CAM MALZEMELER
Sertleştirme / Tempered
Bu katalogta yer alan ürünlerin bazılarına tam sertleştirme veya veya ağız sertleştirme işlemleri uygulanmıştır.
Bu işlemler ürünlere aşağıda belirtilen avantajları sağlamaktadır.
* Ürünler ani ısı değişikliklerine daha dayanıklıdır ve mikro dalga fırınlarda kullanılabilir.
* Ürünlerin kullanım ömrü daha uzun olur.
* Kırılma anında keskin ve büyük parçalar yerine daha küçük ve küt prçalara ayrılır.
* ürünler sabunlu su etkilerine, asitlere ve bulaşık makinası aşınmalarına karşı daha dayanıklıdır.
Tüm bu avantajlar daha uzun ömürlü ve daha az yenileme gereksinimi anlamına gelmektedir.
Selected items in this catalogue are either full tempered or rim toughened.
This treatment gives the following advantages to our products.
* They are more resistant to strong shocks, breakage or scratches.
* They are resistant to sudden heat changes and can be easily used in microwave ovens.
* They will have an excellent lifespan by maens of durability.
* They will break info smaller and bluntier pieces incase of a strong shock instead of sharp pieces.
* They are highly resistant to the effects of soapy water, acids and dishwasher.
All these advantages means long life and minimum need for replacement.
Temperleme işlemi görmüş ve sertleştirilmiş ürünlerin kutu ve ve katalog sayfalarında bulunnacaktır.
Tempered products idenfified with
wich is placed both in the product Catalogues, and on the
product packaging.
Tam sertleştirme işlemi uygulanmış ürünler.
Full Tempered products.
Siparişe göre tam sertleştirme işlemi uygulanmış ürünler.
Full tempered products, upon order.
5
CAM MALZEMELER
SAXSON
1
2
3
4
Ürün Adı Ürün Kodu Product Name
Product Code
1 Şarap / wine
44685
2 Beyaz Şarap / White Wine
44645
3 Kırmızı Şarap / Red Wine
44655
4 Su / Water
44665
5 Flüt Şampanya / Flute
44675
5
CC
CC
450
196
247
350
157
H (mm)
H (mm)
195
142
155
182
174
CC
CC
255
195
155
155
200
H (mm)
H (mm)
137
128
122
158
160
CC
CC
252
270
260
320
190
335
175
435
90
310
H (mm)
H (mm)
182
192
156
184
159
184
196
177
135
192
CC
CC
490
413
220
308
354
385
73
315
435
240
155
190
H (mm)
H (mm)
199
176
186
179
192
175
139
201
210
210
200
164
CC
CC
300
230
280
H (mm)
H (mm)
123
112
104
BANQUET
1
2
3
4
Ürün Adı Ürün Kodu Product Name
Product Code
1 Su / water
44445
2 Kırmızı Şarap / Red Wine
44355
3 Beyaz Şarap / White wine
44425
4 Flüt Şampanya / Flute
44455
5 Test Bardağı/ Tester
44143
5
PARTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ürün Adı Product Name
1 Kırmızı Şarap / Red Wine
2 Kırmızı Şarap / Red Wine
3 Kırmızı Şarap / Red Wine
4 Su / Water
5 Beyaz Şarap / White wine
6 Kırmızı Şarap / Red Wine
7 Flüt Şampanya / Flute
8 Bira / Beer
9 Likör / Liquer
10 Kırmızı Şarap / Red Wine
Ürün Kodu Product Code
44320
44380
44370
44360
44310
44400
44350
44340
44330
44390
IMPERIAL PLUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ürün Adı Ürün Kodu Product Name
Product Code
1 Kokteyl / Cocktail
44849
2 Kokteyl / Cocktail
44899
3 Martini
44909
4 Martini
44919
5 Şarap / Wine
44839
6 Şarap / Wine
44869
7 Likör / Liquer
44929
8 Su / Water
44809
9 Burgundy / Burgonya
44829
10 Kırmızı Şarap / Red Wine
44799
11 Flüt Şampanya / Flute
44819
12 Beyaz Şarap / White Wine
44789
TOWER
1
2
Ürün Adı Ürün Kodu Product Name
Product Code
1 Su / Water
44739
2 Kırmızı Şarap / Red Wine
44749
3 Beyaz Şarap / White Wine
44729
3
CAM MALZEMELERİ
6
CAM MALZEMELER
PARIS
Ürün Adı Ürün Kodu Product Name
Product Code
1 Flüt Şampanya
44719
2 Beyaz Şarap / White Wine
44932
3 Kırmızı Şarap / RedWine
44693
1
2
CC
CC
185
180
245
H (mm)
H (mm)
188
125
135
CC
CC
465
367
212
295
415
170
420
545
590
750
630
H (mm)
H (mm)
204
200
173
180
167
226
220
231
238
227
215
CC
CC
310
385
243
208
190
55
120
H (mm)
H (mm)
170
190
165
155
205
110
130
CC
CC
110
165
190
240
320
430
510
335
H (mm)
H (mm)
172
183
146
152
158
160
169
135
CC
CC
230
330
175
125
685
355
400
175
500
H (mm)
H (mm)
178
189
202
169
193
173
184
167
210
3
ENOTECA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ürün Adı Ürün Kodu Product Name
Product Code
1 Margaritta
44668
2 Bira / Beer
44658
3 Martini
44698
4 Martini
44268
5 Su / Water
44678
6 Flüt Şampanya / Flute
44688
7 Kırmızı Şarap / Red wine
44728
8 Kırmızı Şarap / Red Wine
44288
9 Kırmızı Şarap / Red Wine
44738
10 Şarap / Wine
44248
11 Kırmızı Şarap / Red Wine
44238
TULIPE
1
2
3
4
5
6
Ürün Adı Ürün Kodu Product Name
Product Code
1 Su / Water
44162
2 Bira / Beer
44169
3 Kırmızı Şarap / Red Wine
44163
4 Beyaz Şarap / White Wine
44167
5 Flüt Şampanya / Flute
44160
6 Likör
44164
7 Likör
44165
7
STARLED
1
2
3
4
5
6
7
