Technické údaje
EJOT H1 eco – talířová zatloukací hmoždinka
průměr hmoždinky
8 mm
průměr talíře
60 mm
_
hloubka vrtání h1 >
35 mm
_
kotevní hloubka hef >
25 mm
kategorie použití podle ETA
A, B, C
Evropské technické schválení (ETA)
EJOT H1 eco je univerzální zatloukací hmoždinka s evropským
technickým schválením pro použití v betonu, plném a děrovaném
stavebním materiálu (kategorie použití A, B a C).
Optimalizovaný talíř zebezpečuje spolehlivou montáž. Plastový
montážní přípravek pro výraznou redukci bodového tepelného mostu
(χ = 0,001W/K).
ETA-11/0192
χ = 0,001W/K
Charakteristická zatížení
Přednosti:
beton C 12/15 podle EN 206-1
0,9 kN
beton C 16/20 - C 50/60 podle EN 206-1
0,9 kN
❑ schválení pro beton, plné a děrované zdící materiály
plná cihla podle DIN 105
0,9 kN
❑ stabilní ocelový trn (odolný proti porušení)
vápenopísková tvárnice podle DIN EN 106
0,9 kN
❑ plastový montážní element pro redukci tepelného mostu
děrovaná cihla podle DIN 105
0,75 kN
dutá vápenopísková tvárnice podle DIN EN 106
0,9 kN
Pro výpočet návrhové odolnosti hmoždinky použijte odpovídající součinitele
bezpečnosti podle ČSN 73 2902.
❑ optimalizovaná funkce talířku
❑ montovatelná s přídavným talířem
❑ nejkratší kotevní hloubka, minimální hloubka vrtání
❑ vysoká zatížení pro zajištění spolehlivosti
❑ výhodný počet hmoždinek
Schváleno pro:
❑ předmontovaný trn pro rychlou montáž
❑ s EPD (enviromentální prohlášení o produktu)
beton
plná cihla
vápenopísková
tvárnice
dutá cihla
dutá vápenopísková
tvárnice
Montáž
Výrobní program
1
izolace (mm)
1)
novostavba
sanace
60
40
1)
označení
a délka (mm)
číslo výrobku
EJOT H1 eco 095
8746 095 400
2)
80
60
EJOT H1 eco 115
8746 115 400
100
80
EJOT H1 eco 135
8746 135 400
8746 155 400
120
100
EJOT H1 eco 155
140
120
EJOT H1 eco 175
8746 175 400
160
140
EJOT H1 eco 195
8746 195 400
180
160
EJOT H1 eco 215
8746 215 400
200
180
EJOT H1 eco 235
8746 235 400
220
200
EJOT H1 eco 255
8746 255 400
240
220
EJOT H1 eco 275
8746 275 400
260
240
EJOT H1 eco 295
8746 295 400
10 mm tloušťky lepidla
2)
EJOT skladacka H1-NTK.indd 1
2
10 mm tloušťky lepidla a 20 mm staré omítky
3
4
Zatloukací hmoždinka
s ocelovým trnem
EJOT® H1 eco
EJOT CZ, s.r.o. • Zděbradská 65 • CZ-251 01 Říčany – Jažlovice
tel.: +420 323 62 78 11 • fax: +420 323 62 78 18 • e-mail: [email protected]
www.ejot.cz
EJOT Kvalita spojuje®
09.08.12 13:04
Technické údaje
ejotherm NTK U – teleskopická zatloukací hmoždinka
průměr hmoždinky
8 mm
průměr talíře
60 mm
_
hloubka vrtání h1 >
50 mm
_
kotevní hloubka hef >
40 mm
kategorie použití podle ETA
A, B, C
Evropské technické schválení (ETA)
ETA-07/0026
ejotherm NTK U je univerzální teleskopická hmoždinka s evropským
technickým schválením pro použití v betonu, plném a děrovaném
stavebním materiálu (kategorie použití A, B a C).
Speciální teleskopické provedení talíře hmoždinky snižuje síly
působící na trn při montáži a zvyšuje spolehlivost montáže. Výrazný
nárůst tloušťky kotvené tepelné izolace ve srovnání se staršími typy
hmoždinek. Vysoké hodnoty charakteristické únosnosti zvyšují
spolehlivost mechanického upevnění ETICS.
Charakteristická zatížení
beton C 12/15 podle EN 206-1
0,6 kN
beton C 16/20 podle EN 206-1
0,9 kN
plná cihla podle DIN 105
0,9 kN
vápenopísková tvárnice podle EN 106
0,9 kN
děrovaná cihla podle DIN 105
0,6 kN
dutá vápenopísková tvárnice podle EN 106
0,9 kN
Pro výpočet návrhové odolnosti hmoždinky použijte odpovídající součinitele
bezpečnosti podle ČSN 73 2902.
Přednosti:
❑ definované zapuštění talíře prostřednictvím teleskopického
efektu
❑ schválení pro beton, plné a děrované stavební materiály
❑ optimalizovaný tepelný most
❑ předmontovaný trn pro rychlou montáž
❑ vysoká spolehlivost montáže
❑ plastový trn vyztužený skelnými vlákny
a) oddělení talíře od hmoždinky
po
před
❑ minimální riziko praskání trnů
Montáž
1
2
Výrobní program
izolace (mm)
1)
novostavba
1)
sanace
označení
a délka (mm)
číslo výrobku
8777 090 100
3
2)
40
–
ejotherm NTK U 090
60
40
ejotherm NTK U 110
8777 110 100
80
60
ejotherm NTK U 130
8777 130 100
100
80
ejotherm NTK U 150
8777 150 100
120
100
ejotherm NTK U 170
8777 170 100
140
120
ejotherm NTK U 190
8777 190 100
160
140
ejotherm NTK U 210
8777 210 100
180
160
ejotherm NTK U 230
8777 230 100
10 mm tloušťky lepidla
2)
EJOT skladacka H1-NTK.indd 2
10 mm tloušťky lepidla a 20 mm staré omítky
4
EJOT CZ, s.r.o. • Zděbradská 65 • CZ-251 01 Říčany – Jažlovice
tel.: +420 323 62 78 11 • fax: +420 323 62 78 18 • e-mail: [email protected]
www.ejot.cz
Teleskopická zatloukací
hmoždinka s plastovým trnem
NTK U
EJOT Kvalita spojuje®
09.08.12 13:04
Download

EJOT® H1 eco