Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 1/22
Obsah
1.
Popis aplikace .................................................................................................................................................. 2
2.
Programové verze aplikace .............................................................................................................................. 4
Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express ..................................................................................... 4
Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express ................................................................................ 5
3.
Instalace aplikace ............................................................................................................................................. 7
Lokální a síťová instalace ................................................................................................................................. 7
Instalované součásti ........................................................................................................................................ 7
Kroky instalace ................................................................................................................................................. 8
První spuštění aplikace Invio (platí jen pro instalaci Invio serveru) ................................................................. 9
Časté dotazy k aplikaci Invio ..........................................................................................................................11
4.
Migrace aplikace Invio z SQL 2005 Express na SQL 2008 Express .................................................................12
5.
Přechod ze systému Windows XP ..................................................................................................................13
6.
Reinstalace aplikace .......................................................................................................................................14
7.
Zálohování aplikace .......................................................................................................................................15
8.
Aktualizace aplikace .......................................................................................................................................16
9.
Nastavení firewallu pro síťovou instalaci.......................................................................................................17
10.
Nastavení datové komunikace a proxy serveru.............................................................................................22
Verze dokumentu:
1.4
(14. 4. 2014)
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 2/22
1. Popis aplikace
Aplikace Invio je aplikace typu klient, instalovaná na hardwarovém vybavení zákazníka, která slouží k zadávání
balíkových a/nebo cargo zásilek a k přenosu dat o zásilkách od zákazníka do přepravních systémů společnosti
Geis. Zároveň umožňuje zákazníkům tisk přepravních štítků, předávacích protokolů a také možnost hromadného
importu dat zásilek z jeho vlastních informačních systémů.
Detailní popis všech funkcí a ovládání aplikace je obsažen v samostatném dokumentu Uživatelský manuál aplikace
Invio.
Tento dokument je primárně určen pro administrátory a pokročilé uživatele, kteří provádějí vlastní instalaci
aplikace Invio.
Minimální požadavky
•
operační systém Windows XP SP2 a vyšší
doporučeno Windows 7
•
procesor Pentium 600 MHz a vyšší
doporučeno 1 GHz
•
paměť RAM 512 MB
doporučeno 1 GB
•
prohlížeč Internet Explorer verze 6.0 SP1 a vyšší
doporučeno Internet Explorer 8.0
•
konektivita do Internetu (detaily v kapitole Nastavení datové komunikace a proxy serveru)
Režimy fungování aplikace
Aplikace Invio může fungovat ve dvou režimech.
•
v demo režimu si může zákazník libovolně testovat vytváření zásilek a import zásilek, adresář příjemců a
nastavení tisku. Vytvořené zásilky se do systémů společnosti Geis nepřenášejí, ani je není možné po
přepnutí do ostrého provozu použít jako skutečné zásilky. Štítky vytištěné v demo režimu neobsahují
skutečná data (obsahují text „DEMO“), aby nedošlo k nechtěné záměně se štítky pro skutečné zásilky.
•
v produkčním režimu se vytvořené zásilky přenášejí na servery společnosti Geis, jsou číslovány v
rámci přiděleného rozsahu a štítky obsahují skutečná data včetně čárových kódů pro automatizované
zpracování.
Přechod z demo do produkčního režimu je možný pouze ve spolupráci s obchodním zástupcem společnosti Geis,
který zajistí nastavení dalších parametrů v systémech společnosti Geis – zejména přidělení číselné řady a kódu
zákazníka.
V aplikace Invio může být v rámci jedné instalace zavedeno více firem, výběr konkrétní firmy se provádí vždy při
startu aplikace, přepnutí je možné i během práce přímo z aplikace.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 3/22
Součásti aplikace Invio
Hlavními součástmi aplikace Invio jsou Invio klient a databáze.
•
Klient Invio
aplikace, ve které se zadávají zásilky, udržuje adresář příjemců, provádí nastavení tisku a
také probíhá komunikace se systémy společnosti Geis
•
Databáze
slouží k ukládání dat o zásilkách, číselník příjemců
slouží k ukládání údajů firem, které jsou v aplikaci Invio zavedeny
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 4/22
2. Programové verze aplikace
K dispozici jsou následující verze aplikace Invio:
32bitová / 64bitová verze
s verzí databáze SQL Server 2005 Express / SQL Server 2008 Express
Níže je uvedena kompatibilita verze aplikace pro jednotlivé operační systémy:
Invio s verzí databáze SQL 2005 Express je podporováno na následujících operačních systémech:
Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows Server 2003
Windows Server 2008 (R2)
Invio s verzí databáze SQL 2008 R2 Express je podporováno na následujících operačních systémech:
Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows Server 2008 (R2)
Windows Server 2012 (R2)
Specifika instalace na některých operačních systémech jsou uvedena v další kapitole.
Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express
Windows 8:
Rozhraní .NET Framework 3.5 je součástí systému Windows, ovšem je třeba jej zapnout. Bližší informace
k tomuto tématu viz článek http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/hh506443%28v=vs.110%29.aspx.
Během průběhu instalace se může objevit toto hlášení: Aplikace vyžaduje instalaci součásti .NET Framework 3.5
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 5/22
Při zvolení možnosti Přeskočit skončí instalace aplikace Invio neúspěšně (klient Invio není nainstalován).
Při zvolení možnosti Instalovat tuto součást se ovšem v některých případech instalace komponenty nezdaří:
V tom případě je možné nainstalovat tuto komponentu ručně z instalačního média Windows 8 zadáním tohoto
příkazu z příkazového řádku:
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs
kde D: je písmeno CD-ROM s instalačním médiem Windows 8. Pokud je třeba, písmeno v příkazu upravte.
Ruční instalace komponenty .NET může trvat až 20 minut.
Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express
Windows XP:
Před samotnou instalací Invio s verzí databáze SQL Server 2008 je třeba nainstalovat ručně následující
komponenty (v odpovídající bitové verzi):
.NET Framework 3.5 SP1
Microsoft Installer 4.5 (KB942288)
Powershell for Windows XP (KB926139)
Windows 8:
Při instalaci některých komponent se může zobrazit varování o potížích s kompatibilitou. V tomto případě zvolte
možnost Pokračovat bez nápovědy (viz obrázek niže).
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 6/22
Windows Server 2012:
Před samotnou instalací Invio s verzí databáze SQL Server 2008 je nutné nainstalovat
přes konzolu Administrace serveru funkci .NET Framework 3.5. K této akci bude vyžadován
instalační zdroj (ISO nebo DVD).
Při instalaci některých komponent se může zobrazit varování o potížích s kompatibilitou.
V tomto případě zvolte možnost Pokračovat bez nápovědy.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 7/22
3. Instalace aplikace
Instalační program Invio je k dispozici ke stažení na adrese www.baliky.cz/podpora, menu Ke stažení. Je třeba
nainstalovat správnou bitovou verzi, podle verze instalovaného operačního systému (32 bit nebo 64 bit). Bitovou
verzi operačního systému je možné zjistit v ovládacích panelech - kliknout pravým tlačítkem na ikonu Počítač nebo
Tento počítač a vybrat menu Vlastnosti.
Celou instalaci je třeba provést pod administrátorským účtem. Vlastní provoz aplikace Invio je pak možný pod
právy běžného uživatele.
Pokud je instalace spuštěna na počítači, kde je již nainstalován SQL server s jinou instancí, bude přidána instance
GEIS. Pokud je instalace spuštěna na počítači, kde je již SQL server s instancí GEIS, bude tato instance přepsána!
Lokální a síťová instalace
Aplikace Invio může být instalována buď v režimu lokálním, nebo v režimu síťovém.
•
Lokální instalace
o klient Invio a databáze jsou instalovány na jednom počítači (Invio server)
o zadávání zásilek probíhá pouze z tohoto počítače
•
síťová instalace
o klient Invio a databáze jsou instalovány na jednom počítači (Invio server)
o klient Invio může být nainstalován na dalších počítačích (Invio klienti)
o zadávání zásilek je možné z Invio serveru i všech Invio klientů
o data o zásilkách a nastavení firem jsou centrálně uložena na Invio serveru
Instalované součásti
Při instalaci aplikace Invio se instalují následující součásti:
o SQL Server 2005 Express (pouze při lokální instalaci) nebo SQL Server 2008 R2 Express – instaluje
se vždy samostatná instance pro Invio, pojmenovaná “GEIS“.
o MS XML Parser (pokud již není instalován, pouze při lokální instalaci)
o .NET Framework 2.0 pro SQL Server 2005 Express (pokud již není instalován)
o .NET Framework 3.5 SP1 pro SQL Server 2008 R2 Express
o Klient Invio
Mohou být vyžadovány i další součásti v závislosti na hostitelském operačním systému, viz kapitola 2. Před vlastní
instalací aplikace Invio zkontrolujte, že jsou tyto součásti nainstalovány.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 8/22
Kroky instalace
Nejprve zvolte správnou bitovou verzi instalátoru a zvolte mezi verzí SQL 2005 Express nebo SQL 2008 R2 Express.
