autobusů v centru Vídně (více informací
o tomto omezení najdete v TM č. 4/2014).
Povolení ke vjezdu jsou dvojího druhu:
1) Povolení k vjezdu na určitý den – pro
příjezd na specifickou akci s využitím
zvláštních nástupních a výstupních
míst a vymezených parkovišť.
Toto povolení je možné získat na základě
žádosti na internetových stránkách http://
www.wien.gv.at/verkehr­‑stadtentwicklung/.
Cena činí 17,57 EUR za jedno povolení na
určitý den. Na vydaném povolení musí být
SPZ autobusu, v případě, že v době podání
žádosti není možné uvést údaje o příslušném autobusu, je možné oznámit tento údaj
nejpozději jeden týden před zvoleným termínem.
2) Trvalé povolení k vjezdu – pro příjezd
k hotelům, divadlům, apod.; pro průvodce cizinců a pro zařízení, pořádající
okružní jízdy městem. Toto povolení je
udělováno především podnikům uvnitř
zóny, případně pořádajícím organizacím.
Pro rok 2014 budou omezení zóny
v platnosti během adventních sobot 29.
11., 6. 12., 13. 12. a 20. 12. 2014 v době od
06:00 do 20:00 hod. Vjezd do zóny bude
v těchto termínech umožněn pouze autobusům s povolením k vjezdu. Pro vjezd na
jeden den bude vyčleněno 300 ks povolení, která bývají velmi brzy rozdělena, proto doporučujeme včasné podání žádosti.
V letošním roce bude možné požádat
o povolení k vjezdu od 27. 10. 2014.
IRU GRAND PRIX D´HONNEUR
Jednou za dva roky oceňuje Mezinárodní
unie silniční dopravy profesionálního řidiče
nákladního vozidla nebo autobusu (případně jinou osobu), který v rámci silniční
dopravy vykonal mimořádně statečný čin.
Bývá zvykem, že ocenění nejlepšímu řidiči
je předáváno na významném jednání IRU.
Podmínkou pro udělení ocenění je
v případě profesionálního řidiče kromě
již zmiňovaného mimořádného činu také
aktivní výkon povolání po dobu nejméně 5 let. Navržený kandidát nesmí mít
záznam o dopravní nehodě, která byla
zapříčiněna jeho vinou ani o porušení
dopravních, celních ani administrativních
nařízení v tuzemsku ani v zahraničí. Nominace jsou podávány výhradně prostřednictvím členského sdružení IRU (v případě
ČR se jedná o ČESMAD BOHEMIA), a to
nejpozději do 15. srpna 2014.
Kontaktní osoba:
Jana Sláčalová,
[email protected],
tel. 241 040 114.
Na kongresu IRU v Ammánu byl jako zatím poslední oceněn ruský řidič Andrey Damirovich Dilmukha‑
metov, který zachránil z hořícího auta dva lidi.
Transport magazín 5/2014
17
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Víte že...
…při jízdách do Německa a Rakouska
můžete využít služby TOLL2GO, díky kte‑
ré vám postačí jedna palubní jednotka?
Služba TOLL2GO umožňuje využití jedné palubní jednotky pro vyúčtování mýta
v obou zemích. Pro využití této služby je
nutné se zaregistrovat na webových stránkách www.go­‑maut.at. Informace o úspěšné aktivaci je zasílána e­‑mailem a je rovněž
k dispozici v samoobslužné sekci na internetových stránkách go­‑maut.at. Registrace
ke službě je pro uživatele mýtných systémů
Toll Collect nebo Go Maut zdarma, v případě nových uživatelů je hrazen poplatek
ve výši pět eur. V případě, že jste majitelem
palubní jednotky Go­‑Box a chcete využívat
spojené služby TOLL2GO, je doporučeno
po úspěšné registraci ke službě a aktivaci
palubní jednotky Toll Collect, palubní jednotku GO­‑Box vrátit.
Pokud jste majiteli palubní jednotky
TollCollect a hodláte využívat spojenou
službu, je nutné se zaregistrovat pro tuto
službu a řádně zkontrolovat údaje o vozidle, vzhledem ke skutečnosti, že rakouské
mýto platí pro vozidla s hmotností nižší
než 12 t. V případě vozidla s emisní kategorií EURO IV a lepší je v tomto případě nutné doložit příslušnou dokumentaci o emisní kategorii vozidla. V případě
nedoložení emisní kategorie je počítáno
s nejhorší kategorií, pro kterou platí v Rakousku nejvyšší sazby poplatku.
18
Vyúčtování je v případě spojené služby
zasíláno zvlášť pro Rakousko i Německo.
Stejně tak způsob úhrady mýtného je nutné zvolit pro každou zemi zvlášť.
…ve Vídni a Dolním Rakousku bude od
1. července 2014 zpřísněno omezení pro
nákladní vozidla?
Omezení se bude týkat všech nákladních
vozidel a návěsů s EURO I (která byla zaregistrována do 30. září 1996). Od 1. ledna 2016 bude toto omezení rozšířeno na vo-
zidla EURO II (registrovaná od 1. října 1996
do 30. září 2001). Omezení nebude vázáno na hmotnost vozidla, tudíž se bude týkat i menších vozidel, registrovaných jako
nákladní vozidla nebo návěs. Na silnicích
nebude umístěno žádné dopravní značení,
které by informovalo o působnosti omezení.
Od 1. ledna 2015 budou muset mít všechna vozidla, splňující emisní normu, označení v podobě nálepky, která bude k dispozici
v autoopravnách. Její cena bude 30 EUR.
SILNIČNÍ DOPRAVA
Zprávy ze světa
Ing. Jiří Kladiva, CSc.
CBC
DÁNSKO
FRODE LAURSEN KONČÍ
SE SILO ­‑TRANSPORTY
Dánský logistický podnik Frode Laursen
končí se svým odborným úsekem silničních silo­‑transportů. Obchodní část,
zaměřenou na severské země, přejímá
silo­‑specialista Johs Rasmussen ze Svebolle včetně části parku speciálních cisternových vozidel. Převezmou se rovněž
zaměstnanci. Vedení firmy Frode Larsen
sdělilo, že silo­‑transporty již nepatří mezi
klíčové činnosti v rámci nového strategického rozvoje podniku.
FRANCIE
ZPŘÍSŇUJE SE KABOTÁŽ
Francie rozšiřuje pravidla EU o kabotáži
také na vozidla pod 3,5 tuny. Je to částí
zákona o boji proti sociálnímu dumpingu,
práci načerno a narušování konkurence,
který koncem března schválilo Národní
shromáždění v Paříži. Se zákonem se současně přenášejí do francouzského práva
ustanovení EU o pracovních podmínkách.
Podle ministra dopravy Fredérica Cuvilliera se tím vytvářejí zákonné podminky, jak
sledovat a trestat dopravce a odesílatele,
kteří za posledních několik měsíců v rostoucí míře překračují pravidla o omezení
kabotáže na sedm dní v rámci Francie,
a tak silně poškozují trh v silniční dopravě.
Dalším doplňkem zákona se zpřísňují postihy za přestupky proti předpisům o pracovních dobách a především o týdenních
dobách odpočinku.
Přísnější postihy
Ve zdůvodnění se uvádí, že je stále více
dopravců, kteří stanovují časový plán pro
své řidiče na stále delší časové období ­‑
často několika měsíců – a řidiče tím odsuzují, aby stanovené doby týdenního odpo-
Foto: Carlos Sardá
činku alespoň 45 hodin systematicky trávili
na cestách ve svých nákladních vozidlech.
To je v rozporu se sociálními pravidly EU,
aby se z řidičské kabiny dělal výlučný životní prostor řidiče. Bývá to nevhodné zacházení s řidiči a narušování hospodářské
soutěže. Při takových deliktech hrozí nyní
zákon dopravcům pokutou až do 30 000
eur (800 000 Kč) a jedním rokem vězení.
Stejné tresty se udělí, když je řidič zcela nebo částečně odměňován na základě
ujetých kilometrů. Zdůvodnění uvádí, že
takováto praxe ohrožuje bezpečnost v silniční dopravě a vede k porušování sociálních předpisů Evropské unie.
Pozvání do Paříže na konferenci
„Cestou zákona a odpovídajících kont‑
rol se musí konečně odstranit narušování
konkurence, ke kterému na trhu silniční
dopravy ve značné míře dochází,“ řekl ministr Villier. Připomněl, že loni v listopadu
oznámil akční plán o budoucnosti tohoto
oboru. V té souvislosti pozval na duben do
Paříže své ministerské kolegy z Evropy na
konferenci o sjednocování sociálních pravidel a boji proti nekalé konkurenci.
NĚMECKO
SAZBY MÝTNÉHO MUSÍ KLESNOUT
Obor silniční nákladní dopravy se musí připravit na výraznou změnu ve struktuře mýtného. Ministr dopravy A. Dobrynt plánuje
nižší mýtné na dálnicích a více mýtného na
spolkových silnicích. Oznámilo to spolkové
ministerstvo dopravy v Berlíně. Podle posledních rozborů nákladů dopravních cest
se ve snížení mýtného na dálnicích odrazí
při nynější úrokové úrovni nižší náklady na
pořízení kapitálu než před pěti lety. „Tato
úroková výhoda se musí přenést na uživa‑
tele.“ Nové sazby nechtěl ministr ještě vyčíslit. Pro vozidla kategorie Euro ­‑VI má být
vytvořena nová emisní třída s nižší sazbou
než Euro­‑V a EEV. Saldo výpadku mýtného
pro stát by činilo kolem dvou miliard eur za
legislativní období. Pro srovnání: loni utržil
stát z mýtného 4,39 miliard EUR.
Vyšší mýtné na spolkových silnicích
Vstup změn v platnost musí být nejpozději
k 1. červenci 2015: tehdy se má zpoplatnění
mýtným rozšířit na zbylých cca 1 000 kilometrů spolkových silnic, jež mají charakter
dálnic. Tím by došlo k státnímu příjmu kolem 500 milionů eur. Současně se zde mají
zvednout sazby mýtného oproti dálnicím.
Teprve po příštích parlamentních volbách –
pravděpodobně v roce 2018 ­‑ se má mýtné
rozšířit na všechny spolkové silnice, jak se
již předvídá v koaliční smlouvě.
Mýtné povinně pro menší nákladní auta
Snížení příjmu chce ministerstvo vyrovnat
také rozšířením mýtného na nákladní vozidla od 7,5 do 12 tun. Tento krok by měl
přinést za volební období kolem 200 milionů eur. Pravděpodobné zavedení od podzimu 2015. Odhadem se to bude týkat kolem
800 000 vozidel. Zbývající mezera 1,3 mld.
eur má být zaplněna státním rozpočtem.
Branže kritizuje nevyrovnanost
Svaz silniční nákladní dopravy BGL spatřuje rozšíření mýtného na lehčí nákladní
vozidla a na další spolkové silnice jako
postižení regionální hospodářské dopravy
– převážně vozidla s označením „D“. Podle statistiky spolkového úřadu pro silniční
dopravu již nyní představují na dosud zpoplatněných silnicích zahraniční vozidla jen
15 % jízdního výkonu. Zemský svaz bavorských speditérů (LBS) m. j. uvádí: „Roz‑
šíření mýtného postihne hlavně rozvozo‑
vou dopravu, expresní a balíkovou službu
a také stěhování.“ Rovněž se zpochybňuje
zda dopravci budou skutečně profitovat ze
snížení dálničního mýtného. Lze očekávat,
že s mýtným pro osobní automobily se
bude „mezera v mýtném“ zaplňovat také
vozidly mezi 3,5 a 7,5 tun.
MÉNĚ KRACHŮ VE SPEDICI A SILNIČNÍ
DOPRAVĚ
Počet insolvenčních řízení ve spedičních
a dopravních podnicích v roce 2013 poklesl. V podnicích silniční dopravy bylo zaznamenáno 853 těchto řízení o 3 % méně
než v roce předchozím. 645 případů bylo
skutečně otevřeno; informace vychází ze
statistiky platební neschopnosti Spolkové-
Transport magazín 5/2014
19
SILNIČNÍ DOPRAVA
ho statistického úřadu. Ve srovnání s celou
ekonomikou vychází dopravní sektor i přes
snížení hůře než celá země: celoněmecky
bylo znamenáno 25 995 případů, což je
o 8,1 % méně než v r. 2012. V čistě spedičních firmách činil pokles skoro 10 %.
HAMBURK: STAVEBNÍ PRÁCE
V LABSKÉM TUNELU
Řidiče automobilů v Hamburku čekala v minulých týdnech zkouška trpělivosti při nájezdu do Labského tunelu. V polovině března
začaly opravy na nejdůležitější dopravní ose
sever – jih v hansovním městě. Ve všech čtyřech tubusech probíhaly asfaltérské práce.
Do 16. dubna zůstával první tubus uzavřen –
tři jízdní pruhy severním směrem a dva směrem na jih zůstaly otevřeny.
ZÁJEMCI O INSOLVENTNÍHO
AUTODOPRAVCE TRANSALKIM
Přes vyhlášenou platební neschopnost
dopravní firmy Transalkim ze Schwieberdingenu v únoru t.r. běží její provoz stále stabilně. Informoval o tom insolvenční
správce Dieter Haffa, který vede jednání
s řadou zájemců o převzetí firmy. Platební
neschopnost ohrožuje 140 zaměstnanců
na pracovištích v Schwieberdingenu, Halbergmoose, Hamburku a Dornmagenu.
SILNIČNÍ DOPRAVA
Neohroženy jsou zahraniční dceřiné podniky v Maďarsku, Rumunsku a v Nizozemí.
RADERSKÉ VYSOKÉ PŘEMOSTĚNÍ
VYDRŽÍ JEN 12 LET
„Die Rader Hochbrücke“ přes kanál mezi
Severním a Baltickým mořem se musí
opravovat. Podle ještě ne zcela uzavřeného posudku má most vydržet jen po dobu
příštích dvanácti let. Statické propočty
ukázaly, že most, otevřený v roce 1972,
zdaleka nedosáhne životnosti sta let, která mu byla tehdy předpovídána. Již v roce
2026 se narazí na hranici zatěžování, především s ohledem na únavu materiálu.
V roce 2013 byla zjištěna velká poškození na hlavicích pilířů. Německý ministr
dopravy Alexaner Dobrindt potvrdil, že
dobrozdání ještě nejsou dokončena. Most
o délce 1 498 metrů je druhým nejdelším
dálničním mostem v Německu. Počty přejezdů jsou trojnásobné ve srovnání s rokem 1970. Média viní za současný stav politiky, kteří měli odpovědnost za dopravní
infrastrukturu.
