Spádové potrubí
Ø 100 mm , Ø 120 mm , Ø 200 mm
POUŢITÍ A FUNKCE
Spádové potrubí je stavebnicový modulový systém určený pro spádovou dopravu meliva
mlýnských produktů popř. odpadů v čistírnách a mlýnech na obilí. Potrubí lze vyuţít i v jiných
oborech činnosti obdobného zaměření např. v potravinářském průmyslu, chemickém
průmyslu pro dopravu produktů obdobných vlastností jako v mlýnských provozech.
DOPORUČENÍ
1) Ø 100 mm a Ø 120 mm pro dopravu meliva a mlýnských produktů a odpadů
2) Ø 120 mm pro dopravu obilí v mlýnech a v čistírnách
3) Ø 200 mm pro dopravu mouk v míchárnách
Spádové potrubí
Strana 1 ( celkem 10 )
SPÁDOVÉ POTRUBÍ
POPIS : Spádové potrubí je stavebnicový modulový systém určený pro spádovou dopravu
meliva , mlýnských produktů popř. odpadů v čistírnách a mlýnech na obilí . Potrubí lze vyuţít
i v jiných oborech činnosti obdobného zaměření např. v potravinářském průmyslu ,
chemickém průmyslu pro dopravu produktů obdobných vlastností jako v mlýnských
provozech.
ROZDĚLENÍ : Spádové potrubí se vyrábí v základních rozměrech Ø 100 , 120 a 200 mm .
POUŢITÍ : Pouţití spádového potrubí se doporučuje : Ø 100 a 120 mm – doprava meliva a
mlýnských produktů popř. odpadů ; Ø 120 mm – doprava obilí popř. odpadů v čistírnách ;
Ø 200 mm – doprava mouk v míchárnách .
ZNAČENÍ : Jednotlivé součásti potrubí se značí písmeny PP a příslušným pořadovým číslem
VŠEOBECNÉ POŢADAVKY : Přehled součástí , ze kterých celý systém sestává , je uveden
v tabulce č.1. Tato tabulka obsahuje i informativní údaj o počtu kusů jednotlivých součástí na
100 m trubek spádového potrubí . Rozměry a hmotnosti – viz příslušná vyobrazení .
DODÁVÁNÍ : Spádové potrubí lze dodávat jako součást investičního celku nebo po
jednotlivých součástech . Dodávky musí být zajištěny tak , aby během dopravy nedošlo
k deformaci nebo jinému poškození potrubí a jeho součástí .
Obrázek č.1 : Příklad uspořádání větve
spádového potrubí
Spádové potrubí
Strana 2 ( celkem 10 )
TABULKA č.1 : PŘEHLED SOUČÁSTÍ SPÁDOVÉHO POTRUBÍ
Ø 100 mm
Redukce
Ostatní
Klapky
Kolena
Spojení
Spojky
Potrubí
Název
Označení
Trubka s přírubou
Trubka s přírubou a lemem
Spojka
30°
jednostranná
40°
Spojka
30°
dvoustranná
40°
Spojka třícestná
30°
40°
PP 4
PP 3
PP 2
PP 1
PP 36
PP 37
PP 20
PP 31
PP 8
PP 9
PP 10
PP 11
PP 12
PP 13
Stahovací krouţek
Ø 200 mm
Označení
ks /
100 m
Označení
10
10
15
20
15
20
5
25
15
10
2
2
2
2
PP 106
PP 105
PP 104
PP 103
PP 102
PP 101
PP 122
PP 131
PP 109
PP 110
PP 111
PP 112
PP 113
PP 114
10
10
15
20
15
20
5
25
10
5
5
5
5
3
PP 51-2x
PP 53
PP 52
PP 51
PP 81
PP 80
PP 65
PP 72
PP 57
PP 82
PP 58
PP 83
PP 59
PP 84
PP 6
500
PP 107
450
PP 55
400
Stahovací pás
PP 7
35
PP 108
35
PP 56
30
Závěs
