CZ
UNIVERZÁLNÍ ŘADA
DUPLEX MULTI-N
DUPLEX Multi-N Nástřešní
Více informací na
2
Účinnost rekuperace až 93 %
EC ventilátory – nejvyšší německá kvalita
– díky špičkovému protiproudému rekuperátoru
Aplikace pro chytré telefony
Velmi ploché a kompaktní provedení
LCC – analýza nákladů životního cyklu výrobků
Elegantní design
BMS kompatibilita
Možnost integrovaného ohřevu, předehřevu
Hygienický certifikát VDI 6022
a chlazení
100 % by-pass
Internetové rozhraní ve standardu (RD4)
Cirkulační režim
Významné snížení servisních nákladů
Řízení na konstantní průtok a tlak
Plášť jednotky s vynikajícími tepelnými vlastnostmi
Příprava pro transport jeřábem
www.atrea.cz
POUŽITÍ DUPLEX Multi-N
díky svým špičkovým vlastnostem je předurčena pro nejširší použití ve všech typech budov
Variabilita napojení
Elegantní design
Kompaktní provedení
Snadná montáž
Vynikající tepelné vlastnosti
Nízká hlučnost
Široká škála příslušenství
DUPLEX Multi-N
tlaková rezerva p st (Pa)
VÝKONY
1 000
se vyznačují velmi strmou charakteristikou a přitom velmi nízkým
příkonem – to vše díky špičkovým EC ventilátorům a novému
rekuperačnímu výměníku.
sekce přívodu (G4)
sekce přívodu s T.3+CHW.5+G4
sekce přívodu s T.3+CHW.5+F7
sekce odtahu (G4)
900
800
700
600
DU
500
6 000
lti-N
5 000
lti-N
Mu
500
X6
PLE M112
DU
4 000
lti-N
3 000
Mu
000
X5 1
PLE M11
DU
2 000
lti-N
1 000
Mu
3500
LEX 110
DUP
M
0
ti-N
lti-N
100
Mul
2500
LEX 109
M
200
0
DUP
Mu
500
X1
PLE M108
DU
300
Mu
000
X8 3
PLE M11
400
7 000
8 000
9 000
vzduchové množství (m3/h)
3
DUPLEX Multi-N
CO NABÍZÍ ŘADA MULTI-N
1. Elegantní design – jednotky jsou navrženy ve velmi atraktivním
designu s důrazem na jednoduchost při instalaci. Zároveň je umožněn snadný přístup ke všem dílům jednotky.
2. Účinnost rekuperace až 93 % – zcela nový protiproudý výměník ATREA S7 umožňuje dosažení vynikající účinnosti rekuperace
a tím snížení nákladů na energii.
3. Jednotky na míru dle potřeby zázaníka – řada jednotek
DUPLEX Multi-N je vysoce variabilní. Projektanti mohou jednoduše
upravit napojení hrdel, filtry, topení, chlazení nebo samotnou polohu jednotky. Tato jedinečná variabilita v provedení poskytuje značnou konkurenční výhodu a splní požadavky téměř všech projektů.
4. Kompaktní provedení – vše v jedné skříni. Jednotky DUPLEX
Multi-N jsou velice kompaktní. Výška všech jednotek do 5000
m3/h je méně než 1 m.
5. Integrované topení a chlazení – všechny komponenty jsou
efektivně instalovány v jednotkách, takže případný servis je velmi
jednoduchý.
6. Jednoduchá výměna filtrů – DUPLEX Multi-N jsou konstruovány s důrazem na snadnou obsluhu. Výměna filtrů se provádí
jednoduše malými přístupovými dvířky umístěnými ze strany jednotky.
7. Internetové rozhraní – ATREA poskytuje u svých výrobků
internetové rozhraní jako standard díky špičkové regulaci RD4!
Prostřednictvím integrovaného webového serveru mohou být
jednotky ovládány dálkově přes internet.
Specialista na větrání a rekuperaci tepla
4
8. Výrazné snížení servisních nákladů – standardní internetové
rozhraní v jednotkách neznamená jen komfort a možnost dálkového ovládání pro uživatele, ale také významné zjednodušení,
praktičnost a snížení servisních nákladů. To vše radikálně snižuje
následné provozní náklady jednotek.
