2 kg kapra živé váhy zdarma pro prvních 1 000 zákazníků s Věrnostní kartou Centra Černý
Most splňujících následovné podmínky.
Jak ho ulovit:
- pokud ještě nejste členem Věrnostního programu Centra Černý Most, zaregistrujte se do
Věrnostního programu Centra Černý Most (na infostánku, v šatně nebo online)
- předložte účtenku za nákup (platí i pro součet účtenek) z kteréhokoliv obchodu v Centru Černý
Most ze dne 21.12.2014 v minimální hodnotě 1 000 Kč s DPH na infostánku dne 21. 12. od 20 do
22 hod, kde vám vydají 1 poukázku na 2 kg živé váhy kapra
- každou účtenku lze použít pouze jednou
- kapra si vyzvednete dne 21.12. nebo 22.12. u Západního vstupu (od metra) ve stánku “Třeboňský
kapr”. V případě zájmu o většího kapra nebo další služby budou tyto nadstandardní požadavky
zpoplatněny dle ceníku “Třeboňský kapr”. V případě zájmu o menšího kapra nelze nevyužitou část
poukázky převést na jinou osobu.
- v rámci této akce má 1 člen Věrnostního programu Centra Černý Most právo jen na 1 poukázku,
bez ohledu na celkovou hodnotu předložených účtenek přesahující částku 1000 Kč.
- poukázky nelze převádět, prodávat, kombinovat, sčítat či dělit
- Centrum Černý Most si vyhrazuje právo na změnu pravidel či odmítnutí vydání poukázky v
případě jakýchkoli pochybností, např. o pravosti či hodnotě účtenky nebo poukázky, identitě
držitele věrnostní karty nebo nedodržení těchto pravidel.
Download

2 kg kapra živé váhy zdarma pro prvních 1 000 zákazníků s