Pohyblivé, stabilní, výškově stavitelné ...
Pro každý úkol existují vhodná
pojezdová kola a stavěcí nožky
Pojezdová kola......................... 80
Stavěcí nožk y............................ 58
Nastavení v ýšk y. . ...................... 90
Pojezdová kola
Klíč značení sortimentu pojezdových kol
A P - 01 - 75 - L - E - TP - R - 0
Pojezdové
kolo Blickle
Druh
montáže
Velikost
desky
Ø kola
Provedení pojezdového kola
Vidlice
kola
Běhoun
Druh
ložiska
Standardní/
zvláštní
Druh montáže: P deska R hřbetní otvor G závitový čep
Velikost desky Hřbetní otvor Závit: 01 velikost desky 1 (100 x 85) 03 velikost desky 3 (140 x 110)
25 velikost desky 25 (90 x 66) 10 závit M10 11 Ø hřbetního otvoru 11 mm 12 závit M12
13 Ø zadního otvoru 13 mm
Provedení pojezdového kola: LB otočné kolo s s brzdou L otočné kolo bez brzdy B pevné kolo
Těleso: E vidlice kola z ocelového plechu (lehké provedení) M vidlice kola z ocelového plechu (středně těžké provedení)
K vidlice kola z ocelového plechu (těžké provedení) H vidlice kola z ocelového plechu (provedení pro velké zatížení)
A vidlice kola přístrojů (zadní otvor/deska) W plastová vidlice kola
Běhoun: SVG standardní plná guma HVG plná guma TG termoplastická guma EVGP/EVGA elastická plná guma EXPU polyurethan
žlutý TAPU termoplastický PU PA polyamid 6 PAS polyamid 6 černý PAH polyamid 6 vysoké zatížení TOPU termoplastický PU
EBPU polyurethan modrý PUSO polyurethan zelený
Druh ložiska: R válečkové ložisko G kluzné ložisko K kuličkové ložisko
Standardní/zvláštní: O (standardní) elektricky nevodivé
E elektricky vodivé SG bezestopé šedé FS ochrana proti najetí na nohu
EXPA připevnění pomocí expandéru RI blokování směru
Pojezdová kola a stavěcí nožk y | 81
Doporučení k výběru pojezdových kol
Jako pomůcku pro výběr vhodného pojezdového kola zde naleznete některá výběrová kritéria,
resp. důležité limity pro orientaci.
Oblast použití
Zatížení/pojezdové
kolo
Ruční
vedení
do 4 km/h
Přívěs do 10
km/h
Pojezdové kolo
Připevnění
< 60 kg
hřbetní otvor AR
ocelová vložka
velmi vhodné
< 60 kg
závitový čep AG
ocelová vložka
podmíněně vhodné
< 100 kg
deska AP
CM-200
nevhodné
< 150 kg
deska AP
MCP-B-L/R
< 300 kg
deska AP
MC-PB
Výběr vhodného běhounů pojezdového kola
Přehled srovnání jednotlivých běhounů* a jejich vlastností:
Druh běhounu kola
Vhodný pro
tvrdé podlahy
Nosnost
v kg
Tvrdost
Plná guma (SVG)
70-205
80° Shore A
Plná guma (HVG)
40-110
80° Shore A
Termoplastická
guma (TP)
50-125
85° Shore A
Elastická plná guma
(EVGP)
200-400
65° Shore A
Elastická plná guma
(EVGA)
200-400
65° Shore A
Termoplastický PU
(TOPU)
200-600
94° Shore A
Termoplastický PU
(TAPU)
120-300
94° Shore A
Polyurethan
žlutý (EXPU)
200-400
92° Shore A
Polyurethan
modrý (EBPU)
180-700
75° Shore A
Polyurethan
zelený (PUSO)
180-700
75° Shore A
Polyamid vysoké
zatížení (PAH)
300-750
70° Shore D
Polyamid černý
(PAS)
75-280
70° Shore D
Polyamid (PA)
150-400
70° Shore D
znamenitě
velmi dobře
dobře
uspokojivě
dostatečně
nedostatečně
Vhodný pro
měkké podlahy
Vhodný pro
vysoké zatížení
Vytváření
hluku
Valivý odpor
*Informace o povrchu lze zjistit v celkovém přehledu běhounů.
82 | Pojezdová kola a stavěcí nožk y
Výběr vhodného druhu ložisek
Válečková ložiska (R)
Robustní, odolné ložisko s velmi nízkým
valivým odporem, osvědčila se především
u transportních vozíků. Při montáži se
mažou dlouhodobým tukem, poté obvykle
bezúdržbová.
Kuličková ložiska (K)
Splňují nejvyšší nároky na nosnost,
vlastnosti chodu (i při vyšších rychlostech)
a odolnost.
Pojezdová kola s elastickými
plnopryžovými obručemi
(EVGA)
nízký valivý odpor, kvalita
lehkého chodu, barva černá.
Běhouny navulkanizované,
disk kola z hliníkového tlakového
odlitku.
Pojezdová kola s elastickými
plnopryžovými obručemi
(EVGP)
Nízký valivý odpor, kvalita
lehkého chodu, barva černá.
Běhouny navulkanizované, disk
kola z vysoce kvalitního nelámavého
polyamidu 6.
Pojezdová kola
se standardními
plnopryžovými obručemi
(SVG)
ze standardní plné gumy,
velmi vysoký jízdní komfort,
tichý chod, velmi šetrná vůči podlaze,
barva černá, odpovídající PAK. Disky:
Lisované z ocelového plechu, galvanicky
pozinkované, modře pasivované, bez Cr6.