Dále se řiďte následujícími pokyny:
Krok 1
Spusťte instalátor. Po potvrzení úvodní obrazovky je třeba v dalším kroku instalace zvolit Typ instalace:
Zvolte Lokální, pokud instalujete ve firmě aplikaci Invio poprvé nebo budete používat Invio pouze na jediném
počítači. Lokální instalace zahrnuje instalaci klienta Invio a databáze MS SQL Server 2005 Express. Po dokončení
lokální instalace bude počítač pracovat v režimu Invio serveru.
Zvolte Síťová, pokud se databáze již nachází na jiném počítači. Síťová instalace zahrnuje pouze instalaci klienta
Invio. Po dokončení síťové instalace bude počítač pracovat v režimu Invio klienta.
Krok 2 (pouze při instalaci Invio klienta)
V tomto kroku se zadá IP adresa nebo DNS název počítače, kde je nainstalován Invio server.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 9/22
Krok 3
V dalším kroku se volí instalační složka, doporučuje se ponechat defaultní.
Krok 4
Zvolte, zda chcete vytvořit programovou skupinu v menu Start a zástupce aplikace na ploše
Nyní následuje instalace všech komponent dle zvoleného typu instalace. Po instalaci všech komponent se zobrazí
hlášení o dokončení instalace.
Pokud jde o síťovou instalaci, je třeba dále zkontrolovat nastavení firewallu, viz příslušná kapitola.
První spuštění aplikace Invio (platí jen pro instalaci Invio serveru)
Po instalaci je třeba založit v aplikaci Invio nového zákazníka. K jeho založení je uživatel vyzván při prvním spuštění
Invio klienta.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 10/22
V následujícím dialogu jsou dostupné tři záložky, jejichž význam je popsán níže.
1. Záložka Demo zákazník
o Zvolte, pokud s aplikací Invio začínáte a dosud jste ji nepoužívali
o Po prvotní instalaci pokračujete vždy touto volbou
Údaje zadané v tomto kroku je třeba vyplnit pečlivě a podle skutečnosti, později je může změnit pouze společnost
Geis. Po vytvoření zákazníka je třeba aplikaci restartovat.
Od tohoto okamžiku pracuje aplikace v tzv. demo režimu, který je vysvětlen výše. Tato skutečnost je uvedena
v záhlaví hlavního okna aplikace za názvem firmy.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 11/22
Následující dvě volby slouží pouze pro případ reinstalace aplikace Invio:
2. Záložka Z registračního souboru
o Zvolte, pokud provádíte reinstalaci aplikace Invio (např. z důvodu reinstalace celého počítače
nebo přenosu Invio serveru z jiného počítače) a nemáte dostupnou zálohu databáze
3. Záložka Ze zálohy
o Zvolte, pokud provádíte reinstalaci aplikace Invio (např. z důvodu reinstalace celého počítače
nebo přenosu Invio serveru z jiného počítače) a máte dostupnou zálohu databáze
Po nové instalaci (nebo reinstalaci) ještě následuje kontrola verze a synchronizace dat se systémy společnosti
Geis. Je-li počítač připojen k Internetu, proběhne aktualizace online. V případě off-line připojení je možné na
záložce Importovat ze souboru vybrat aktualizační soubor.
Časté dotazy k aplikaci Invio
Otázka: Je možné instalovat Invio na plnohodnotný SQL Server 200x, který ve firmě již používáme?
Odpověď: Není, protože by byl problém s oprávněním do databáze (účet ‘sa‘).
Otázka: Můžete nám sdělit heslo ‘sa‘ k databázi?
Odpověď: heslo nelze sdělit, ani společnost Geis nemá ‘sa‘ přístup.
Otázka: je možné se z jednoho klienta Invio připojit k více databázím (např. k lokální a síťové)?
Odpověď: ano, je to možné. Stačí upravit soubor C:\Program Files\Invio\db.cfg. Např. „localhost\GEIS“ nebo “<IP
adresa>\GEIS“.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 12/22
4. Migrace aplikace Invio z SQL 2005 Express na SQL 2008 Express
Pokud je třeba aktualizovat instalaci Invio z verze 2005 na 2008, je třeba dodržet níže uvedený postup.
