AND FORESTRY
SVĚTOVÝ TREND HDP v roce 2010
SVĚTOVÁ CENTRA OZE
20 let skupiny AGROFERT
1993
25. ledna založení Agrofert
s.r.o. (základní kapitál
100 tis. Kč, čtyři
zaměstnanci).
1995
1996
• Kapitálové vstupy do
společností typu ZZN a
ACHP.
• Vstup do české chemie,
privatizace společnosti
Precheza a.s.
• Založen PRECOLOR a.s.,
příprava na privatizaci
společnosti Precheza, a.s.
• Založen joint venture s
DUSLO Šala (PREFERT a.s.):
vstup do ACHP na Slovensku
1997
• Portfolium firem se rozšiřuje o
Lovochemii
•20. května - založen AGROFERT
HOLDING, a.s.
•Vkladem části podniku zvýšeno
základní jmění na 617 000 000,Kč
20 let skupiny AGROFERT
1998
•Rozšíření činnosti AGFTRADING,
spol. s r.o.
o obchod s komoditami
•Sestavení
1. konsolidované účetní závěrky
1999
•Nákup akcií DEZA, a.s.
• Zahájení obchodování s
PHM.
2000
•Vstup do potravinářsko zpracovatelského průmyslu,
Maso Planá a.s., MASNA
Studená a.s.
•Nákup kontrolního balíku akcií
ve společnosti ALICHEM, a.s.
•Odkup podniků ZZN Pelhřimov
2001
•Kapitálový vstup do podniků
ZZN Tchecomalt Group
20 let skupiny AGROFERT
2002
•Nákup akcií německého
výrobce hnojiv SKW Piesteritz
Holding GmbH
•Odkup podílu FNM SR v
Istrochem a.s. Bratislava
•Fúze společnosti AGROFERT
HOLDING, a.s. s PRECOLOR a.s.
2004
•Vstup do mlýnskopekárenského odvětví,
PENAM
•Fúze společnosti AGROFERT
HOLDING, a.s. a
AGFTRADING, a.s
2005
•Kapitálový vstup do společnosti
DUSLO Šala a.s., SR
•Nákup kontrolního balíku
společnosti Kostelecké uzeniny
a.s.
2006
•Vstup na český trh se
zemědělskou technikou, Agortec
•Nákup závodu na výrobu
titanové běloby v Číně
•Akvizice slovenská Hyza
20 let skupiny AGROFERT
2007
• Vstup do zemědělské
prvovýroby
2008
•Vstup do mlékárenství,
Olma
•Nákup majetkového podílu
v zemědělských
společnostech na Slovensku
2009
•Akvizice zemědělskopotravinářské firmy AGROPOL
Group
•Vstup na maďarský trh akvizice
Devecseri, Kft.
•Výstavba a spuštění výrobního
závodu Preol
2010
•Rozšíření aktivit v Maďarsku
vstupem na pečivárenský trh,
akvizice skupiny CERES
•Akvizice firem Masozávod
Krahulčí a Kmotr - Masna
Kroměříž
• Výstavba prvních 2 BPS
20 let skupiny AGROFERT
2011
•Vstup do odvětví lesnictví, těžby a
zpracování dřeva,
•Akvizice společností Procházka
holding, a.s., Animalco,a.s., Zedníček
a.s.
• Akvizice společnosti Mlékárna
Hlinsko s.r.o.
•Akvizice lihovaru Ethanol Energy, a.s.
2012
•Vstup na mediální trh
založení týdeníku 5+2
•Výstavba dalších 3 BPS
2013
20 let od vzniku AGROFERTU
A do dalších dvaceti let v EU a v ČR raději
bez BIO a OZE, je to příliš riskantní business i
na AGROFERT …….
SEGMENTY NAŠEHO PODNIKÁNÍ
VÝCHODISKA PRO EFEKTIVITU OZE V EU a VE SVĚTĚ
•Změna názorů JE v EU rychlejší než návratnost investic
•Všechna další globální uskupení (USA, BR/ARG, ASIA) NEMĚNÍ strategii
200[X]
2012
2022
Cena ropy BRENT
[USD/bbl]
130 - 150
100
??
Cena povolenek CO2
[EUR/mt]
25 – 35
7,5
??
[EUR/MWh]
70 – 80
48
??
2-4
0
??
120 – 140
250
??