Ürün Adı Ürün Kodu Product Name
Product Code
1 Flüt Şampanya / Flute
44845
2 Flüt Şampanya / Flute
44855
3 Beyaz Şarap / White Wine
44965
4 Kırmızı Şarap / Red Wine
44975
5 Su / Water
44885
6 Bira / Beer
44905
7 Bira / Beer
44915
8 Martini
44895
8
TOWER
1
2
3
4
5
6
7
8
Ürün Adı Ürün Kodu Product Name
Product Code
1 Kırmızı Şarap / Red Wine
44733
2 Su / Water
44743
3 Flüt Şampanya / Flute
44753
4 Flüt Şampanya / Flute
44803
5 Burgonya
44773
6 Bira / Beer
44783
7 Bira / Beer
44793
8 Beyaz Şarap / White Wine
44813
9 Bira / Beer
44763
9
CAM MALZEMELERİ
7
CAM MALZEMELER
LIBERTY
Ürün Adı Product Name
1 Kırmızı şarap / Red Wine
2 Su / Water
3 Flüt şampanya / Flute
V-LINE
1
2
3
4
5
4 Kırmızı şarap / Red Wine
5 Su / Water
6 Flüt şampanya / Flute
6
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
44727
44737
44747
300
370
200
210
225
230
44325
44315
44305
208
260
204
199
209
240
LYRIC
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
1 Beyaz şarap / White wine
2 Flüt şampanya / Flute
3 Likör / Liquer
4 Su / Water
5 Kırmızı şarap / Red Wine
6 Viski / Whiskey
7 Meşrubat / Long Drink
7
Ürün Kodu Product Code
44866
44896
44846
44886
44876
42030
42040
CC
CC
H (mm)
H (mm)
220
200
100
380
285
370
500
215
260
185
249
225
90
155
CAPRI
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ürün Kodu
Product Code
1 Bira / Beer
2 Bira / Beer
3 Su / Water
4 Beyaz şarap / White Wine
5 Yayvan şampanya / Champagne Bowl
6 Konyak / Cognag
7 Beyaz şarap / White Wine
8 Kırmızı şarap / Red Wine
9 Kokteyl / Cockail
10 Kokteyl / Cockail
11 Su / Water
44882
44852
44862
44711
44731
44741
44902
44721
44701
44872
44802
CC
CC
355
280
345
185
130
265
203
241
300
380
285
H (mm)
H (mm)
180
170
154
132
132
116
150
147
133
176
146
IMPERIAL
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
1 Bira / Beer
2 Viski / Whiskey
3 Burgundy / Burgonya
4 Su / Water
5 Kırmızışarap / Red Wine
6 Beyaz şarap / White Wine
7 Flüt şampanya / Flute
7
CAM MALZEMELERİ
8
Ürün Kodu Product Code
42376
42363
44706
44272
44703
44705
44704
CC
CC
340
310
655
350
255
195
210
H (mm)
H (mm)
145
90
20
180
169
160
210
CAM MALZEMELER
TAVERNA
1
2
3
Ürün Adı Product Name
1 Su / Water
2 Flüt şampanya / Flute
3 Su / Water
4 Kokteyl / Cockail
4
Ürün Kodu Product Code
44822
44812
44842
44912
CC
CC
160
215
240
283
H (mm)
H (mm)
107
111
134
155
CC
CC
H (mm)
H (mm)
290
220
290
175
260
190
398
58
750
160
147
147
132
132
193
124
112
221
CC
CC
H (mm)
H (mm)
530
680
175
143
149
107
BISTRO
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ürün Kodu
Product Code
1 Su / Water
2 Kırmızı şarap / Red wine
3 Bira / Beer
4 Beyaz şarap / White Wine
5 Yayvan şampanya / Champagne Bowl
6 Flüt şampanya / Flute
7 Konyak / Cognac
8 Likör / Liqueur
9 Bira / Beer
44411
44412
44417
44415
44136
44419
44188
44134
44049
CHARANTE
Ürün Adı Product Name
1
2
1 Konyak / Cognac
2 Konyak / Cognac
3 Konyak / Cognac
3
Ürün Kodu Product Code
44825
44835
44805
MALDIVE
Ürün Adı Product Name
1 Kırmızı şarap / Red Wine
2 Şarap / Wine
3 Beyaz şarap / White Wine
4 Bira / Beer
5 Kırmızı şarap / Red Wine
6 Su / Water
7 Likör / Liqueur
8 Kırmızı şarap / Red Wine
1
2
3
4
5
6
7
Ürün Kodu Product Code
44993
44996
44992
44995
44998
44999
44994
44997
CC
CC
310
192
250
370
320
149
125
370
8
H (mm)
H (mm)
192
173
181
165
175
185
163
165
PRIMETIME
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Yayvan şampanya / Champagne Bowl
2 Martini
3 Kırmızı şarap / Red Wine
4 Beyaz şarap / White Wine
5 Rose / Rose
6 Yayvan şampanya / Champagne Bowl
7 Burgonya / Bungondy
8 Bordeaux / Bordeaux
9 Burgonya / Bungondy
CAM MALZEMELERİ
9
Ürün Kodu
Product Code
44914
44904
44984
44944
44964
44924
44954
44974
44934
CC
CC
355
305
505
345
360
469
500
375
330
H (mm)
H (mm)
152
171
215
200
203
156
176
200
163
CAM MALZEMELER
IRISH COFFEE
1
2
3
4
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
1 Irish Coffee
2 Irish Coffee
3 Irish Coffee
4 Irish Coffee
44109
44159
55141
55151
CC
CC
270
270
225
110
H (mm)
H (mm)
152
151
146
110
COCKTAIL
Ürün Adı Product Name
1
2
1 Kokteyl / Cockail
2 Kokteyl / Cockail
3 Margarita
3
Ürün Kodu Product Code
44786
44796
44386
CC
CC
150
250
345
H (mm)
H (mm)
133
154
168
CASABLANCA
Ürün Adı Product Name
1
2
5
6
3
4
8
9
7
10
11
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
51218
51268
51258
52704
52714
52862
52705
52708
52734
52703
52713
475
320
235
360
140
205
269
355
37
275
280
188
173
160
100
76
82
92
122
55
120
120
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
52709
52706
52707
52719
55359
55369
420
365
470
607
300
510
130
140
162
177
161
194
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Şarap / Wine
