1200
1310
1200
1880 (850)
1880 (850)
doměřit
1880 (850)
O6
O9
O10
O6
1200
1310
1200
Byt č.1
1310
1200
1310
1200
1880 (850)
1880 (850)
1880 (850)
1880 (850)
O6
O6
O6
O6
O10
1880 (850)
100
800
1970
900
29,41 m 2
45,64 m 2
Název místnosti
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
Hlavní chodba se schodištěm
Plocha
Podlaha
m2
51,83
stávající dlažba, kamen. stupně
Předsíň
3,44
podlah. krytina PVC
Koupelna s WC
4,58
keramická dlažba 300/300
Obývací pokoj s kuchyní
20,90
podlah. krytina PVC
Ložnice
12,68
podlah. krytina PVC
Předsíň
5,47
podlah. krytina PVC
Koupelna s WC
3,87
keramická dlažba 300/300
Obývací pokoj s kuchyní
29,50
podlah. krytina PVC
Ložnice
12,66
podlah. krytina PVC
Předsíň
3,77
podlah. krytina PVC
Koupelna s WC
3,73
keramická dlažba 300/300
Obývací pokoj s kuchyní
21,91
podlah. krytina PVC
Předsíň
4,52
podlah. krytina PVC
Koupelna s WC
3,75
keramická dlažba 300/300
Obývací pokoj s kuchyní
26,40
podlah. krytina PVC
Předsíň
7,78
podlah. krytina PVC
Koupelna s WC
3,89
keramická dlažba 300/300
Obývací pokoj s kuchyní
23,26
podlah. krytina PVC
Ložnice
20,84
podlah. krytina PVC
Předsíň
3,91
podlah. krytina PVC
Koupelna s WC
4,86
keramická dlažba 300/300
Obývací pokoj s kuchyní
19,79
podlah. krytina PVC
Ložnice
14,07
podlah. krytina PVC
3,01
podlah. krytina PVC
Šatna
Poznámka
keram. obklad do v. 2000 mm
odvětrání ventilátorem - V
keram. obklad za linkou
odvětrání ventilátorem - V
keram. obklad do v. 2000 mm
odvětrání ventilátorem - V
keram. obklad za linkou
odvětrání ventilátorem - V
keram. obklad do v. 2000 mm
odvětrání ventilátorem - V
keram. obklad za linkou
odvětrání ventilátorem - V
keram. obklad do v. 2000 mm
odvětrání ventilátorem - V
keram. obklad za linkou
odvětrání ventilátorem - V
keram. obklad do v. 2000 mm
odvětrání ventilátorem - V
keram. obklad za linkou
odvětrání ventilátorem - V
keram. obklad do v. 2000 mm
odvětrání ventilátorem - V
keram. obklad za linkou
odvětrání ventilátorem - V
4340
4550
800
1970
208
2850
5010
100
- Kontaktní tepelněizolační omítkový systém s tepelnou izolací polystyrénem EPS 70 F tl.100 mm
se strukturovanou tenkovrstvou omítkou
- Původní omítka
- Původní cihelné zdivo tl. 450 mm
- Vnitřní štuková omítka
Mezibytová příčka : - sádrokartonová příčka dvojité W 115 tl. 205 mm
- se zdvojenými sloupky CW 75, s oboustranným dvojitým opláštěním 15 + 12,5 mm,
se zvukovou izolací Rockwool Airrock ND tl. 2 x 60 mm
Sádrokartonová příčka jednoduchá W 111 tl. 100 mm - se sloupky CW 75, s oboustranným opláštěním 12,5 mm,
se zvukovou izolací Rockwool Airrock ND tl. 60 mm
Zazdívka z cihel plných P15, M 5,0
450
1245
Instalační příčka : - sádrokartonová příčka dvojitá W 115 tl. 155 mm - se zdvojenými sloupky CW 50, s oboustranným dvojitým opláštěním 15 + 12,5 mm,
se zvukovou izolací Rockwool Airrock ND tl. 60 mm
Vybourané zdivo
Kontakt. tepelněizol. systém
- jižní a východ. fasáda
1200
S1
100
209
205
150
O5
212
6780
2705
1200
2150
1255
670 125
1400
Ozn.