Tvrdost povrchu:
65° Shore A
Tepelná odolnost:
–25° C až +80° C
krátkodobě až +100° C
Valivý odpor: velmi dobrý
Jízdní hluk: velmi dobrý
Šetrnost vůči podlaze:
velmi dobrá
Tvrdost povrchu:
65° Shore A
Tepelná odolnost:
–25° C až +80° C
krátkodobě až +100° C
Valivý odpor: velmi dobrý
Jízdní hluk: velmi dobrý
Šetrnost vůči podlaze:
velmi dobrá
Tvrdost povrchu:
Tepelná odolnost:
Valivý odpor: Jízdní hluk: Šetrnost vůči podlaze:
Pojezdová kola
s termoplastickým
gumovým běhounem kola
(TG)
z vysoce kvalitního
termoplastického pryžového
elastomeru, vysoký jízdní komfort,
tichý chod, nízký valivý odpor a odpor při
otáčení, šetrná vůči podlaze, barva šedá,
beze stop, pevné spojení s diskem kola.
z polypropylenu, barva stříbřitě šedá
Pojezdová kola
s plnopryžovými obručemi
(HVG)
z vysoce kvalitní plné gumy,
velmi vysoký jízdní komfort,
tichý chod, beze stop, (á).
Disky z polyamidu 6, barva černá.
Pojezdová kola
s polyurethanovým
běhounem kola Besthane®
Soft (EBPU)
z vysoce kvalitního reakčně
litého polyurethanového
elastomeru Blickle Besthane®
Soft, velmi vysoký jízdní komfort, tichý
chod, velmi nízký valivý odpor, vysoká
dynamická nosnost, barva modrá, beze
stop, bez zbarvení při kontaktu.
Kluzná ložiska (G)
Jednoduchý, cenově příznivý, odolný a v
obvyklém případě bezúdržbový druh
ložisek. Vhodná pro přístroje a dopravní
zařízení, nepojíždí-li se příliš často nebo
pojíždí-li se nízkými rychlostmi.
Přehled běhounů kol
80° Shore A
–25° C až +80° C
uspokojivý
velmi dobrý
velmi dobrá
Disk kola z hliníkového tlakového odlitku.
Tvrdost povrchu:
Tepelná odolnost:
Valivý odpor: Jízdní hluk: Šetrnost vůči podlaze:
85° Shore A
–20° C až +60° C
velmi dobrý
dobrý
dobrá
Tvrdost povrchu:
Tepelná odolnost:
Valivý odpor: Jízdní hluk: Šetrnost vůči podlaze:
80° Shore A
–20° C až +60° C
dobrý
velmi dobrý
velmi dobrá
Tvrdost povrchu:
75° Shore A
Tepelná odolnost:
–25° C až +70° C
krátkodobě až +90° C
Valivý odpor: znamenitý
Jízdní hluk: velmi dobrý
Šetrnost vůči podlaze:
velmi dobrá
Pojezdová kola a stavěcí nožk y | 83
Pojezdová kola
s polyurethanovým
běhounem kola Softhane®
(PUSO)
Blickle Softhane®, velmi
šetrná vůči podlaze, barva
zelená, Disk kola z hliníkového
tlakového odlitku.
Pojezdová kola
s polyurethanovým
běhounem kola
Extrathane® (EXPU)
z vysoce kvalitního reakčně
litého polyurethanového
elastomeru Blickle Extrathane®,
tichý chod, nízký valivý odpor, šetrná
vůči podlaze, velmi odolná vůči otěru,
vysoká odolnost proti rozříznutí a dalšímu
trhání, barva světle hnědá, beze stop, bez
zbarvení při kontaktu. Disk kola hliníkového
tlakového odlitku.
Pojezdová kola
s termoplastickým
běhounem kola
z PU (TAPU)
tichý chod, nízký valivý odpor
a odpor při otáčení, barva
tmavě šedá, Disk kola z vysoce
kvalitního nelámavého polyamidu 6, barva
stříbřitě šedá.
Tvrdost povrchu:
75° Shore A
Tepelná odolnost:
–25° C až +70° C
krátkodobě až +90° C
Valivý odpor: velmi dobrý
Jízdní hluk: velmi dobrý
Šetrnost vůči podlaze:
velmi dobrá
Tvrdost povrchu:
92° Shore A
Tepelná odolnost:
–25° C až +70° C
krátkodobě až +90° C
Valivý odpor: velmi dobrý
Jízdní hluk: dobrý
Šetrnost vůči podlaze:
dobrá
Tvrdost povrchu:
94° Shore A
Tepelná odolnost:
–25° C až +70° C
krátkodobě až +90° C
Valivý odpor: velmi dobrý
Jízdní hluk: dobrý
Šetrnost vůči podlaze:
dobrá
Pojezdová kola
s termoplastickým
běhounem kola
z PU (TOPU)
z vysoce kvalitního
termoplastického
polyurethanu, beze stop, bez
zbarvení při kontaktu, barva tmavě šedá.
Disk kola z vysoce kvalitního nelámavého
polyamidu 6, barva přírodně bílá.
Pojezdová kola s běhounem
kola z polyamidu (PA)
z vysoce kvalitního
nelámavého polyamidu 6,
středně těžké provedení,
velmi nízký valivý odpor
a odpor při otáčení, lehký chod
na hladkých podlahách, velmi odolná vůči
otěru, barva přírodně bílá.