2 Viski / Wishky
3 Meyvesuyu
44535
41290
41280
360
310
194
205
92
82
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
52339
52219
52209
52329
55208
450
665
525
450
270
147
166
156
147
127
1 Ice Tea
2 Su / Water
3 Kırmızı Şarap / Red Wine
4 Vishki
5 Meyvesuyu
6 Meyvesuyu
7 Vishki
8 Meşrubat
9 Likör
10 Meşrubat
11 Meşrubat
CASABLANCA
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
1 Meşrubat
2 Meşrubat
3 Bira / Beer
4 Bira / Beer
5 Bira / Beer
6 Bira / Beer
6
CARRE
1
2
3
PARMA
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
1 Bira / Beer
2 Bira / Beer
3 Bira / Beer
4 Bira / Beer
5 Meşrubat
5
CAM MALZEMELERİ
10
CAM MALZEMELER
CITY
1
2
3
4
5
Ürün Adı Product Name
1 Bira / Beer
2 Meşrubat / Long dring
3 Viski / Whisky
4 Su / Water
5 Meyvesuyu/ Juice
Ürün Kodu Product Code
52996
52476
52486
52516
52456
CC
CC
500
340
350
250
190
H (mm)
H (mm)
151
135
100
87
80
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
LONDON
Ürün Adı Product Name
1
2
3
1 Bira / Beer
2 Meşrubat
3 Su / Water
4 Meyvesuyu
4
42006
42016
42026
42036
355
295
245
183
146
125
107
86
ATLAS
1
2
3
4
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
1 Meyvesuyu
2 Viski / Whisky
3 Bira / Beer
4 Meşrubat
52672
52675
52689
52679
185
250
453
340
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
1 Meyvesuyu
2 Viski / Whisky
3 Meşrubat
4 Bira / Beer
42893
42895
42468
42466
210
390
300
460
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
1 Su / Water
2 Meyvesuyu
3 Bira / Beer
4 Meşrubat
5 Bira / Beer
6 Viski / Whisky
7 Viski / Whisky
42873
42874
42876
42877
42886
42875
42887
230
180
415
145
455
280
350
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
42535
42565
42555
42474
42464
42585
42815
42825
42885
42795
188
310
315
95
65
220
295
315
355
285
H (mm)
H (mm)
85
85
153
135
SEALAND
1
2
3
4
H (mm)
H (mm)
69
80
118
130
iZMiR
1
2
3
4
5
6
7
H (mm)
H (mm)
103
80
150
145
150
95
95
CENTRA
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Meyvesuyu
2 Viski / Whisky
3 Viski / Whisky
4 Schnaps
5 Likör
6 Rakı- Limonata
7 Meşrubat
8 Meşrubat
9 Bira / Beer
10 Meşrubat
CAM MALZEMELERİ
11
H (mm)
H (mm)
83
94
91
93
68
140
166
170
150
141
CAM MALZEMELER
SiDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
1 Meyvesuyu
2 Vishki
3 Vishki
4 Schnaps
5 Likör
6 Rakı - Limonata
7 Longdring
8 Meşrubat
9 Bira / Beer
42433
42435
42884
42594
42484
42438
42439
42469
42894
180
220
310
95
60
218
290
284
355
H (mm)
H (mm)
80
88
94
93
80
140
165
140
150
HOLiDAY
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Rakı
2 Meşrubat
3 Bira / Beer
4 Bira / Beer
5 Meşrubat
6 Meşrubat
7 Vishki
8 Vishki
Ürün Kodu
Product Code
62508
62006
62109
62008
62108
62118
62110
62116
CC
CC
195
275
370
375
225
245
200
200
H (mm)
H (mm)
121
130
150
150
110
110
84
84
iSTANBUL
1
2
3
4
5
6
7
8
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
1 Meyvesuyu
2 Meşrubat
3 Bira / Beer
4 Viski / Vishki
5 Viski / Vishki
6 Bira / Beer
7 Bira / Beer
8 Long Dring
42403
42402
42253
42405
42283
42273
42263
42648
198
290
380
250
300
600
480
330
H (mm)
H (mm)
80
134
150
88
104
173
160
152
ALANYA
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
1 Su / Water
2 Meyvesuyu
3 Viski / Vishki
4 Viski / Vishki
5 Rakı - Limonata
6 Meşrubat
7 Bira
7
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
52052
52435
52436
52429
52138
52432
52439
205
190
250
382
175
260
485
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
1 Meşrubat
2 Su / Water
3 Viski / Vishki
4 Bira / Beer
42275
42255
42265
42295
315
205
300
385
H (mm)
H (mm)
100
80
88
101
123
132
150
PETRA
1
2
3
4
CAM MALZEMELERİ
12
H (mm)
H (mm)
135
99
95
150
CAM MALZEMELER
ÇINÇIN
1
2
3
4
5
6
Ürün Adı Ürün Kodu Product Name
Product Code
1 Su / Water
41011
2 Kırmızı şarap / Red Wine 41012
3 Beyaz şarap / White Wine 41013
4 Meşrubat
42197
5 Bira / Beer
41089
6 Likör
41104
7 Bira / Beer
41099
7
CC
CC
295
200
140
220
460
75
413
H (mm)
H (mm)
110
105
88
140
175
100
238
BOLERO
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
1 Bira / Beer
2 Oda / Banyo
3 Oda / Banyo
4 Likör / Liquer
5 Likör / Liquer
5
Ürün Kodu Product Code
42919
42235
42225
42214
44054
CC
CC
320
288
240
65
100
H (mm)
H (mm)
145
85
79
72
87
SEALAND
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Viski / Whisky
2 Meyvesuyu
3 Meşrubat
4 Bira / Beer
42675
42665
42667
42668
395
215
218
330
92
80
117
137
41010
41020
340
495
84
145
BARREL
1
2
3
4
5
6
5 Viski / Whisky
6 Bira / Beer
GRANDE
Ürün Adı Product Name
1
2
3
1 Meşrubat / Long Drink
2 Votka
3 Viski / Whisky
4 Viski / Whisky
4
Ürün Kodu Product Code
52813