Legenda materiálů :
3130
200
55,77 m 2
Byt č.5
3150
O7
300
205
95
2265
myčka
645
1460
700
1970
100
205
205
207
34,66 m 2
O5
125
4520
2970
205
2170
1200
3045
(V2000)
205
pračka
635
700
2800
1790
1240
206
Byt č.3
1405
830
125
1550
2370
205
1460
205
800
1970
1300
900
1970
EI 30 DP3
750
205
2650
1830
205
2150
100
100
1925
205
2520
2600
155
2380
1255
900
1970
EI 30 DP3
205
210
211
Pož
1410
1920
1825
835 100 675
800
1970
pračka
660
(V2000)
830
1075
4445
150
150
700
1970
205
1545
V
795
100
240
1030
205
700
1970
Pož
2900
5500
1060
komíny
Pož
150
300 300
2125
215
2100
202
5305
900
1970
EI 30 DP3
555
pračka
4020
800
1970
myčka
D
205
300
500
2160
K
950
214
155
1360
155
7x 160
4620
201
204
203
SDK
(V2000)
1435
830
V
(V2000)
2070
100
210 550
775
205
290
300
560
213
3870
Vnitř. požár. hydrant
19/20
2x Poro 14 ,5 - 1500
nové překlady
2160
Pož
3125
8x 160
155
1050
500
205
600
2095
1050
pračka
585
800
1970
900
1970
EI 30 DP3
120
480
150
7590
700
1970
2700
2805
100
450
450
O5
800
1100
2100
2070
S1 Kontakt. tepelněizol. systém
O5
1200
2105
1340
2750
2720
V
pračka
1500
300
1500
4980
2x Poro 14 ,5 - 1750
nové překlady
2050
4340
myčka
7495
+ 3,440
2x Poro 14 ,5 - 1500
nové překlady
800
1970
180
K
D
100
300
221
700
1970
900
1970
EI 30 DP3
300 550
1100
2540
800
100
Pož
2120
600
1220
K
(V2000)
360 350
860
205
Pož
1580
1050
1050
300
1340
100
(V2000)
217
2000
900
1970
EI 30 DP3
450 300
300 100
elektro inst.
cca 300/800
205
300
pračka
V
1820
nový ŽB sloup
300/400
2835
300300
700
1970
1150
3050
500
2880
S1
350
300
300
216
220
1540
450
300
800
1970
100
600
K
O5
1665
100
1200
300
5700
218
450
2 + kk
Byt č.5
2x Poro 14 ,5 - 1500
nové překlady
2525
224
300
395
600
1970
1100
300
1014
205
800
1970
1000
2100
1810
710
100
100
4860
1710
myčka 2790
300
800
4560
3655
2045
222
2300
223
550
stávající schodiště
2245
100
4200
550
2370
7245
205
219
2365
2920
2950
4490
125
650
6x 165
Byt č.4
320
1445
obnovit otvor
800
1970
920
555
450
O6
okna na schodišti
785
450
O6
1200
Byt č.6
1880 (850)
1310
Byt č.2
1310
1880 (850)
1200
1330 (1400)
stáv. úroveň parapetu zachována
nadpraží zvýšeno dle soused. oken
O8
O8
1360
1880 (850)
1760 (
850)
1200
850)
1760 (
1200
1020
1200
1020
2 + kk
Byt č. 1
51,50 m 2
2 + kk
Byt č.6
41,60 m 2
Legenda místností :
O5
O5
O5
O5
O5
O5
O5
O5
- jižní a východ. fasáda
1250
1880 (850)
1770
1200
1880 (850)
1310
1200
1880 (850)
1310
1200
1310
1880 (850)
1200
1310
1880 (850)
1200
1880 (850)
1310
1200
1880 (850)
1350
1200
1880 (850)
1375
1200
1310
1880 (850)
1200
1415
1880 (850)
Nové okenní otvory
s překlady Porotherm 5x 23,8 -1500
Garsoniéra
Byt č.4
Garsoniéra
Byt č. 3
2 + kk
Byt č. 2
Poznámky :
V
Výpis překladů :
Porotherm 14,5 - 1500
4 ks
Porotherm 14,5 - 1750
2 ks
- Prostory koupelen v jednotlivých bytech podtlakově odvětrány
nástěn. ventilátory s vyvedením do nových instal. šachet
Pož - Dřevěné dveře požární plné EI 30 DP3, bytové vchodové
PŮDORYS 2.N.P.
BYTOVÝ DŮM s ordinacemi lékařů
Nádražní č.p. 728/9, Jablonce n.N.
09/2011
DŮM GARTNER s.r.o., Nádražní 728/9, Jablonec n.N.
- Okna na výchdní a jížní fasádě - 3. třída zvukové neprůzvučnosti, U = 1,1
- Okna na severní fasádě - 2. třída zvukové neprůzvučnosti, U = 0,7
Jablonce nad Nisou
8 A4
Jablonce nad Nisou
- Instalační šachty a stávající ocelové sloupy obklad sádrokartonem
Ing. L. Heidrichová
Ing. O. Novotný
1 : 50
3
Download

2. nadzemní patro