Tvrdost povrchu:
94° Shore A
Tepelná odolnost:
–25° C až +70° C
krátkodobě až +90° C
Valivý odpor: velmi dobrý
Jízdní hluk: dobrý
Šetrnost vůči podlaze:
dobrá
Tvrdost povrchu:
Tepelná odolnost:
Valivý odpor: Jízdní hluk: Šetrnost vůči podlaze:
70° Shore D
–25° C až +80° C
znamenitý
uspokojivý
uspokojivá
84 | Pojezdová kola a stavěcí nožk y
Pojezdová kola s upevňovací deskou
Běhoun Nosnost
Ø kola
Stavební
výška
Deska
[mm]
Uložení
Otočné kolo
Otočné kolo s brzdou
Pevné kolo
SVG
70 kg
100 mm 125 mm
100 x 85 Válečkové ložisko AP-01-100-L-E-SVG-R-O
AP-01-100-LB-E-SVG-R-O AP-01-100-B-E-SVG-R-O
SVG
100 kg
125 mm 150 mm
100 x 85 Válečkové ložisko AP-01-125-L-E-SVG-R-O
AP-01-125-LB-E-SVG-R-O AP-01-125-B-E-SVG-R-O
SVG
135 kg
150 mm 190 mm
140 x 110 Válečkové ložisko AP-03-150-L-E-SVG-R-O
AP-03-150-LB-E-SVG-R-O AP-03-150-B-E-SVG-R-O
SVG
135 kg
160 mm 195 mm
140 x 110 Válečkové ložisko AP-03-160-L-E-SVG-R-O
AP-03-160-LB-E-SVG-R-O AP-03-160-B-E-SVG-R-O
SVG
205 kg
200 mm 235 mm
140 x 110 Válečkové ložisko AP-03-200-L-E-SVG-R-O
AP-03-200-LB-E-SVG-R-O AP-03-200-B-E-SVG-R-O
Možná zvláštní provedení*: -RI (blokování směru možné pouze pro otočné kolo bez brzdy), -FS (ochrana proti najetí na nohu na poptávku),
-SG (bezestopá šedá), -E (elektricky vodivé provedení)
Kuličkové ložisko AP-25-100-L-A-HVG-K-O AP-25-100-LB-A-HVG-K-O AP-25-100-B-A-HVG-K-O
HVG
110 kg
100 mm 136 mm
90 x 66
Možná zvláštní provedení*: -E (elektricky vodivé provedení)
Kluzné ložisko
AP-25-100-L-A-TG-G-O
AP-25-100-LB-A-TG-G-O AP-25-100-B-A-TG-G-O
TP
110 kg
100 mm 136 mm
90 x 66
TP
110 kg
100 mm 125 mm
100 x 85 Kluzné ložisko
AP-01-100-L-E-TG-G-O
AP-01-100-LB-E-TG-G-O AP-01-100-B-E-TG-G-O
TP
125 kg
125 mm 150 mm
100 x 85 Kluzné ložisko
AP-01-125-L-E-TG-G-O
AP-01-125-LB-E-TG-G-O
AP-01-125-B-E-TG-G-O
Možná zvláštní provedení*: -E (elektricky vodivé provedení)
EVGP 200 kg
100 mm 125 mm
100 x 85 Kuličkové ložisko AP-01-100-L-M-EVGP-K-O AP-01-100-LB-M-EVGP-K-O AP-01-100-B-M-EVGP-K-O
Válečkové ložisko AP-01-100-L-M-EVGP-R-O AP-01-100-LB-M-EVGP-R-O AP-01-100-B-M-EVGP-R-O
EVGP 200 kg
100 mm 130 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-100-L-K-EVGP-K-O AP-03-100-LB-K-EVGP-K-O AP-03-100-B-K-EVGP-K-O
Válečkové ložisko AP-03-100-L-K-EVGP-R-O AP-03-100-LB-K-EVGP-R-O AP-03-100-B-K-EVGP-R-O
EVGP 200 kg
125 mm 150 mm
100 x 85 Kuličkové ložisko AP-01-125-L-M-EVGP-K-O AP-01-125-LB-M-EVGP-K-O AP-01-125-B-M-EVGP-K-O
Válečkové ložisko AP-01-125-L-M-EVGP-R-O AP-01-125-LB-M-EVGP-R-O AP-01-125-B-M-EVGP-R-O
EVGP 250 kg
125 mm 155 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-125-L-K-EVGP-K-O AP-03-125-LB-K-EVGP-K-O AP-03-125-B-K-EVGP-K-O
Válečkové ložisko AP-03-125-L-K-EVGP-R-O AP-03-125-LB-K-EVGP-R-O AP-03-125-B-K-EVGP-R-O
EVGP 400 kg
160 mm 195 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-160-L-M-EVGP-K-O AP-03-160-LB-M-EVGP-K-O AP-03-160-B-M-EVGP-K-O
Válečkové ložisko AP-03-160-L-M-EVGP-R-O AP-03-160-LB-M-EVGP-R-O AP-03-160-B-M-EVGP-R-O
EVGP 400 kg
200 mm 235 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-200-L-M-EVGP-K-O AP-03-200-LB-M-EVGP-K-O AP-03-200-B-M-EVGP-K-O
Válečkové ložisko AP-03-200-L-M-EVGP-R-O AP-03-200-LB-M-EVGP-R-O AP-03-200-B-M-EVGP-R-O
Možná zvláštní provedení*: -FS (ochrana proti najetí na nohu na poptávku), -SG (bezestopá šedá), -E (elektricky vodivé provedení)
EVGA 200 kg
100 mm 125 mm
100 x 85 Kuličkové ložisko AP-01-100-L-M-EVGA-K-O AP-01-100-LB-M-EVGA-K-O AP-01-100-B-M-EVGA-K-O
EVGA 200 kg
125 mm 150 mm
100 x 85 Kuličkové ložisko AP-01-125-L-M-EVGA-K-O AP-01-125-LB-M-EVGA-K-O AP-01-125-B-M-EVGA-K-O
EVGA 400 kg
160 mm 195 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-160-L-M-EVGA-K-O AP-03-160-LB-M-EVGA-K-O AP-03-160-B-M-EVGA-K-O
EVGA 400 kg
160 mm 202 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-160-L-H-EVGA-K-O AP-03-160-LB-H-EVGA-K-O AP-03-160-B-H-EVGA-K-O
EVGA 400 kg
200 mm 235 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-200-L-M-EVGA-K-O AP-03-200-LB-M-EVGA-K-O AP-03-200-B-M-EVGA-K-O
EVGA 500 kg
200 mm 245 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-200-L-H-EVGA-K-O AP-03-200-LB-H-EVGA-K-O AP-03-200-B-H-EVGA-K-O
Možná zvláštní provedení*: -RI (blokování směru možné pouze pro otočné kolo bez brzdy), -FS (ochrana proti najetí na nohu na poptávku),
-SG (bezestopá šedá), -E (elektricky vodivé provedení)
EXPU 400 kg
160 mm 195 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-160-L-M-EXPU-K-O AP-03-160-LB-M-EXPU-K-O AP-03-160-B-M-EXPU-K-O
EXPU 550 kg
160 mm 202 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-160-L-H-EXPU-K-O AP-03-160-LB-H-EXPU-K-O AP-03-160-B-H-EXPU-K-O
EXPU 400 kg
