POHYBY TĚLES / RYCHLOST – JEDNOTKY RYCHLOSTI
foto: zdroj www.google.cz
foto: zdroj www.google.cz
foto: zdroj www.google.cz
EU OPVK III/2/1/3/1
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
1
RYCHLOST – JEDNOTKY RYCHLOSTI
- je fyzikální veličina, která charakterizuje pohyb, značíme ji v
- hlavní jednotka rychlosti (odvozená jednotka SI) je metr za sekundu,
značíme m/s
- další jednotky rychlosti jsou:
kilometr za hodinu, značíme km/h
kilometr za sekundu, značíme km/s (používá se pro určení rychlosti světla)
- převodní tabulka rychlosti:
název jednotky
metr za sekundu
kilometr za hodinu
značka jednotky
m/s
km/h
převod
1 m/s = 3,6 km/h
1 km/h = 0,28 m/s
poznámka:
poznámka:
1
km
m 1000
km
1 =
= 3,6
1
s
h
h
3600
1
km 1000m
m
=
= 0,28
h
3600s
s
EU OPVK III/2/1/3/1
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
2
Víte, že …
existují i jiné jednotky rychlosti?
název jednotky
značka jednotky
převod do soustavy SI
uzel (knot)
kt
jednotka používaná v mořeplavbě, letectví a
meteorologii (tam k určování rychlosti větru)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uzel_(jednotka)
1 kt = 1,852 km/h
nebo
1 kt = 0,5144 m/s
kn
míle za hodinu
anglicky Miles per hour
jednotka pro pohyb automobilů a vlaků po souši
používaná běžně v zemích používajících
imperiální jednotky
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Imperi%C3%A1ln
%C3%AD_jednotka)
mph
1 mph = 1,609344 km/h
1 mph = 0,44704 m/s
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADle_za_h
odinu
EU OPVK III/2/1/3/1
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
3
Úkoly:
1) vyjádřete v m/s:
2 km/h =
4 km/h =
10 km/h =
100 km/h =
25 km/h =
3,5 km/h =
2) vyjádřete v km/h:
2 m/s =
4 m/s =
10 m/s =
100 m/s =
25 m/s =
3,5 m/s =
3) Seřaďte sestupně podle rychlosti pohybu všechny živočichy uvedené v tabulce
„Informativní tabulka rychlosti“ (F7) v Tabulkách pro ZŠ (nakladatelství
Prometheus).
EU OPVK III/2/1/3/1
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
4
4) K jednotlivým hodnotám rychlosti větru doplň stupeň a označení větru podle
tabulky „Beaufortova stupnice rychlosti větru“ (F20) v Tabulkách pro ZŠ
(nakladatelství Prometheus).
rychlost větru
stupeň
označení větru
80 km/h
0,5 km/h
120 km/h
50 km/h
EU OPVK III/2/1/3/1
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
5
Úkoly na doma:
1)
2)
3)
4)
Jaká je rychlost zvuku ve vzduchu (m/s)?
Jaká je rychlost světla ve vakuu (km/s)?
Chodec se pohybuje rychlostí 5,2 km/h, jaká je jeho rychlost v m/s?
Doplň tabulku nejvyššími povolenými rychlostmi na silnicích a dálnicích v
uvedených státech.
stát
ve městě
Česká republika
Slovensko
Polsko
Německo
Velká Británie
mimo město
dálnice
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
EU OPVK III/2/1/3/1
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
6
Řešení:
1) vyjádřete v m/s:
2 km/h = 0,56 m/s
4 km/h = 1,12 m/s
10 km/h = 2,8 m/s
100 km/h = 28
m/s
25 km/h = 7
m/s
3,5 km/h = 0,98 m/s
2) vyjádřete v km/h:
2 m/s =
7,2 km/h
4 m/s = 14,4 km/h
10 m/s = 36 km/h
100 m/s = 360 km/h
25 m/s = 90 km/h
3,5 m/s = 12,6 km/h
3) gepard … v = 97 km/h
poštovní holub … v = 94 km/h
vlaštovka … v = 83 km/h
závodní kůň … v = 72 km/h
EU OPVK III/2/1/3/1
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
7
4)
rychlost větru
stupeň
označení větru
80 km/h
9
vichřice
0,5 km/h
0
bezvětří
120 km/h
12
orkán
50 km/h
7
prudký vítr
Úkoly na doma:
1) rychlost zvuku ve vzduchu … v = 340 m/s
2) rychlost světla ve vakuu … c = 300 000 km/s
3) 5,2 km/h = 1,456 m/s?