PP 24
5
PP 126
10
PP 68
10
45°
35°
30°
22,5°
15°
7,5°
30°
22,5°
PP 14
PP 18
PP 16-2x
PP 17
PP 16
PP 15
PP 21
PP 19
5
20
50
60
50
10
5
PP 115
PP 120
PP 119
PP 118
PP 117
PP 116
PP 123
PP 121
5
15
10
40
50
60
10
5
PP 85
PP 86
PP 63
PP 62
PP 61
PP 60
PP 66
PP 64
20
40
60
50
6
4
60°
PP 29
*
PP 128
*
PP 71
*
40°
PP 28
*
PP 129
*
PP 70
*
PP 30
PP 39
PP 26
PP 22
PP 25
PP 32
10
15
20
*
*
PP 130
PP 133
PP 125
PP 124
PP 127
10
15
20
5
*
PP 74
PP 87
PP 67
PP 88
PP 73
10
2 000 mm
1 500 mm
1 250 mm
1 000 mm
750 mm
500 mm
Trubka
Koleno
Koleno
spřírubou
Klapka
dvoucestná
těsná
Klapka
jednostranná
Hradítko
Průzor
Vizitér pryţový
Tlumič
Magnet trubkový
Ø 100/ Ø 97-125
Redukce
Ø 100/ Ø 152-150
PP 33
Ø 100/ Ø 120-80
PP 134
Ø 120/ Ø 152-150
152x152 /
Ø 100-70
219x219 /
Ø 100-160
Běţné košíky
Ø 120 mm
ks /
100 m
152x152 /
Ø 120-70
Košík
180x180 /
Ø 120-170
219x219 /
Ø 120-160
ks /
100 m
24
20
40
20
20
6
20
6
4
20
*
PP 134
PP 132
PP 34
PP 35
PP 135
PP 137
PP 136
219x219 /
PP 76
Ø 200-160
273x273 /
PP 138
Ø 200-170
* počet podle projekčního uspořádání
Spádové potrubí
Strana 3 ( celkem 10 )
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
TRUBKA S PŘÍRUBOU
TRUBKA
PP 20
PP 122
PP 65
PP 4
PP 3
PP 2
PP 1
PP 36
PP 37
PP 106
PP 105
PP 104
PP 103
PP 102
PP 101
PP 53
PP 52
PP 51
PP 81
PP 80
Ød
L
t
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
200
200
200
200
200
2000
1500
1250
1000
750
500
2000
1500
1250
1000
750
500
1500
1250
1000
750
500
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hmotnost
( kg )
6,24
4,68
3,90
3,12
2,34
1,06
12,02
9,01
7,51
6,01
4,50
3,00
15,10
12,55
10,06
7,56
5,08
Ød
ØD
ØA
ØB
L
t
100
120
200
9
9
11
132
152
232
160
180
260
103
103
103
1,3
2
2
TRUBKA S PŘÍRUBOU A LEMEM
Ød
ØD
ØA
ØB
L
t
PP 31
100
9
132
PP 131
120
9
152
200
11
232
PP 72 *
* upraveno pro vpád do šneku
160
180
260
50
53
50
1,3
2
2
SPOJKA JEDNOSTRANNÁ 30°
PP 8
PP 109
PP 57
Ød
A
B
L
t
100
120
200
20
13
20
250
265
420
300
320
500
1,3
2
2
Hmotnost
( kg )
0,57
0,98
1,57
Hmotnost
( kg )
1,86
3,05
8,60
Hmotnost
( kg )
0,40
0,70
1,32
SPOJKA JEDNOSTRANNÁ 40°
PP 9
PP 110
PP 82
Ød
A
B
L
t
100
120
200
55
37
30
194
207
318
300
300
420
1,3
2
2
Spádové potrubí
Hmotnost
( kg )
1,68
2,75
7,10
Strana 4 ( celkem 10 )
SPOJKA DVOUSTRANNÁ 30°
PP 10
PP 111
PP 58
Ød
A
B
L
t
100
120
200
72
20
43
200
190
408
300
250
500
1,3
2
2
SPOJKA DVOUSTRANNÁ 40°
Hmotnost
( kg )
1,68
2,47
7,90
PP 11
PP 112
PP 83
SPOJKA TŘÍCESTNÁ 30°
PP 12
PP 113
PP 59
Ød
A
B
L
t
100
120
200
20
20
20
250
265
433
300
320
500
1,3
2
2
Ød
A
B
L
t
100
120
200
60
30
40
156
175
166
250
250
300
1,3
2
2
Hmotnost
( kg )
1,43
2,50
5,34
SPOJKA TŘÍCESTNÁ 40°
Hmotnost
( kg )
2,73
4,03
8,27
PP 13
PP 114
PP 84
Ød