200 mm 235 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-200-L-M-EXPU-K-O AP-03-200-LB-M-EXPU-K-O AP-03-200-B-M-EXPU-K-O
EXPU 800 kg
200 mm 245 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-200-L-H-EXPU-K-O AP-03-200-LB-H-EXPU-K-O AP-03-200-B-H-EXPU-K-O
Možná zvláštní provedení*: -RI (blokování směru možné pouze pro otočné kolo bez brzdy), -FS (ochrana proti najetí na nohu na poptávku),
-SG (bezestopá šedá)
AP-01-80-L-E-TAPU-G-O AP-01-80-LB-E-TAPU-G-O AP-01-80-B-E-TAPU-G-O
TAPU 150 kg
80 mm
102 mm
100 x 85 Kluzné ložisko
TAPU 150 kg
100 mm 125 mm
100 x 85 Kluzné ložisko
AP-01-100-L-E-TAPU-G-O AP-01-100-LB-E-TAPU-G-O AP-01-100-B-E-TAPU-G-O
TAPU 150 kg
100 mm 125 mm
100 x 85 Kuličkové ložisko AP-01-100-L-E-TAPU-K-O AP-01-100-LB-E-TAPU-K-O AP-01-100-B-E-TAPU-K-O
TAPU 150 kg
125 mm 150 mm
100 x 85 Kluzné ložisko
AP-01-125-L-E-TAPU-G-O AP-01-125-LB-E-TAPU-G-O AP-01-125-B-E-TAPU-G-O
TAPU 150 kg
125 mm 150 mm
100 x 85 Kuličkové ložisko AP-01-125-L-E-TAPU-K-O AP-01-125-LB-E-TAPU-K-O AP-01-125-B-E-TAPU-K-O
TAPU 300 kg
160 mm 195 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-01-160-L-E-TAPU-K-O AP-01-160-LB-E-TAPU-K-O AP-01-160-B-E-TAPU-K-O
TAPU 300 kg
200 mm 235 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-01-200-L-E-TAPU-K-O AP-01-200-LB-E-TAPU-K-O AP-01-200-B-E-TAPU-K-O
Možná zvláštní provedení*: -RI (blokování směru možné pouze pro otočné kolo bez brzdy), -FS (ochrana proti najetí na nohu na poptávku), -SG (bezestopá
šedá), -E (elektricky vodivé provedení)
Pojezdová kola a stavěcí nožk y | 85
Běhoun Nosnost
Ø kola
Konstrukční Deska
výška
[mm]
Ložisko
Otočné kolo
Otočné kolo s brzdou
Pevné kolo
TOPU 350 kg
125 mm 155 mm
100 x 85 Kluzné ložisko
AP-01-125-L-K-TOPU-G-O AP-01-125-LB-K-TOPU-G-O AP-01-125-B-K-TOPU-G-O
Možná zvláštní provedení*: -RI (blokování směru možné pouze pro otočné kolo bez brzdy), -FS (ochrana proti najetí na nohu na poptávku)
AP-01-100-L-E-PA-G-O
AP-01-100-LB-E-PA-G-O AP-01-100-B-E-PA-G-O
PA
150 kg
100 mm 125 mm
100 x 85 Kluzné ložisko
PA
150 kg
100 mm 125 mm
100 x 85 Válečkové ložisko AP-01-100-L-E-PA-R-O
AP-01-100-LB-E-PA-R-O
AP-01-100-B-E-PA-R-O
PA
280 kg
100 mm 130 mm
140 x 110 Kluzné ložisko
AP-03-100-L-K-PA-G-O
AP-03-100-LB-K-PA-G-O AP-03-100-B-K-PA-G-O
PA
280 kg
100 mm 130 mm
140 x 110 Válečkové ložisko AP-03-100-L-K-PA-R-O
AP-03-100-LB-K-PA-R-O AP-03-100-B-K-PA-R-O
PA
150 kg
125 mm 150 mm
100 x 85 Kluzné ložisko
AP-01-125-L-E-PA-G-O
AP-01-125-LB-E-PA-G-O AP-01-125-B-E-PA-G-O
PA
150 kg
125 mm 150 mm
100 x 85 Válečkové ložisko AP-01-125-L-E-PA-R-O
AP-01-125-LB-E-PA-R-O
AP-01-125-B-E-PA-R-O
PA
300 kg
125 mm 130 mm
140 x 110 Kluzné ložisko
AP-03-125-L-K-PA-G-O
AP-03-125-LB-K-PA-G-O AP-03-125-B-K-PA-G-O
PA
300 kg
125 mm 130 mm
140 x 110 Válečkové ložisko AP-03-125-L-K-PA-R-O
AP-03-125-LB-K-PA-R-O AP-03-125-B-K-PA-R-O
PA
400 kg
160 mm 195 mm
140 x 110 Válečkové ložisko AP-03-160-L-M-PA-R-O
AP-03-160-LB-M-PA-R-O AP-03-160-B-M-PA-R-O
PA
400 kg
160 mm 195 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-160-L-M-PA-K-O
AP-03-160-LB-M-PA-K-O AP-03-160-B-M-PA-K-O
PA
450 kg
160 mm 202 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-160-L-H-PA-K-O
AP-03-160-LB-H-PA-K-O AP-03-160-B-H-PA-K-O
PA
400 kg
200 mm 235 mm
140 x 110 Válečkové ložisko AP-03-200-L-M-PA-R-O
AP-03-200-LB-M-PA-R-O AP-03-200-B-M-PA-R-O
PA
400 kg
200 mm 235 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-200-L-M-PA-K-O
AP-03-200-LB-M-PA-K-O AP-03-200-B-M-PA-K-O
PA
600 kg
200 mm 245 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-200-L-H-PA-K-O
AP-03-200-LB-H-PA-K-O AP-03-200-B-H-PA-K-O
Možná zvláštní provedení*: -RI (blokování směru možné pouze pro otočné kolo bez brzdy), -FS (ochrana proti najetí na nohu na poptávku),
-E (elektricky vodivé provedení)
AP-01-100-L-K-PAH-G-O AP-01-100-LB-K-PAH-G-O AP-01-100-B-K-PAH-G-O
PAH
350 kg
100 mm 130 mm
100 x 85 Kluzné ložisko
PAH
350 kg
125 mm 155 mm
100 x 85 Kluzné ložisko
AP-01-125-L-K-PAH-G-O AP-01-125-LB-K-PAH-G-O AP-01-125-B-K-PAH-G-O
PAH
350 kg
125 mm 155 mm
100 x 85 Kuličkové ložisko AP-01-125-L-K-PAH-K-O AP-01-125-LB-K-PAH-K-O AP-01-125-B-K-PAH-K-O
PAH
350 kg
125 mm 155 mm
140 x 110 Kuličkové ložisko AP-03-125-L-K-PAH-K-O AP-03-125-LB-K-PAH-K-O AP-03-125-B-K-PAH-K-O
Možná zvláštní provedení*: -RI (blokování směru možné pouze pro otočné kolo bez brzdy), -FS (ochrana proti najetí na nohu na poptávku)
Možná zvláštní provedení
-E
-SG
-FS
-EXPA
-RI
elektricky vodivé provedení
bezestopé šedé
ochrana proti najetí
na nohu
připevnění přes expandér
blokování směru
Zkratka
Význam
* Má-li být dodáno pojezdové kolo se zvláštním provedením, odpadá nula na konci a doplní se příslušnou zkratkou. Další zvláštní volitelné doplňky se rovněž
doplní.
