praktické činnosti - 2. ročník, časová dotace: 1 hod. týdně
výtvarná výchova - 2. ročník, časová dotace: 2 hod. týdně
Září
uč./ps.
Nakoupili jsme lampu (lepidlo, nůžky, látka, bar. papír, černá čtvrtka)
RP 11
Pečujeme o pokojové rostliny (konévka, nůžky, nádoba na vodu, houbička
nebo hadřík, špejle, rozprašovač vody, hnojivo pro pokojové rostliny,
igelit na lavici)
PČ 128-129
Rozpustilá písmenka (písmenka předem vystříhaná z novin a časopisů,
čtvrtky, knížky)
DTP 160
Co umí geometrické tvary (obruče, geom. tvary, obrazy mozaik) DTP 148
Říjen
uč./ps.
Ježek (nůžky, lepidlo, barvy, čtvrtka)
RP 5
Váza s květinami (pastelky, nůžky, lepidlo, bar. papír, látka s květinovým
vzorem)
RP 17
Mravenec (přírodniny, Herkules) nebo myška (skořápky, čtvrtka, pastelky n.
vodovky, nůžky, Herkules)
PČ 15 n. 18
Let čmeláka (čtvrtka A3, voskovky, lepidlo, bar. papíry, Korsakov Let čmeláka
nebo E.H.Greeg Medvědí tanec)
DTP 123
Probouzení stromů (tvary listů z papíru formát A6 - vyrobené v předchozí
hodině, vodovky, obrazy stromů)
DTP 163
Náš strom - venkovní aktivita (přírodniny, látky vhodných barev, bílý papír)
DTP 162
Listopad
uč./ps.
Figurky z listí (lepidlo, listí stromů, okvětní plátky zahradních rostlin, trávy,
barevné kvítí)
RP 6
Látkový kohout (lepidlo, nůžky, čtvrtka nebo bar. papír, odstřižky látek) nebo
holubička (nůžky, lepidlo, pastelky)
RP 13 n. 14
Krmítko pro ptáčky (papír A4, voskovky, dřívka, bílá krajka nebo vhodná
látka, odstřižky látek)
DTP 147
Slůně v ZOO (nůžky, noviny, lepidlo, černý fix, černá čtvrtka nebo barevný
papír
RP 3
Domku, domečku, kdo v tobě bydlí (obrázky zvířat - předem připravené,
dřívka, dřev. stavebnice, různý materiál)
DTP 142
Prosinec
uč./ps.
praktické činnosti - 2. ročník, časová dotace: 1 hod. týdně
výtvarná výchova - 2. ročník, časová dotace: 2 hod. týdně
Maska čerta (nůžky, vodovky nebo tempery)
RP 7
Nadílka (punčocha z bar. papíru vel. A4 - připraveno v předchozí hodině,
nůžky, letáky z reklam
DTP 161
Vánoční kapr (nůžky, lepidlo, vodovky)
RP 8
Svícen z přírodnin (dvě skořápky od ořechů, Herkules, přírodniny PČ 19
Kam nás mapa zavede (různé mapy, bar. papír, lepidlo)
DTP 161
Miska s ovocem (modelína, podložka)
PČ 27
Leden
uč./ps.
Koťátko (nůžky, barevné papíry, lepidlo, pastelky)
RP 4
Prázdninové překvapení (tužka, pravítko, pastelky)
RP 20
Oslava k pololetí - jednohubky (rohlíky, misky, vařečky, prkénko, stuhadlo,
nože, párátka, podnosy)
PČ 160-161
Potěšení pro kamaráda (klubko vlny, různý materiál)
DTP 132
Dračí/psí toulky
DTP 127
Únor
uč./ps.
Sněhulák (nůžky, lepidlo, vyta, knoflíky, ústřižky látek, pastelky)RP 9
Zimní okno (nůžky, lepidlo, černá čtvrtka, kancelářský papír, barevný papír)
Kudy létá Meluzína (bílá a modrá vodovka, čtvrtka A3, Vivaldiho Zima)
DTP 124
Návrhář šatů (voskovky, nůžky, vodovky) nebo čepice (lepidlo, nůžky, bar.
papír, čtvrtka, vodovky)
RP 2 n. 12
Co vyjadřují sochy (obrazy soch - lidské postavy)
DTP 153
Březen
uč./ps.