Cena Elektrické energie
Růst HDP EU
Ceny komodit (pšenice)
[%]
[EUR/mt]
ANALÝZA ENERGETICKÝCH „ALTERNATIV“
BIOPALIVA/BPS/BIOMASA
• vyspělá, efektivní zem. produkce
• regiony s nadprodukcí zem.komodit
• nízké náklady na logistiku
• alternativou pro VŠECHNY druhy transportu/včetně
letectví
(CR, Německo, Francie, Polsko, J. Amerika, JV Asie)
SOLAR/FVE
• převaha NEZEMĚDĚLSKÉ půdy
• „sluneční „ efektivita vs. investice
• nízká/nulová hustota obydlení , nízká/nulová
hustota pracovní síly
• sezonní/sluneční efekt
(Řecko, Kypr, ostrovy, Afrika)
CNG/LNG/LPG
• silně konkurenční zásobování
• rozvinutá, různorodá logistika
• doprava/dojezd
• pouze část sektoru transport
WIND
• nízká/nulová hustota obydlení
• „větrná“ efektivita vs. investice
• sezónní/sluneční efekt ,
• nízká hustota pracovní síly
(Jih Evropy, Argentina, ostrovy, východní pobřeží USA,
blízký východ)
(Sever EU, pobřeží obecně)
AGROFERT 2012 – BIOPALIVA & OZE
KAPALNÁ BIOPALIVA
• 3 závody, celková kapacita 200.000 mt/rok biopaliv
(plus cca 70.000 řepkového oleje )
• Kapacita pro zpracování 660.000 mt domácích
zemědělských surovin
• Výroba cca 310.000 mt/rok krmiv, náhrada dovozu
• cca 250 zaměstnaneckých pozic v
chemii/zemědělství, další stovky v návazných oborech
BIOPLYNOVÉ STANICE
• 7 BPS v provozu, z toho 5 vlastní výstavba (2x akvizice,
1. z roku 1986), nové 4 projekty pro rok 2013, konec
investiční aktivity /radikální zhoršení podmínek ERU
• 30-50% surovin z odpadů z živočišné výroby klesající
spotřeba siláže, rostoucí význam senáže
• Stabilizační/ekologický efekt pro živočišnou výrobu
•Nulové riziko inflačního růstu – suroviny, připojení
AGRÁRNÍ BIOMASA
• cca 20.000 mt/r zemědělských bio pelet
• Využití uzavřených výroben krmných
směsí/granulačních linek
• Klesající dostupnost surovin, zejména slámy , otrub a
odpadů > závislé na vývoji cen elektrické energie a
povolenek CO2
• Limity pro spolu spalování, klesající trend
LESNÍ BIOMASA
• cca 100.000 mt/r
• vedlejší produkt segmentu lesnictví, nový prvek v
portfoliu AGROFERTU
• Náročné na logistiku, zásadně ovlivněné vývojem v
podniky České lesy, s.p.
•
PORTFOLIO SEGMENTU OZE AGROFERT
[BIODIESEL]
[BIOETANOL]
[BIOGAS]
[A/W PELETY]
SPOLEČENSKÉ NÁKLADY NA OZE 2011
Podíl výroby z OZE-KVET-DZ v roce 2011
Podíl vícenákladů na příspěvku OZE - KVET -DZ
v roce 2011
FVE; 66,5%
KVET; 54%
BIOM; 11%
BIOP; 06%
GEOT; 00%
VTE; 02%
DZ; 07%
MVE; 06%
FVE; 13%
MVE; 4,5%
DZ; 0,5%
KVET; 2,4%
BIOM; 9,8%
BIOP; 14,3%
VTE; 2,0%
GEOT; 0,0%
SPOLEČENSKÉ NÁKLADY NA OZE 2011
Podíl výroby z OZE-KVET-DZ v roce 2011
KVET; 54%
BIOM; 11%
BIOP; 06%
GEOT; 00%
VTE; 02%
Podíl vícenákladů na příspěvku OZE - KVET -DZ
v roce 2011
Při instalovaném výkonu BPS cca 5,6
MWe se AGROFERT jako největší
tuzemský chemicko/zemědělský koncern
podílí na příspěvku pro BIOPLYN cca 2,4
%, tj. z celkového příspěvku na OZE v
MVE; 4,5%
ČR čerpá asi 0,32%.