86 | Pojezdová kola a stavěcí nožk y
Pojezdová kola s hřbetním otvorem
Omezená možnost použití při nerovné podlaze
Běhoun Nosnost
Ø kola
Konstrukční Ø otvoru
výška
Ložisko
Hřbetní otvor
Hřbetní otvor s brzdou
TG
50 kg
50 mm
69 mm
11 mm
Kluzné ložisko
AR-11-50-L-A-TG-G-O
AR-11-50-LB-A-TG-G-O
TP
75 kg
75 mm
98 mm
11 mm
Kluzné ložisko
AR-11-75-L-A-TG-G-O
AR-11-75-LB-A-TG-G-O
TP
75 kg
75 mm
98 mm
11 mm
Kuličkové ložisko AR-11-75-L-A-TG-K-O
AR-11-75-LB-A-TG-K-O
TP
110 kg
100 mm 133 mm
11 mm
Kluzné ložisko
AR-11-100-L-A-TG-G-O
AR-11-100-LB-A-TG-G-O
TP
110 kg
100 mm 133 mm
13 mm
Kluzné ložisko
AR-13-100-L-A-TG-G-O
AR-13-100-LB-A-TG-G-O
TP
110 kg
100 mm 133 mm
13 mm
Kuličkové ložisko AR-13-100-L-A-TG-K-O
AR-13-100-LB-A-TG-K-O
TP
110 kg
100 mm 133 mm
11 mm
Kuličkové ložisko AR-11-100-L-A-TG-K-O
AR-11-100-LB-A-TG-K-O
TP
120 kg
125 mm 158 mm
13 mm
Kluzné ložisko
AR-13-125-L-A-TG-G-O
AR-13-125-LB-A-TG-G-O
TP
120 kg
125 mm 158 mm
11 mm
Kluzné ložisko
AR-11-125-L-A-TG-G-O
AR-11-125-LB-A-TG-G-O
TP
120 kg
125 mm 158 mm
13 mm
Kuličkové ložisko AR-13-125-L-A-TG-K-O
AR-13-125-LB-A-TG-K-O
TP
120 kg
125 mm 158 mm
11 mm
Kuličkové ložisko AR-11-125-L-A-TG-K-O
AR-11-125-LB-A-TG-K-O
Možná zvláštní provedení*: -EXPA (pro Ø hřbetního otvoru 11 mm, pro kruhovou trubku 25–30 mm), -E (k dostání pro všechny výše uvedené verze)
AR-11-75-L-A-PAS-G-O
AR-11-75-LB-A-PAS-G-O
PAS
75 kg
75 mm
98 mm
11 mm
Kluzné ložisko
Možná zvláštní provedení*: -EXPA (pro Ø hřbetního otvoru 11 mm, pro kruhovou trubku 25–30 mm)
AR-13-80-L-A-TAPU-G-O AR-13-80-LB-A-TAPU-G-O
TAPU 120 kg
80 mm
108 mm
13 mm
Kluzné ložisko
TAPU 120 kg
100 mm 133 mm
13 mm
Kuličkové ložisko AR-13-100-L-A-TAPU-K-O AR-13-100-LB-A-TAPU-K-O
TAPU 120 kg
100 mm 133 mm
11 mm
Kuličkové ložisko AR-11-100-L-A-TAPU-K-O AR-11-100-LB-A-TAPU-K-O
TAPU 120 kg
125 mm 158 mm
13 mm
Kuličkové ložisko AR-13-125-L-A-TAPU-K-O AR-13-125-LB-A-TAPU-K-O
TAPU 120 kg
125 mm 158 mm
11 mm
Kuličkové ložisko AR-11-125-L-A-TAPU-K-O AR-11-125-LB-A-TAPU-K-O
Možná zvláštní provedení*: -EXPA (pro Ø hřbetního otvoru 11 mm, pro kruhovou trubku 25–30 mm), -E (k dostání pro všechny výše uvedené verze)
Pojezdová kola se závitovým čepem
Omezená možnost použití při nerovné podlaze
Povrch Nosnost
Ø kola
Konstrukční Záv. čep
výška
Ložisko
TG
50 kg
50 mm 69 mm
M10x30
Kluzné ložisko
TP
75 kg
75 mm
98 mm
M10x30
Kluzné ložisko
TP
110 kg 100 mm 133 mm
M12x30
Kluzné ložisko
TP
110 kg 100 mm 133 mm
M12x30
Kuličkové ložisko
TP
120 kg 125 mm 158 mm
M12x30
Kluzné ložisko
TP
120 kg 125 mm 158 mm
M12x30
Kuličkové ložisko
Možná zvláštní provedení*: -E (elektricky vodivé provedení)
TAPU 120 kg 100 mm 133 mm
M12x30
Kuličkové ložisko
Kluzné ložisko
TAPU 120 kg 125 mm 158 mm
M12x30
Kuličkové ložisko
Kluzné ložisko
Možná zvláštní provedení*: -E (elektricky vodivé provedení)
Závitový čep
Závitový čep s brzdou
AG-10-50-L-A-TG-G-O
AG-10-75-L-A-TG-G-O
AG-12-100-L-A-TG-G-O
AG-12-100-L-A-TG-K-O
AG-12-125-L-A-TG-G-O
AG-12-125-L-A-TG-K-O
AG-10-50-LB-A-TG-G-O
AG-10-75-LB-A-TG-G-O
AG-12-100-LB-A-TG-G-O
AG-12-100-LB-A-TG-K-O
AG-12-125-LB-A-TG-G-O
AG-12-125-LB-A-TG-K-O
AG-12-100-L-A-TAPU-K-O
AG-12-100-L-A-TAPU-G-O
AG-12-125-L-A-TAPU-K-O
AG-12-125-L-A-TAPU-G-O
AG-12-100-LB-A-TAPU-K-O
AG-12-100-LB-A-TAPU-G-O
AG-12-125-LB-A-TAPU-K-O
AG-12-125-LB-A-TAPU-G-O
* Má-li být dodáno pojezdové kolo se zvláštním provedením, odpadá nula na konci a doplní se příslušnou zkratkou.