RUSKO
KARNETY TIR NA HRANICI RUSKA
S FINSKEM
Podle webové informace Federální celní služby Ruské federace nejsou již celní
doklady karnety TIR v kamionové dopravě přijímány v severozápadním regionu na
finsko­‑ruské hranici (celní kancelář Torfijanovka). Dopravci, kteří jezdí přes tento silně frekventovaný hraniční bod mezi západní Evropou a Ruskem po 20. 3. 2014 jsou
nyní nuceni kupovat dodatkovou národní
záruku. Mezinárodní unie silniční dopravy
IRU proto naléhavě doporučuje všem dopravcům, jezdícím do a z Ruska a přes ně,
aby využívali Doporučení IRU držitelům
kornetů TIR, jestliže jsou ruskými celními
kancelářemi nelegálně odmítány.
Další nelegální rozhodnutí Federální celní
služby je přímým porušením Úmluvy TIR
a nerespektováním několika soudních rozhodnutí přijatých nejvyšším arbitrážním
soudem Ruska. Nerespektuje se rovněž
instrukce ruské vlády ve vztahu k TIR z posledních několika měsíců, což je rovněž
varovným signálem o obchodním klimatu
v Rusku. IRU je v jednání s řadou ruských
ministerstev, aby se situace rychle vyřešila
okamžitým obnovením systému TIR v Ruské federaci.
inzerce
Doprava s budoucností!
Náklad
Radim, dopravce: v pondělí
ráno v pohodě jako gurmán
po výtečném obědě …
Burza nákladů Tracking Platforma výběrových řízení
„Proč bych se měl zbytečně stresovat, když můžu být v klidu,“ říká Radim. Proto si jako dopravce hledá zakázky přes TC Truck & Cargo®,
lídra mezi burzami nákladů a volných vozů v Evropě. Díky 450.000 nabídek od 100.000 uživatelů zde najde vždy vhodný náklad. A díky
férovému paušálu od TimoCom navíc Radima nerozhází ani cena.
Buďte také v pohodě a užijte si TC Truck & Cargo® v reálném provozu zcela zdarma! Zavolejte
jednoduše na +800 10 20 30 90 (z pevné linky zdarma)* nebo si jej stáhněte z www.timocom.cz
20
*Pro hovory z pevné linky zpravidla zdarma. V závislosti na síti nebo tarifu používaného poskytovatele telekomunikačních služeb mohou být účtovány i jiné ceny.
EKONOMIKA
&LEGISLATIVA
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník
Foto: Carlos Sardá
Dr. Mgr. Milan Hradec
Dr. Mgr. Milan Hradec
Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník
na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpečnosti provozu (přednáší
na VŠFS a ZČU PR), autor několika publikací a skript.
E–mail: milan. [email protected] cz
N
ový občanský záko‑
ník zejména v obo‑
ru dopravy výrazně
zasahuje do smluvních vzta‑
hů a následně má velký vliv
i na důsledky pojištění a řeše‑
ní pojistných událostí. Na co
si dát pozor v pojistné smlou‑
vě a jak správně postupovat
v případě likvidace pojistné
události? Pomůžeme vám
předejít případným finanč‑
ním ztrátám, způsobeným
například špatně uzavřenou
pojistnou smlouvou nebo ne‑
správným postupem při likvi‑
daci pojistné události.
Druhy pojištění, vztahují‑
cí se na silniční motorovou
dopravu (majitel, řidič, pro‑
vozovatel)
1. Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli.
Pokud zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli, tak zaměstnavatel může po
zaměstnanci chtít maximálně
4,5násobek hrubé mzdy.
Příklad:
Řidič kamionu nabourá
a veze plný kamion elektroniky.
Celková škoda je 5 000 000 Kč.
Protože má plat 20 000 hrubého, tak zaměstnavatel po něm
může požadovat maximálně
90 000 (rozdíl mezi pěti miliony a 90 000 by mělo řešit pojištění zamestnavatele).
2. CARGO
Pojištění
přepravovaného
zboží je specifickým produktem majetkového pojištění
a plně pokrývá rizika spojená
s transportem zásilky. Přepravu sice často obstarává externí
dopravce, jeho odpovědnost
je však omezená a v případě
silničního dopravce u mezinárodní dopravy navíc limitovaná.
Cargo pojištění tak představuje
jedinou skutečně kompletní
ochranu před riziky poškození
nebo ztráty zásilek způsobenými jakoukoli událostí.
Proč si pojištění sjednat
Ve srovnání s odpovědnostním pojištěním nabízí
pojištění zásilek mnohem
širší pojistnou ochranu. Hlavním důvodem je skutečnost,
že odpovědnost dopravce
za škody na přepravovaném
zboží je omezená. Za některé škody na zásilkách nenese dopravce odpovědnost;
jedná se o zásah tzv. „vyšší
moci“ jako je např. živelní
událost, zásah státních orgánů, loupežné přepadení,
zřícení tunelu atd. U mezinárodního silničního dopravce
se odpovědnost řídí Úmluvou
CMR a je limitována částkou
8,33 SDR na 1 kg hrubé váhy
nákladu. Majiteli či přepravci
může pak poškození nebo
ztráta drahého zboží způsobit značné škody.
Na co se pojištění vztahuje
Pojištění přepravy zboží se
sjednává obvykle na bázi ALL
RISKS pro případ poškození,
zničení nebo pohřešování
pojištěné přepravované zásilky na základě jakékoliv události, která nastane nečekaně
a náhle, a která není explicitně vyloučena v pojistných
podmínkách pojišťovny.
Příklady škod
• přírodní jevy nezávislé na
lidské vůli - např. povodně, údery blesku, vichřice,
krupobití apod.
• důsledky lidské činnosti např. autohavárie, vykolejení vlaků, zřícení letadel,
havárie lodi apod.
• nedostatky spojené s uložením nákladu - např. působení vlhka či tepla
• neodborné zacházení s nákladem
• krádeže
• přirozená povaha zboží např. koroze, vyschnutí,
zapaření
• události válečného či politického charakteru
• další vlivy - např. působení hlodavců
3. KASKO
AUTO s pojištěním typu
Kasko, sjednáno s počátkem
platnosti od 1. 6. 2011 bez
bonusu. Dne 15. 8. 2011 přinese klient potvrzení s dosaženým počtem měsíců 36,
k datu 10. 8. 2011. změnou
by měl být na Kasko dodán
bonus 33 měsíců s datem
platnosti 15. 8. 2011. Při
sjednávání nového pojištění
vozidla typu Kasko, které navazuje na předchozí pojištění u ČSOB P (např. pojištění
vozidla po skončeném leasingu), se potvrzení nevyžaduje, stačí pouze vyplnit na
formuláři údaje o pojistiteli,
výši bonusu a čísle PS, ze
které se bonus převádí. Lze
započítat dobu uvedenou na
více potvrzeních i od více
pojistitelů. Jednotlivá pojištění na sebe nemusí časově
přesně navazovat. Postup
v případě přerušení mezi
jednotlivými pojištěními je
uveden v DPP KPV. Pokud
se jednotlivá pojištění překrývají, překrývající se doba
se do doby škodného průběhu započítá pouze jednou!
Doba škodného průběhu se
počítá v celých měsících.
Stanovuje­‑li se doba škod-
Transport magazín 5/2014
21
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
ného průběhu z více potvrzení,
která na sebe bezprostředně
navazují nebo se překrývají, vyhodnocuje se doba trvání pojištění jako celek – ne jednotlivé
úseky (viz Příklad 3). naopak,
jestliže jednotlivá pojištění na
sebe nenavazovala, stanoví se
celková doba škodného průběhu jako součet jednotlivých
úseků v celých měsících (viz
Příklad 3). Vypočítanému počtu
měsíců odpovídá dle tabulky č.
7 sleva (bonus) nebo přirážka
(malus) v %. Doba škodného
průběhu se při vzniku pojištění
stanovuje v měsících takto: Od
doby trvání pojištění (vyjádřené
v celých ukončených běžných*
měsících) se za každou pojistnou událost vzniklou v období
započítávaném do doby škodného průběhu odečte 36 měsíců. Měsíce období, ve kterém
došlo k pojistné události, se do
doby trvání pojištění započítávají. Doba škodného průběhu
může být i záporné číslo.
* běžný měsíc... myšleno např. od
26. 3. do 25. 4., od 13. 9. do 12. 10.
apod.
Příklad 1 Pojistník předloží potvrzení
od předchozího pojistitele, že
pojištění trvalo od 12. 1. 2009
do 25. 5. 2009. Během doby
pojištění bylo plněno z jedné
pojistné události, která nastala 5. 2. 2009. Doba škodného
průběhu se stanoví jako: doba
škodného průběhu = doba trvání pojištění – 36 měsíců za
jednu škodu = 4–36=-32
Podle vypočítané doby škodného průběhu se v souladu
s hodnotami v tabulce bonus/
malus stanoví výše bonusu/malusu. V tomto případě jde o malus 15 %, KBM=1,15.
Příklad 2 Předchozí pojištění trvalo
od 18. 6. 2005 do 3. 9. 2009,
přičemž bylo plněno ze třech
pojistných událostí, které nastaly 12. 11. 2005, 4. 12. 2005
a 20. 1. 2007. Doba škodného
průběhu se stanoví jako: doba
škodného průběhu = doba trvání pojištění – 3x36 měsíců za
tři škody doba škodného prů-
22
běhu=50–108=-58 Podle vypočítané doby škodného průběhu
se v souladu s hodnotami v tabulce bonus/malus stanoví výše
bonusu/malusu v tomto případě
je malus 25 %, KBM = 1,25.
Příklad 3 Pojistník předloží čtyři potvrzení od předchozích pojistitelů
s touto dobou trvání pojištění:
a) 1. 1. 2003 až 5. 12. 2003,
b) 8. 1. 2004 až 4. 1. 2005,
c) 5. 1. 2005 až 15. 4. 2007,
d) 12. 12. 2006 až 22. 9. 2009.
V žádném pojištění nenastala žádná pojistná událost. doba
škodného průběhu =11+68 (doba
c) navazuje na dobu b) a dobu od
12. 12. 2006 do 15. 4. 2007 lze
započítat pouze jednou, takže
počítáme dobu od 8. 1. 2004 do
22. 9. 2009 jako jeden celek)=79
Podle vypočítané doby škodného
průběhu se v souladu s hodnotami v tabulce bonus/malus stanoví
výše bonusu/malusu, v tomto případě je bonus 30 %, KBM=0,7.
4. HAV
Havarijní pojištění se v posledních dvou letech začíná
u jednotlivých pojistitelů částečně objevovat v podobě různých
doplňkových služeb také v rámci povinného ručení. Jedná se
zejména o připojištění živelných
pohrom, srážkou se zvířetem či
zvěří, nebo připojištění čelního
skla. Pojišťovny v rámci úspor
komponují přímo do pojistných
podmínek nejrůznější omezení
a výluky z pojištění, o kterých
klient nemá vůbec ponětí. A bohužel se o nich většinou dozví
až při řešení samotné pojistné
události, nebo dokonce při její
výplatě, kdy mu pojistitel pojistné plnění na základě nesplněných smluvních podmínek krátí.
Proto je velmi důležité pozorně
prostudovat všeobecné pojistné
podmínky a nespoléhat se pouze na co nejnižší cenu pojištění
Nyní si můžeme názorně
ukázat, co všechno může být
předmětem výluk z pojištění
nebo krácení pojistného plnění.
Rozsah havarijního pojištění
Havarijní pojištění se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Sjednává se jako pojištění
škodové. Předmětem takového
pojištění je vozidlo s platným
technickým průkazem silničního
motorového vozidla a přípojného vozidla, v provedení s obvyklou výbavou, jak je uvedeno
v pojistné smlouvě. Předmětem
pojištění je také nestandardní výbava nebo jiné předměty pojištění, vztahující se k vozidlu nebo
jeho provozu, je­‑li tak ujednáno a specifikováno v pojistné
smlouvě.
Pojistné nebezpečí je pak
rozděleno do základních čtyř
skupin takto:
1) Základní havárie, kterou se
rozumí poškození nebo zničení pojištěného vozidla
v důsledku působení vnějších mechanických sil, jako
jsou například střet s jiným
vozidlem, překážkou, nebo
pádem.
2) Odcizení, přičemž odcizením se rozumí, krádež celého vozidla nebo jeho části,
loupež celého vozidla nebo
jeho části, nebo neoprávněné užívání celého vozidla
nebo jeho části.
3) Živel, přičemž se živlem rozumí poškození nebo zničení vozidla působením přírodních fyzikálních sil.
Živlem se také rozumí poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla nebo jeho
části zvířetem či zvěří.
4) Vandalismus, za vandalismus se považuje poškození
či zničení vozidla způsobené úmyslným jednáním cizí
osoby, které jí nepřináší
žádné materiální obohacení.
Za pojistnou událost se považuje nahodilá událost způsobená některým z výše uvedených
pojistných nebezpečí, které
působilo na pojištěné vozidlo
v době trvání pojištění. A pokud vznikla na území Evropy,
pokud není ujednáno v pojistné smlouvě jinak. Pojištění
se většinou sjednává na dobu
neurčitou s pojistným obdobím
12 měsíců. Pojištění zaniká kromě důvodů uvedených zákonem též, dnem vyřazení vozi-
dla z evidence tuzemských vozidel, dnem odcizení vozidla,
zemře­‑li nebo zanikne­‑li bez
právního nástupce pojistník,
který je zároveň pojištěným.
Pojištění zaniká ke konci období, za které bylo zaplaceno pojistné a kdy tato událost nastala.
Běžné pojistné je standardně
splatné prvního dne pojistného
období a jednorázové pojistné
dnem počátku pojištění. V případě řádného nezaplacení pojistného je pojistitel oprávněn
dlužné pojistné odečíst z pojistného plnění.
V havarijním pojištění se také
uplatňuje systém bonus, malus.
Tedy systém slev a přirážek na
pojistném vzhledem ke škodnímu průběhu. Tento systém se
však nevztahuje na dodatková
pojištění. Na dosažení příslušného stupně bonusu má zásadní vliv to, zda nenastala rozhodná událost. Za rozhodnou
událost se nepovažuje ta, která
prokazatelně nebyla zaviněna
pojištěným a byla nahlášena
PČR. V případě, že vozidlo
v době rozhodné události řídila
vozidlo osoba pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky, klesá systém bonusu na 0, tedy rozhodná doba se
snižuje na 0 měsíců. Pojistník
dále má možnost převodu celé
rozhodné doby k jinému havarijnímu pojištění.