Obrázek z plastelíny - jarní příroda (čtvrtka, modelína, špejle) PČ 25
Zdobíme větvičku těstem (mísa, hl. mouka, sůl, voda, pečící papír, plech
na pečení, vodovky, štětec, lak) - šňůrková technika
PČ 31-32
Statek (rulička toaletního papíru, bar. papír, nůžky, tužka, pravítko, lepidlo)
PČ 48
Má zahrádka (klubko vlny, bar. papíry, lepidlo, nůžky)
DTP 131
Brána pro sluníčko (sluníčko ve dvojici - předem vytvořené, různý materiál,
látky, vlna)
DTP 111
RP 1
praktické činnosti - 2. ročník, časová dotace: 1 hod. týdně
výtvarná výchova - 2. ročník, časová dotace: 2 hod. týdně
Duben
uč./ps.
Princezna na bále postrácela korále (modelit, barevná tuš, skelný papír,
vroucí voda)
PČ 29
Oživlé obrazy (látky a krepový papír na kostýmy, klapka)
DTP 140
Semena a jejich klíčení - poznáváme semena, zjišťujeme podmínky pro
vyklíčení semen (různá semena, miska, lupa, sklenice s vodou, savý materilá,
např. buničina, igelitové sáčky, krabice)
PČ 122-124
Barevné obrysy postav (víčka od PET lahví)
DTP 118
Jaro už je tu (látky)
DTP 83
Květen
uč./ps.
Vyrob obrázek pro maminku (zbytky látek, nůžky, tužka, lepidlo, čtvrtka)
PČ 14
Zátiší - klid domova (voskovky, suchý pastel, obrázky zátiší) DTP 155
Drhání - přívěšek na klíče (drhací provázek, nůžky)
PČ 115
Úprava květin ve váze (váza nebo sklenice, květiny, nůžky)
PČ 140-141
Proměna (čtvrtka A4, časopisy, noviny, letáky, lepidlo, nůžky, obrazy např.
Archimboldo)
DTP 85
Červen
uč./ps.
Labuť (vata, lepidlo, pastelky, 1 zrnko nového koření, bar. papír, nůžky
RP 15
Vltava (odstřižky látek, skladba Vltava, vodovky, čtvrtky A3)
DTP 125
Noční město (nůžky, lepidlo, vodovky, čtvrtka, slámka, bar. papíry) RP 18
Města (bal. papír, voskovky)
DTP 156
Zkratky
RP - Rak papírník pro 2. ročník
PČ - Praktické činnosti pro 1.-5. ročník základních škol
DTP - Dívej se, tvoř a povídej
Použité učebnice
● Eiblová, L., Vacková, S.: Rak papírník II. ročník. JV Print. Nový
Bydžov 2001.
● Kociánová, L. a kol.: Praktické činnosti pro 1. - 5. ročník základních
praktické činnosti - 2. ročník, časová dotace: 1 hod. týdně
výtvarná výchova - 2. ročník, časová dotace: 2 hod. týdně
škol. Fortuna, Ostrava 1997.
praktické činnosti - 2. ročník, časová dotace: 1 hod. týdně
výtvarná výchova - 2. ročník, časová dotace: 2 hod. týdně
● Slavíková, V., Slavík, J., Eliášová, S.: Dívej se, tvoř a povídej! Portál,
Praha 2007.
Výstupy ze školního vzdělávacího programu:
Výtvarná výchova
Žák:
● rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření
(linie,tvary, barvy, objekty);
● porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností,
vjemů, zážitků a představ
● v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom
v plošném uspořádání, tvary, barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace
● vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
● interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření
● na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil
Praktické činnosti
Žák:
● vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
● pracuje podle slovního návodu a předlohy
● zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
● provádí pozorování přírody
● pečuje o nenáročné rostliny
● připraví tabuli pro jednoduché stolování
● chová se vhodně při stolování
Download

výtvarka a pracovka 2.pdf