Avšak
při úhradě
DZ; 0,5%
DZ; 07%
KVET; 2,4%
MVE; 06%
tohoto
nákladu
patří
mezi
10 nejvíce
BIOM; 9,8%
FVE; 13%
zatížených firem v ČR.
FVE; 66,5%
BIOP; 14,3%
VTE; 2,0%
GEOT; 0,0%
REGIONÁLNÍ LOGIKA OZE DLE EU/ČR
Např. Instalovaný výkon FVE v ČR je cca 15x větší než BPS (1.968 MW FVE vs. 127 MW BPS, zdroj
www.eru.cz) to v zemi, která má vynikající podmínky pro BIOPALIVA a BPS a velmi sporné
podmínky pro FVE
Ročně roste instalovaný výkon BPS mezi 20 – 30 MW , tj. pod očekávaným vývojem podle NAP
FVE narostly mezi 2009/2011 o 1.900 MW, tj. 35x více než postupný, řízený nárůst počtu/výkonu
BPS, mající jasný, ekologický přínos při likvidaci odpadů z ŽV a stabilizující vliv na tento sektor.
Počátkem tohoto tisíciletí si
mnoho lidí myslelo, že biopaliva a
OZE jsou dobrý business, ale …
Počátkem tohoto tisíciletí si
mnoho lidí myslelo, že biopaliva a
OZE jsou dobrý business, ale …
obnovitelné zdroje jsou více
integrovaný projekt, než se
původně zdálo ..
Počátkem tohoto tisíciletí si
mnoho lidí myslelo, že biopaliva a
OZE jsou dobrý business, ale …
obnovitelné zdroje jsou více
integrovaný projekt, než se
původně zdálo ..
Krátký řetězec přidané hodnoty,
chybějící vertikální integrace
nebo nepochopení návazných
obchodních principů znamená
hlubší podnikatelské riziko ….
Počátkem tohoto tisíciletí si
mnoho lidí myslelo, že biopaliva a
OZE jsou dobrý business, ale …
Vlastní
agrární a
obchodní
aktivity,
obchod s
pesticidy,
osivy a
hnojivy
Vlastní
produkce
zemědělský
ch komodit
Skladování
a logistika
komodit
obnovitelné zdroje jsou více
integrovaný projekt, než se
původně zdálo ..
Krátký řetězec přidané hodnoty,
chybějící vertikální integrace
nebo nepochopení návazných
obchodních principů znamená
hlubší podnikatelské riziko ….
Podnikání v
segmentu
obnovitelných
zdrojů
Obchod s
palivy,
energiemi
a
biomasou
Produkce
vlastních
surovin,
odpadů a
jejich
logistika
Vlastní
spotřeba
motorovýc
h paliv,
energií a
produktů
OZE
A proto tu byly nejdříve návazné
aktivity a teprve potom se
objevily OZE v AGROFERT.
AGROFERT - POSLEDNÍM HRÁČEM NA POLI
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A BIOPALIV V ČR [mt]
[mt] /Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
3 400
5 600
9 200
11 800
19 300
27 600
15 700
30 630
67 200
71 100
Domácí produkce ETOH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Výrobní kapacita MERO
n/a
n/a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
104 400
113 500
85 144
126 894
110 152
81 806
76 672
154 923
197 988
210 092
Domácí produkce ETOH
0
0
0
0
0
26 509
60 236
89 625
94 523
54 412
Výrobní kapacita MERO
114 430
198 075
202 000
194 500
194 500
346 000
333 000
420 000
420 000
420 000
0
0
0
0
0
80 000
160 000
210 000
210 000
210 000
Domácí produkce MERO
Výrobní kapacita ETOH
[mt] /Rok
Domácí produkce MERO
Výrobní kapacita ETOH
n/a cca 15 000 cca 20 000 cca 30 000 cca 30 000 cca 60 000 cca 90 000 cca 90 000
AGROFERT - POSLEDNÍM HRÁČEM NA POLI
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A BIOPALIV V ČR [mt]
[mt] /Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
3 400
5 600
9 200
11 800
19 300
27 600
15 700
30 630
67 200
71 100
Domácí produkce ETOH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Výrobní kapacita MERO
n/a
Domácí produkce MERO
Výrobní kapacita ETOH
[mt] /Rok
Domácí produkce MERO
0
2002
n/aV
těchto
n/a letech
cca 15000 spouští
cca 20000 cca 30000 cca 30 000 cca 60 000 cca 90 000 cca 90 000
projekt0 biopaliv
v ČR0
0
0
0
0
0
0
0
premiér Doc. Ing. Václav