Další zvláštní volitelné doplňky se rovněž doplní.
Pojezdová kola a stavěcí nožk y | 87
Ocelové vložky, kovové závitové vložky pro montáž do trubky
* vhodné i pro hliníkovou trubku AL 2820
Typ A
Závit
1/2" 12N
Typ B
Závit
M12 x 1,75
Typ M10
Závit
M10 x 1,5
pro typ trubky
Ø trubky
ØA
Materiál
BC2807A*
BC2807B*
BS2807M10*
trubka D-Coat
28 x 0,7 mm
24,1 mm
pozinkovaná ocel
BC2810A
BC2810B
BS2810M10
28 x 1,0 mm
23,5 mm
pozinkovaná ocel
28 x 1,4 mm
23,0 mm
hliník
28 x 2,0 mm
21,9 mm
pozinkovaná ocel
28 x 0,7 mm
26,3 mm
ocel, pozinkovaná
28 x 1,2 mm
25,3 mm
ocel, pozinkovaná
AC2814B
BC2820A
BC2820B
BS2820M10
BS07A
BS07B
BS07SM10
BS12A
BS12B
BS12SM10
Pojezdová kola Low Cost
trubka Eco,
trubka SUS
ØA
25
5
Ø 28
NOVÉ
Pojezdová kola s upevňovací deskou
Nosnost
Ø kola
Konstrukční Běhoun Deska [mm]
výška
kola
105 kg
100 mm
129 mm
PU
95 x 64
220 kg
100 mm
136 mm
PU
114 x 102
250 kg
125 mm
161 mm
PU
114 x 102
150 mm
191 mm
PU
114 x 102
Uložení
ELF
Otočné kolo
Otočné kolo
s brzdou
Pevné kolo
Kuličkové
ložisko
Válečkové
ložisko
Válečkové
ložisko
Válečkové
ložisko
–
P504S-2
P504S-2B
P504R-2
–
P624S-2
P624S-2B
P624R-2
–
P625S-2
P625S-2B
P625R-2
–
P626S-2
P626S-2B
P626R-2
Uložení
ELF
Otočné kolo
Otočné kolo
s brzdou
Pevné kolo
Kuličkové
ložisko
–
P686S-2
–
P686R-2
Uložení
ELF
Otočné kolo
Otočné kolo
s brzdou
Pevné kolo
Kluzné
ložisko
Kluzné
ložisko
–
T322S-1
T322S-1B
–
–
ano
T363S-1
T363S-E
T363S-1B
T363S-EB
–
–
Odpružená pojezdová kola s upevňovací deskou
Nosnost
360 kg
Ø kola
150 mm
Konstrukční Běhoun Deska
výška
kola
[mm]
204 mm
PU
159 x 114
Pojezdová kola se závitovým čepem
Nosnost
Ø kola
Konstrukční Běhoun Čep
výška
kola
40 kg
50 mm
68 mm
PP
1/2" x 12N
45 kg
63 mm
95 mm
PP
1/2" x 12N
88 | Pojezdová kola a stavěcí nožk y
Možnosti připevnění
Připevňovací sady pro montáž pojezdových kol na kruhovou trubku s Ø 28 mm
Sada
Jednotlivé díly
BSR-CM200
1, 2
BSR-CM100
1
BSR-CM100-300
4x CM-200, 4x SLI0835, 4x US08, 4x MS08
4x CM-100, 2x SA0840, 2x US08, 2x MS08
2x CM-100, 1x CM-300, 2x SA0840, 2x US08, 2x MS08
1
BS-CM100
2x CM-100, 1x SA0830, 1x US08, 1x MS08
BS-CM200
2x CM-200, 2x SA0835, 4x US08, 2x MS08
BS-CM300
2x CM-300, 1x SA0830, 1x US08, 1x MS08
Při použití distančních destiček 4 mm je potřebná jedna z následujících sad: (vždy s připočtením vhodné
distanční destičky viz strana 89)
1
BSR-CM200-D4
4x CM-200, 4x SLI0840, 4x US08, 4x MS08
BSR-CM100-D4
4x CM-100, 2x SA0845, 2x US08, 2x MS08
Při použití distančních destiček 8 mm je potřebná jedna z následujících sad: (vždy s připočtením vhodné
distanční destičky viz strana 89)
2
BSR-CM200-D8
4x CM-200, 4x SLI0845, 4x US08, 4x MS08
Příslušenství pro připevnění
Deska
100 x 85
140 x 110
90 x 60
Poznámka
BSR-CM200
ano
–
ano
BSR-CM200-D4
ano
–
–
pro distanční destičku 4 mm
BSR-CM200-D8
ano
–
–
pro distanční destičku 8 mm
BSR-MC125
ano
–
–
do Ø kola 125
BSR-MC160
–
ano
–
> Ø kola 125
BSR-MC125-D4
ano
–
–
do Ø kola 125 + distanční destička 4 mm
BSR-MC160-D4
–
ano
–
> Ø kola 125 + distanční destička 4 mm
další podrobnosti k sadám viz strana 121.