4)
stát
ve městě
mimo město
dálnice
Česká republika
50 km/h
90 km/h
130 km/h
Slovensko
60 km/h
90 km/h
130 km/h
Polsko
50 km/h
110 km/h
130 km/h
Německo
50 km/h
100 km/h
Velká Británie
48 km/h
96 km/h
112 km/h
EU OPVK III/2/1/3/1
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
8
Název školy
Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
Autor/ka
Ing. Gabriela Geryková
Výukový materiál
zápis učiva + příklady
Název předmětu
Fyzika
Vzdělávací obor,
tematický okruh,
téma
Člověk a příroda
Pohyby těles
Rychlost – jednotky rychlosti
Pro ročník
VM vytvořen
(měsíc/rok)
7.ročník
01/2012
Stručný popis:
Zápis učiva „Jednotky rychlosti“; žák v příkladech vyjadřuje rychlost při dané jednotce pomocí jiné
jednotky rychlosti, žák se zdokonaluje v práci s tabulkami pro ZŠ.
Zápis obsahuje i doplňující informace o jiných jednotkách rychlosti, se kterými se žák může setkat
v různých médiích (tisk, televize, rozhlas, internet, …)
EU OPVK III/2/1/3/1
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
9
zdroje obrázků:
hlemýžď:
http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1040&bih=755&q=lezouc%C3%AD+hlem%C3%BD%C5%BE%C4%8F&o
q=lezouc%C3%AD+hlem%C3%BD%C5%BE%C4%8F&gs_l=img.3...3222.14222.0.14856.15.5.0.10.10.0.201.562.3j1j1.5.0...0.0...1ac.1.3.img.JoAc4
k6wLcA#imgrc=-7r0jOs4hY9ggM%3A%3B6LLvjDvUBP85FM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fototapety.cz%252Fimages%252F1920hd%252Fzvirata%252Fhlemyzd-paskovka-kerova.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fototapety.cz%252Fimage1.php%253Fuid%253D32%2526iid%253D813%2526nv%253D1%2526sz%253D6%3B1920%3B1080
jedoucí vlak:
http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1040&bih=798&q=jedouc%C3%AD+vlak&oq=jedouc%C3%AD+vlak&gs
_l=img.3...1528.6931.0.7695.12.6.0.6.6.0.142.618.4j2.6.0...0.0...1ac.1.3.img.HDP86IwrGM#imgrc=zMfGiVg2R0EUOM%3A%3Bi_lIVwy1LXPjaM%3Bhttp%253A%252F%252Fec.europa.eu%252Fceskarepublika%252Fimages%252
Fphotobank%252Frailway.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fec.europa.eu%252Fceskarepublika%252Fpress%252Fpress_releases%252F08081845_
cs.htm%3B222%3B160
kometa:
http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1040&bih=755&q=let%C3%ADc%C3%AD+kometa&oq=let%C3%ADc%C
3%AD&gs_l=img.1.8.0l10.1305.2314.0.8969.6.4.0.2.2.0.237.485.3j0j1.4.0...0.0...1ac.1.3.img.Zcfdur33SqI#imgrc=g3C2NTTJ9Zz1EM%3A%3B7zIuI
hj69KIsSM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252FI1gHFmIWB5I%252FTsgZoK_sPPI%252FAAAAAAAAAa8%252FYpDgarmxiB0%252Fs1600%252Fk05Kometa%252BSWAN%252BOutburst.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fneureiterovaastronomie.blogspot.com%252F2011_11_20_archive.html%3B770%3B1344
státní vlajky:
http://www.statnivlajky.cz
EU OPVK III/2/1/3/1
autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
10
Download

EU OPVK III-2-1-3-1 Rychlost - jednotky rychlosti