Klaus, CSc. a Ministr
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Zemědělství ČR Ing. Josef Lux
104 400
113 500
85 144
126 894
110 152
81 806
76 672
154 923
197 988
210 092
Domácí produkce ETOH
0
0
0
0
0
26 509
60 236
89 625
94 523
54 412
Výrobní kapacita MERO
114 430
198 075
202 000
194 500
194 500
346 000
333 000
420 000
420 000
420 000
0
0
0
0
0
80 000
160 000
210 000
210 000
210 000
Výrobní kapacita ETOH
AGROFERT - POSLEDNÍM HRÁČEM NA POLI
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A BIOPALIV V ČR [mt]
[mt] /Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
3 400
5 600
9 200
11 800
19 300
27 600
15 700
30 630
67 200
71 100
Domácí produkce ETOH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Výrobní kapacita MERO
n/a
n/a
0
0
Domácí produkce MERO
Výrobní kapacita ETOH
[mt] /Rok
n/a cca 15 000 cca 20 000 cca 30 000 cca 30 000 cca 60 000 cca 90 000 cca 90 000
0
0
0
0
0
0
0
0
Výstavba
závodu
PREOL
2008
2009
2010
2011
Akvizice
76 672(MERO)
154 923
197 988
210 092
lihovaru VRDY
2002
2003
2004
2005
2006
2007
104 400
113 500
85 144
126 894
110 152
81 806
Domácí produkce ETOH
0
0
0
0
0
26 509
60 236
89 625
94 523
54 412
Výrobní kapacita MERO
114 430
198 075
202 000
194 500
194 500
346 000
333 000
420 000
420 000
420 000
0
0
0
0
0
80 000
160 000
210 000
210 000
210 000
Domácí produkce MERO
Výrobní kapacita ETOH
AGROFERT - POSLEDNÍM HRÁČEM NA POLI
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A BIOPALIV V ČR [mt]
[mt] /Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
3 400
5 600
9 200
11 800
19 300
27 600
15 700
30 630
67 200
71 100
Domácí produkce ETOH
0
0
0
0
0
0
0
Výrobní kapacita MERO
n/a
n/a
0
0
0
0
0
0
0
Domácí produkce MERO
Výrobní kapacita ETOH
[mt] /Rok
0
První0BPS 0
n/a cca 15 000 cca 20 000 cca 30 000 cca 30 000
cca 60 000 AGFH
cca 90 000 cca 90 000
Skupiny
0
0
0
Výstavba
2008
2009
2010
2011
závodu
PREOL
Akvizice
76 672(MERO)
154 923
197 988
210 092
lihovaru VRDY
2002
2003
2004
2005
2006
2007
104 400
113 500
85 144
126 894
110 152
81 806
Domácí produkce ETOH
0
0
0
0
0
26 509
60 236
89 625
94 523
54 412
Výrobní kapacita MERO
114 430
198 075
202 000
194 500
194 500
346 000
333 000
420 000
420 000
420 000
0
0
0
0
0
80 000
160 000
210 000
210 000
210 000
Domácí produkce MERO
Výrobní kapacita ETOH
AGROFERT - POSLEDNÍM HRÁČEM NA POLI
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A BIOPALIV V ČR [mt]
[mt] /Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
3 400
5 600
9 200
11 800
19 300
27 600
15 700
30 630
67 200
71 100
Domácí produkce ETOH
0
0
Výrobní kapacita MERO
n/a
n/a
0
0
2002
2003
104 400
113 500
Domácí produkce ETOH
0
Výrobní kapacita MERO
Domácí produkce MERO
Výrobní kapacita ETOH
[mt] /Rok
Domácí produkce MERO
Výrobní kapacita ETOH
0 Založení
0
0
První BPS
n/a cca 15 000 cca 20 000 cca 30 000 cca 30 000 cca 60000 společnosti
cca 90000 cca 90000
Skupiny AGFH
0
0
0
0
0
0 AGROMASS
0
0
Výstavba
závodu
PREOL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Akvizice
85 144
126 894
110 152
81 806
76 672(MERO)
154 923
197 988
210 092
lihovaru VRDY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 509
60 236
89 625
94 523
54 412
114 430
198 075
202 000
194 500
194 500
346 000
333 000
420 000
420 000
420 000
0
0
0
0
0
80 000
160 000
210 000
210 000
210 000
TEORIE „ŽLUTÉHO SVINSTVA“
Rok
Year
1920
1930
1935
1946
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1989
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Osevní