Pro stanovení pojistné částky
je rozhodná pojistná hodnota, která může být vyjádřena
jako nová cena vozidla, obvyklá cena vozidla, nebo jiná
cena vozidla, tedy cena uvedená v pojistné smlouvě. Limit pojistného plnění je horní
hranicí plnění pojistitele všech
pojistných událostí vzniklých
za pojistný rok. V případě, že
dojde během jednoho pojistného období vlivem pojistných
událostí ke snížení či úplného
vyčerpání stanoveného limitu
pojistného plnění, může být
na žádost pojistníka stanoven
nový limit pojistného plnění za
dodatečně stanovené pojistné.
Kromě povinností stanovených
právními předpisy je pojištěný
dále povinen:
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
a) Umožnit pojistiteli jím
pověřeným osobám posoudit pojistné riziko
a všech náležitostí potřebných pro výpočet pojistného
b) Úplně a pravdivě odpovědět na písemné dotazy
pojistitele, které se týkají
pojištění.
c) Oznámit pojistiteli bez
zby tečného odkladu
všechny změny, které se
týkají skutečností, na které byl pojistitelem tázán,
nebo jsou obsaženy
v pojistné smlouvě.
d) Bez zbytečného odkladu
oznámit pojistiteli změnu
či zánik pojistného rizika.
e) Oznámit pojistiteli ostatní pojistitele, u nichž je
pojištěn proti stejnému
riziku včetně pojistných
částek či limitů.
Pojištěný by se měl řádně starat o údržbu předmětného vozidla, předcházet vzniku pojistné
události, zejména neporušovat
povinnosti směřující k odvrácení nebo zamezení nebezpečí a nestrpět jejich porušování
ze strany třetí osoby. Dbát na
řádné zabezpečení a uzamčení
vozidla proti odcizení dle pojistné smlouvy. Zajistit, aby se
ve vozidle po jeho opuštění nenacházely doklady k vozidlu.
souhlasu pojistitele, nejdéle však po dobu pěti
dní od nahlášení škody
pojistiteli. To neplatí, pokud bylo třeba z bezpečnostních, hygienických,
ekologických nebo jiných
z áva ž ných
d ů vo d ů
s opravou vozidla začít
dříve. V těchto případech
platí povinnost zabezpečit dostatek důkazů
o rozsahu škody, například šetření provedeným
policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, filmovým, nebo fotografickým
záznamem a podobně
e) Umožnit pojistiteli nebo
jiným pověřeným osobám veškerá šetření pro
posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši.
K tomuto předložit veškeré potřebné doklady, které si pojistitel vyžádá
a umožnit pořízení kopie.
Oprávněná osoba je pak
zejména povinna umožnit pojistiteli nebo jí pověřené osobě prohlédnout poškozené vozidlo
a zajistit důkazy o vzniku
škody a jejím rozsahu.
f) Postupovat v souladu
s pokyny pojistitele, zejména realizovat opravu
ve smluvním servisu pojistitele
V případě vzniku pojistné události je pojištěný dále povinen:
a) Učinit veškerá opatření,
aby se vzniklá škoda již
nezvyšovala.
b) Bez zbytečného odkladu
oznámit pojistiteli vznik
škodné události, podat
pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu škod takové
události, dále pak neprodleně oznámit vznik pojistné
události policii, v případě že
obecně závazná právní norma toto vyžaduje.
c) Oznámit vznik pojistné
události orgánům činným
v trestním nebo přestupkovém řízení, u které je předpoklad vzniku události následkem trestného činu.
d) Neměnit stav vozidla
způsobený událostí bez
Mimo povinností, které ukládají pojistiteli právní předpisy
je pojistitel zejména povinen
ukončit šetření pojistné události
do tří měsíců od data nahlášení
škodné události. Není­‑li možné toto šetření ve stanovené
lhůtě ukončit, je pojistitel povinen sdělit pojištěnému důvody,
za jakých není možné šetření
ukončit. Pokud pojištěný požádá písemnou formou o přiměřenou zálohu, je toto pojistitel
povinen poskytnout. To neplatí,
pokud je šetření znemožněno
nebo ztíženo z viny pojištěného, nebo probíhá­‑li v důsledku
vzniku takové události šetření
orgány policie, nebo trestní stíhání. Dále je na žádost pojištěného povinen pojistitel provést
odbornou vstupní prohlídku
vozidla do pojištění prostřed-
nictvím pracovníků společnosti
Global Expert s.r.o., která zajišťuje kromě vstupních prohlídek,
technickou část likvidace. Tato
žádost může být podána nejdříve v den počátku pojištění,
nejpozději však do deseti kalendářních dnů od data počátku
pojištění. Při takové prohlídce
vozidla je zdokumentována obvyklá i nestandartní výbava, aktuální stav vozidla včetně stavu
ujetých kilometrů a identifikační znaky vozidla, zejména VIN
a ověření roku výroby. Předmětem takové prohlídky však není
prověření původu vozidla.
Nedílnou součástí každé
smlouvy o havarijním pojištění vozidla jsou také výluky,
podmínky za jakých se odmítá
plnění. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé následkem trvalého vlivu provozu,
funkčního namáhání či únavy
materiálu, nesprávné obsluhy
a údržby, úmyslného způsobení
škody pojistníkem, pojištěným
či oprávněnou osobou, řízení
osoby, která není držitelem patřičného řidičského oprávnění
nebo není zdravotně či odporně způsobilá k řízení vozidla
dle obecně platných právních
předpisů, činnosti vozidla jako
pracovního stroje a to i při snaze vyprostit jiné vozidlo, použití
vozidla k trestné činnosti pojistníkem pojištěným či oprávněnou osobou. Pojištění se také
nevztahuje na časový úsek, kdy
je vozidlo prokazatelně předáno jiné osobě za účelem provedení jeho opravy, údržby nebo
prodeje. Pokud škoda vznikne
v důsledku vjetí pojištěného vozidla do místa postiženého povodní, záplavou, nebo pokud
došlo k vniknutí vody do sání
motoru následkem vlny způso-
bené jiným projíždějícím vozidlem, má pojistitel také právo
považovat takovou pojistnou
událost jako nelikvidní. Pokud
nedojde k poškození i jiných
částí vozidla v důsledku nahodilé události, je samostatné
poškození pneumatik, audiovizuální techniky, nosičů záznamů či elektronického zařízení
poškozeného následkem zkratu
či přepětí, nelikvidní. Dále nevzniká právo na pojistné plnění
za škody vzniklé při organizovaných závodech všeho druhu,
jízdách na uzavřeném okruhu,
nebo speciálních areálech, za
škody vzniklé na vozidle uvedeného do provozu na základě
hrubě zkreslených identifikačních údajů, výbuchem přepravovaného nákladu, následkem
válečných událostí, zásahu státní moci a působením jaderné
energie. Pojistitel také není povinen plnit, pokud škodná událost vzniklá vandalismem není
šetřena policií.
Pojistné plnění je stanoveno
na základě doložených faktur za
opravu, rozpočtem nebo na základě výpočtu obvyklé hodnoty
vozidla v případě totální škody.
Horní hranicí plnění je pojistná
hodnota, která však nesmí přesáhnout obvyklou cenu vozidla.
Pojistné plnění je vypláceno
v tuzemské měně, v opodstatněných případech může pojistitel přistoupit k naturálnímu
plnění. V případě vzniku škody
na vozidle má oprávněná osoba
právo na výplatu pojistného plnění, jehož výše odpovídá účelně vynaloženým přiměřeným
nákladům na odstranění následků pojistné události v cenách
obvyklých pro ČR
Pokračování v příštím čísle
Můžete zasílat různé dotazy na níže uvedené kontakty
či do redakce, na které vám autor rád odpoví nebo v pří‑
padě nutnosti poradí s upřesněním celé škodní události, ať
už se týká pojištěného nebo poškozeného.
Případné dotazy můžete směrovat na:
www.lpuassistance. cz
www.ikep.cz
Tel.: +420 731 157 400
Autor:
milan. [email protected] cz
Mobil: +420 603 840 061
Transport magazín 5/2014
23
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Okénko právní prevence
PRO MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVCE
Foto: Carlos Sardá
Mgr. Tomáš Roubal
POZOR NA DODRŽOVÁNÍ
ZÁKONNÝCH PODMÍNEK
PRO ZMĚNY DISPOZIC
K ZACHÁZENÍ SE ZÁSILKOU, UDĚLOVANÝCH DOPRAVCI (EVENT. PŘÍMO
JEHO ŘIDIČI) V PRŮBĚHU
PŘEPRAVY
K častým příčinám krádeží
zásilek při mezinárodní silniční nákladní přepravě a následných nesnází dopravců
spojených s otázkou jejich
odpovědnosti za vznik škody
a povinnosti škodu nahradit
patří jednání, kdy dopravce
podcení situaci a nepoukáže
na zákonné podmínky, kterými je vázáno dispoziční
právo odesílatele (eventuálně příjemce) žádat po něm
v průběhu přepravy změny v zacházení se zásilkou
oproti původně v objednávce
přepravy (v přepravní smlouvě) a v nákladním listě CMR
uplatněným požadavkům.
Pachatelé
(pachatelské
gangy) krádeží přepravovaných zásilek, kteří v konkrétní přepravě vystupují jako
jedna z firem přepravního
řetězce, využívají a zneužívají nezřídka lehkomyslnosti
dopravce nebo přímo jeho
řidiče tím, že v telefonické
(příp. i emailové) komunikaci
žádají po dopravci nebo přímo po jeho řidiči, aby realizoval dodání zásilky jinému
24
aneb
PROVĚŘTE SI, JAK TO „CHODÍ“
VE VAŠÍ DOPRAVNÍ FIRMĚ příjemci či na jinou adresu,
než vyplývá z údajů nákladního listu CMR, který odesílatel a dopravce (jeho řidič)
při převzetí zásilky k přepravě stvrdili svými podpisy.
Jestliže dopravce či jeho
řidič takovouto telefonickou
změnu dispozic pro zacházení s jím přepravovanou
zásilkou akceptuje (nezřídka
v „dobré víře“, že „pružně
a bez zbytečných formalit“
vyhověl svému příkazci),
porušil závažně zákonná
ustanovení a přinejmenším
se zbytečně vystavuje nemalému riziku.
V horším případě, tj. zejména v případě, že v dané
přepravě šlo o falešné a navíc nezákonným způsobem
u dopravce uplatněné příkazy pachatelů trestné činnosti,
jejichž akceptací dopravcem
došlo ke krádeži zásilky,
nese dopravce odpovědnost
za nešťastné důsledky tohoto
svého jednání.
Proto v tomto „okénku
prevence“ s názvem vyjadřujícím velmi naléhavé doporu-
čení pro dopravce Pozor na
dodržování zákonných pod‑
mínek pro změny dispozic k
zacházení se zásilkou, udě‑
lovaných dopravci (event.
přímo jeho řidiči) v průběhu
přepravy chceme poukázat
na klíčová zákonná preventivní opatření, která sledují
ochranu přepravované zásilky a tedy také i zájem každého řádného dopravce.
Je jistě obvyklé, že dopravce provádějící mezinárodní
silniční přepravu zásilky důvodně očekává, že odesílatel
zásilky ví přesně to, jakému
příjemci a na jakou adresu
má být dopravcem přepravovaná zásilka dodána. Předpokládá, že tyto základní
údaje vyplývají z objednávky přepravy a že se promítnou v nákladním listě CMR,
který je dokladem o uzavření přepravní smlouvy. Ostatně, odesílatel odpovídá za
správnost těchto a dalších
základních údajů nákladního
listu CMR nutných pro dodání zásilky jejímu příjemci
a za výlohy a škody, které
vzniknou dopravci v důsledku nepřesnosti nebo neúpl-
nosti těchto pro uskutečnění
přepravy zásadních údajů.
(viz čl. 6 a 7 Úmluvy CMR).
Jestliže však dojde k situaci, kdy v průběhu přepravy je
dopravce či přímo jeho řidič
žádán o změny v zacházení
s přepravovanou zásilkou,
je namístě, aby dopravce
zpozorněl vůči tomu kdo,
k čemu a za jakých podmínek je v této situaci oprávněn; kým a jaké zákonné náležitosti pro změnu dispozic
pro zacházení se zásilkou
mají být splněny.
Je zde proto namístě připomenout a odkázat zejména na kogentní ustanovení
čl. 12 Úmluvy CMR, které
tyto důležité otázky upravují
a dávají na ně zcela důvodně striktní, přísné, nesmlouvavé odpovědi.V situacích,
o nichž je zde řeč, je třeba,
aby si byli pracovníci dopravce především vědomi:
1) práva odesílatele (ev. příjemce – jedině však tehdy,
pokud sám odesílatel při
vystavení nákladního listu
CMR do něj učinil záznam
o tom, že právo disponovat se zásilkou v průběhu
přepravy náleží příjemci)
žádat o změny v zacházení s přepravovanou zásilkou – o zastavení přepravy, o změnu místa dodání,
o změnu příjemce zásilky.
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
(čl. 12, odst. 1 a 3 Úmluvy
CMR). Odesílatel (ev., při
splnění výše uvedeného
předpokladu, příjemce)
může takovéto příkazy
udělit od okamžiku vyhotovení nákladního listu
CMR při převzetí zásilky
dopravcem k přepravě až
do okamžiku jejího dodání příjemci, tj. do doby,
než dopravce vydá příjemci druhý výtisk nákladního listu CMR k jeho
stvrzení. (čl. 12, odst.
2 a 3 Úmluvy CMR).
2) že toto právo odesílatele
(ev., při splnění výše uvedeného předpokladu, příjemce) je důvodně – také
ve vlastním vitálním zájmu dopravce – velmi
striktně vázáno na tyto
zcela zásadní podmínky:
a) Odesílatel (ev. příjemce), který chce uplatnit
toto své právo, je povinen vykázat se prvním
vyhotovením nákladního listu CMR (tj. jeho
výtiskem pro odesílatele), ve kterém musí být
zapsány nové příkazy
dané dopravci, a hradit
dopravci veškeré výlohy a škody vzniklé provedením těchto příkazů. (čl. 12, odst. 5,
písm. a) Úmluvy CMR).
b) Provedení příkazů musí
být možné v době, kdy
dojdou osobě, která je
má provést, a nesmí
narušovat obvyklý provoz dopravcova podniku ani způsobit škodu
odesílatelům nebo příjemcům jiných zásilek.