9. Základový rám – možnost dodání jednotky s demontovatelným základovým rámem o výšce 400 mm. Rám je izolovaný, chrání
všechny vnitřní komponenty a společně s jednotkou vytváří celek
s profesionálním designem.
10. LCC – analýza nákladů životního cyklu – profesionální cestou
vytvořený program ověří ekonomickou návratnost na základě
přesné kalkulace. Inovativní pomoc při obchodní argumentaci
proti levným nekvalitním jednotkám.
11. BMS kompatibilita – univerzální a otevřená komunikace
s nadřazeným systémem BMS – ideální pro velké budovy a inteligentní domy.
12. Hygienické provedení dle VDI 6022 – zařízení splňuje veškeré požadavky klíčové certifikace pro hygienické provedení dle
německé normy VDI 6022, která začíná být i mezinárodně vyžadována. Řada DUPLEX Multi-N je proto úspěšná i v projektech se
zvýšenými hygienickými nároky.
13. Aplikace pro „chytré” telefony – ATREA následuje moderní trendy a poskytuje zdarma aplikaci, která je kompatibilní
s iPhone a Android. Zákazník tedy může pomocí mobilního
telefonu jednoduše ovládat všechny funkce jednotky DUPLEX
odkudkoliv.
DUPLEX Multi-N
CO NABÍZÍ ŘADA MULTI-N
1. Jednotky na míru dle potřeby zákazníka – široká škála
provedení znamená možnost instalace do jakéhokoliv projektu.
2. Krátká dodací lhůta – každá jednotka se vyrábí dle požadavku zákazníka. I přes tuto skutečnost je dodací lhůta 3 týdny
od objednání.
3. Úsporný provoz a údržba jednotek – dálkové ovládání
umožňuje snadný provoz a údržbu jednotek, sledování historie chybových hlášení, aktualizací programu a informací
o aktuálních parametrech jednotky, čímž dochází k úspoře
nákladů na případný servis.
DUPLEX MULTI-N rozměry
1605 mm
DUPLEX 3500
Multi-N
4. Návrhový program – vlastní návrhový program, který zákazníkům pomáhá jednoduše, intuitivně a efektivně navrhnout jednotku. Program automaticky kontroluje návrh jednotky s ohledem na správnost a kompletnost.
1700 mm
DUPLEX 6500
Multi-N
2650 mm
DUPLEX 8000
Multi-N
1390 mm
1605 mm
DUPLEX 5000
Multi-N
2560 mm
1170 mm
1605 mm
2560 mm
990 mm
DUPLEX 2500
Multi-N
2560 mm
770 mm
1605 mm
2560 mm
685 mm
DUPLEX 1500
Multi-N
555 mm
1605 mm
2560 mm
Výška jednotky bez volitelného základového rámu (400 mm).
Specialista na větrání a rekuperaci tepla
5
NÁVRHOVÝ PROGRAM
www.atrea.cz
ATREA nabízí svůj vlastní návrhový program, který je velmi užitečným a praktickým nástrojem pro správný výběr jednotek řady
DUPLEX a poskytuje tak velkou technickou a obchodní podporu.
Velice pozitivní zpětné reakce od projektantů z celé Evropy
jsou využívány pro další zlepšení s cílem rychlého a snadného
návrhu a zařazení jednotek ATREA do jakéhokoliv projektu.
Standardem je detailně propracovaný návrh každé jednotky vč. navazujících požadavků elektro a UT podkladů.
Program automaticky testuje, zda všechny komponenty byly správně navrženy a zda zvolený systém bude fungovat. Tímto způsobem
se můžete vyhnout případným chybám již ve fázi projektu.
Program umožňuje následující nastavení nebo exporty:
Výběr jednotky a příslušenství
Zobrazení parametrů vybraného zařízení a komponent
Nastavení různých parametrů, vyobrazení nebo montážních
poloh jednotek
Výběr řídicího systému s navazujícími prvky
Elektrické schéma zapojení formou montážního protokolu
Zobrazení, tisk a export veškerých parametrů systému
vč. h-x diagramu
Cenovou kalkulaci zvoleného systému
Možnost tisku nebo výstup do souboru PDF
Export dat ve formátu DXF ve 2D nebo 3D
Přímý odkaz na odeslání e-mailem
Propojuje projekt s Partnerskou zónou na internetu
Navíc návrhový program obsahuje kompletní katalog
produktů firmy ATREA v PDF formátu.