52763
52793
52783
CC
CC
H (mm)
H (mm)
134
110
180
130
144
98
88
80
CC
CC
H (mm)
H (mm)
45
55
40
45
30
20
106
89
71
59
59
95
BOSTON SHOTS
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
1 Likör / Liquer
2 Likör / Liquer
3 Likör / Liquer
4 Likör / Liquer
5 Likör / Liquer
6 Likör / Liquer
6
CAM MALZEMELERİ
13
Ürün Kodu Product Code
42584
52194
52174
52144
52134
44404
CAM MALZEMELER
ÇAY BARDAKLARI
1
2
6
3
7
4
8
5
9
10
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Çay Bardağı
2 Çay Bardağı
3 Çay Bardağı
4 Çay Bardağı
5 Çay Bardağı
6 Metal Kulplu Bardak
7 Çay Bardağı
8 Optikli Çay Bardağı
9 Optikli Çay Bardağı
10 Optikli Çay Bardağı
42191
62511
42011
42021
42251
42665
42381
42011
42021
42191
100
150
90
115
90
75
95
76
83
80
125
90
115
100
90
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
ÇAY BARDAKLARI
Ürün Adı Product Name
1
2
3
1 Çay Bardağı
2 Çay Bardağı
3 Çay Bardağı
4 Çay Bardağı
4
42181
52191
42611
55411
80
100
172
145
H (mm)
H (mm)
96
ÇAY BARDAKLARI ve TABAKLARI
1
2
3
5
4
7
8
9
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Basic
2 Basic
3 Vela
4 Vela
5 Marmara
6 Sultana
7 Piknik
8 Side
9 Side
97948
97984
97302
97301
97768
97767
97767
98371
98400
238
90
195
80
195
220
210
210
100
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Çay Bardağı ( keyif )
2 Çay Bardağı
3 Çay Bardağı
4 Çay Bardağı ( Aida )
5 Çay Bardağı
54351
54411
54201
54251
54261
104
101
102
102
106 x 106
100
80
88
101
123
CC
CC
H (mm)
H (mm)
64
57
70
55
ÇAY TABAKLARI
1
2
3
4
5
WEIZENBEER
1
2
7
3
4
8
9
10
5
6
11
12
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
1 Bira
2 Bira
3 Bira
4 Bira / Beer
5 Bira / Beer
6 Bira / Beer
7 Bira / Beer
8 Bira / Beer
9 Bira / Beer
10 Bira / Beer
11 Bira / Beer
12 Bira / Beer
42096
42847
42199
42106
42116
42126
42756
42136
42248
42219
42032
42292
CAM MALZEMELERİ
14
100
350
317
200
300
400
500
1350
490
365
219
295
CAM MALZEMELER
VIEN
1
2
3
4
Ürün Adı Product Name
1 Meşrubat
2 Bira / Beer
3 Bira / Beer
4 Bira / Beer
5 Bira / Beer
5
Ürün Kodu Product Code
42665
42656
42666
42737
42747
CC
CC
280
590
735
290
575
H (mm)
H (mm)
130
160
172
137
162
BOLERO
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
1 Vela
2 Vela
3 Arjantin
4 Arjantin
5 Kulplu Bira
6 Kulplu Bira
6
Ürün Kodu Product Code
55249
55259
55289
55279
55039
55049
CC
CC
H (mm)
H (mm)
380
655
500
500
300
345
148
156
142
142
149
149
SU BARDAKLARI
Ürün Adı Product Name
1 Su / Water
2 Su / Water
3 Su / Water
Ürün Kodu Product Code
52352
52552
52052
CC
CC
205
205
210
H (mm)
H (mm)
230
185
225
160
145
121
121
150
CC
CC
H (mm)
H (mm)
155
210
200
225
175
145
121
121
121
123
RAKI BARDAKLARI
1
2
3
4
5
6
7
4 Rakı
5 Rakı
6 Rakı
7 Rakı
42580
62608
62708
12308
RAKI BARDAKLARI
Ürün Adı Product Name
1
1
4
2
3
4
2
1 Aperatif
2 Rakı - Limonata
3 Rakı - Limonata
4 Rakı
5 Rakı
5
52188
42042
42138
62508
52138
INVITATION
3
5
Ürün Kodu Product Code
Ürün Adı Product Name
1 Tabak
2 Tabak
3 Servis Tabağı
4 Çukur Tabak
5 Çukur Tabak
6 Makarna Tabağı
6
CAM MALZEMELERİ
15
Ürün Kodu Product Code
10325
10327
10329
10332
10331
10354
Ø (mm)
Ø (mm)
145
200
310
194
220
300
CAM MALZEMELER
INVITATION
1
2
5
3
6
4
7
8
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
Ø (mm)
Ø (mm)
1 Çukur Tabak
2 Tabak
3 Oval Tabak
4 Oval Tabak
5 Oval Tabak
6 Oval Tabak
7 Oval Tabak
8 Oval Tabak
9 Oval Tabak
10335
10328
10336
10363
10355
10356
10357
10358
10359
250
260
330 x 325
290 x 220
150 x 112
170 x 130
210 x 160
250 x 190
290 x 220
KASELER
Ürün Adı Product Name
1
2
3
6
4
7
1 Chef’s
2 Chef’s
3 Chef’s
4 Chef’s
5 Chef’s
6 Chef’s
7 Chef’si
8 Chef’s
9 Chef’s
5
8
Ürün Kodu
Product Code
9
53713
53493
53543
53553
53563
53573
53583
53593
53923
Ø (mm)
Ø (mm)
60
105
120
140
170
200
230
260
290
KASELER / BOWLS
1
2
3
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
H (mm)
H (mm)
1 Çok Amaçlı Kase
2 Çok Amaçlı Kase
3 Çok Amaçlı Kase
53019
53029
53039
170
215
265
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
1 Ya¤lık Sirkelik
2 Ya¤lık Sirkelik
3 Ya¤lık Sirkelik
4 Ahflap Kapaklı Kavanoz
5 Ahflap Kapaklı Kavanoz
6 Ahflap Kapaklı Kavanoz
7 Kapaklı Kavanoz
8 Kapaklı Kavanoz
80109
80108
80021
43163
43173
43183
80002
80000
155
155
160
97
161
225
2000
1000
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
1 Tuzluk & Biberlik
2 Tuzluk & Biberlik
3 Tuzluk & Biberlik
4 Tuzluk & Biberlik
5 Yağlık Sirkelik
6 Yağlık Sirkelik
80221
80030
80039
80037
80038
98160
60
40
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
1
2
3
4
5
6
7
8
MENAJ TAKIMLARI
1
2
3
4
5
6
CAM MALZEMELERİ
16
H (mm)
H (mm)
160
65
150
4’lü
CAM MALZEMELER
ŞARAP KARAFLARI
1
2
3