plocha Obiloviny
celkem
celkem
Sowing Cereals pšenice
area total
total
Wheat
3 813
3 835
3 835
3 514
3 427
3 378
3 383
3 377
3 342
3 350
3 317
3 307
3 278
3 270
3 104
3 020
2 657
2 585
2 587
2 568
2 545
2 495
2 488
780
835
554
751
017
478
160
816
572
404
831
524
264
963
249
564
881
685
184
630
371
859
141
2 017
2 249
2 252
1 866
1 720
1 612
1 563
1 573
1 709
1 834
1 751
1 701
1 669
1 652
1 581
1 647
1 593
1 527
1 561
1 552
1 528
1 459
1 468
139
034
968
627
195
282
305
517
681
628
213
805
850
169
341
507
487
104
191
717
020
505
129
351
411
544
499
434
426
408
562
704
809
786
818
828
823
831
972
820
781
810
802
831
833
863
370
475
805
995
913
184
946
232
913
254
207
882
991
063
992
711
440
519
987
325
300
577
132
z toho / of which:
žito1)
Rye1)
ječmen
Barley
oves2)
Oats2)
701
834
771
624
460
404
355
335
186
164
137
134
134
124
79
44
46
22
37
43
38
30
24
372
375
345
258
340
358
391
369
496
657
679
583
552
552
560
496
521
528
498
482
454
388
372
568
614
579
469
464
401
382
291
309
187
122
110
88
78
60
50
51
57
59
49
50
52
45
561
234
255
235
467
978
525
860
035
485
849
326
054
383
377
178
903
481
503
399
453
249
985
781
804
248
504
993
069
425
110
212
908
974
160
524
490
218
382
527
145
692
394
820
925
780
625
309
247
017
846
094
213
243
306
161
632
184
018
384
112
950
667
697
016
049
021
278
236
z toho / of which:
Luskoviny
Cukrovka
Legumes
Brambory technická
kukuřic
z toho:
4)
celkem
Řepka5)
e na
jedlé3)
Potatoes Industrial Rape5)
celkem
zrno
of
sugar
total
total
Grain
which:
beet4)
maize
edible3)
15
12
10
13
17
19
22
12
12
15
24
54
47
44
27
39
79
84
93
107
91
99
109
556
154
960
864
408
374
780
347
746
670
305
701
723
941
315
317
981
900
065
899
610
945
651
113
72
92
63
62
69
66
97
40
65
69
64
58
56
60
40
39
39
30
22
29
31
22
275
058
182
863
501
785
160
387
206
479
806
055
904
623
671
587
260
021
668
306
003
318
316
20 461
17 071
16 028
8 330
9 170
16 181
12 430
21 551
4 757
11 056
8 492
42 098
38 714
35 532
52 801
34 643
29 124
27 148
22 888
17 385
21 147
24 391
17 189
391
441
492
427
468
437
391
302
229
165
130
127
115
109
78
69
36
30
31
29
28
27
26
125
454
871
009
220
193
331
260
301
978
043
781
446
664
045
236
072
024
912
788
734
079
450
173
180
131
144
176
167
178
158
130
156
156
146
127
118
93
61
65
60
54
50
52
56
58
866
571
793
628
616
982
433
947
836
109
918
405
124
813
654
574
570
959
272
380
465
388
328
5 900
589
2 073
32 067
20 501
27 810
33 931
40 014
23 568
43 579
63 992
90 937
102 376
105 102
252 285
325 338
267 160
292 246
337 570
356 924
354 826
368 824
373 386
Len6)
Flax6)
17 724
8 288
8 838
11 831
23 438
40 304
38 508
31 756
24 990
23 660
24 412
23 243
21 413
21 425
10 626
8 484
11 835
10 773
3 345
1 333
2 784
4 107
2 475
Pícníny
na orné
půdě
Fodder
crops on
arable
land
875
735
675
823
769
793
960
1 011
1 062
966
1 019
1 050
1 079
1 099
872
725
491
459
428
406
396
406
423
981
810
546
638
333
117
518
224
845
847
962
069
407
907
494
252
881
344
598
161
713
450
050
TEORIE „ŽLUTÉHO SVINSTVA“
• V ČR je cca 1 mil ha volné zemědělské půdy (z celkového objemu cca 4
mil ha)
• Společnosti Skupiny AGROFERT obhospodařují asi 97.000 ha, tj. cca 2,8%
• Skupina pěstuje řepku na 16.000 ha, tj. asi 16,4% z obhospodařované
půdy Skupinou = asi na 0,45% rozlohy veškeré zem.půdy v ČR
• Zda v ČR někdo vyrábí biopaliva, není důležité > jsme součástí „trhu EU“
a tyto komodity se budou pěstovat bez ohledu na domácí poptávku –
budou se jen bez přidané hodnoty vyvážet, naopak povinná biopaliva
dovážet.