Specialista na větrání a rekuperaci tepla
6
TECHNIKA MULTI-N
HLAVNÍ VÝHODY
Kompletní řada DUPLEX Multi-N 1500, 2500, 3500,
Cirkulační klapka
5000, 6500 a 8000
Připraveno pro transport jeřábem
EC ventilátory – nejvyšší německá kvalita
Konstantní průtok
Skvělá konstrukce skříně
Konstantní tlak
Vynikající tepelné vlastnosti
Inovativní řešení s odstraněním tepelných ztrát
Účinnost rekuperace až 93 %
Široký sortiment příslušenství
100 % by-pass
Specialista na větrání a rekuperaci tepla
7
KONSTRUKCE
Rovnotlaké větrání
– se zpětným získávaním tepla s dohřevem (s chlazením) – cirkulační topení nebo chlazení
i2
T CH
T CH
e2
e2
Mi
e1
i1
i2
T CH
e2
Mi
i1
– bez zpětného získávání tepla (přes bypass)
i2
Mi
e1
i1
e1
TECHNICKÉ PARAMETRY
MULTI-N ZNAMENÁ MNOHO VARIANT PROVEDENÍ
Provedení
DUPLEX Multi-N jednotky vychází vstříc požadavkům zákazníka ve variabilitě provedení a specifikaci jednotky na míru
každému projektu.
Jednotka DUPLEX Multi-N volitelně umožňuje přímý prostup střechou. Znamená to jak úsporu materiálu a nákladů
na montáž, tak i významné snížení tepelných ztrát. Design
jednotky je velmi profesionální a díky tomu se stává další nespornou výhodou vzhled celého řešení, které se stává velmi
oblíbené u architektů i projektantů.
Skříň jednotky – Sendvičové panely s 30 mm PIR izolací zajišťují výborné tepelné a zvukově-izolační vlastnosti.
Filtry G4 / M5 / F7 – kazetové filtry, jejichž výměna je jednoduchá díky důmyslně navrženému uchycení. Patentovaná
konstrukce umožňuje filtraci i přes rám filtru.
Vstupy pro 5 teplotních a 6 tlakových čidel – široká řada
teplotních a tlakových snímačů v podobě příslušenství, plně
kompatibilní s regulací ATREA RD4.
Snadný přístup – čelní dveře zajišťují snadný přístup ke všem
dílům v jednotce a umožňují snadnou instalaci a servis.
Servopohony – vysoce kvalitní servopohony Belimo.
Samostatné dveře – pro jednoduchou výměnu filtrů a přístup
k regulaci.
Specialista na větrání a rekuperaci tepla
8
Účinnost rekuperace až 93 %
Nový plastový deskový protiproudý výměník tepla ATREA umožňuje dosažení
nejvyšší účinnosti rekuperace tepla
a následné úspory nákladů.
DUPLEX Multi-N
TECHNICKÉ PARAMETRY
100 % by-pass
umožňuje přívod studeného,
čerstvého a odfiltrovaného
vzduchu do budovy.
Transport jeřábem – standardní součástí dodávky jsou speciální závěsná oka pro instalaci jednotky.
Automatická protimrazová ochrana – řešena změnou otáček nebo pomocí elektrického předehřívače EPO-V nebo vestavěného vodního předehřívače (viz Příslušenství).
Konstantní průtok – jednotky mohou být vybaveny příslušenstvím, které zajišťuje konstantní průtok na přívodu i odtahu.
Konstantní tlak – řada Multi-N může být vybavena příslušenstvím pro zajištění konstantního tlaku.
Cirkulační klapka
se servopohonem.
Webový server
Webový server poskytuje možnost ovládání přes internet, což
výrazně snižuje náklady na servis
a zvyšuje užitnou hodnotu zákazníkovi.
Ohřev – DUPLEX Multi-N nabízí širokou škálu příslušenství pro ohřev, a to integrovaný vodní ohřívač, externí elektrický předehřev nebo integrovaný
vodní předehřev.
Chlazení – vestavěný vodní nebo přímý výparník,
možný i režim tepelného čerpadla.
Předehřev – integrovaný vodní předehřívač.
Specialista na větrání a rekuperaci tepla
9
EC VENTILÁTORY
Ventilátory od světoznámých výrobců Ebm-papst
a Ziehl Abegg. Vynikající německá kvalita eliminuje
náklady na servis. Multi-N jednotky využívají dozadu
zahnuté lopatky, které garantují skvělé SFP.