(čl. 12, odst. 5, písm. b)
Úmluvy CMR).
c) Nemůže­‑li dopravce
z těchto důvodů provést
udělené příkazy, je povinen ihned o tom vyrozumět osobu, od níž
tyto příkazy obdržel.
(čl. 12, odst. 6 Úmluvy
CMR).
d) Příkazy udělované dopravci nesmějí vést
k rozdělení zásilky. (čl.
12, odst. 5, písm. c)
Úmluvy CMR).
3) že dopravce, který neprovede příkazy, které mu
byly dány v souladu s výše
uvedenými zákonnými
podmínkami, nebo který
je provede, aniž si vyžádal
předložení prvního vyhotovení nákladního listu,
odpovídá oprávněnému
za škodu tím vzniklou. (čl.
12, odst. 7 Úmluvy CMR).
Ad body 2 a, b, c)
­‑ Dopravce především
v žádném případě nemá
akceptovat telefonické požadavky na změny zacházení s jím přepravovanou
zásilkou. Má svého příkazce důsledně žádat
(s odkazem na čl. 12, odst.
5 – 7) o předložení prvního vyhotovení nákladního
listu CMR, ve kterém musí
být odesílatelem zapsány
nové příkazy dané dopravci. Na tomto zákonném postupu má přepravu
provádějící dopravce důsledně trvat také i tehdy,
jestliže jeho příkazcem
není přímo odesílatel zásilky – neboť pochopitelně
existuje riziko falešných
(neoprávněných) dispozic
ze strany jeho přímého
příkazce (zasílatele, prvního dopravce, apod.).
­‑ To, že se příkazce má dopravci vykázat prvním vyhotovením nákladního listu CMR však neznamená,
že je nutné, aby tento dokument byl příkazcem dopravce předložen přímo
jeho řidiči. To jakým způsobem odesílatelem v prvním vyhotovení nákladního listu CMR uvedené
změněné dispozice pro
zacházení s přepravovanou zásilkou dopravce
spolehlivě, jistě, a bez zbytečných odkladů předá
svému řidiči, je již věcí
přepravu provádějícího
dopravce.
­‑ Dopravce by měl pří svém
rozhodování ohledně jemu udělených příkazů dle
čl. 12 Úmluvy CMR ke
změně zacházení s přepravovanou zásilkou také
počítat s tím, že pokud
s odvoláním se na výše
uvedené zákonné důvody
neprovede udělené příkazy, bude, v případě sporu
muset věrohodnost těchto
důvodů osvědčit, což znamená, že bude třeba věrohodně doložit, že by splnění udělených příkazů
skutečně narušilo chod
obvyklého provozu jeho
dopravní firmy, resp. způsobilo škodu odesílatelům
nebo příjemcům jiných
zásilek. Toto prokázat je
možné např. doklady dokumentujícími, že by,
v případě provedení příkazů odesílatele, dopravce
nemohl stihnout splnit své
další závazky vyplývající
mu z jiné již sjednané přepravní smlouvy s jiným
příkazcem, a že by takto
jinému odesílateli či příjemci vznikla škoda.
­‑ V čl. 12, odst. 5, písm. a)
Úmluvy CMR je jasně stanoveno, že odesílatel je povinen hradit dopravci veškeré výlohy a škody vzniklé
provedením těchto příkazů
– změn dispozic v zacházení s přepravovanou zásilkou. Přesto – už vzhledem
k tomu, že odesílatel zásilky pochopitelně nemusí
Úmluvu CMR znát – není
od věci doporučení, aby
v případě, že odesílatel
uplatnil zákonným způsobem v průběhu přepravy
takovéto své příkazy, byla
mu dopravcem ihned podána informace, že bude povinen hradit dopravci veškeré
výlohy a škody vzniklé provedením těchto příkazů.
Ad bod 2 d)
Není zákonným postupem
kupříkladu to, aby odesílatel
přikazoval dopravci takovou
změnu v zacházení s již jím
přepravovanou zásilkou, která by např. znamenala, že
část zásilky má být dodána
jejímu původnímu příjemci
a jiná její část jinému, nově
odesílatelem na prvním vyhotovení nákladního listu
CMR uvedenému příjemci.
Ad bod 3)
Znovu je zde žádoucí upozornit na to, že pro odmítnutí
realizace změn dispozic musí
mít dopravce zákonné důvody (které by měl být schopen
věrohodně prokázat), a také
na velmi zásadní povinnost
dopravce vyžádat si od svého
příkazce předložení prvního
vyhotovení nákladního listu,
ve kterém musí být odesílatelem zapsány nové příkazy
dané dopravci.
Závěrem:
Dopravce by si měl být
vědom, že změna dispozic
pro zacházení s jím přepravovanou zásilkou rozhodně
není, z řady výše uvedených
důvodů, žádnou „zcela jed‑
noduchou, zcela neformální,
bezrizikovou a beznákladovou
maličkostí“, kterou může dopravce vždy snadno realizovat.
Je proto žádoucí, aby dopravci svou odbornou péčí
již při sjednávání a vyjasňování podmínek konkrétní
přepravy pozitivním způsobem vychovávali své klienty (odesílatele) k tomu, aby
změny dispozic udělované
dopravci v průběhu přepravy
byly skutečně jen zcela výjimečným postupem, a aby,
je­‑li tento postup nezbytný
a je použit, se realizoval důsledně v souladu s ustanoveními čl. 12 Úmluvy CMR.
Mgr. Tomáš Roubal
Autor je jednatelem společnosti REGULA – JUDr. Václav Roubal
spol. s r.o., poradenské a škodně­‑regulační kanceláře specializující se na problematiky odpovědnosti subjektů činných v mezinárodní silniční nákladní dopravě. E­‑mail: [email protected]­‑praha.cz,
Fax: +420 267 101 301, Tel.: +420 272 737 435, adresa: U Plynárny 1290/99, 101 00 Praha 10
Transport magazín 5/2014
25
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Jak se dokážeme vyrovnat s rostoucím rizikem krádeží při silniční přepravě?
AIG
Věděli jste, že TAPA (Transported Asset Protection Association) v Evropě podle svých
zdrojů eviduje a varuje, že
­‑ v únoru došlo k více než 80
krádežím nákladu oproti 64
případům v lednu?
­‑ průměrná výše škody způsobené krádeží nákladu se
v únoru zdvojnásobila na
350 000 USD?
­‑ nejčastěji podle místa činu
jsou zastoupeny Německo,
Nizozemí, Anglie, Itálie
a Rusko?
­‑ odhaduje celkové roční škody
na sedm miliard EUR?
Tato fakta zveřejněná v posledním buletinu TAPA vypadají pro český dopravní trh
celkem příznivě. To bychom
ovšem nesměli vědět, že za
Českou republiku nejsou žádné údaje poskytovány a že nemáme ani státní orgán ani soukromou organizaci, která by
informace o kriminalitě v dopravním řetězci systematicky
sbírala, vyhodnocovala a publikovala. Musíme si být vědomi
toho, že české prostředí není
působení zlodějů a organizovaného zločinu nijak ušetřeno. Nehledě na místo krádeže
se totiž výše uvedené případy
týkají nejčastěji slovenských,
maďarských, českých a polských dopravců nebo řidičů.
Na toto téma jsme z pohledu
pojistitele hovořili s JUDr. Brigitou Hendrychovou z úseku
pojištění přepravy společnosti
AIG Europe Limited, org.složka
pro Českou republiku.
Jak vnímá AIG v České re‑
publice riziko krádeže v prů‑
běhu přepravy?
Český trh není určitě žádnou
výjimkou a s následky krádeží
a náhradou škod z pojištění se
vypořádáváme po celou dobu
činnosti. Riziko krádeže je zohledněno v ceně pojištění. K tradičním způsobům provedení
26
krádeže, jako je odcizení nákladu nebo jeho části z odstaveného vozidla po rozříznutí plachty
nebo celého vozidla během parkování, odcizení vozidla s použitím násilí nebo předstíráním
policejní kontroly, přibyly další
důmyslnější a nebezpečnější
způsoby, jako je odcizení z jedoucího vozidla nebo odcizení
podvodným subjektem. Zvláště
posledně jmenovaný modus
operandi se rozvinul co do četnosti a výše vzniklých škod do
alarmujících rozměrů. Tradičním způsobům se dá vhodnými
a včasnými opatřeními zabránit, nebo alespoň riziko vzniku
takové události minimalizovat.
A právě na opatření k minimalizaci rizika klade AIG velký důraz. Díky své síti na mezinárodním poli disponuje informacemi
a zkušenostmi, které se mohou
uplatnit i v českém prostředí. Podle našich analýz se dá totiž škodám ze 70 % skutečně zabránit.
Protože čím dál více dodavatelů
a odběratelů přenáší veškerá rizika a odpovědnost za organizaci a průběh přepravy na dopravce a zasilatele, leží největší tíha
vypořádání se s rizikem krádeže
právě na nich.
Zvláštností českého trhu je
ale to, že naše právní a konkurenční prostředí z různých
důvodů nepřeje tomu, aby se
o krádežích nákladů mluvilo
a informace se systematicky
předávaly k dalšímu využití.
A nedostatek informací, tím
nemožnost poučení se, má jistě vliv na to, že subjekt podnikající v oblasti dopravy může
riziko podceňovat a zanedbat
svoji připravenost na obranu.
Není dokonce výjimkou, že
jako jediné řešení této problematiky je považováno pojištění. Žádným pojištěním však
vzniku škody nelze zabránit.
Jak chce AIG v České repub‑
lice tento přístup změnit?
Kromě pojištění a likvidace
škod, které jsou naší hlavní
činností, se trvale snažíme
obchodní partnery a klienty
informovat o našich zkušenostech, názorech na nutnost
prevence a návrzích na vhodná opatření.
Vraťme se ke škodám způso‑
beným falešným dopravcem.
Co konkrétně AIG doporučuje
ke snížení tohoto rizika?
Falešný dopravce nebo
zprostředkovatel přepravy je
fenoménem doby, který na
všechny subjekty, proti kterým
je jeho „podnikání“ zaměřeno, klade nové nároky a úkoly. Skutečný rozmach tohoto
modu operandi nastal se zvýšenou oblibou internetových
burz, které zprostředkovávají
prodej a nákup přepravních
kapacit. Tato virtuální obchodní místa jsou využívána čím
dál častěji pro svoji dostupnost, rychlost a globálnost.
Podnikatelé v dopravě pod
tlakem nároků ze strany zadavatelů přepravy rezignovali na
osobní vazby a vztahy a dávají
přednost komunikaci prostřednictvím internetového portálu.
Oproti minulosti navíc dochází
i k několikanásobným přeprodejům jedné přepravy, a tak si
nikdo nemůže být jistý, u koho
objednávka přepravy nakonec
skončí. Tento virtuální svět je
proto lehce napadnutelný a infiltrovatelný.
Zjednodušeně
řečeno, pod falešným dopravcem rozumíme subjekt, který
za účelem zcizení nákladu
vystupuje pod falešnou identitou, ať již neexistující (zfalšované doklady) nebo existující
(vystupuje jménem a na účet
skutečného dopravce bez jeho
vědomí), nebo dopravní firmu
založí nebo převezme jen za
účelem při nejbližší vhodné
příležitosti náklad zcizit a výhodně prodat. Již delší dobu
nejde o jednotlivce, ale o or-
ganizované skupiny jak tuzemské, tak i zahraniční, operující
na našem trhu. Najít řešení, jak
riziko efektivně minimalizovat,
není proto úkol pro jednotlivce
nebo jednu skupinu, ale pro
zástupce všech subjektů podnikajících v oblasti dopravy
včetně internetových portálů,
pojišťoven, ministerstva dopravy a policie. Jen jejich vzájemnou spoluprací, podporou
a porozuměním problematiky
lze najít účinnou zbraň, se kterou se lze podvodům v dopravě bránit. A protože při přepravě dochází k překračování hranic, je nutná spolupráce všech
uvedených složek na mezinárodní celoevropské úrovni.
Dokud k tomu nedojde, je na
místě větší opatrnost a obezřetnost nejen na straně dopravců
a zasilatelů, ale i na straně odesilatelů. AIG proto svým klientům doporučuje, aby:
­‑ průběžně ověřovali a prověřovali své obchodní partnery v dopravě, stejně tak
i řidiče při nakládce,
­‑ zvláště u rizikových druhů nákladů identifikovali
řidiče a jeho oprávnění
k provedení přepravy,
­‑ nespoléhali jen na mailovou komunikaci a čísla mobilních telefonů,
­‑ více využívali GPS sledování, které zaznamenává
průběh přepravy a odchýlení se od trasy
­‑ vytvořili a uplatňovali vlastní prověřovací postupy
a měli vytipované markanty
chování možného falešného dopravce, na které je
možné ihned reagovat.
Protože státní sektor reprezentovaný v tomto případě
ministerstvy dopravy, průmyslu a obchodu a policií má jiné
starosti a priority, musí se soukromý sektor o svou ochranu
před falešnými dopravci zatím
postarat sám.
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLENÍ
& BEZPEČNOST
Školení, kurzy, semináře
ČERVEN-červenec 2014
Vladislava Rážová
Školicí středisko ČESMAD BOHEMIA
ODBORNÉ KURZY & SEMINÁŘE
ADR–přeprava nebezpečných věcí
Absolvent získá nejen potřebné osvědčení, ale
i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte
termín obnovovacího školení!
30. 05.–01. 06. .................................... Praha
30. 05.–01. 06. .................. Valašské Meziříčí
30. 05.–01. 06. ............................. Chomutov
06.–08. 06. ...........................................Brno
06.–08. 06. ........................... Hradec Králové
06.–08. 06. ...........................................Plzeň
13.–15. 06. .......................................... Praha
13.–15. 06. ....................................... Ostrava
13.–15. 06. ............................................. Ústí
20.–22. 06. .............................................Brno
20.–22. 06. .....................................Pardubice
20.–22. 06. .........................České Budějovice
27.–29. 06. .......................................Sokolov
04.–06. 07. .......................................... Praha
04.–06. 07. ........................................Liberec
04.–06. 07. ..................................... Šumperk
11.–14. 07. ............................................Plzeň
11.–14. 07. ............................ Hradec Králové
11.–14. 07. .............................................Brno
18.–20. 07. ........................................ Ostrava
18.–20. 07. ........................................... Praha
18.–20. 07. ............................Ústí nad Labem
25.–27. 07. .........................České Budějovice
25.–27. 07. .............................................Brno
Dispečer nákladní dopravy
Jaké předpisy by měl znát každý dispečer silniční nákladní dopravy? Jejich přehled a působnost získáte na uvedeném semináři.