• Navíc tuzemský zemědělec je podroben nerovné konkurenci od
zakladatelských zemí EU, kdy v průměru obdrží pouze asi 50% jim určené
podpory z EU.
Výpočet ceny motorových paliv na čerpací stanici v ČR, březen 2012 (bez vlivu
změny stavu zásob, času, lokality, různé marže prodejce apod.)
Cena Kč/l
Položka
EN 228
VO cena uhlovodíků bez biosložky, bez IP (bez SPD a DPH)
EN 590
Autom. benzín BA 95 N, EN 228
CZK/l
%
Motorová nafta D,E,F EN 590
CZK/l
%
16,29
16,48
16,29
41%
16,48
43%
0,71
1,26
0,71
1,8%
1,26
3,3%
Bio složka (MERO u nafty 6%, bioethanol u benzínu 4,1%)
-0,06
0,31
-0,06
-0,2%
0,31
0,8%
VO poplatky/marže, skladné, služby produktovodní přepravy
0,30
0,30
0,30
0,8%
0,30
0,8%
17,24
18,36
17,24
43,9%
18,36
47,8%
Přeprava PHM autocisternou na čeprací stanici
0,30
0,35
0,30
0,8%
0,35
0,9%
Marže prodejce/čerpací stanice
2,36
2,36
2,36
6,0%
2,36
6,1%
2,66
2,71
2,66
6,8%
2,71
7,1%
12,84
10,95
12,84
32,7%
10,95
28,5%
6,55
6,40
6,55
16,7%
6,40
16,7%
Mezisoučet, příjem státu a státního rozpočtu
19,39
17,35
19,39
49,3%
17,35
45,2%
Součet celkem, cena PHM na čerpací stanici (3/2012)
39,29
38,42
39,29
100%
38,42
100%
Marže rafinérie nebo zpracovatele ropy, tzv. Inland Prémie
Mezisoučet (příjem výrobců motorových paliv a biopaliv)
Mezisoučet (příjem distributorů a prodejců mot. paliv)
Spotřební daň
DPH 20%
SVĚTOVÉ SOCIO/AGRI TRENDY
1989/90
2009/10
% Změna
Populace
Pšenice
Zrniny
Rýže
Krmiva/jiné
Sojový šrot
Palmový Olej
Hovězí
5.2 mld
519.6
711.25
323.37
98.21
65.77
9.25
48.262
6.8 mld
648.76
1103.37
436.84
218.6
157.81
44.44
57.038
31%
24%
55%
35%
123%
140%
380%
18%
Vepřové
62.26
100.17
61%
SVĚTOVÁ AGRI POPTÁVKA „z 49 MMTs na 1,679 MMTs““
SVĚTOVÉ AGRI TRENDY (MT/ha)
ROPA,CENA V USD/BBL (US SPOT FOB)
Světová
finanční
krize
KOMB. INDEX „PAPER“ POZICÍ
KUKUŘICE, SOJA, PŠENICE
Světová
finanční
krize
NENÍ DŮLEŽITÉ, JAK JE
VAŠE CESTA
KOMPLIKOVANÁ, ALE S
KÝM JDETE
IT DOES NOT MATTER HOW
COMLICATED YOUR WAY IS,
BUT WHO YOU GO WITH
Zdroje: MPO ČR, ERÚ, BP UK, MZE ČR, www.agranet.com, AGROFERT HOLDING, a.s.
DĚKUJI VÁM ZA
POZORNOST
THANK YOU FOR YOUR
ATTENTION
Download

Agrofert