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
By-passová klapka
Cirkulační klapka
umožňuje přívod studeného,
čerstvého a odfiltrovaného
vzduchu do budovy.
se servopohonem pro
zvýšení topného nebo
chladícího výkonu.
Uzavírací klapky
Filtrace vzduchu
Uzavírací klapky pro osazení na vstupní
hrdla jednotek. Klapky jsou dodávány se
standardním servopohonem nebo se servopohonem s havarijní funkcí pro případ
výpadku napájení.
Standardně se jednotky DUPLEX Multi-N dodávají s G4 / G4
kazetovými filtry. Filtr třídy M5
nebo F7 může být objednán
samostatně.
RE-TPO směšovací uzly pro vodní ohřívače
EPO-V elektrické předehřívače
Směšovací uzly pro vodní ohřívače jsou určeny pro regulaci výkonu vodních výměníků.
Skládají se z čerpadla, dvou uzavíratelných
kulových ventilů a tří nebo čtyřcestných
armatur se servopohonem Belimo.
Elektrické předehřívače zajišťují protimrazovou ochranu rekuperátoru při požadavku
stálého rovnotlakého větrání. Instalují se
do vzduchovodu před hrdlem pro přívod
čerstvého vzduchu (e1).
Pružné manžety
T – teplovodní ohřívač
Pružné manžety jsou připravené pro
kruhová i čtyřhranná hrdla v rozměrech
odpovídajicích hrdlům jednotek.
Teplovodní ohřívače jsou instalované
v jednotce. Pro topné systémy do 110 °C
a 1,0 Mpa. Speciální provedení určené pro
nízkoteplotní zdroje (např. tepelná čerpadla).
Specialista na větrání a rekuperaci tepla
10
osazené a připojené
INSTALACE JEŘÁBEM
– pro snadnou instalaci pomocí jeřábu
jsou jednotky standardně vybaveny
speciálními závěsnými oky.
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sklonné manometry
Náhradní kazetové filtry
Příslušenství pro jednoduchou vizualizaci tlakové ztráty vzduchových filtrů.
Sklonné manometry jsou nezbytné
v hygienickém provedení dle VDI 6022.
Náhradní kazetové filtry v rozměrech podle velikosti Multi-N
jednotek. Třída filtrace G4, M5
nebo F7.
Konstantní průtok a konstantní tlak
CHF přímé chladiče
Jednotky DUPLEX Multi-N je možné
osadit manometry pro regulaci na konstantní průtok či tlak.
CHW vodní chladiče
Vodní chladiče jsou určeny pro instalaci
uvnitř jednotky.
Přímé chladiče jsou určeny pro
instalaci uvnitř jednotky. Lze je použít
i jako tepelné čerpadlo.
R-CHW směšovací uzly pro vodní
chladiče
Směšovací uzly jsou určeny pro regulaci
chladícího výkonu vodních chladičů.
PT integrovaný předehřívač
EPO-V elektrické dohřívače
Teplovodní předehřívače jsou instalované v jednotce. Pro topné systémy
do 110 °C a 1,0 Mpa.
Ohřívače pro instalaci v kruhovém nebo hranatém potrubí
připojeném k jednotce DUPLEX.
Specialista na větrání a rekuperaci tepla
11
TECHNIKA Multi-N
OVLÁDÁNÍ MULTI-N
Multi-N řada je dodávána s regulací RD4. Tato regulace vyhovuje
Další funkce RD4 regulace:
všem požadavkům na moderní a úsporný systém řízení.
Konstantní průtok – možnost osadit čidla pro regulaci na
Regulace RD4 má standardně integrovaný web server, který
umožňuje ovládání jednotek Multi-N přes internet pomocí
zařízení jako např. notebook nebo „chytrý“ telefon.
konstantní průtok.
Konstantní tlak – možnost osadit čidla pro regulaci na
konstantní tlak.
Navíc je namontován systém regulace do jednotky přímo ve vý-
CO2 čidla, čidla relativní vlhkosti a čidla kvality vzduchu
robě, což zaručuje správnost zapojení. Jednotky DUPLEX Multi-N
– možnost nastavení automatického řízení průtoku vzduchu
jsou dodávány jako plug-n-play systém. To všechno zajišťuje
na základě údajů z čidel.
jednoduchou instalaci a snižuje náklady na montáž na stavbě.