4
Ürün Adı Product Name
1 Karaf
2 Karaf
3 Karaf
4 Karaf
5 Karaf
5
Ürün Kodu
Product Code
80111
80113
80112
43634
43624
CC
CC
262
213
180
H (mm)
H (mm)
275
265
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
7
1 Mumluk
2 Karides Kokteyl
3 Tereyağlık
4 Krem Karamel Kabı
5 Şekerlik
6 Limon Sıkacağı
7 Kase
Ürün Kodu Product Code
98104
97370
97711
53298
53323
54209
53943
H (mm)
H (mm)
44927 + 45121
41056 + 42750
53608 + 53618
170 cc
8.7 x 6.1 cm
Ø 13.9 cm
Ø 8 cm
KÜLLÜKLER
1
2
5
6
3
7
4
8
9
10
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
1 Küllük / Ashtray
2 Küllük / Ashtray
3 Küllük / Ashtray
4 Küllük / Ashtray
5 Küllük / Ashtray
6 Küllük / Ashtray
7 Küllük / Ashtray
8 Küllük / Ashtray
9 Küllük / Ashtray
10 Küllük / Ashtray
54166
54156
54066
54046
54036
54126
54136
54076
54146
54196
CC
CC
H (mm)
H (mm)
125
125
114
144
107
72
107
118
107
115
EL iMALATI KÜLLÜKLER
1
2
4
5
Ürün Adı Product Name
3
6
1 Küllük
2 Küllük
3 Küllük
4 Puro Küllük
5 Puro Küllük
6 Puro Küllük
7 Lobi Küllüğü
7
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
13505
13506
13507
25026
25020
18860
20848
H (mm)
H (mm)
100
125
155
136 x 140
190 x 90
203 x 55
250
BOSTON SHOTS
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
1 Vazo / Vase
2 Vazo / Vase
3 Vazo / Vase
4 Vazo / Vase
5 Vazo / Vase
5
CAM MALZEMELERİ
17
Ürün Kodu Product Code
43876
43407
80132
80131
80130
CC
CC
H (mm)
H (mm)
160
200
100x150x220
100x150x180
100x150x140
CAM MALZEMELER
FLORA VAZOLAR
1
2
5
3
6
4
7
8
9
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
1 Vazo
2 Vazo
3 Vazo
4 Vazo
5 Vazo
6 Vazo
7 Vazo
8 Vazo
9 Vazo
43966
80148
80145
18049
80137
80136
80135
80134
43896
H (mm)
H (mm)
Ø 110
40
166
200
100 x100 x 200
100 x100 x 180
100 x100 x 140
100 x 100 x 185
Ø 92
FLORA VAZOLAR
1
2
3
4
5
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu
Product Code
H (mm)
H (mm)
1 Vazo / Vase
2 Vazo / Vase
3 Vazo / Vase
4 Vazo / Vase
5 Vazo / Vase
43307
43767
43257
43506
43076
210
Ø 80
55 x55 x 180
Ø 50 H 200
109
SÜRAHİLER
1
2
3
4
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Kana
2 Kana
3 Kana
4 Plastik Kapaklı Kana
43324
43334
43434
43414
1620
1340
1340
1235
232
232
232
220
BİSTRO SÜRAHİLER
1
2
3
4
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Kana
2 Kana
3 Kana
4 Kana
80119
80102
80101
80100
2045
1000
500
250
240
200
163
121
KARAFLAR ( El imalatıdır )
1
2
3
4
5
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Karaf
2 Karaf
3 Karaf
4 Karaf
5 Karaf
18803
18804
18805
18808
18809
200
450
600
850
1300
130
155
170
193
220
SÜRAHiLER ( El imalatıdır )
1
2
3
4
5
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Kana
2 Kana
3 Kana
4 Kana
5 Kana
13114
13894
13134
19344
13034
250
250
250
350
1500
120
120
130
132
225
CAM MALZEMELERİ
18
CAM MALZEMELER
SÜRAHİLER ( El imalatıdır )
1
2
3
4
5
Ürün Adı Product Name
1 Kana
2 Kana
3 Kana
4 Kana
5 Kana
6 Kana
6
Ürün Kodu Product Code
13144
13124
13134
13580
13570
13560
CC
CC
1250
700
1000
1500
1000
500
H (mm)
H (mm)
250
182
215
195
165
138
TAMAMLATICI ÜRÜNLER ( El imalatıdır )
1
2
3
4
5
6
7
8
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
1 Su Bardağı
2 Likör / Liquer
3 Mumluk
4 Bardak
5 Meyvesuyu
6 Meyvesuyu
7 Vazo
8 Şişe
12512
12323
20474
12178
12176
12052
21119
20253
CC
CC
H (mm)
H (mm)
210 cc
50 cc
Ø 110 mm
300 cc
150 cc
210 cc
H 200 mm
1000 cc
DONDURMALIKLAR
1
2
3
4
5
6
7
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
1 Banana Split
2 Banana Split
3 Dondurmalık
4 Dondurmalık
5 Dondurmalık
6 Dondurmalık
7 Dondurmalık
53997
53983
51328
51388
51348
44273
44551
H (mm)
H (mm)
200 x 106 mm
165 x 88 mm
Ø 128 mm
Ø 110 mm
Ø 110 mm
Ø 103 mm
Ø 130 mm
DONDURMALIKLAR
1
2
3
4
5
6
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
H (mm)
H (mm)
1 Dondurmalık
2 Artic
3 Artic
4 Artic
5 Artic
6 Iceville
51368
51088
51108
51118
51228
51098
Ø 90 mm
Ø 103 mm
Ø 107 mm
H 142 mm
H 142 mm
Ø 127 mm
DONDURMALIKLAR
Ürün Adı Product Name
1
2
1 Iceville
2 Canada
3 Canada
3
Ürün Kodu Product Code
41016
51078
51068
H (mm)
H (mm)
H 81 mm
H 130 mm
H 118 mm
SARAP KARAFLARIT
Ürün Adı Product Name
1
2
3
1 Karaf
2 Karaf
3 Karaf
4 Karaf
4
CAM MALZEMELERİ
19
Ürün Kodu Product Code
20888
19720
19773
19911
CC
CC
400
1000
750
850t
H (mm)
H (mm)
260
220
220
320
CAM MALZEMELER
BORCAM
1
2
3
4
5
6
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
1 Dikdörtgen Tepsi
2 Dikdörtgen Tepsi
3 Baton Kek Kalıbı
4 Yuvarlak Tepsi
5 Yuvarlak Tepsi
6 Dilimli Kek Kalıbı
59204
59004
59104
59014
59044
59114
H (mm)
H (mm)
270 x 400 mm
340 x 220 mm
310 x 15 x 70 mm
Ø 320 mm
Ø 260 mm
Ø 220 mm
HOLiDAY
1
2
4
5
3
6