Vhodné ocelové vložky pro pojezdová kola se závitovým čepem
Stěna trubky
Ocelové vložky
0,7
1
1,2
1,4
2,0
BC2807B
X
–
–
–
–
BC2810B
–
X
–
–
–
AC2814B
–
–
–
X
–
BC2820B
–
–
–
–
X
BS07B
X
–
–
–
–
trubka D-Coat
BS12B
–
–
X
–
–
trubka SUS,
trubka Eco
BC2807B
–
–
–
–
X
AL2820
další podrobnosti k sadám viz strana 121.
Příslušenství pro připevnění pojezdových
kol s hřbetním otvorem
Šroub
Ø otvoru
Ocelové vložky
SI1030 (M10x30)
11 mm
SI230 (M12x30)
13 mm
viz tabulka pojezdových kol AG
Pojezdová kola a stavěcí nožk y | 89
Příslušenství
CM-100
CM-200
WZ
WZ
Uchycení kolečka
Uchycení kolečka
Hmotnost: 102 g
Množství/balení: 150
Hmotnost: 107 g
Množství/balení: 120
82
CM-230
35
CM-330
126
CM-300
WZ
30
MC-DP4M
WZ
Uchycení kolečka,
varianta 33, nasazené na spojku
Uchycení kolečka, nasazené na
spojku
Hmotnost: 111 g
Množství/balení: 100
Hmotnost: 78 g
Množství/balení: 300
126
MCP-DP8M
30
2x
Distanční destička pro
pojezdová kola AP-…
sestávající z 2xMC-DP4M
105 x 90 mm,
tloušťka: 8 mm
WZ
WZ
Uchycení kolečka,
varianta 33, nasazené na spojku
WZ
Distanční destička pro
pojezdová kola AP-…
100 x 85 mm, tloušťka: 4 mm
MCP-B-L
104
82
35
WZ
MCP-C
167
156 100
Střední díl
Hmotnost: 1270 g
Množství/balení: 12
MCP-B-R
104
WZ
WZ
Sada na vyztužení rohů,
levé a pravé provedení
156 100
Mějte na paměti, že lze namontovat pouze pojezdová kola
s upevňovacími deskami do max. 100 x 85 mm.
K připevnění trubek lze použít 4x šroub M0610 (strana 55).
Připevňovací sady viz s. 88, resp. s. 121: BSR-MC125
Hmotnost: 1 274 g
Množství/balení: 12
167
Ergonomická práce činí radost!
Vždy ve výšce
s nastavením výšky
Viz také:
TRUBKOVÝ SYSTÉM. . .......................6
ergonomic�������������������������������� 95
Příklad použití: výškově
nastavitelný pracovní stůl
Flexibilní pracovní výška? S tímto jednoduchým, avšak vysoce kvalitním
hydraulickým zvedacím systémem nainstalujete s malými náklady plynulé
nastavení výšky přesně pro zatížení a zdvih, které potřebujete.
Systém se montuje přes pružné hadice, funguje nezávisle na zatížení a zcela
synchronně, i při nevyrovnaném rozložení zatížení. Díky malým rozměrům,
vysoké nosnosti a tichému pohonu disponuje systém rozhodujícími přednostmi
oproti běžným zvedacím systémům.
Pojezdová kola a stavěcí nožk y | 91
Pumpy
Typ PA: pro ovládání 1 nebo 2 válců,
max. nosnost: 300 kg
Typ PB: pro ovládání 3 až 10 válců,
max. nosnost: 1 000 kg
Typ PA
●● Oba typy jsou k dostání ve variantách pro různé hmotnosti,
výšky zdvihu a počty válců (objednací čísla: viz strana 85)
●● Prostorově úsporný tvar a pružná hadicová vedení ponechávají
maximální volnost uspořádání pro umístění pump uvnitř
konstrukce
●● Pracují tiše, plynule a absolutně synchronně, i při nesymetrickém
zatížení
●● Ovládání prostřednictvím ruční kliky (sklopná, alternativně:
odnímatelná) nebo elektrického pohonu (viz níže)
●● Těleso pumpy z hliníku, bezbarvě eloxované
101601
Typ PB
Typ PB
Ruční klika, sklopná
Typ PA
Elektrické pohony
Kabelové dálkové ovládání
Memory (standardní)
● Elektrický pohon typu D disponuje inteligentním řízením, jímž
lze uložit 4 polohy. Na kabelovém dálkovém ovládání (délka kabelu 2,50 m, obsažen v balení) se kromě jiného digitálně zobrazuje
výška. Napájení je integrované v řídicí jednotce; sledování proudu
chrání pohon před přetížením a slouží současně jako ochrana při
najíždění systému.
Typ D
Poznámka: Elektrické pohony nejsou vhodné pro trvalý provoz.
Po jedné minutě doby chodu potřebuje pohon pauzu cca 20 min
(ED 5%).