A
B
L
t
100
120
200
55
30
30
194
207
318
300
300
420
1,3
2
2
Spádové potrubí
Hmotnost
( kg )
2,43
3,63
8,30
Strana 5 ( celkem 10 )
STAHOVACÍ KROUŢEK
PP 6
ØD
Ø A
110,5
122,5
STAHOVACÍ KROUŢEK
Hmotnost
( kg )
0,06
PP 107
PP 55
ØD
Ø A
127
207,8
141,8
222,8
STAHOVACÍ PÁS
PP 7
PP 108
PP 56
Ød
A
L
t
102,6
120
204
125
147
238
150
150
150
1,3
1,3
2
ZÁVĚS
Hmotnost
( kg )
0,77
0,89
2,17
KOLENO 45°
PP 14
PP 115
PP 85
Ød
A
t
100
120
200
51
45
62
1,3
2
2
Hmotnost
( kg )
0,16
0,19
PP 24
PP 126
PP 68
ØD
A
B
t
102,6
120
204
30
40
50
125
147
238
1,3
1,3
2
Hmotnost
( kg )
0,22
0,30
0,77
KOLENO 35°
Hmotnost
( kg )
0,18
0,73
1,82
PP 18
PP 120
PP 86
Ød
A
t
100
120
200
44
40
50
1,3
2
2
Spádové potrubí
Hmotnost
( kg )
0,19
0,51
1,24
Strana 6 ( celkem 10 )
KOLENO 30°
PP 119
PP 63
Ød
A
t
120
200
40
30
2
2
KOLENO 22,5°
Hmotnost
( kg )
0,49
0,97
PP 17
PP 118
PP 62
KOLENO 15°
PP 16
PP 117
PP 61
Ød
A
t
100
120
200
34
30
30
1,3
2
2
A
t
100
120
200
34
40
30
1,3
2
2
Hmotnost
( kg )
0,22
0,23
0,84
KOLENO 7,5°
Hmotnost
( kg )
0,19
0,35
0,69
PP 15
PP 116
PP 60
KOLENO S PŘÍRUBOU 30°
PP 21
PP 123
PP 66
Ød
Ød
ØA
ØB
C
ØD
t
100
120
200
132
152
232
160
180
260
49
47
39
9
9
11
1,3
2
2
Ød
A
t
100
120
200
30
30
30
1,3
2
2
Hmotnost
( kg )
0,15
0,29
0,56
KOLENO S PŘÍRUBOU 22,5°
Hmotnost
( kg )
0,50
0,86
1,54
PP 19
PP 121
PP 64
Ød
ØA
ØB
C
ØD
t
100
120
200
132
152
232
160
180
260
43
47
39
9
9
11
1,3
2
2
Spádové potrubí
Hmotnost
( kg )
0,49
0,60
1,41
Strana 7 ( celkem 10 )
KLAPKA DVOUCESTNÁ TĚSNÁ 60°
PP 29
PP 128
PP 71
Ød
ØA
B
C
E
L
t
100
120
200
112,6
134
214
70
84
123
19
25
20
157
165
258
191
215
310
2
2
2
Hmotnost
( kg )
2,15
2,19
9,56
KLAPKA JEDNOSTRANNÁ 40°
PP 28
PP 129
PP 70
Ød
ØA
B
C
E
F
L
t
100
120
200
114,6
134
214
79
90
153
50
54
68
170
223
375
19
25
20
250
280
428
2
2
2
HRADÍTKO
PP 30
PP 130
PP 74
Hmotnost
( kg )
2,60
3,99
9,16
TLUMIČ
Ød
A
B
Hmotnost
( kg )
100
120
200
68
47
47
161,5
209
346
0,82
1,16
5,47
PRŮZOR
PP 39
PP 133
PP 87
Ød
L
t
100
120
200
300
280
420
1,3
2
2
Hmotnost
( kg )
2,16
2,63
5,30
PP 22
PP 124
PP 88
Ød
A
B
C
E
F
L
t
100
120
200
30
30
30
135
218
199
299
380
497
428
489
636
310
350
420
368
412
656
1,3
2
2
Spádové potrubí
Hmotnost
( kg )
2,68
5,26
11,97
Strana 8 ( celkem 10 )
VIZITÉR PRYŢOVÝ
PP 26
PP 125
PP 67
Ød
L
t
100
120
200
238
250
388
1,3
2
2
MAGNET TRUBKOVÝ
Hmotnost
( kg )
1,17
1,69
4,27
REDUKCE
PP 32
Ød
ØA
L
t
100
97
125
1,3
Hmotnost
( kg )
0,61
PP 25
PP 127
PP 73
Ød
A
B
L
t
100
120
200
206
270
540
192,5
222
468
468
545
955
1,3
2
2
Hmotnost
( kg )
3,54
7,63
22,24
REDUKCE
KOŠÍK
PP 33
PP 134*
PP 132
Ød
ØA
L
t
100
100
120
152
120
152
150
80
150
1,3
1,3
2
* lem i na straně Ø 120 mm
Hmotnost
( kg )
0,66
0,50
1,63
PP 34
PP 35
PP 135