Modbus TCP – univerzální a otevřená komunikace s nadřazeným systémem BMS – ideální pro velké budovy a inteligentní domy.
Uživatelská nastavení – integrované týdenní programy
větrání, ohřevu a chlazení. Okamžitá možnost přechodu na
ruční režim pro větší pohodlí uživatele.
Funkce externích vstupů – spíná větrání dle požadavků.
Kombinovaný ohřev a předehřev
(elektrický nebo vodní)
Specialista na větrání a rekuperaci tepla
12
DUPLEX Multi-N
OVLÁDÁNÍ MULTI-N
A
CP 18
Provedení pro zapuštění do zdi
INTEGROVANÝ WEB SERVER JAKO STANDARD
Servisní technik je schopen na dálku provést kontrolu nastavení, zjistit případnou závadu a obratem opravit.
Dálková aktualizace programu se zachováním uživatelských
nastavení.
Zobrazení aktuálních chybových hlášení.
B
CP 19
Provedení nástěnné
Zobrazení historie chybových hlášení. Jednotka navíc zaznamenává i čas a datum zapnutí, takže mohou být lehce identifikovány chyby pramenící z výpadku napájení.
Intuitivní a uživatelsky přátelské prostředí se zobrazením všech
základních i servisních parametrů.
C
Aplikace pro „chytré“ telefony
Specialista na větrání a rekuperaci tepla
13
TECHNIKA Multi-N
Perfektně izolovaná
Dvířka pro výměnu
Servisní vypínač
Regulace RD4
Nová generace
(třída T3)
filtrů
pro odpojení jednot-
s možností připojení
protiproudého
jedinečná konstrukce
rychlý a jednoduchý
ky od napájení.
k internetu a BMS jako
výměníku tepla
s minimem tepelných
přístup k filtrům šetří
standard. Vše zapojené,
dosahuje účinnosti
mostů (třída TB2).
čas a energii.
odzkoušené a připrave-
rekuperace až 93 %.
né k provozu.
Filtry třídy
Připojení potrubí
G4 / M5 / F7
přímo skrz střechu
zajišťují vysokou kvalitu
znamená výhodu
vnitřního prostředí a
z hlediska designu
chrání vnitřní části jed-
a tepelných ztrát.
notky před znečištěním.
Vestavěná teplotní
Úsporné a bezúdrž-
čidla pro plně automa-
bové EC ventilátory
tické ovládání.
přináší dlouhodobé
úspory provozních
a servisních nákladů.
Tlakové snímače
Těsnění a detaily
pro kontrolu zanese-
dle hygienické směr-
ní filtrů.
nice VDI 6022.
Odvod kondenzátu
100 % by-passová
Cirkulační klapka
Integrovaný ohřev
Servopohony vysoké
instalován na dně
klapka
se servopohonem
a chlazení
kvality
jednotky.
umožňuje přívod stude-
pro zvýšení topného
s hliníkovými lame-
umožňují stabilní
ného, čerstvého a odfil-
nebo chladícího
lami a měděnými
funkci všech klapek
trovaného vzduchu do
výkonu.
trubkami.
v jednotce.
budovy v letním období.
Specialista na větrání a rekuperaci tepla
14
ATREA Originální konstrukční řešení
Dokonalý design
Minimální tepelné ztráty
3.
3.
2.
2.
5.
6.
6.
4.
4.
6.
1. Základový rám
s 30 mm silnou PIR izolací.
2. Vzduchovody
napojení přímo skrz stropní konstrukci do
jednotky, minimalnizace tepelných ztrát,
nízké náklady na potrubí a instalaci.
3. Snadná výměna filtrů
revizní otvor zajišťuje rychlou a pohodlnou
výměnu filtračních kazet.
1.
4. Napojení
odvodu kondenzátu.
5. Napojení elektro / UT / CH
pro systém měření a regulace,
napojení topné vody a chladu.
6. Servisní dvířka
pro snadný přístup.
Specialista na větrání a rekuperaci tepla
15
SR
ATREA s. r. o.
ATREA SK s. r. o.
V Aleji 20
466 01, Jablonec nad Nisou
Česká republika
www.atrea.cz
Družstevná 2
945 01, Komárno
Slovenská republika
www.atrea.sk
verze – 08 / 2013
ČR
Download

DUPLEX MULTI-N