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu
Product Code
1 Oval Tepsi
2 Oval Tepsi
3 Oval Tepsi
4 Oval Tepsi
5 Kek Kalıbı
6 Tabak
59064
59084
59074
59774
59784
59054
H (mm)
H (mm)
303 x 213 mm
180 x 260 mm
351 x 245 mm
440 x260x56 mm
Ø 250 mm
Ø 280 mm
BASiC
1
2
3
5
4
6
7
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
1 Sosluk
2 Sosluk
3 Sosluk
4 Saklama Tabağı ve
Kapağı
5 Kapaklı Tereyağlık
6 Sütlük
7 Kapaklı Şekerlik
55002
55012
55022
98397
60 cc
170 cc
250 cc
98402
55042
98021
200 cc
H (mm)
H (mm)
Ø 100 mm
43425 +
53435
123 x 80 mm
AYAKLI SERVİS TABAKLARI
1
2
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
1 Ayaklı Tabak
2 Ayaklı Tabak
3 Ayaklı Tabak
98105
98259
98258
H (mm)
H (mm)
Ø 322 H 97 mm
Ø 280 mm
Ø 240 mm
3
SERVİS TABAKLARI
1
3
2
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
1 Tabak
2 Kahvaltı Tabağı
3 Kahvaltı Tabağı
4 Üçgen Tabak
54253
98247
98175
53953
4
CAM MALZEMELERİ
20
H (mm)
H (mm)
Ø 350 mm
Ø 240 mm
Ø 360 mm
125 x 125 x 40 mm
CAM MALZEMELER
CAM MALZEMELERİ
21
CAM MALZEMELER
FAME
1
2
3
4
5
6
8
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Su / Water
2 Kırmızı fiarap / Red Wine
3 Beyaz fiarap / Beyaz Şarap
4 Şampanya / Champagne
5 Martini
6 Martini
7 Likör / Liqueur
67023
67022
67021
67026
67025
67024
67020
390
325
250
280
220
140
100
211
202
194
229
168
158
162
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Şarap / Wine
2 Şarap / Wine
3 Şarap / Wine
4 Şarap / Wine
5 Karaf / Carafte
66001
66002
66003
66004
66100
390
325
250
280
530
211
202
194
229
UNO DUO
1
2
3
4
5
CHIQUE
1
2
3
4
5
6
Ürün Adı Produkt Name
Ürün Kodu
Produkt Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Beyaz Şarap / Beyaz Şarap
2 Kırmızı Şarap / Red Wine
3 Su / Water
4 Viski / Whisky
5 Meşrubat / Long Drink
6 Meşrubat / High Ball
66033
66034
66035
64001
64002
64003
420
540
740
400
330
470
213
222
232
82
140
154
ROCKS - V
1
2
3
4
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Vodka - Likör / Shot
2 Viski / Whisky / SOF
3 Viski / Whisky / SOF
4 Meşrubat / Long Drink
64018
64019
64020
64021
60
300
400
395
66
93
101.5
153
PRIMEUR
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
7
8
Ürün Kodu
Product Code
1 Bordo Kırmızı / Bordeaux Rouge
2 Su / Water
3 Bordo Beyaz / Bordeaux Blanc
4 Flüt Şampanya / Chanpagne
5 Konyak / Cognag
6 Martini
7 Burgonya / Bourgogne
8 Bira / Beer
67003
67004
67002
67009
67044
67008
67005
67006
CC
CC
320
415
250
190
560
242
588
390
H (mm)
H (mm)
197
205
187
210
147
170
195
170
ART
Ürün Adı Product Name
1
1 Burgonya / Bourgogne
2 Bordo / Bordeaux
2
fine & durable
CAM MALZEMELERİ
22
Ürün Kodu Product Code
64026
64025
CC
CC
H (mm)
H (mm)
700
600
107
120
CAM MALZEMELER
CHATEAU NOUVEAU
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
Ürün Kodu
cc
Product Code cc
1 Burgonya Beyaz / Bourgogne Blanc
2 Bordo Beyaz / Bordeaux Blanc
3 Beyaz Şarap / Sauvignon Blanc
4 Burgonya Kırmızı / Bourgogne Rouge
5 Su / Water
6 Burgonya Grand Cru
7 Bordo Kırmızı / Bordeaux Rouge
7
66021
66008
66007
66022
66009
66011
66010
H (mm)
H (mm)
570
325
230
690
485
700
595
200
203
191
225
205
234
245
CHATEAU NOUVEAU
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ürün Kodu
Product Code
1 Grappa
2 Asitli Beyaz ve Rose / Crisp White and Rose
3 Tadım bardağı / Tester Glass
4 Tatlı Şarap / Sweet Wine
5 Yıllanmış Şampanya / Vintage Champagne
6 Flüt Şampanya / Champagne Flute
7 Konyak / Cognac
8 Konyak Büyük Boy / Cognac Large
9 Konyak Orta Boy / Cognac Medium
66017
66019
66020
66018
66012
66013
66014
66016
66015
cc
cc
H (mm)
H (mm)
90
315
205
210
330
220
480
900
550
169
215
155
189
242
252
132
157
151
BAR AND TABLE
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
7
Ürün Kodu
Product Code
1 Su / water
2 Bordo Kırmızı / Bordeaux Rouge
3 Beyaz Şarap / Sauvignon Blanc
4 Bira / Beer
5 Meşrubat - bira / All Purpose - Beer
6 Likör / Liqueur
7 Burgonya / Bourgogne
cc
cc
67035
67034
67033
67028
67027
67029
67032
770
580
330
380
270
115
660
H (mm)
H (mm)
249
235
216
169
145
170
230
BAR AND TABLE
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
7
8
Ürün Kodu
Product Code
1 Rose / Rose
2 Tatlı Şarap / Sweet Wine
3 Margarita XL
4 Margarita L
5 Köpüklü Şarap / Sparkling Wine - Prosecco
6 Flüt Şampanya / Champagne Flute
7 Trendy Martini
8 Martini
67031
67030
67037
67036
67038
67039
67041
67040
cc
cc
H (mm)
H (mm)
300
180
390
250
100
190
300
150
217
197
182
172
220
236
185
169
FUSION
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
7
8
fine & durable
CAM MALZEMELERİ
23
1 Su / Water
2 Burgonya / Bourgogne
3 Bordo / Bordeaux
4 Grappa
5 Likör / Liqueur
6 Şampanya / Champagne
