Mezinárodní vědecká konference
OCHRANA CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVY 2012
AIR TRANSPORT SECURITY 2012
Praha 20. – 21. listopadu 2012
Organizátor:
Letiště Praha, a.s.,
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
20. listopadu 2012 1. den konference – konferenční sál Letiště Praha, a.s.
9.00 – 9.50
Registrace účastníků
10.00-10.05
Zahájení konference
Prof. Ing. Zdeněk Ţihla, CSc., Vysoká škola obchodní, o.p.s.
Zahájení, přivítání hostů, základní informace
10.05-10.10
Vystoupení zástupce MDČR
Ing. Jaromír Štolc, ředitel OCL / MDČR
10.10-10.15
Vystoupení zástupce Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.
Doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc, prorektor pro pedagogickou činnost,
vedoucí Katedry letecké dopravy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.
10.15-10.30
Vystoupení zástupce Letiště Praha, a.s.
Ing. Jiří Pos, ředitel společnosti a předseda představenstva Letiště Praha, a. s.
Ing. Petr Hloušek, ředitel pro bezpečnost Letiště Praha, a.s.
10.30-10.45
Prof. Ing. Antonín Kazda, CSc., Univerzita Ţilina, Slovensko
AIRPORT DESIGN AND SECURITY ISSUES
10.45-11.05
Prof. Alan B. Kirschenbaum, Technion Israel Institute of Technology, Israel
THE STATE OF AIRPORT SECURITY: A RESEARCH AGENDA
11.05-11.20
Ing. Břetislav Beránek, CSc. , Ing. Jakub Hrabec, Ph.D., RNDr. Ladislav
Mareček, CSc. B&M InterNets, s.r.o. Brno, Ing. Jan Zýka, VŠO v Praze,
o.p.s.
TRAINING OF AIRPORT SECURITY PERSONEL AS A SOURCE OF
VALUABLE DATA
11.20-11.35
PhDr. Miroslav Hanák, ITS Consulting
PRINCIPIÁLNÍ OTÁZKY MANAGEMENTU LETECKÉ A LETIŠTNÍ
BEZPEČNOSTI
11.35-11.50
Ing. Pavel Hošek, ŘLP ČR, s.p.
ODBAVENÍM CESTUJÍCÍCH OCHRANA V LETECKÉ DOPRAVĚ
POUZE ZAČÍNÁ
11.50-12.05
Ing. Ladislav Kašpar, ČSA
BEZPEČNOST NA PALUBÁCH LETADEL LETECKÝCH DOPRAVCŮ
12.05-13.15
Přestávka, občerstvení
13.15-13.30
plk. gšt. Ing. Miroslav Bauer, Ph.D., UNOB Katedra letectva FVT
THE AIRSPACE STATE SOVEREIGNITY PROTECTION
13.30-13.45
doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., Ing. et Ing. Paed IGIP Miroslav Janíček,
Ph.D., VUT Brno
PREDIKCE CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ V MĚSTSKÉ AGLOMERACI A
DALŠÍCH LOKALITÁCH SE SLOŢITÝMI SOCIÁLNÍMI VAZBAMI
13.45-14.00
Ing. Tomáš Duša, Scientis - EU, a.s.
ENHANCING THE SECURITY ISSUES OF GNSS SAFETY CRITICAL
APPLICATION BY USING DATA FUSION METHOLOGY
14.00-14.15
doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., Ing. et Ing. Paed IGIP Miroslav Janíček,
Ph.D., VUT Brno
NESMRTÍCÍ ZBRANĚ, ELEKTROMAGNETICLKÉ IMPULSNÍ
GENERÁTORY A OCHRANA PŘED TERORISMEM
14.15-14.30
doc. RNDr. Tureček Jaroslav Ph.D., Policejní akademie ČR
PROBLEMATIKA DETEKCE VÝBUŠNIN A ZBRANÍ NA POLICEJNÍ
AKADEMII ČR
14.30-14.45
Ing. Stanislav Jonáš, Letiště Praha, a.s.
AUTOMATIZOVANÁ OCHRANA PERIMETRU LETIŠTĚ,
14.45-15.15
Coffee break
15.15-15.30
Ing. Zdeněk Truhlář, Letiště Praha, a.s.
NOVÉ MODELY BEZPEČNOSTNÍCH KONTROL CESTUJÍCÍCH NA
LETIŠTÍCH
15.30-15.45
Marek Najman, Letiště Praha, a.s.
INTEGROVANÝ SYSTÉM VÝCVIKU BEZPEČNOSTNÍCH
PRACOVNÍKU
15.45-16.00
Bc. Oto Hajzler, Ing. Vladimír Plos, ČVUT Praha
ACTIVITIES OF AIR TRANSPORT DEPARTMENT, FACULTY OF
TRANSPORTATION SCIENCES, CTU IN THE SECURITY OF AIR
TRANSPORT
16.00-16.15
Prof. Ing. Zdeněk Ţihla, CSc., Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
ÚLOHA KATEDRY LETECKÉ DOPRAVY VŠO V PRAZE PŘI
REALIZACI NÁRODNÍHO ZNALOSTNÍHO CENTRA SECURITY
V LETECKÉ DOPRAVĚ
16.15-16.30
Diskuse a závěr prvního dne konference
Ing. Zdeněk Truhlář, Letiště Praha. a.s.
16.30-18.00
Společenské setkání účastníků konference – raut
21. listopadu 2012 2. den konference
10.00-12.00
Jednání vědeckého výboru konference – Vysoká škola obchodní v Praze
Program jednání:
1. Úvod, představení vedení Vysoké školy obchodní v Praze a členů
vědeckého výboru konference
2. Zhodnocení průběhu konference a posouzení konferencí stanovených cílů
3. Posouzení moţnosti činnosti Katedry letecké dopravy a provozních
podmínek Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. podle navrţené koncepce
národního znalostního centra Security na VŠO v Praze
4. Náměty a doporučení pro další postup v oblasti spolupráce při řešení
problematiky Security v letecké dopravě a přípravu 2. konference Ochrana
civilní letecké dopravy.
10.00-12.00
Exkurse na letišti Praha Ruzyně – přihlášení účastníci konference
Download

Program konference - Vysoká škola obchodní v Praze