SOFTWARE PRO SNADNÉ ŘÍZENÍ AUTOKEMPU
V programu RECEPCE je pod kontrolou odbavení pobytu hosta v každé jeho etapě:
od přijetí objednávky a rezervace pobytu přes pozdější ubytování hosta a vystavení účtenky až po statistiku a
přehledové výpisy na konci měsíce či sezony.
Způsob zpracování byl pečlivě navržen s ohledem na osvědčené postupy používané v desítkách autokempů.
Program šetří čas a starosti provozovatelům malých rodinných kempů i velkých rekreačních zařízení poskytujících
širokou škálu služeb.
OBJEDNÁVKY A REZERVACE POBYTU




evidence objednávky, rezervace pobytu v ubytovacím plánu, tisk knihy objednávek
snadné vystavení smlouvy s možností odeslání emailem
zálohové faktury a evidence zálohových plateb včetně
vystavení daňového dokladu k přijaté platbě
dokumenty je možno odesílat elektronickou poštou
UBYTOVÁNÍ HOSTŮ











ubytování hosta, vystavení účtenky, dodacího listu nebo otevření účtu
(u otevřeného účtu platba na konci pobytu)
podpora platby platební kartou
prodloužení nebo zkrácení pobytu
vystavení náhradního dokladu
storno dokladu
vystavení účtenky na různé neubytovací služby a položky
možnost využívání libovolného počtu ceníků a podpora příjmu hotovosti v eurech
vyhledání hosta podle různých kriterií
upozornění na problémového hosta při jeho následujícím ubytování
přihlašovací lístky pro cizineckou policii podle aktuálního znění zákona
možnost vystavování účtenek na více počítačích - u více pokladen (oddělené uzávěrky)
UZÁVĚRKY, PŘEHLEDY, STATISTIKA




uzávěrka směny (deník účtenek a dodacích listů, přehled tržby po druzích služeb se zohledněním
plateb kartou, tisk knihy hostů, úklidové lístky, vystavení faktur...)
archiv dříve zpracovaných uzávěrek
měsíční a roční statistika (hlášení pro Český statistický úřad)
vyhodnocení vytížení lůžkové kapacity
tisk smluv, veškeré korespondence, účtenek a
dalších dokladů je možno provádět v češtině,
angličtině, němčině a případně i dalších cizích
jazycích, všechny texty účtenek, dodacích listů,
smluv a dopisů i vzhled dokladů může uživatel sám
nastavit, všechny tištěné doklady lze odesílat
elektronickou poštou ve formátu PDF
program vytvořený na platformě klient-server
zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení dat a je
možno jej provozovat na několika počítačích
propojených v síti
Program Recepce využívají v České republice
desítky autokempů různé velikosti, mezi nimi
například autokempy Free Star Strachotín, Jesenice,
Karvánky, Merkur Pasohlávky, Modřín Lipno,
Olšovec Jedovnice,
Pláž Vranovská
přehrada,
Rozkoš,
Rožnov,
Sedmihorky,
Strážnice,
Triocamp Praha
PORADENSTVÍ • SOFTWARE • HARDWARE
RECEPCE – ceník platný k 1. 1. 2015
Modul Ubytování
cena bez DPH (21%)
verze bez sledování obsazenosti
verze se sledováním obsazenosti
15 000 Kč
+ UP 10 lůžek
+4 000 Kč
+ UP 30 lůžek
+8 000 Kč
+ UP 80 lůžek
+11 000 Kč
+ UP nad 80 lůžek
UP = ubytovací plán (tzv. „štafle“)
el. přípojka, místo pro karavan / stan
apod. jako jiný typ rezervační
jednotky se z pohledu licence počítají
jako jedno lůžko
multilicence pro více počítačových stanic
+14 000 Kč
uvedené ceny odpovídají licenci
pro jednu počítačovou stanici
licence pro 2 stanice
+50 %
licence pro 3 stanice
+80 %
licence pro 4 stanice a více
+120 %
(spolupracuje s modulem
Ubytování se sledováním
obsazenosti)
8 000 Kč
lokální instalace (1 počítač)
základní zaškolení obsluhy
2 000 Kč
síťová instalace (více
počítačů)
zaškolení obsluhy programu
a správy sítě
cena dohodou podle
časové náročnosti
Modul Objednávky
Instalace
Služba technické podpory
obsahuje podporu po telefonu a pravidelnou
dodávku nových verzí
roční poplatek ve výši 10% z celkové ceny licence
při nákupu licence do 30. 6. 2015 bude poskytnuta
4 0 % s le v a
K používání programu Recepce je potřeba:








osobní počítač s procesorem Pentium 233 MHz nebo vyšším
operační systém Microsoft Windows XP nebo vyšší
512 MB RAM (doporučeno 1 GB RAM)
5 GB volného místa na pevném disku
monitor s rozlišením Super VGA (800×600) nebo vyšším, 256 barev
myš nebo jiné kompatibilní polohovací zařízení
vhodná tiskárna (ve většině případů nejlépe vyhovuje laserová tiskárna)
zálohovací zařízení (USB pro připojení flash paměti nebo jiný způsob zálohování…)
Na požádání Vám podáme podrobné informace o technických podmínkách provozu
(především při nasazení programu Recepce na několika stanicích propojených v síti).
Především nároky na RAM se liší podle používaného operačního systému.
DRINGS, spol. s r. o.
28. října 554
511 01 TURNOV
PORADENSTVÍ • SOFTWARE • HARDWARE
tel.: 481 312 286
fax: 481 325 933
e-mail: [email protected]
http://www.drings.cz
http://www.software-recepce.cz
IČO: 45539979
DIČ: CZ45539979
Download

Leták - DRINGS, spol. s r. o.