7 Konyak / Cocnac
8 Olivie Martini
Ürün Kodu
Product Code
67014
67013
67015
67016
67017
67010
67011
67012
cc
cc
520
480
610
160
90
185
500
20
H (mm)
H (mm)
196
202
236
223
165
239
137
183
CAM MALZEMELER
ROCKS - S
1
2
3
4
5
6
7
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Vodka - Likör / Shot
2 Viski / Whisky SOF
3 Viski / Whisky DOF
4 Meşrubat / High Ball
5 Meşrubat / High Ball
6 Meşrubat / Long Drink
7 Su / Water
64013
64014
64015
67050
64017
64016
64034
60
290
380
310
450
350
240
70
86
92
200
154
146
105
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Meşrubat / Long Drink
2 Meşrubat / Long Drink
3 Viski / Whisky DOF
4 Viski / Whisky SOF
64024
64043
64023
64022
594
340
440
330
170
142
87
79
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1 Meşrubat / Long Drink
2 Meşrubat / Long Drink
3 Viski / Whisky DOF
4 Viski / Whisky SOF
5 Votka-Likör / shot
64044
64021
64020
64019
64018
360
395
360
300
60
180
153
96
92
66
ROCKS - B
1
2
3
4
ROCKS - V
1
2
3
4
5
ŞERBET
Ürün Adı Product Name
1
2
3
1 Şerbet Bardağı / Sherbet Tumbler
2 Şerbet Bardağı / Sherbet Tumbler
3 Şerbet Bardağı / Sherbet Tumbler
4 Şerbet Bardağı / Sherbet Tumbler
4
Ürün Kodu
Product Code
64081
64029
64028
67046
CC
CC
H (mm)
H (mm)
98
90
81
230
210
215
ANASON / ANiSE
Ürün Adı Product Name
1
2
3
1 Rakı & Su / Raki & Water
2 Rakı & Su & Buz / Raki & Water & ice
3 Rakı & Su / Raki & Water
4 Rakı & Su / Raki & Water
4
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
66023
64007
64006
64004
190
250
220
125
146
145
127
102
ÇAY BARDAĞI ve TABAĞI / TEA GLASES and PLATES
Ürün Adı Product Name
1
2
10
16
3
11
4
5
12
6
13
7
14
8
9
15
fine & durable
1 Çay Bardağı / Tea Glass
2 Çay Bardağı / Tea Glass
3 Çay Bardağı / Tea Glass
4 Çay Bardağı / Tea Glass
5 Çay Bardağı / Tea Glass
6 Çay Tabağı / Tea Plate
7 Çay Tabağı / Tea Plate
8 Çay Tabağı / Tea Plate
9 Çay Tabağı / Tea Plate
10 Çay Tabağı ve Tabağı / Tea Plate and Plate
11 Çay Tabağı ve Tabağı / Tea Plate and Plate
12 Çay Tabağı ve Tabağı / Tea Plate and Plate
13 Çay Tabağı ve Tabağı / Tea Plate and Plate
14 Çay Tabağı ve Tabağı / Tea Plate and Plate
15 Çay Tabağı ve Tabağı / Tea Plate and Plate
16 Çay Tabağı ve Tabağı / Tea Plate and Plate
CAM MALZEMELERİ
24
Ürün Kodu
Product Code
64071
64051
64061
64031
64041
68187
68057
68047
68177
98695
98631
98961
98962
98968
98942
98943
CC
CC
H (mm)
H (mm)
145
185
135
145
95
95
95
88
88
77
145
145
135
150
185
95
185
Ø
Ø
120
110
110
98
110
110
120
120
110
98
110
CAM MALZEMELER
CERVEZA
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
7
1 Bira / Beer
2 Bira / Beer
3 Bira / Beer
4 Bira / Beer
5 Bira / Beer
6 Bira / Beer
7 Bira / Beer
Ürün Kodu
Product Code
67028
67027
67006
66015
67043
67019
64045
CC
CC
H (mm)
H (mm)
380
270
390
550
340
360
568
169
145
170
151
191
220
212
SPARKLIN
1
2
3
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
1 Kokteyl / Cocktail
2 Kokteyl / Cocktail
3 Kokteyl / Cocktail
67042
67043
67050
250
340
325
H (mm)
H (mm)
177
191
200
SPARKLIN
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
66013
66012
67039
67038
67009
224
330
200
100
200
252
242
236
220
210
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
67081
67076
67039
66057
240
170
210
200
1 Flüt Şampanya / Champagne Flute
2 Yıllanmış Şampanya / Vintage Champagne
3 Flüt Şampanya / Champagne Flute
4 Köpüklü Şarap / Sparkling Wine/Prosecco
5 Flüt Şampanya / Champagne Flute
5
SPARKLIN
Ürün Adı Product Name
1 Şampanya / Champagne
2 Şampanya / Champagne
3 Şampanya / Champagne
4 Şampanya / Champagne
1
2
3
235
225
222
220
4
RESERVA
Ürün Adı Product Name
1
1
2
3
2
4
3
5
4
6
1 Beyaz Şarap / White wine
2 Şampanya / Champagne
3 Bordo Beyaz / Bordeaux Blanc
4 Bordo Kırmızı / Bordeaux Rouge
5 Bordo Kırmızı / Bordeaux Rouge
6 Bordo Kırmızı / Bordeaux Rouge
7 Şampanya / Champagne
7
Ürün Kodu
CC
Product Code CC
67075
67076
67077
67078
67079
67080
67081
250
170
350
470
580
750
240
H (mm)
H (mm)
180
225
203
220
230
255
235
240
226
213
220
195
5
fine & durable
CAM MALZEMELERİ
25
CAM MALZEMELER
DYNASTY
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
68002
68003
68010
68023
335
300
1000
500
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
1 Viski / Vhiskey
2 Viski / Vhiskey
3 Viski / Vhiskey
64036
64037
64038
340
330
75
1 Viski / Vhiskey
2 Meşrubat / High Ball
3 Sürahi / Jug
4 Meşrubat / High Ball
H (mm)
H (mm)
91
155
230
155
ALLEGRO
H (mm)
H (mm)
142
103
102
CHIARA
Ürün Adı Product Name
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
66059
66060
515
320
216
197
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
68004
68013
320