Před migrací:
1. Zálohujte databázi. Detaily k zálohování databáze viz kapitola Zálohování aplikace.
2. Ručně odinstalujte SQL Server 2005 Express přes Ovládací panely. Jedná se o tyto položky v seznamu
instalovaných programů:
• Microsoft SQL Server 2005
• Microsoft SQL server Native Client
Pozor: Migrace na verzi SQL 2008 Express je možná pouze tehdy, pokud na daném počítači neběží
žádná z instancí SQL Server 2005 Express nebo SQL Server 2005.
Pokud používáte SQL Server 2005 (Express) pro jiné programy (existují další instance SQL Server 2005
Express), nemůžete provést migraci Invio na SQL Server 2008 Express.
Před odinstalováním jakékoliv instance SQL Server 2005 (Express) se ujistěte, že jste provedli zálohu
všech databází, abyste předešli ztrátě dat.
Postup migrace:
1. Ujistěte se, že máte zálohovanou databázi Invio.
2. Zkontrolujte, že verze Invio SQL 2008 je pro OS na daném počítači podporována
3. Spusťte instalátor Invio SQL 2008 v příslušné bitové verzi
4. Provede se kontrola instalace předchozí verze (SQL Express 2005). Pokud je tato verze detekována,
instalátor se ukončí a neprovedou se žádné změny. Verzi SQL 2005 (Express) je třeba nejprve ručně ze
systému odebrat.
5. Proveďte instalaci dle pokynů průvodce instalací (s přihlédnutím ke specifickým požadavkům při
instalaci na některé operační systémy uvedeným v předchozí kapitole).
6. Proveďte obnovu databáze. Detaily k obnově databáze viz příslušná kapitola.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 13/22
5. Přechod ze systému Windows XP
Pro operační systém (dále jen OS) Windows XP je ze strany společnosti Microsoft ukončena podpora ke
dni 8. 4. 2014. Po tomto datu nebudou již společností Microsoft pro tento OS vydávány aktualizace ani
opravné balíčky.
Při přechodu z OS Windows XP na novější je třeba dodržet následující postup, aby byla i po přechodu na
novější OS dodržena funkčnost klienta Invio – včetně nastavení, kompletní historie zásilek a adresáře
příjemců.
1. Zálohujte aplikaci Invio – viz kapitola Zálohování aplikace. Soubor se zálohou si uložte na bezpečné
místo (flash disk, externí disk).
POZOR: Vynecháním tohoto kroku nebude možné obnovit data z původní instalace (historie zásilek,
adresář příjemců, nastavení aplikace).
2. V závislosti na verzi nově zvoleného OS zkontrolujte kompatibilitu aplikace Invio – viz kapitola
Programové verze aplikace
3. zvolte správný instalátor Invio, jak je popsáno v kapitole Instalace aplikace a postupujte dále podle
pokynů. Věnujte pozornost specifikům instalace na jednotlivé OS, jak je uvedeno v kapitole
Programové verze aplikace
4. věnujte pozornost kapitole Reinstalace aplikace pro obnovení dat ze zálohy
5. pokud se jedná o síťovou instalaci, věnujte pozornost kapitole Nastavení firewallu pro síťovou
instalaci
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 14/22
6. Reinstalace aplikace
Instalační program Invio je k dispozici ke stažení na adrese www.baliky.cz/podpora, menu Ke stažení.
Pokud se aplikace Invio znovu instaluje na stejný počítač, je třeba nejprve provést odinstalaci aplikace a poté ještě
ručně vymazat adresář C:\Program Files\Invio a zastavit službu MS SQL (GEIS) v ovládacím panelu Služby.
Jednotlivé kroky instalace aplikace Invio jsou detailně popsány v příslušné kapitole.
Při reinstalaci je třeba rozlišit následující dvě situace:
a) Zákazník NEMÁ zálohu databáze – při této variantě obnovy přijde zákazník o adresář a historii zásilek
Zákazník musí kontaktovat svého obchodního zástupce Geis, který zajistí přípravu obnovení zákaznického
účtu v systémech Geis. Po provedení těchto úkonů na svém počítači nainstaluje INVIO a při instalaci zvolí
možnost instalace z registračního souboru, který obdrží mailem či jinou formou od společnosti Geis.
b) Zákazník MÁ zálohu databáze – historie zásilek i adresář zůstanou zachovány
Zákazník provede zálohu databáze ve staré instalaci aplikace Invio (menu Nástroje – Zálohovat databázi),
viz kapitola 3. Soubor se zálohou databáze uloží na bezpečné místo (flash disk, externí disk atd.).