02. 07. ..................................Ústí nad Labem
Obsluha digitálního tachografu
Seznamte se s digitálním tachografem bez předsudků. Naučte se ho ovládat a vaše záznamy
budou OK. Na seminář je možné se přihlásit
v termínech a místech konání školení řidičů–
modul „Digitální tachografy“.
Technické podmínky provozu silničních vozidel
Od 1. ledna nabývá účinnosti novela zákona
o technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích. Na tento zákon
navazuje několik dalších prováděcích předpisů.
11. 06. ...............................................Liberec
Pracovní režimy řidičů
Limity doby řízení a odpočinku vypadají na
první pohled komplikovaně. Po absolvování
výkladu pro vás bude Nařízení EU 561 a Dohoda AETR nepochybně přehlednější. Na seminář je možné se přihlásit v termínech a místech konání školení řidičů–modul „Pracovní
režimy řidičů“.
Kontroly v dopravní firmě
Obsahově je seminář zaměřen na výkon státního odborného dozoru, dále se seminář zabývá
kontrolami prováděnými Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce.
10. 06. ...............................České Budějovice
Uložení a upevnění nákladu na vozidle
Fyzikální zákony a příslušné normy jsou vysvětleny pro bezpečné naložení a upevnění každého
nákladu. Na seminář je možné se přihlásit v termínech a místech konání školení řidičů–modul
„Uložení a upevnění nákladu na vozidle“.
Digitální tachografy – změny předpisů
Nové nařízení EU představuje významné změny
a důsledky pro silniční dopravu a kontroly dohlídkou u dopravních firem. Seminář seznamuje
s novým nařízením č. 165/ EU ze dne 4. února
04. 06................................................ Jihlava
09. 06. ........................................... Olomouc
10. 06. .............................................. Ostrava
16. 06. ...................................................Brno
03. 07. ...................................................Brno
ákoník práce v dopravní firmě
Z
Od 1. ledna nabývá účinnosti nový občanský zákoník, který přináší významné změny
i v aplikaci Zákoníku práce. Ty dopadají jak na
zaměstnance, tak na zaměstnavatele.
16. 07. ...............................................Liberec
Kompetence celní správy
Seminář vymezuje dozorové kompetence celních orgánů v souvislosti se silniční dopravou.
26. 06. ..................................................Plzeň
Případová studie–osobní doprava
Specifický pracovní seminář je určen zájemcům o zkoušku odborné způsobilosti v návaznosti na novelu zákona č. 111/1994 Sb.
dle podmínek nařízení č. 1071/2009 EU–pro
osobní dopravu.
11. 06. ...............................................Liberec
Tranzitní celní systém
Absolvování školení je nezbytným požadavkem
pro vstup nebo setrvání firmy v systému TIR.
11. 06. .................................. Hradec Králové
19. 06. ..................................................Plzeň
Tagra pro uživatele
Účelné a efektivní využívání programu na vyhodnocení dat z digitálních tachografů.
04. 06. ..............................................Liberec
17. 06. .............................................. Ostrava
26. 06. .................................. Hradec Králové
Pracovní režimy a pracovní doba řidičů
Předmětem je podrobný výklad působnosti
sociálních předpisů, limity doby řízení a doby
odpočinku, používání tachografu, pracovní
doba řidiče, její evidence a další.
10. 06. .................................. Hradec Králové
09. 07. ..................................Ústí nad Labem
Přeprava potravin
Při sjednávání zakázky a provádění přeprav
potravin nebo dalšího zboží pod kontrolovanou teplotou je účelné znát nejen příslušné
předpisy, ale umět používat systémy požadované zákazníkem.
04. 06.................................................. Praha
Kombinovaná doprava
Seminář definuje právní rámec kombinované
dopravy a vymezuje technické předpoklady
využití. Popsány jsou parametry a standardy
přepravních jednotek, jsou vysvětlení ekonomické důsledky a způsoby provedení.
18. 06. ..................................Ústí nad Labem
Ceny v silniční nákladní dopravě
Seminář je zaměřen na legislativní podmínky
cen v silniční dopravě, chování subjektů dopravního trhu, analýzu činitelů ovlivňujících náklady
dopravní firmy a možnosti jejich optimalizace.
25. 06. .............................................. Ostrava
18. 06. ...................................................Brno
Uložení a upevnění nákladu z pohledu dopravce
Předmětem je výklad působnosti předpisu
v ČR, EU a speciálně v Německu.
17. 06. ................................................. Praha
Transport magazín 5/2014
27
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
Školení řidičů podle Zákona 374/2007 Sb.
Termín Téma
Místo
02. 06. Únava, stres, životospráva.............................České Budějovice
02. 06. Pracovní režimy řidičů................................................. Ostrava
02. 06. Silniční kontroly.............................................................. Praha
07. 06. První pomoc................................................................ Ostrava
07. 06. Doklady řidiče, vozidla, nákladu.......................................Brno
07. 06. Uložení a upevnění nákladu............................Ústí nad Labem
09. 06. Uložení a upevnění nákladu............................................Plzeň
09. 06. Silniční kontroly............................................... Hradec Králové
14. 06. Pracovní režimy............................................České Budějovice
14. 06. Digitální tachografy........................................................ Praha
14. 06. Pracovní režimy řidičů.....................................................Plzeň
14. 06. Hospodárná a ekologická jízda........................Ústí nad Labem
14. 06. Dopravní předpisy aktuálně..............................................Brno
21. 06. Silniční kontroly........................................................... Ostrava
21. 06. Digitální tachografy..........................................................Brno
21. 06. Pracovní režimy...............................................................Plzeň
21. 06. Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
27. 06. První pomoc................................................................... Praha
27. 06. Silniční kontroly...............................................................Plzeň
27. 06. Doklady řidiče, vozidla, nákladu...................... Hradec Králové
28. 06. Dopravní předpisy aktuálně.............................Ústí nad Labem
28. 06. Dopravní předpisy aktuálně..............................................Brno
28. 06. Uložení a upevnění nákladu............................................Plzeň
30. 06. Uložení a upevnění nákladu.........................České Budějovice
30. 06. Digitální tachografy..................................................... Ostrava
04. 07. První pomoc.................................................... Hradec Králové
05. 07. Digitální tachografy..........................................................Brno
05. 07. Pracovní režimy řidičů.....................................Ústí nad Labem
07. 07. Dopravní předpisy aktuálně............................................ Praha
07. 07. Digitální tachografy.........................................................Plzeň
12. 07. Dopravní nehody.............................................Ústí nad Labem
12. 07. Pracovní režimy řidičů................................................. Ostrava
12. 07. Mezinárodní dopravní píedpisy....................České Budějovice
14. 07. Digitální achografy............................................................Brno
18. 07 Silniční kontroly...............................................................Plzeň
19. 07. Uložení a upevnění nákladu............................Ústí nad Labem
19. 07. Hospodárná a ekologická jízda....................................... Praha
19. 07. Dopravní předpisy aktuálně..............................................Brno
25. 07. Uložení a upevnění nákladui.......................................... Praha
26. 07. Mezínárodní dopravní předpisy.......................................Plzeň
26. 07. Silniční kontroly ..............................................Ústí nad Labem
26. 07. Digitální tachografy..................................................... Ostrava
28. 07. Dopravní předpisy aktuálně..............................................Brno
28. 07. Pracovní režimy řidičů .................................... Hradec Králové
Detailnější informace obdržíte na tel. 241 040 108. Přehled všech vzdělávacích akcí na r. 2014 včetně možnosti přihlásit se, naleznete také na
internetových stránkách www.skoleni.prodopravce.cz. Pro přihlášení můžete rovněž použít přihlášku otištěnou na zadních stranách tohoto Transport
magazínu (odfaxujte na č. 241 040 180).
inzerce
Tagra.eu Digi ­‑ SW pro archivaci a vyhodnocování dat z digitálních tachografů
Tagra.eu Digi 1 ­‑ SW pro jedno vozidlo
Tagra.eu Digi 2 ­‑ SW pro dvě vozidla
Tagra.eu Digi 4 ­‑ SW pro čtyři vozidla
Tagra.eu Mini 6 ­‑ SW pro šest vozidel
Tagra.eu Combi ­‑ zpracovává data z digi i analogového tachografu
Tagra Trucker.eu ­‑ software pro řidiče. Plánování další práce,
odpočinku a doby řízení.
Univerzální roličky do digitálních tachografů, tři roličky v krabičce
VYHODNOCOVÁNÍ DAT Z TACHOGRAFŮ
Najdete ve všech našich prodejnách
28
http://www.obchod.prodopravce.cz/
Praha ­‑ tel.: 241 040 196, 731 131 369; Brno ­‑ tel.: 549 274 350, 731 131 384; Ostrava ­‑ tel.: 596 618 928, 731 131 388; Hradec Králové ­‑ tel.: 495 537 221, 731 131 381;
Ústí nad Labem ­‑ tel.: 475 209 102, 731 131 382; České Budějovice ­‑ tel.: 387 425 949, 731 131 341; Plzeň ­‑ tel.: 377 388 493, 731 131 335
TECHNIKA
TECHNIKA
RENAULT TRUCKS NABÍZÍ
DISTRIBUČNÍ MODELY NA BIONAFTU
TimoComRenault Trucks
P
ro uspokojení rostou‑
cí poptávky doprav‑
ních společností po
alternativních palivech k naf‑
tě, nabízí Renault Trucks tři
modely své nové distribuční
řady s pohonem na bionaftu.
Motory zmíněných vozidel
mohou spalovat až 100 %
bionafty, tedy palivo, které je
vyrobeno výhradně z obno‑
vitelných zdrojů a to z rost‑
linných olejů nebo živočiš‑
ných tuků.
Trvale udržitelný rozvoj nabírá ve světě dopravy a zvláště v oblasti městské rozvážky
a komunálních služeb na významu. Stále více společností, jejichž činnost je spojena
s provozem vozidel v městském prostředí hledá alterna-
tivní řešení k naftě. Bionafta,
kde zdrojem pro její výrobu
jsou rostlinné oleje nebo živočišné tuky, je jedním z těchto
alternativních řešení.
Renault Trucks odpovídá
na požadavky svých klientů
a nabízí dva motory DTI5
240 k a DTI8 320 k s pohonem na bionaftu pro tři modely své řady Euro VI, kdy
poměr biosložky tvoří 30 %
(B30) nebo 100 % (B100).
Motory na bionaftu nabízí
stejný výkon a krouticí moment jako naftové motory.
Řady s pohonem
na bionaftu:
­‑ Renault Trucks D Cab 2.1 ­‑ Renault Trucks D WIDE
­‑ Renault Trucks C Evropské orgány a státní
správy plánují v příštích letech
další podporu rozvoje obnovitelných zdrojů pohonných
hmot zvláště pak bionafty.
Renault Trucks s rozšířenou
nabídkou tří vozidel výše uvedených modelových řad od-
povídá na zvýšenou poptávku
institucí, místních samospráv
a společností a nabízí tak
vhodné řešení pro veřejná
výběrová řízení zahrnující
povinnost využívat vozidla na
bionaftu.
Transport magazín 5/2014
29
TesT
Citroën Grand C4
Picasso 2.0 BlueHDI
s rodinou a přitom stylově
Text a foto: Martin Felix
MPV byl dobrý nápad, který v Evropě zpopularizoval Renault Espace. V poslední době ho však s pře‑
hledem vytlačují drsnější SUV. Ne, že by se přestaly asfaltovat silnice nebo by se stávali z Evropanů
zálesáci, ale terénní vzhled a částečně i schopnosti víc korespondují s aktivním způsobem života. Nebo
alespoň jeho předstíráním. Přesto MPV nevymřela a z Francie k nám přijíždí od Citroënu velmi pohled‑
ná novinka s osvědčeným jménem Picasso.
30
Transport magazín 5/2014
31
TECHNIKA
Jestliže si někdo myslí, že udělat přitažlivý velkoprostorový automobil je předem prohraná designérská bitva, pak
ho Francouzi vyvedli z omylu. Nový Grand C4 Picasso
mi spontánně pochválilo několik naprosto cizích lidí, kteří
auto okukovali ze všech stran a hlasitě projevovali nadšení nad jeho krásou a praktičností. Pravda, možná to bylo
i tím, že jsem s ním byl nakupovat v nějakém kutilském
supermarketu, ale podívejte se sami. Uzounká přední diodová světla zakomponovaná do chromových lišt tvořících
citroënovské šípy, do střechy brilantně zamaskované ližiny
a obrovská zasklená plocha, která je zevnitř ještě daleko
impozantnější než zvenčí. Navíc pod tímhle parádním kabátem tušíte spoustu interesantně využitelného prostoru
a záplavu moderních technologií. Obojí je správně.
Pětičlenná posádka má díky posuvné druhé řadě sedadel k dispozici variabilní zavazadlový prostor velkorysé kubatury 645–725 litrů. Potěší, že přístup
do něj je ovládán elektricky. V případě potřeby můžete z podlahy vykouzlit
ještě dvě sedadla třetí řady vhodná pro děti, kterým pak zbude na hračky ale
pouhých 170 litrů místa. Také se dají sklopit obě řady sedadel a udělat si vzadu
menší párty. Pokud se omezíme na standardní cestování, čeká nás několik zajímavých řešení, zpříjemňujících i hodně dlouhé cesty. Na nich vždy oceníme
množství odkládacích prostorů téměř při každé ruce. Elektricky polohovatelné
sedadlo má sice pouze řidič, spolujezdec si ale může elektricky vysunout bezvadnou nožní opěrku a hned se cítí jako v business class. Znavená záda lze
nechat jemně masírovat, i když thajské masérky ukryté v sedadlech mercedesů
jsou o poznání výkonnější. Grandiózní je výhled z vozu, obrovské čelní sklo je
protaženo až do střechy, do rozeklaného A sloupku se vešlo ještě jedno docela
slušné okno, takže z auta nevidíte vlastně jen pod sebe. K dokonalému přehledu přispívá i několik kamer, které detailně při parkování informují o okolní
situaci. Ale to už se dostáváme k výdobytkům technologickým.