PP 137
PP 136
PP 76
PP 138
Ød
A
B
L
100
100
120
120
120
200
200
152
219
152
180
219
219
273
202
269
202
230
269
269
323
70
160
70
170
160
160
170
Spádové potrubí
Hmotnost
( kg )
0,59
1,73
0,67
1,69
1,85
2,47
3,95
Strana 9 ( celkem 10 )
PROVEDENÍ A MONTÁŢ
PROVEDENÍ : Potrubí je vyrobeno z ocelového plechu tl. 1,3 mm u potrubí Ø 100 mm a tl.
2 mm u potrubí Ø 120 mm a 200 mm . Stavebnicový modulový systém se skládá z různých
prvků a umoţňuje jeho vyuţití tam , kde dochází ke změně směru dopravovaného produktu
za pouţití spojek , kolen a dalších prvků . Sloţením jednotlivých prvků a jejich vzájemným
natáčením lze lehce dosáhnout příslušného směru a poţadovaného sklonu tak , jak vychází
z potřeb daného projekčního a prostorového uspořádání . Do soustavy lze zařadit všechny
prvky uvedené v tabulce č.1. Vzorový příklad uspořádání větve spádového potrubí je uveden
na obr. č.1 . Vnější a vnitřní povrch potrubí a jednotlivých součástí je v bílém provedení ,
které je zdravotně nezávadné . Stahovací krouţky včetně šroubů jsou zinkovány.
MONTÁŢ : Podkladem pro montáţ je vypracované projektové řešení dané akce .
Pro dosaţení vysoké ţivotnosti potrubí je třeba dodrţet některé zásady :
 Dbát na správné sesazení trubek a jednotlivých prvků před vlastní montáţí stahovacích
krouţků
 Na dlouhých úsecích se doporučuje pouţít pro spojení trubek stahovací pásy . Pro tento
účel se vyuţívají trubky délky 2000 mm , u kterých je nutno uříznout zhotovené lemy na
koncích trubek a teprve potom provést spojení pomocí stahovacích pásů . Takový úsek je
nutno zavěsit . Pro kompletaci zavěšení daného úseku potrubí ke stropu se spolu se
závěsem potrubí pouţívá lanko Ø 3,15 ; očnice , lanové svorky a šroubová očka .
 V úsecích , ve kterých dopravovaný produkt dosahuje velkých rychlostí , sniţovat tuto
rychlost pomocí brzd vytvořených sestavováním kolen popř. pouţít tlumiče rychlosti .
 Spojky montovat tak , aby proud produktu při zvýšené rychlosti nezasahoval ( nenaráţel )
do protilehlé stěny .
 Dbát , aby sesazování kolen bylo plynulé tak , aby produkt mněl schopnost rovnoměrného
toku a nezasahoval ( nenaráţel ) do lemu trubky .
 Pro montáţ stahovacích krouţků pouţít příslušných nástrčných klíčů a specielních kleští
k tomuto účelu dodávaných výrobcem .
PO UKONČENÍ MONTÁŢE SE KONTROLUJE : Správnost provedení montáţe podle
projekčního uspořádání , pevnost a těsnost spojů , funkce přehazovacích klapek a hradítek .
PROKOP INVEST, a.s. * Dělnická 35 * 533 01 * Pardubice – Černá za Bory
tel.: +420 466 655 300 / fax.: +420 466 655 301 * e-mail: [email protected]
www.prokop.cz
Spádové potrubí
Strana 10 ( celkem 10 )
Download

ø 100, 120, 200 mm - PROKOP INVEST, as