Další příslušenství
na poptávku
92 | Pojezdová kola a stavěcí nožk y
Lineární jednotky
Typ LA: vnitřní závit M10 pro regulační nožku
Typ LD: šroubové upevnění např. pro desky stolu
Typ LH: čtyřhranná nožka s dodatečným vedením
●● Kompaktní, stabilní zdvihací prvky sestávající z pístů a lineárního
vedení
●● Těleso z hliníku, bezbarvě eloxované;
píst: nerezová ocel, plastové uložení;
nejsou potřebná žádná dodatečná vedení
●● Montáž na stavěcí nožku trubkové konstrukce upevňovacími
destičkami a příchytkami PC-C (strana 53)
Typ LH
Typ LA
Typ LD
Zdvih
Délka
tělesa
LA-1415
LA-1415 ELF
LD-1415
150 mm
252 mm
LA-1420
LA-1420 ELF
LD-1420
200 mm
317 mm
LA-1430
LA-1430 ELF
LD-1430
300 mm
442 mm
LA-1440
LA-1440 ELF
LD-1440
400 mm
542 mm
500 mm
638 mm
LH-1450
1
Typ LH lze provozovat se stejnými pumpami jako LA/LD; vč. 3
m tlakové hadice a předmontáže
1
B
101528
Typ LA k připevnění regulační nožky
M10 x 25,
z nerezové oceli (obj. č. 101528) nebo
hliníku (obj. č. 101529)
C
A
101530
Montáž na trubku BeeWaTec
zpravidla s upevňovací
deskou A. Deska B a úhelník C na
poptávku.
Pro nastavení výšky nad 300 mm existují další řešení na poptávku.
BS-LA-LD
Připevňovací sada
Pro lineární jednotku, sestává z: 2x upevňovací deska A, 2x příchytka
trubky PC-C, 4x samopojistná matice DIN 985 M5, 4x šroub DIN 7991
M5 x 16,
4x podložka DIN 125 5 mm
Hydraulická hadice
Pumpy a válce jsou spojené hydraulickou hadicí s Ø 4 mm. Maximální
délka hadice činí 8 m, minimální poloměr ohybu je 25 mm.
D
C
A
Pumpa
Uveďte prosím při objednávání délku hadice
A – D (výpočet podle zjednodušeného znázornění vlevo, vždy
s připočtením rezervy 10 – 15 cm).
101636
B
Předmontáž
Při objednání s předmontáží obdržíte hadici v požadované délce,
naplněnou olejem a namontovanou k válci, volný konec je zalisovaný.
Namontujte válec na požadované místo a položte hadici až k pumpě,
konec vhodně odřízněte a nasaďte na pumpu – hotovo.
Náhradní díly
101631
Hadice (uveďte prosím délku)
101630
Šroubový spoj jednotlivý
101639
Speciální olej, 250 ml
101638
Sada pro opravu
Pojezdová kola a stavěcí nožk y | 93
Dimenzování systému
Pro výběr systémových komponent Vašeho zvedacího systému potřebujete tři údaje: potřebnou zvedací sílu,
počet ovládaných válců a požadovanou výšku zdvihu. Tabulka Vám poskytuje výběr možných kombinací.
Pro další možnosti Vám rádi poradíme.
do 120 kg
(celkový systém)
Výška zdvihu 150 mm
Výška zdvihu 200 mm
Výška zdvihu 300 mm
Výška zdvihu 400 mm
Zdvih na 1 otočení
Typ elektrického pohonu 1,
rychlost
do 350 kg
(celkový systém)
Výška zdvihu 150 mm
Výška zdvihu 200 mm
Výška zdvihu 300 mm
Výška zdvihu 400 mm
Zdvih na 1 otočení
Typ elektrického pohonu 1,
rychlost
do 600 kg
(celkový systém)
Výška zdvihu 180 mm
Výška zdvihu 300 mm
Výška zdvihu 400 mm
Zdvih na 1 otočení
Typ elektrického pohonu 1,
rychlost
Lineární jednotka Pumpa
2 válce
3 válce
4 válce
5 válců
6 válců
LA/LD-1415
LA/LD-1420
LA/LD-1430
LA/LD-1440
PB-3615
PB-3620
PB-3630
PB-3640
PB-4615
PB-4620
PB-4630
PB-4640
PB-5615
PB-5620
PB-5630
PB-5640
PB-6615
PB-6620
PB-6630
PB-6640
PA-2615
PA-2620
PA-2630
PA-2640
10 mm/ot.
PAA, 20 mm/s
PAD, 30 mm/s
PBD, 30 mm/s
Lineární jednotka Pumpa
2 válce 2
3 válce
4 válce
5 válců
6 válců
8 válců
LA/LD-1415
LA/LD-1420
LA/LD-1430
LA/LD-1440
PB-3815
PB-3820
PB-3830
PB-3840
PB-4815
PB-4820
PB-4830
PB-4840
PB-5815
PB-5820
PB-5830
PB-5840
PB-6815
PB-6820
PB-6830
PB-6840
PB-8815
PB-8820
PB-8830
PB-8840
4 válce
5 válců
6 válců
8 válců
PB-6830
PB-6850
PB-6866
PB-8830
PB-8850
PB-8866
PA-2815
PA-2820
PA-2830
PA-2840
5 mm/ot.
PAA, 10 mm/s
PAD, 15 mm/s
PBD, 15 mm/s
Lineární jednotka Pumpa
LA/LD-1820
LA/LD-1830
LA/LD-1840
PB-4830
PB-5830
PB-4850
PB-5850
PB-4866
PB-5866
3 mm/ot.
PBD, 9 mm/s
1) Napětí 230 V; s elektrickým pohonem typu A činí max. zvedací síla 80% jmenovitého zatížení
2) Při 2 válcích činí nosnost max. 300 kg
Příklad objednávky
Zvedací systém
Systém s nosností 350 kg, 4 lineární jednotky
typu LA, 400 mm zdvih, elektrický pohon typu
D, k montáži na stůl z trubkového systému od
G.S ACE.
1x
pumpa PB-4840
1x
elektrický pohon PBD, 230 V (alternativně: typ A, provoz na 230 V, ruční
klika); dálkové ovládání je obsaženo
Větší délky zdvihu na poptávku.
4x
lineární jednotka LA-1440
4x regulační nožka M10
4x
předmontáž hadic
24 m hadice SU, černá (uvádějte jednotlivé délky hadic,
viz obrázek a údaje na straně 84)
Montážní příslušenství
4x
BS-LA-LD (1x na jednu stavěcí nožku)
Download

v PDF