32
TECHNIKA
T
E
S
T Na první pohled zaujmou dva rozměrné displeje, oba pohříchu umístěné centrálně. Nevím, kdo to vymyslel, asi v rámci genderové politiky na rychloměr musí vidět stejně dobře
táta, máma i děti. Třeba časem všichni dostanou svůj volant
a pedály. Žádné mechanické ukazatele ovšem na palubní desce neuvidí nikdo, vše jsou obrazovky, a ani tlačítek si příliš neužijete. Horní displej může zobrazovat v různém provedení
otáčkoměr a rychloměr, ale také navigaci nebo obraz kamer,
promítat uložené fotografie a pochopitelně i údaje palubního
počítače. Dolní displej, stejně jako v novém Peugeotu 308, je
dotykový a slouží k ovládání většiny systémů v autě. Tabletová generace bude jistě nadšena, ta starší tlačítková bude ze
začátku asi trochu nadávat. Elektronika zde samozřejmě není
jen k informování a na hraní, ale ovládá i bezpečnostní funkce
– sleduje pohyb v pruzích, mrtvé úhly, natáčí xenonové světlomety do zatáček, řídí i adaptivní tempomat. To poslední dělá
v omezené míře, neboť nezasahuje do brzdového systému
a nepracuje ve všech rychlostech.
BlueHDI znamená, že citroën má pod kapotou nový motor
Euro 6 s vstřikováním kapaliny AdBlue, o jejíž doplňování do bandasky
pod sedadlem se postarají v servisu. Dvoulitrový turbodiesel je velmi
kultivovaný a tichý, podává maximální výkon 110 kW a jeho maximální
točivý moment 370 Nm přichází ve 2 000 ot/min. Ve spojení s šestistupňovou manuální převodovkou tak MPV zvládá stovku pod deset
sekund a rozjede se až na 210 km/h. Kombinovaná průměrná spotřeba
je pohádkových 4,2 l/100 km. Ale protože pohádky jsou pro děti, dospělí musí počítat se spotřebou zhruba o dva litry vyšší. O moc víc
si na druhou stranu neřekne Picasso ani ve městě, k čemuž přispívá
sofistikovaný systém start­‑stop, vypínající motor už při rychlostech pod
20 km/h. Řízení vozu poskytuje přesně ty zážitky, jaké rodinné MPV
poskytovat má. Svou posádku doveze do cíle rychle, pohodlně, bezpečně a obklopenou luxusem. Budete­‑li si chtít dopřát takto velkoryse
vybavené Picasso, počítejte s výdajem okolo tři čtvrtě milionu korun.
Navíc můžete počítat s bonusem, že jste si pořídili jedno z nejkrásnějších MPV na současném trhu.
Transport magazín 5/2014
33
TECHNIKA
Kögel specialistou na sklápěčky
Kögel
Věděli jste, že byl Kögel
již ve třicátých letech
minulého století
specialistou na sklápěčky?
Kögel spojuje se stavebnictvím dlouhá tradice. Sklápěcí
nástavby byly a jsou od počátku i v průběhu dalších desetiletí skutečnou specialitou
firmy Kögel. Vedle zemědělských přívěsů se v počáteční
době od roku 1935 vyráběly
již také první sklápěcí nástavby na nákladní vozidla
společně s dvounápravovými
přívěsy. Během války i po ní
byla především poptávka po
sklápěčkách a zemědělských
vozech sice tažených koňmi
nebo traktorem, ale již obu-
tých na vzduchem plněných
pneumatikách. V padesátých letech 20. století nechal
pak o sobě Kögel slyšet právě v souvislosti s návěsem
s dvěma nezávislými sklápěcími korbami a sklápěcím
návěsem s ocelovou korbou.
V roce 1966 následovala již
první samonosná hliníková
půlkulatá korba. Od sedmdesátých let dominoval výrobě především tandemový
sklápěcí přívěs a třínápravo-
vý třístranný sklápěcí přívěs.
V roce 2002 předvedl pak
Kögel první korbu z více
komponentů, a to v lehkém
a zároveň vysokopevnostním
provedení Bi­‑metal. Na této
myšlence modulárního konceptu se zakládají i dnešní
2 a 3nápravové sklápěcí návěsy o objemu 24 m³ a 27 m³.
Díky inteligentní technice
spojení si mohou zákazníci
sestavit sklápěč podle účelu
použití s odlišnými tloušťkami stěn i podlahy. Podlaha
a zadní čelo sklápěcího návěsu Kögel jsou přitom ze zušlechtěné oceli Hardox 450
a boční stěny z vysokopevnostního plechu S700.
Společnost Leyland Trucks vyrobila pětitisící vozidlo DAF s tovární nástavbou DAF Trucks CZ
Z
výrobní linky brit‑
ské společnosti Ley‑
land Trucks sjelo již
5 000 rozvážkových vozidel
DAF LF s nástavbou vyrobe‑
nou a namontovanou přímo
ve výrobním závodě. Jubilej‑
ní vozidlo bylo předáno brit‑
ské poštovní službě Royal
Mail. Vozový park této spo‑
lečnosti zahrnuje více než
700 vozů DAF s nástavbami
nesoucími logo PACCAR.
Společnost Leyland Trucks
je jediným výrobcem nákladních vozidel, který vyrábí a montuje nástavby
přímo na svých výrobních
linkách. Je tak zaručeno,
že nástavba dosahuje stejně vysokých kvalit jako ná-
34
kladní vozidlo. Díky tomu
lze také dosáhnout výrazně
kratších dodacích lhůt, čímž
se zvyšuje dostupnost vozidel pro zákazníky. Je možné
urychlit typové schválení
kompletního vozidla v rámci
EU a tím zajistit nejrychlejší
uvedení vozidla do provozu.
Zákazníci si mohou zvolit
a objednat jak podvozek,
tak také nástavbu u dealera
společnosti DAF, což rovněž
příznivě přispívá k optimální
efektivitě a rychlosti dodání.
Na britském trhu dodává
společnost DAF kompletní
řadu rozvážkových nákladních vozidel s nástavbami
PACCAR, včetně skříňových
variant a valníků s plachtou.
Řada vyráběných nástaveb
zahrnuje také pokrokovou
aerodynamickou nástavbu
Aerobody, vyvinutou pro
snížení spotřeby paliva. Ta
je nyní dostupná také na
evropských trzích. Díky
optimalizaci aerodynamických vlastností umožňuje
úsporu paliva více než 4 %
a tím také výsledné snížení emisí CO2 v rozvážkovém provozu. Při rychlosti
85 km/h může být vozidlo
LF s nástavbou Aerobody až
o 8 % úspornější než vozidlo
s konvenční nástavbou.
Pětitisící vozidlo DAF
s tovární nástavbou předal
generální ředitel společnosti
Leyland Trucks řediteli vo-
zového parku a služeb společnosti Royal Mail Paulovi
Gattimu.
TECHNIKA
S V8 po Brdech Text a foto
Martin Felix
J
ízda s „Vé osmičkou“ je
vždycky zajímavý záži‑
tek. Samozřejmě si ho
nijak dramaticky nevychutná‑
te v Polabí, sílu motoru oce‑
níte nejlépe v Alpách a Pyre‑
nejích. Ty jsou ale od českého
zastoupení Scanie poněkud
daleko, a tak jsme na krátkou
testovací jízdu vzali za vděk
„Pobrdím“. Geomorfologicky
přesně jsme tedy jezdili Pobe‑
rounskou subprovincií, které
se z jedné strany dotýká Brd‑
ská oblast a z druhé Plzeňská
pahorkatina. To asi ale nebu‑
de tak důležité, rozhodující
je, že to bylo za volantem
Scania Streamline V8 R 580
LA4x2MNA.
V našem případě šlo tedy
o 16litrový osmiválec vyladěný na 580 koní (k dispozici je
ještě varianta 520 k a na své
uvedení čeká nejsilnější provedení se 730 koníky). Tohoto
výkonu dosahuje při 1 900 ot/
min, maximum točivého momentu je 2 950 Nm v rozmezí
1 000­ 1 350 ot/min. Nezbytností a zároveň novinkou je
pochopitelně plnění normy
Euro VI, čehož je dosaženo
kombinací vstřikování močoviny SCR a recirkulací výfukových plynů EGR. Jako u ostatních motorů se tento agregát
čistící nasávaný vzduch také
neobejde bez filtru pevných
částic DPF. O řazení se stará
nová automatizovaná dvanáctistupňová převodovka Scania
Opticruise s integrovaným
retardérem. Třetí pedál spojky používaný výhradně při
rozjezdu a zastavení, který si
pamatujeme ze starších modelů, již vzal za své, a ovládání je tak naprosto jednoduché
a komfortní. O zpomalení
se kromě kotoučových brzd
s ABS a ESP stará kromě Scania Retardéru R3500 také
automatická výfuková brzda s výkonem 320 kW při
2 400 ot/min.
Od českého zastoupení
Scanie v Chrášťanech u Rudné vyrážíme s plně naloženou soupravou na dálnici
D5, abychom vyzkoušeli, jak
si s kopci ve zmíněné Poberounské subprovincii poradí
modla všech truckerů – motor V8. Pro upřesnění je třeba ještě zmínit, že se jedná
o provedení Scania Topline,
tedy nejvyšší spací kabinu.
Užíváme si luxusu skvělých,
kůží čalouněných sedaček
a seznamujeme se s volantem obšitým stejným materiálem. K obligátnímu ovládání
audia a telefonu se z něj totiž
obsluhuje i tempomat, takže
knoflíků na hraní je zde jak
ve Formuli 1.
První pocity při manévrování jsou díky pouhým
dvěma pedálům veskrze
příjemné. Motor běží tiše
a s minimem vibrací, převodovka Scania Opticruise pracuje bez jakýchkoliv zmatků,
rychle a plynule. Konečně se
dostáváme na dálnici a na
predikativním tempomatu,
který dopředu ví, kde končí
stoupání, nastavujeme rychlost 85 km/h a s nohama
pod sedačkou se těšíme, jak
si motor poradí v docela strmých stoupáních. Limit 85
Transport magazín 5/2014
35
TECHNIKA
km/h se na rovinkách jeví
poněkud málo ambiciózní
a náš Streamline předjíždí
jeden kamion za druhým.
V prvním stoupání se začíná
karta rychle obracet. Stoupací pruh je před námi ještě
zcela prázdný, protože ve
sjezdu jsme skončili hluboko v poli poražených. Nyní
se začíná ukazovat skutečná
síla osmiválcového motoru.
Rychlost klesá velmi pomalu
a teprve v poslední čtvrtině
stoupání si převodovka podřadí na 11. stupeň. Záhy si
připomínáme, že mezi řidiči
zcela neznámé pravidlo o zákazu přejíždění plné čáry při
opouštění stoupacího pruhu
je i pro nás problém. Přestože
jsme měli na vpředu jedoucí
kamiony téměř půlkilometrovou ztrátu, musíme na
vrcholu svůj rozlet přibrzdit.
Potvrzuje se, že luxus osmiválcového motoru v hornaté
krajině lze snadno proměnit
ve vyšší rychlostní průměry. Vzhledem ke krátké ujeté
vzdálenosti, dlouhému manévrování při fotografování
a vůbec nestandardní jízdě
je těžké hodnotit hospodár-
nost soupravy. Pro snížení
spotřeby má i zde řidič možnost sledovat, jak vševědoucí elektronika vyhodnocuje jeho jízdní styl, a je zde
rovněž použito kompletní
„ospojlerování“, a to jak mezi
budkou tahače a návěsem,
tak i u kol návěsu. Oproti
předchozím typům také
zmizely deflektory na
bocích kabiny vedle
masky chladiče.
Že spotřeba
by měla oproti
starším mo-
36
torům V8 v provedení Euro
V klesnout, naznačuje test
provedený s novým šestiválcovým motorem v kategorii
Euro VI. Tento třináctilitrový
motor o výkonu 410 k překonal hned dva rekordy ve
spotřebě paliva na odborníky
dobře známých trasách v Německu a ve Francii, kde ho
podrobili důkladným testům
tamější novináři. Na silnicích
severně od Mnichova, které
mimo jiných využívá pro zkušební jízdy i magazín “Verke‑
hrsRundschau”, se přepisovala historie. Nikdy dříve tu
totiž souprava (tahač + návěs)
o celkové hmotnosti 40 tun
nejela s průměrnou spotřebou pouhých 23,29 litrů nafty
na 100 km. A je třeba zmínit, že nejde pouze o rekord
mezi motory Euro VI. Jedná se
o historický zápis napříč všemi emisními normami. Rozdíl
oproti předchozímu rekordmanovi činí přibližně decilitr nafty
na 10 km. My jsme na rekord
zatím nedosáhli, ale svezení
s osmiválcem v nás zanechalo
jen samé pozitivní dojmy.
TECHNIKA
EASTLOG 2014
se zaměří na bezpečnost a logistiku e-shopů
V
e dnech od 29. do 30. května se v pražském
hotelu Aquapalace Hotel Prague odehraje již
17. ročník kongresu EASTLOG. Mezi hlavní
témata největšího logistického kongresu v České re‑
publice se mimo jiné zařadí bezpečnostní problema‑
tika v logistice, logistika e­‑shopů, či efektivita supply
chain v retailu.
Skladbou programových částí kongres EASTLOG tematicky pokrývá celý obor logistiky a současně reflektuje aktuální dění na logistickém trhu. Hlavní programovou částí je již tradičně sekce TRENDLOG, která je
věnovaná aktuálním trendům. Letos to bude například
bezpečnostní problematika v logistice, efektivita supply chain v retailu/FMCG a aktuální vývoj logistických
služeb.
Novinkou letošního kongresu je sekce E­‑SHOPLOG,
jejíž program bude celý zaměřen na logistiku internetových obchodů a věnovat se bude například interním
skladovým operacím, distribuci a informačním technologiím spojeným s provozem e­‑shopu. Chybět na
programu nebudou ani tradiční sekce jako PRODLOG,
workshop věnovaný logistické podpoře výroby, PACKLOG, který je zaměřený na obalová řešení v logistice a PHARMALOG, jenž se orientuje na logistiku ve
zdravotnictví.
Kompletní program najdete na adrese
www.eastlog.cz.
Transport magazín 5/2014
37
TECHNIKA
NOVÝ RENAULT MASTER
RENAULT TRUCKS PŘEDSTAVUJE NOVÝ RENAULT MASTER
NA CVS V BIRMINGHAMU
Renault Trucks
U
příležitosti Co‑
mmercial Vehicle
Show v Birming‑
hamu byl slavnostně před‑
staven nový Renault Master.
