SVC_plakat_leden_2012.ai 1 14.12.2011 9:13:41
Středisko volného času
Valašské Meziříčí
LEDEN 2012
3. 1. úterý
Vítáme nový rok
5. 1. čtvrtek
Klubíčko – hravé dopoledne s keramikou
7. 1. sobota
Tradiční novoroční výlet na Bystřičku
12. 1. čtvrtek
PHOTOSHOP
12. 1. čtvrtek
Klubíčko – hravé dopoledne s keramikou
15.00 – 18.00
zábavné odpoledne pro děti
9.00 – 11.00 Keramika pro maminky s dětmi od 2,5 do 7 let
Informace E. Žůrková 571 665 416
Informace a přihlášky u E. Švidrnochové, tel. 571 665 408
18.00
– zimní kurz pro začátečníky
20. 1. sobota
Otevřená keramická dílna
24. 1. úterý
Kutírna – košíky z pedigu
Série 6-ti lekcí. Populární a srozumitelnou formou o úpravách fotografií
v souvislosti se základy fotografie. Poplatek 300,- Kč za celý kurz.
Lektor Vladimír Skýpala.
Další termíny: 26. 1., 9. 2., 23. 2., 8. 3., 22. 3., pokaždé v 18.00 hodin.
9.00 – 11.00 Keramika pro maminky s dětmi od 2,5 do 7 let
Informace E. Žůrková 571 665 416
8.30 – 11.00 Misky, hrníčky, volné téma. Cena 40,- Kč.
Přihlášky do 17. 1., tel. 571 665 416, osobně v keramické dílně nebo
na E-mail: [email protected]
15. 00 Členové Kutírny zdarma, ostatní 250,- Kč. Nutná přihláška do 20. 1. 2012
Info: Jitka Dvorská, E-mail: [email protected], mobil 733 651 127
9.00 – 16.00 Ve mlýně na Mikulůvce, poplatek 100,- Kč.
Lektorem bude slovenský drážník.
Nutná přihláška do 20. 1 . Info: Jitka Dvorská,
E-mail: [email protected],
28. 1. sobota
Kutírna – drátování hrnců
29. 1. neděle
Kutírna – drátování hrnců
30. 1. pondělí
Flétničkový koncert – vystoupení členů kroužku Zábavné pískání a dalších hostů
Připravujeme
3. 2. pátek
20. – 24. 2.
pondělí – pátek
Program na pololetní prázdniny :
9.00 – 14.00 Ve mlýně na Mikulůvce, poplatek 100,- Kč.
Nutná přihláška do 20. 1. – informace viz výše
16.30
8.00 – 16.00 /určeno pouze pro děti školního věku/
Tvořivé kutění z drátu a korálků, hry, zábavné činnosti
Svačinu na celý den s sebou, pitný režim zajištěn.
Písemné přihlášky do 31. 1. 2012 u Evy Žůrkové,
tel. 571 665 416, 605 806 563, zurkova-ddm@ seznam.cz.
Poplatek 50,-Kč.
Program na jarní prázdniny
Valašské Meziříčí, Zd. Fibicha 287, tel: 571 622 243, www.domecekvalmez.cz
Download

Kutírna – drátování hrnců Kutírna – drátování hrnců Kutírna – košíky