ÚVOD DO MINERALOGIE
Acháty z okolí Lomnice nad Popelkou, foto: Vítězslav Snášel
Ukázková průřezová přednáška k připravovanému
předmětu Univerzity třetího věku TUL
Prvopočátky – doba kamenná
Rozumný člověk dovede používat kameny
v podobě zbraní a nástrojů
Charakter – ostré hrany
špičatý
tvrdý
Využití – lopatky, rydla, škrabky (nástroje)
– nožíky, oštěpy, hroty, pěstní klíny,
(zbraň)
Megality
Megalit:
jeden nebo více podivně uspořádaných obrovských
kamenů
Rozeznáváme:
Menhiry
Kromlechy
Dolmeny
Stonehenge – nejznámější megalitická stavba
Menhiry
• Menhir: nejjednodušší megalit, často osamocený
podlouhlý kámen stojící v krajině
Kromlechy
kruh z menhirů, může být kruhový, hranatý,
jednoduchý nebo z jakýchsi branek
Dolmeny
placatý kámen podepřený zespodu několika dalšími
kameny, může tvořit „domeček“
Irsko – Durren
Skalní rytiny – Itálie
Skalní rytiny – Skandinávie
Nástěnné jeskynní malby – Altamira
Symbolika kamene – kamenné kříže
Písmo na kamenech – runy
Kamenné stavby
Alberobello – Itálie
Vznik nerostů – sopečná činnost
Kilauea – Hawai 1998
Vznik nerostů – sopečná činnost
Island – Fimmvörδuháls – březen 2010
Island – Fimmvörδuháls – březen 2010
Island – Eyafjallajökull – duben 2010
Island – Eyafjallajökull – duben 2010
Island – Eyafjallajökull – duben 2010
Island – Eyafjalljökull – duben 2010
Island – Eyafjallajökull – duben 2010
Island – Eyafjallajökull – duben 2010
Island – Krafla – 1984
Kámen v přírodě – skalní formace
Island – řeka Skálafandafljót
Kámen v přírodě – skalní formace
Island – pláž u Reynisdrangar
Fyzikální vlastnosti nerostů – tvrdost
odpor minerálu kladený proti vniknutí cizího tělesa
• závisí na pevnosti vazby mezi částicemi
v krystalové struktuře nerostu – čím je vzdálenost částic
menší, tím je vazba pevnější a nerost tvrdší
• Mohsova stupnice tvrdosti
– desetičlenná stupnice sestavená Friedrichem
Mohsem (1773 – 1839) roku 1824
– každý tvrdší nerost rýpe do předcházejícího
měkčího
citrín
Hustota nerostů
určuje kolikrát je určitý objem nerostu těžší než
stejný objem destilované vody
udává se v g/cm3
rozdílnost hustoty – umožňuje oddělovat těžší
nerosty od lehčích (plavením nebo
rýžováním)
stanovení – pyknometricky
– pomocí Archimedova zákona
– imersním stanovením
Lesk nerostů
vzniká odrazem světla od krystalových nebo štěpných ploch
muskovit
Barva nerostů
barevné nerosty – mají vždy stejnou barvu, liší se
jen odstíny
zbarvené nerosty – jsou zbarvené díky příměsím,
ale vryp zůstává bílý, šedý nebo jen slabě
zbarvený
bezbarvé nerosty – jsou čiré, vryp je bílý
vápenec
Vryp nerostů
barva prášku, kterou zanechává nerost při otírání
o neglazurovanou bílou porcelánovou destičku
• může se lišit od barvy nerostu
• je charakteristikou pro určování nerostu
vanadinit
Propustnost světla
•
•
•
•
•
průhledné (čiré) – propouštějí světlo
poloprůhledné
průsvitné – propouštějí světlo částečně
neprůsvitné – nepropouštějí světlo
opakní - neprůhledné
křišťál
Propustnost světla
fenakit
Propustnost světla
tanzanit
epidot
Propustnost světla
thulit
Elektrické vlastnosti nerostů
zlato
dobré vodiče
– kovy (měď, zlato, stříbro …)
nevodivé
– karbonáty, jílové minerály
zlato
Magnetické vlastnosti nerostů
diamagnetické – slabě odpuzovány
(diamant, halit, křemen)
paramagnetické – nepatrně přitahovány
(rutil, beryl, siderit)
ferromagnetické – silně přitahovány
(železo, kobalt, nikl, magnetit, ilmenit)
magnetit
Chemické vlastnosti nerostů
Chemické složení
Polymorfie – mnohotvarost
Isomorfie – stejnotvarost
ametyst
Krystalografie
Krystalové tvary
Symetrie
Krystalografické soustavy
smaragd
Nerostné bohatství České republiky
http://www.slideshare.net/kchtul/horniny-a-mineraly-jestedske-oblasti
Horniny a minerály
Ještědské oblasti
Geologické a mineralogické zajímavosti z Libereckého kraje a okolí
Nejde o úplný přehled, ale o motivaci k vlastnímu poznávání
RUDY JEDNOTLIVÝCH KOVŮ
http://www.slideshare.net/kchtul/che-rudy-kovu
Drahé kameny
Šperky z tanzanitu
Diamant – briliantový výbrus
Mineralogický systém – prvky
stříbro
Mineralogický systém – halogenidy
fluorit
Mineralogický systém – oxidy
křišťál
Mineralogický systém – oxidy – achát
Mineralogický systém – oxidy
rutil
Mineralogický systém – sulfidy
pyrit
Mineralogický systém – arsenidy
skutterudit
Mineralogický systém – uhličitany
rodochrosit
Mineralogický systém – uhličitany
aragonit
Mineralogický systém – uhličitany
malachit
Mineralogický systém – sírany
sádrovec
Mineralogický systém – chromany
krokoit
Mineralogický systém – molybdenany
wulfenit
Mineralogický systém – wolframany
scheelit
Mineralogický systém – fosforečnany
vivianit
Mineralogický systém – arseničnany
erytrin
Mineralogický systém – křemičitany
zirkon
Mineralogický systém – křemičitany
čaroit
Mineralogický systém – křemičitany
grossular
Mineralogický systém – křemičitany
almandin
Mineralogický systém – křemičitany
elbait
Mineralogický systém – vltavíny
Mineralogický systém – jantar
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
Poesie makrofotografií achátů V. Snášela
ÚVOD DO MINERALOGIE
Acháty z okolí Lomnice nad Popelkou, foto: Vítězslav Snášel
Další zdroje fotografií: www.mindat.org, wikipedia a vlastní
Děkuji za pozornost
Zpracováno na katedře chemie Fakulty
přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci
[email protected]
květen 2010
ÚVOD DO MINERALOGIE
Univerzita třetího věku TUL
Organizačně zajišťuje:
Centrum dalšího vzdělávání TUL
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Pacltová
Telefon: 485 355 108
E-mail: [email protected]
Ukázková průřezová přednáška k připravovanému
předmětu Univerzity třetího věku TUL
Download

Acháty z okolí Lomnice nad Popelkou, foto