Nový Renault Master v na‑
bídce od 2,8 do 4,5 tnabí‑
zínový design, nové výkony,
technologii bi­‑turbo, sério‑
vě systémyESC a Eco­‑Mode,
které podporují nižší spo‑
třebu paliva.
Nový Renault Master dokonale odpovídá potřebám
zákazníků v městském prostředí: v nabídce od 2,8 do
4,5 t, ve verzi furgon, podvozek, dvojitá kabina, kombi, bus, plošina s kabinou,
s předním nebo zadním pohonem, jednomontáží nebo
dvojmontáží pneumatik, robotizovanou nebo manuální
převodovkou.
Nový Renault Master je
vybaven technologiídvou turbodmychadel umístěných za
sebou, tzv. bi­‑turbo (motory
135k a 165k). Tato technologie pracuje s výkonem jednoho nebo obou turbodmychadel současně, a využívá tak
maximálního plnícího tlaku
ve všech režimech používání motoru. Pro řidiče se tato
38
technologie odráží v komfortu jízdy, zvýšeným výkonem
a současně i nižší spotřebou
paliva a nižšími emisemi CO2.
Zákazník, který se rozhodne pro nový Renault Master
může dále snižovat spotřebu
paliva prostřednictvím systému Eco­‑Mode. Verze s motory 135 k a 165 k jsou tímto
systémem vybaveny sériově.
Řidič může optimalizovat
svoji spotřebu paliva jednoduchou aktivací na přístrojové desce. Nový Renault Master nabízí dále sériově pro
verze 135 k a 165 k systém
Stop & Start, který automaticky vypne motor při zastavení vozidla. Motor se znovu
nastartuje po sešlápnutí pedálu spojky nebo při zařazení rychlosti. V kombinaci
s technologií bi­‑turbo mohou tyto systémy dosáhnout
snížení spotřeby pohonných
hmot až o 10 %. Nový Renault Master je vybaven motorem o objemu 2,3 l Euro
5 a nabízí širokou škálu výkonů: 5 výkonů (110 k až
165 k) pro vozidla vybavena
manuální převodovkoua dva
výkony (125 k a 150 k) pro
vozidla případně vybavená
robotizovanou převodovkou.
Všechny verze nového Renault Master jsou sériově vybaveny systémem elektronické kontroly stability trajektorie vozidla ESC. Pro snadnější
ovládání a optimální bezpečnost je v systému ESC integrován pomocný systém rozjezdu do svahu (Hill Start Aid),
posilovač nouzového brzdění
(Emergency Brake Assist),
systém elektronické kontroly
trakce (Extended Grip), funkce kontroly stability přípojného vozidla (Trailer Swing
Assist), adaptivní kontrola nákladu (Adaptative Load Control) a systém ochrany proti
převrácení (Anti rollover control System). Ve verzích kombi je také k dispozici systém
monitorující tlak v pneumatikách. Pro větší viditelnost
a maximální bezpečnost
může být sluneční clona
spolujezdce nového Renault
Master vybavena zrcátkem.
Ve chvíli, kdy je rozloženo
eliminuje mrtvý úhel mezi
zorným polem zpětného
zrcátka a přímým výhledem
z vozidla.
Design nového Renault
Master doznal také změn.
Nová kapota s mřížkou chladiče může být vybavena
ochrannou zástěnou chladiče. Stejně jako ostatní vozidla
nové modelové řady Renault
Trucks, má i nový Renault
Master červený kovový štítek
« by Renault Trucks » umístěný na dveřích řidiče, spolujezdce a ve verzi furgon na
zadní straně dveří vozidla.
Poprodejní služby tvoří
neoddělitelnou součást nabídky vozidel Renault Trucks,
proto i nový Renault Master
nabízí servisní služby dokonale přizpůsobené jeho použití. Centra označená Fast &
Pronabízí zákazníkům prostor vyhrazený pro užitková
vozidla, který jim umožní
zkrátit čas odstávky vozidla
a snížit náklady na jeho provoz a údržbu. Kvalitní nabídku služeb Renault Trucks doplňuje také smlouva o údržbě a opravách Start & Drive
a optimalizované financování a pojištění. Distribuční
řada Renault Trucks nabízí
nejširší nabídku na trhu snovým Renault Master, Renault
Maxity, Renault Trucks D Cab2m, Renault Trucks D a Renault Trucks D WIDE.
TECHNIKA
IVECO Stralis na CNG
na českých silnicích
Text a foto
Martin Felix
S motory spalujícími CNG
mají Italové bohaté zkušenosti. Však si také originální
tovární provedení stralisů na
tento pohon mohli prohlédnout účastníci španělského
semináře, který vloni pořádalo Sdružení, a při této příležitosti proběhla návštěva
továrny IVECO na předměstí
Madridu. Od konce března lze ovšem IVECO Stralis
CNG potkat i na našich silnicích. Firma Santa­‑Trans,
která je dceřinou společností výrobce limonád Kofola,
převzala 5 těchto vozidel.
Rozvoz oblíbené retro pochoutky probíhá s denním
nájezdem 400 km, a tak by
neměla být problém ani infrastruktura plniček, která by
navíc v příštích letech měla
projít významným rozvojem.
Financování vozidel Stralis
CNG pro Kofolu zajišťuje
společnost Fraikin.
Transport magazín 5/2014
39
TECHNIKA
Nová rekordní prodejní čísla Mercedes-Benz
40 000 Mercedes-Benz Citaro, 20 000 minibusů
EvoBus
C
itaro, bestseller mezi
autobusy Mercedes­
‑Benz, s celkovým
prodejem přes 40 000 kusů
vytvořilo nyní nový rekord.
Rekordu dosáhly i minibusy
Mercedes­‑Benz, které pře‑
kročily více než 20 000 pro‑
daných kusů
Citaro: Jednička mezi měst‑
skými autobusy je provozová‑
no ve 40 zemích
Mercedes­‑Benz Citaro s prodeji 3 027 kusů a s podílem na
trhu 16,4 % se stal opět číslem
jedna mezi městskými autobusy v Evropě. V Německu
model Citaro opět potvrdil své vedení podílem na
trhu 37 %. Model Citaro je
provozován téměř ve všech
hlavních městech Evropy od
Londýna po Bukurešť a od
Madridu po Helsinky. Mimo
Evropu vozí cestující v Mexiku, Japonsku, Singapuru,
Abu Dhabi a dokonce i na
ostrově La Réunion v Indickém oceánu. Je také páteřním přepravním prostředkem služeb BRT (Bus Rapid
Transit) ve Štrasburku, Istanbulu nebo Nancy. Citaro je
provozováno ve 40 zemích
po celém světě. V současnosti byly provedeny tři velké objednávky pro evropská
hlavní města Brusel, Budapešť a Vídeň, Florencii a pro
Zug ve Švýcarsku.
Premiéra v roce 1997 a od
té doby pokračuje další vývoj
Poprvé představil Mercedes­
‑Benz svůj model Citaro v roce
1997 při UITP kongresu ve
40
Štuttgartu. O rok později byla
zahájena sériová výroba. Svým
neobyčejným designem interiéru a exteriéru, nízkopodlažní
konstrukcí příjemnou pro cestující, pokročilou bezpečnostní technologií stanovil hned
od počátku nové standardy.
To samé bylo použito pro
varianty od městských a meziměstských autobusů různých délek až po kloubové
autobusy. Hlavním faktorem
úspěchu modelu Citaro je trvalý vývoj. To je zřejmé na
rozsáhlém faceliftu modelu
z let 2005/2006 a dalších přidaných modelech Citaro LE,
krátkého Citaro K a derivátu
velkokapacitního
autobusu
CapaCity k modelové řadě.
Bezpečnost a čistota: První
městský autobus pro pravi‑
delné linky s ESP, který plní
emisní normu Euro VI
Při uvedení nové modelové
řady na trh v roce 2011 opět
překvapila neobyčejným designem, novým kokpitem a revoluční technologií úspory paliva. Nové Citaro bylo prvním
městským autobusem, který
byl k dodání s elektronickým
stabilizačním programem ESP.
O rok později následovala
další premiéra: Model Citaro
byl prvním městským sériově
vyráběným autobusem, který
byl dodáván s motory splňujícími emisní normu Euro
VI. Na jaře roku 2014 dodal
Mercedes­‑Benz již 1000. Citaro s motorem Euro VI. Model Mercedes­‑Benz Citaro
je vyráběn v moderních výrobních závodech, segmenty
karoserie v Holýšově v České republice, kompletován
v Mannheimu a Neu­‑Ulmu
a také v Ligny ve Francii pro
určité exportní trhy.
Minibusy Mercedes: Lídr na
trhu v Evropě, který směřuje
k rekordu
Za výrobou 20 000 minibusů, které byly dodnes vyrobeny společností Mercedes­
‑Benz Minibus GmbH, je
výjimečný příběh o úspěchu.
Vše začalo v roce 1998 převzetím podílu ve společnosti
výrobce minibusů Karla Kocha v Mudersbachu poblíž
Siegenu. Za krátkou dobu
vybudoval
Mercedes­‑Benz
široké portfolio výrobků a vytvořil celoevropskou spolupráci. V roce 2004 byla společnost Karl Koch kompletně
převzata. Krátce poté byla
výroba přemístěna v několika
stupních do rozšiřujícího se
závodu v Dortmundu. Zde
vyrábí přes 330 zaměstnanců
minibusy na třech linkách na
výrobu karosérií a na čtyřech
montážních linkách. Minibusy
jsou prodávány do více než
40 zemí. Největším trhem je
západní Evropa, mezi zákazníky s pravidelným odběrem
patří Austrálie, jihovýchodní
Asie a Střední východ. V loňském roce prodala společnost Minibus GmbH 1 206
autobusů a již brzy se dostane na maximum své výrobní
kapacity. Portfolio minibusů
Mercedes­‑Benz je založeno
na modelu Mercedes­‑Benz
Sprinter. Řada autobusů pokrývá v současné době 24
modelů s povolenou celkovou hmotností od 3,5 t do
6,8 t. Řady Sprinter Transfer,
Sprinter Travel, Sprinter City
a Sprinter Mobility indikují
různá provozní určení, 16
variant s levostranným řízením a osm typů s pravostranným řízením. Nejatraktivnější model je Sprinter City 77.
Je to kompaktní autobus pro
městskou dopravu s unikátní
třínápravovou nízkopodlažní karoserií a prostorem až
pro 40 cestujících. Minibusy
jsou úzce spojeny s vývojem
a výrobou modelu Sprinter.
Všechny procesy jsou předmětem stejně přísných směrnic společnosti Mercedes­
‑Benz. To znamená kvalitu
od jednoho zdroje.
Řada minibusů je rozšířena
na 24 modelů
Minibusy od společnosti Mercedes­‑Benz těží také
z nového Sprinteru modelového provedení 2014. Kromě
nového designu a působivých
vlastností obsahuje nejnovější
technologie v oblasti motoru
a bezpečnosti. Řady minibusů Transfer a Travel, které
doprovázela změna modelu Sprinter v polovině roku
2013, byly rozsáhle změněny.
Řada Mobility byla rozšířena
o modely Mobility 35 a Mobility 45 a všech 24 modelů
bylo postupně a systematicky
přepracováno na přísné emisní normy Euro VI.
TECHNIKA
Aktivní brzdový asistent 3
pro Mercedes-Benz Travego
EvoBus
• Aktivní brzdový asistent 3:
nouzové brzdění v případě
výskytu pevné překážky
• ABA 3 může aktivně zabránit nehodám
• Standardní vybavení ve
spojení s adaptivním tempomatem
• Travego: tradice nejlepší
možné bezpečnosti
Aktivní brzdový asistent 3:
nouzové brzdění také v pří‑
padě pevných překážek
Je to tradice, každá generace vysokopodlažního zájezdového autobusu Mercedes­
‑Benz Travego určuje nové
standardy v bezpečnostních
technologiích. A Travego má
opět náskok: Je to první autobus na světě, který bude vybaven novým Aktivním brzdovým asistentem ABA 3. Předchozí generace ABA 2, byla
již schopna aktivovat brzdění,
když vzniklo nebezpečí nárazu do zpomalujícího vpředu
jedoucího vozidla nebo do
stacionárních překážek. Nový
systém ABA 3 umí ještě víc, je
schopen iniciovat automatické
nouzové brzdění, když jsou
zjištěny stacionární překážky,
a úplně zastavit.
ABA 3 může aktivně za‑
bránit nehodám
To znamená, že Travego se
systémem ABA 3 nejen zmírní možné následky vážných
nehod, ale může také zabránit nehodám. Mercedes­
‑Benz vybaví Aktivním brzdovým asistentem model
Travego standardně, pokud si
zákazník objedná adaptivní
tempomat.
Standardní vybavení ve
spojení s adaptivním tem‑
pomatem
Adaptivní tempomat je nezbytným předpokladem pro
Aktivní brzdový asistent 3.
Tím se ulehčí zátěž řidiči na
dálnicích a rychlých úsecích.
Jakmile adaptivní tempomat zjistí pomalejší vozidlo
vpředu, automaticky zabrzdí
autobus, dokud nedosáhne
bezpečné rychlosti, závislé
na vzdálenosti od tohoto vozidla, kterou nastavuje řidič.
Systém pak trvale udržuje
tuto vzdálenost. A zároveň
radar trvale sleduje silnici
před autobusem. Měří vzdálenost a relativní rychlost
vozidel vpředu a také zaznamenává překážky.
Travego: tradice nejlepší
možné bezpečnosti
Mnoho bezpečnostních
systé­mů slavilo svou světovou premiéru ve vozidle
Mercedes­‑Benz Travego.
V roce 1999 se první model Travego již odlišil od
konkurence díky elektronickému brzdovému systému, kotoučovým brzdám na
všech nápravách a hlavně
výkonným xenonovým světlometům.
2004 představil Mercedes­
‑Benz jako první výrobce
v modelu Travego tři nové
asistenční systémy: adaptivní
tempomat, asistent pro jízdu
v jízdních pruzích a plynulý
brzdný účinek retardéru.
V roce 2008 pak následovala první generace systému Aktivní brzdový asistent
a patentovaný systém pasivní
bezpečnosti Ochrana před
čelní kolizí (FCG). V roce
2012 byl uveden na trh Aktivní brzdový asistent 2 s rozšířenými funkcemi a systém
sledování bdělosti řidiče
Attention Assist (výstražný
systém před únavou řidiče).