365
91
156
1 Kırmızı Şarap-Su / Red Wine-Water
2 Beyaz Şarap / White Wine
MAJESTY
Ürün Adı Product Name
1 Viski / Vhiskey
2 Meşrubat / Long dring
FINESSE
Ürün Adı Product Name
1 Votka- Likör / Vodka-Liqueur
2 Viski / Vhiskey
3 Viski / Vhiskey
4 Meşrubat / High Ball
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
64008
64009
64010
64011
60
290
380
350
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
64039
64040
64042
250
280
420
H (mm)
H (mm)
CLUB - CLUB ICE
Ürün Adı Product Name
1 Viski / Vhiskey
2 Meşrubat / High Ball
3 Meşrubat / High Ball
H (mm)
H (mm)
86
130
150
TAMAMLAYICILAR / SUPPLEMENTARY PRODUCTS
Ürün Adı Product Name
1
2
3
1 Pro Küllüğü / Ashtray
2 Pro Küllüğü / Ashtray
3 Pro Küllüğü / Ashtray
4 Pro Küllüğü / Ashtray
4
fine & durable
CAM MALZEMELERİ
26
Ürün Kodu
CC
Product Code CC
24106
24029
24095
24105
Ø 190
190 x 130
171 x 100
230 x 100
H (mm)
H (mm)
40
28
40
40
CAM MALZEMELER
fine & durable
CAM MALZEMELERİ
27
CAM MALZEMELER
TAMAMLAYICILAR / SUPPLEMENTARY PRODUCTS
Ürün Adı Product Name
1
2
3
1 Sürahi / Jug
2 Sürahi / Jug
3 Sürahi / Jug
4 Karaf / Caraffe
4
fine & durable
CAM MALZEMELERİ
28
Ürün Kodu
Product Code
17752
17592
17605
16168
CC
CC
500
1000
1500
600
H (mm)
H (mm)
252
315
350
374
CAM MALZEMELER
CAM MALZEMELERİ
29
CAM MALZEMELER
TAMAMLAYICILAR / SUPPLEMENTARY PRODUCTS
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
Ürün Kodu
Product Code
1 Kapaklı Karaf / Decanter With Cover
2 Karaf / Caraffe
3 Karaf / Caraffe
4 Karaf / Caraffe
5 Karaf / Caraffe
5
92016
17058
16857
16025
19946
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1000
298
235
263
270
241
1250
1750
1250
TAMAMLAYICILAR / SUPPLEMENTARY PRODUCTS
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
1 Karaf / Caraffe
2 Karaf / Caraffe
3 Karaf / Caraffe
4 Karaf / Caraffe
5 Karaf / Caraffe
5
Ürün Kodu CC
Product Code CC
20253
20250
19773
19720
20888
1000
1000
750
1000
1750
H (mm)
H (mm)
220
230
215
221
210
TAMAMLAYICILAR / SUPPLEMENTARY PRODUCTS
Ürün Adı Product Name
1 Karaf / Caraffe
2 Karaf / Caraffe
3 Karaf / Caraffe
4 Karaf / Caraffe
1
2
3
Ürün Kodu
Product Code
19911
20933
16670
20932
CC
CC
850
1250
1000
750
H (mm)
H (mm)
320
298
275
250
4
TAMAMLAYICILAR / SUPPLEMENTARY PRODUCTS
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
5
6
1 Sürahi / Jug
2 Sürahi / Jug
3 Sürahi / Jug
4 Sürahi / Jug
5 Sürahi / Jug
6 Sürahi / Jug
Ürün Kodu
Product Code
20217
17541
17725
13034
18034
18014
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1550
1200
500
1500
350
250
280
245
206
225
135
118
TAMAMLAYICILAR / SUPPLEMENTARY PRODUCTS
Ürün Adı Product Name
1
2
1 Sürahi / Jug
2 Sürahi / Jug
3 Sürahi / Jug
3
Ürün Kodu
Product Code
20680
20200
20198
CC
CC
1500
1000
500
H (mm)
H (mm)
292
177
140
TAMAMLAYICILAR / SUPPLEMENTARY PRODUCTS
Ürün Adı Product Name
1
2
3
1 Sürahi / Jug
2 Sürahi / Jug
3 Sürahi / Jug
4 Sürahi / Jug
4
CAM MALZEMELERİ
30
Ürün Kodu
Product Code
18809
18850
18803
13894
CC
CC
1300
850
200
120
H (mm)
H (mm)
220
193
130
63
CAM MALZEMELER
TAMAMLAYICILAR / SUPPLEMENTARY PRODUCTS
Ürün Adı Product Name
1
2
Ürün Kodu
Product Code
1 Sürahi / Jug
2 Sürahi / Jug
3 Sürahi / Jug
3
13144
13134
13124
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1250
800
700
250
215
182
TAMAMLAYICILAR / SUPPLEMENTARY PRODUCTS
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
Ürün Kodu
Product Code
1 Sürahi / Jug
2 Sürahi / Jug
3 Sürahi / Jug
4 Sürahi / Jug
5 Sürahi / Jug
5
13580
13570
13560
19344
19694
CC
CC
H (mm)
H (mm)
1500
1000
500
195
165
138
132
130
300
YAĞLIK - SİRKELİK / OİL - VİNAGER
Ürün Adı Product Name
1 Yağlık Sirkelik / Oil Vinager
2 Yağlık Sirkelik / Oil Vinager
3 Şampanya Kovası / Ice bucket
4 Vazo / Vase
1
2
3
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
90259
90690
16801
21119
220
250
186
180
185
200
4
BARDAKLAR
Ürün Adı Product Name
1
2
3
1 Meşrubat / Long drink
2 Rakı - Kokteyl / Cocktail
3 Su / Water
4 Meyve suyu / Juice
4
Ürün Kodu
Product Code
CC
CC
H (mm)
H (mm)
12178
12308
12512
12176
164
115
98
87
BARDAKLAR
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
1 Meşrubat / Long drink
2 Viski / Vhiskey
3 Şarap / Wine
4 Martini
5 Şarap / Wine
5
Ürün Kodu
Product Code
12974
12973
22055
22056
22096
CC
CC
H (mm)
H (mm)
155
100
160
100
146
270
260
TAMAMLAYICILAR / SUPPLEMENTARY PRODUCTS
Ürün Adı Product Name
1
2
3
4
1 Küllük / Ashtray
2 Küllük / Ashtray
3 Küllük / Ashtray
4 Küllük / Ashtray
5 Pro Küllüğü / Ashtray
5
CAM MALZEMELERİ
31
Ürün Kodu
Product Code
18860
20848
13506
13505
25020
0
0
203
198
125
100
90
H (mm)
H (mm)
59
55
35
Download

Cam Malzemeler - Galeri Kristal