S novým systémem Aktivní
brzdový asistent 3 představuje Travego model 2014 další
světovou premiéru v autobusovém odvětví.
V roce 2002 bylo Travego
prvním autobusem s elektronickým stabilizačním programem ESP, který se stal standardem v roce 2003. V roce
Transport magazín 5/2014
41
Přihlášením do našeho e-shopu
získáte výhodné individuální ceny.
TECHNIKA
Cesta vznětového motoru
LXXV. díl
Emil Lánský
Foto: archív
Z
atímco
Mercedes­
‑Benz 300 SD z roku
1978 byl prvním
osobním turbodieselem na
světě, primárně určeným pro
severoamerický trh, Peugeot
604 D Turbo z roku 1979 byl
prvním osobním turbodie‑
selem prodávaným v Evropě.
Jelikož Daimler AG zařadil
do své nabídky pro evropské,
resp. německé, zákazníky
osobní kombi Mercedes­
‑Benz 300 T Turbodiesel „až“
v roce 1980, může se francouzský koncern Automobiles Peugeot pyšnit skutečností,
že v tomto ohledu předběhl
německého rivala o celý jeden rok.
S využitím celé řady konstrukčních prvků karosérie vznikl v roce 1975 nový model Peugeot 604, který dostal v roce
1979 do vánku přeplňovaný vznětový motor Indénor – vznikl tak první osobní turbodiesel prodávaný v Evropě
Indénor Diesel
Peugeot 504, ověnčený
titulem Car of the Year 1968,
byl ve své době vlajkovou
lodí značky, i když patřil do
nižšího segmentu vozidel
než pozdější Peugeot 604.
Pět set pětka si získala zákazníky především instalací
zážehového motoru 1,796
l alternativně vybaveného
přímým vstřikováním paliva. Standardně byla do vozu
montovaná
čtyřstupňová
převodovka s ovládáním řazení umístěným na sloupku
řízení, jako alternativa však
byla nabízena též třístupňová automatická převodovka
ZF 3HP12 Automatic. Od
roku 1971 měl však Peugeot 504 pod kapotou též
čtyřválcový diesel Indénor
2,112 l s maximálním výkonem 48 kW/66 k.
Indénor je zkratka francouzské společnosti Industriélle de l’Est et du Nord,
součásti koncernu Automobiles Peugeot zabývající se vývojem a výrobou
vznětových motorů. Firma
byla založena v roce 1898
v severofrancouzském Lille. Později, v dubnu 1928,
byla přejmenovaná na CLM
(Compagnie Lilloise de Moteurs). Od začátku společnost vyráběla motory licence
Junkers – první z nich měl
vertikální konstrukci protiběžných pístů. V roce 1955
změnila společnost název na
CGM (Compagnie Générale
de Moteurs) a o něco později na Indénor, stalo se tak
v okamžiku počátku výroby
Široká motoristická veřejnost měla možnost poprvé
Peugeot 604 spatřit na březnovém mezinárodním Autosalonu v Ženevě roku 1975.
Nový osobní vůz byl vyvinut
a zkonstruován s využitím
principů a částí karosérie
předcházejícího modelu Peugeot 504 (1968–1983, v licenční výrobě až do roku
2006), především přední přepážky, předních dveří a části
podlahové plošiny.
Peugeot 504 byl velmi úspěšným předobrazem typu 604, který ovšem ani náhodou nedosáhl jeho popularity
Transport magazín 5/2014
43
TECHNIKA
čtyřválcového motoru (48 k) dle licence
Richardo (CT). Vznětové motory Indénor
byly ve velkém vyráběny především pro
osobní vozy Peugeot 403, 404, 504, 604
a 605, objevily se však také v jiných automobilech jako například Talbot Tagora,
Ford Granada, Ford Sierra, Ford Scorpio,
Mahindra, ARO, DAF a Scaldia ­‑ GAZ­‑24
Volga, ale také užitkových vozidlech Opel
Blitz, Peugeot D4, D7, D9, Citroen Type H,
Renault Voltigeur a Goélette.
Na Autosalonu v Paříži v říjnu roku
1976 byl, mimo jiných, představen též
Peugeot 504 se silnějším dieselem Indénor se zdvihovým objemem 2,304
l a maximálním výkonem 52 kW/71 k.
Zvýšení zdvihového objemu bylo oproti
původnímu 2,112 l dosaženo zvětšením
vrtání válců na rozměr 94 mm. Původní
čtyřválcový diesel Indénor 2,112 l zůstal
v nabídce a navíc se prosadil také jako
pohon evropských vozů Ford Granada,
protože německá odnož americké automobilky neměla v tom čase žádnou
vhodnou konstrukci tak malého vznětového motoru.
Peugeot 504 dosáhl na titul Car of the Year 1968 a pod svojí kapotou měl zhusta též vznětový motor Indénor
Mezi roky 1968 až 1983 bylo v Evropě
vyrobeno na tři miliony vozů řady Peugeot 504. Pravidelná výroba pak pokračovala ještě v africké Keni, kde se udržela
až do roku 2006. Vůz byl prodáván s hrdým titulem „King of African Road“ až do
roku 2007.
Krásné tvary a široká popularita Peugeotu 504 neunikla ani tvůrcům filmů o slavném Jamesi Bondovi. V jednom
z dílů si „504“ také zahrál, ale na straně darebáků
Peugeoty 504 byly navíc montovány pod licenčními smlouvami
v mnoha jiných zemích. Například v Rakousku sjížděly z asamblážní linky francouzského arcirivala Renaultu a k zákazníkům putovaly přes síť
dealerů vozidel této značky.
Interiér Peugeotu 504, který vydržel v licenční výrobě až do roku 2009
44
Bush Taxi Peugeot 504
Peugeot 504 se stal nejběžnějším tzv. „bush taxi“ v Africe. V Číně
byl ve firmě Guanghzou Peugeot Automobile Company vyráběn ve variantách pick up a čtyřdveřová kombinace na prodloužené podlahové
platformě vydržela ve výrobě až do roku 2009. O deset let dříve, v roce
1999, skončila výroba Peugeotů 504 v Argentině ve společnosti Sevel z El
Palomas blízko Buenos Aires v karosářských verzích sedan, estate (kombi) a pick up. Verze pick up byla vyráběna ve dvou variantách s jednoduchou a dvojitou kabinou s užitečnou hmotností až 1 300 kg! (1983‑1997).
TECHNIKA
Společnost Dangel prováděla přestavbu Peugeotů modelové
řady 504 na pohon 4x4
V roce 1991 prošly Argentinské 504 změnou
vnějšího designu a byl
jim implementován nový
interiér. Jako pohon byl
vedle zážehové devatenáctistovky XD88 zhusta
využíván vznětový motor
XD2 2,304 l. Francouzská společnost Dangel
(Sentheim, Alsasko) upravovala 504 na varianty
s pohonem kol obou
náprav (etate/station wagon a pick up). Hnací
trakt a odpružení z Peugeotu 504 byly později
používány též v íránské
verzi vozu Hillman Hun-
Přeplňovaný motor Indénor XD2S s turbodmychadlem
Garrett v osobním voze Peugeot 604 D Turbodiesel
ter (označovaný též jako Rootes Arrow v době
originální produkce v britské společnosti Rootes
Group) zvané lokálně Paykan (persky – šíp) a vyráběné společností Iran Khodro Industrial Group,
dříve Iran National.
Peugeot 504 byl ve velkém množství vyráběn
v na svou dobu v poměrně raritní kombinaci
vznětového motoru s automatickou převodovkou. Čtyřválcové řadové vznětové motory Indénor
XD88, XD90 a XD2 se zdvihovými objemy 1,948
l, 2,112 l a 2,304 l byly používány jako pohon také
v osobních automobilech: Peugeot 403, Peugeot
404, Peugeot 505, Peugeot 604, Peugeot J9, Peugeot P4, Ford Sierra, Ford Granada, Talbot Tagora,
Mahindra Jeep, Leyland DAF 400, Counsil 4x4,
UMM 4x4 Cournil, v Belgii montované Scaldia­
‑Volga M21, M22, M24D (GAZ­‑21, GAZ­‑24). Známy jsou také lodní aplikace.
Politické konotace
V roce 1976 zakoupila vláda státu Srí Lanca (dříve Cejlon) velké množství vozů Peugeot 504 jako
flotilu vozidel určených pro potřeby dopravy delegátů 5. sjezdu nezúčastněných zemí v Kolombu
– Non­‑Aligned Movement (NAM) – Hnutí nezúčastněných zemí (států) je mezinárodní organizace více než sto států světa, které nejsou zapojeny
do žádných mocenských bloků. V listopadu 2010
oznámila íránská státní televize, že tehdejší prezident Íránu Mahmoud Ahmadinejad dá do aukce
svůj osobní automobil Peugeot 504 za účelem
zisku peněz pro charitu. V roce 2005 používal
Ahmadinejad 504 v rámci své volební kampaně,
aby se představil jako jeden „z lidu“, neboť Peugeot 504 byl považován v Íránu v té době jako
automobil pracující dělnické třídy. Brzy po začátku aukce v lednu 2011 přišel první bid z nejmenované Arabské země znějící na částku 1 milion
USD. Ve finále v březnu 2011 byl Peugeot 504
Mahmouda Ahmadinejada vydražen za 2,5 milionů USD, které byly převedeny na konto projektu
Mehr Hausing, který se zabývá výstavbou obydlí
pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.
Palubní deska Peugeotu 604 D Turbodiesel.
Tvary Peugeotu 604 D Turbodiesel pochází od Pininfariny
Transport magazín 5/2014
45
inzerce
Na konci roku 1978 byl představen
v rámci nabídky pro rok následující
první turbodieselový osobní automobil prodávaný v Evropě – Peugeot 604
D Turbo. Pod kapotou měl instalovaný
o 20 stupňů v podélné ose skloněný
přeplňovaný čtyřválec Indénor Diesel
XD2S (turbodmychadlo Garrett), zdvihového objemu 2,304 l, který vládl maximálním výkonem 59 kW/80 k. Přestože šlo o poměrně spolehlivý motor,
jeho dobrá pověst byla poněkud zastíněna jedním významným problémem
– tak jako většina vznětových motorů té
doby i XD2S bylo obtížné nastartovat
za studeného počasí. Vlastně je třeba
říci, že zrovna v tomto ohledu Peugeot
604 D Turbo s motorem Indénor XD2S
zcela nekompromisně vynikal. Tato nepříjemná vlastnost vedla celou řadu řidičů turbodieselových šestsetčtyřek ke
snaze parkovat své miláčky na kopci či
alespoň ve svahu tak, aby problém se
studeným startem vyřešili. Nakonec se
však ukázalo, že výrobci stačilo učinit několik změn u žhavících svíček
a míry komprese motoru, aby se celá
záležitost podstatně zlepšila.
V roce 1983 přišel pod kapotu Peugeotu 604 D Turbo zvětšený vznětový
turbomotor Indénor Diesel XD3S se zdvi-
hovým objemem 2,498 l s maximálním
výkonem 66 kW/90 k při 4150 min­‑1.
Pokud byl vůz vybaven tímto motorem
a manuálně řazenou převodovkou mohl
řidič počítat s maximální rychlostí na
úrovni solidních 165 km/h. Brzy po uvedení nového motoru XD3S byl agregát
osazen elektronicky řízeným vstřikovacím čerpadlem (XD3ST) a jeho maximální výkon stoupl na 70 kW/95 k při stejných otáčkách (260 N.m při 2 000 min­‑1).
Na severoamerickém trhu se Peugeot
604 D Turbo objevil s automatickou
třístupňovou převodovkou ZF, pročež
se jeho maximální rychlost mírně snížila na 158 km/h.
V roce 1981 prošel Peugeot 604 D Turbo dlouhodobým testem v britském motoristickém magazínu Autocar s dlouhodobou průměrnou spotřebou 8,7 l/100
km a s vysvědčením: „dostatečně kom‑
fortní v interiéru“. Ve stejném roce byly
vznětové varianty 604 nahrazeny novými modely GRD Turbo (základní verze)
a SRD Turbo (s paketem Grand Comfort).
V roce 1983 byla verze Peugeot 604
GRD Turbo stažena z výroby. V roce
1984 byl představen dieselový model
GTD Turbo (70 kW/95 k) jako vznětový bratříček k zážehové variantě GTI
(2,8 V6, 100 kW/136 k), následující rok
se však již výroba vozů rodiny 604 blížila ke svému konci ­‑ v roce 1985 bylo vyrobeno pouze 581 kusů v obou verzích
GTI a GDT. Částečně byl Peugeot 604
nahrazen výrobou modelu 505, aby potom jeho místo v roce 1989 zaujala zcela
nová řada osobních vozidel Peugeot 605
již s pohonem kol přední nápravy.
POMÁHÁME 10 let
POMOZTE DĚTEM,
pozůstalým po obětech dopravních
nehod řidičů profesionálů,
způsobených při výkonu povolání
nákladní a autobusové dopravy.
Zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777
ve tvaru DMS TRUCKHELP v celkové ceně
30 Kč přispíváte částkou 27 Kč na účet
nadace. 2012-2015 je určená sirotkovi Honzíkovi
inzerce
Pinninfarinův Peugeot 604
Uvedením nového vozu Peugeot 604,
kterému uhnětl tvary sám Pininfarina,
vstoupil v roce 1975 koncern Automobiles Peugeot znovu po 40 letech do
vod tzv. luxusních osobních automobilů. Naposledy se tak stalo v roce 1934
v rámci projektu Peugeot 601, který
měl však velmi krátké trvání.
TECHNIKA
Převodem částky
na transparentní účet nadace:
1399088001/5500
Zakoupením plyšové
hračky v hodnotě 220 Kč
(100 Kč je příspěvek nadaci)
500,-
Zakoupením barevné samolepky
v hodnotě 50, 100, 200, 500 Kč
Pro více informací
navštivte naše nové webové stránky
www.nadacetruckhelp.cz
PROFI AUTO CZ a.s.
inzerce
Uvedením Peugeotu 604 D Turbodiesel s přeplňovaným vznětovým motorem se francouzskému
výrobci podařilo předběhnout německého konkurenta Mercedes-Benz téměř o celý jeden rok
46
Jasná volba nejen pro řidiče profesionály
TRUCK SERVIS
Download

stáhnout - TruckJobs.cz