Dále kontaktuje svého obchodního zástupce Geis, který zajistí přípravu obnovení zákaznického účtu
v systémech Geis. Po provedení těchto úkonů na svém počítači nainstaluje INVIO a při instalaci zvolí
možnost instalace ze zálohy, kterou si předtím vytvořil.
Po reinstalaci…
Po každé reinstalaci zkontrolujte nastavení aplikace invio, zejména nastavení tiskárny pro tisk štítků a předávacích
protokolů (menu Nástroje – Nastavení).
Pokud jde o síťovou instalaci a Invio server se nově instaluje se na počítač s jinou IP adresou nebo DNS jménem, je
třeba na všech Invio klientech změnit v instalační složce aplikace Invio (defaultně C:\Program Files\Invio nebo
C:\Program Files(x86)\Invio u 64bitové verze operačního systému) konfigurační soubor db.cfg.
Tvar záznamu v konfiguračním souboru je následující: <Invio server>\GEIS, kde <Invio server> je buď IP adresa
nebo DNS jméno počítače, kde je Invio server nainstalován.
Pokud jde o síťovou instalaci, je třeba zkontrolovat také nastavení firewallu, viz příslušná kapitola.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 15/22
7. Zálohování aplikace
V případě síťové instalace se zálohování provádí pouze na počítači s instalovanou lokální databází (kde byla
provedena lokální instalace). Existují tři možnosti zálohování:
1) ručně z aplikace (Nástroje
geis.bak.
Zálohovat databázi), ve zvoleném adresáři se vytvoří soubor se zálohou
2) automaticky z aplikace při tisku předávacího protokolu (Nástroje
Zálohovat DB volba Po vytištění protokolu)
Nastavení, záložka Tisk a SMTP, sekce
3) přes příkazový řádek – v případě opakovaného zálohování vhodnější, neboť lze zadat jako job pro
opakované spouštění.
Postup: záloha se provede příkazem “Invio -backup <cesta k zaloznimu souboru>”
Pokud je v aplikaci Invio zavedeno více firem, záloha (i obnova) je provedena automaticky pro všechny firmy.
Při opakovaném zálohování z aplikace Invio do stejné složky se starší soubor přepíše novějším.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 16/22
8. Aktualizace aplikace
Možnosti aktualizace aplikace jsou následující:
1) Aplikace se aktualizuje automaticky při spuštění, pokud je na centrálním serveru společnosti Geis nová
aktualizace k dispozici
2) Pokud proces automatické aktualizace selže, je možné provést online aktualizaci před příkazový řádek
Postup: aktualizace se provede příkazem “Invio -update“
3) Pokud nejsou online aktualizace dostupné, je možné provést offline aktualizaci databáze s použitím
aktualizačního souboru, který vám byl zaslán technickou podporou (RegistrationFile_Full.zip).
Postup: aktualizace se provede příkazem “Invio -update <cesta k aktualizačnímu souboru.zip>”
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 17/22
9. Nastavení firewallu pro síťovou instalaci
U síťové instalace je třeba vždy zkontrolovat a případně nastavit firewall na počítači, kde běží Invio server.
V základním nastavení je v systému Windows aktivován vestavěný Windows Firewall (název používaný ve
Windows 7) nebo Brána firewall (název používaný ve Windows XP). Pokud je firewall vypnutý, není třeba úpravu
nastavení provádět. Pokud je na počítači provozován firewall třetí strany, je třeba provést nastavení dle
dokumentace k tomuto firewallu.
Pokud není firewall správně nastaven, může se na Invio klientech při pokusech o spuštění aplikace zobrazovat
chybové hlášení dle obrázku níže nebo podobné (např. „Neznámý uživatel“).
Postup nastavení pro Windows XP:
Nastavení firewall se provádí v Ovládacích panelech, ikona Brána firewall systému Windows.
Po otevření nastavení je třeba na záložce Výjimky kliknout na tlačítko Přidat program… a následně kliknout na
tlačítko Procházet… a zvolit postupně tyto programové soubory:
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 18/22
•
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1*\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
•
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
*Pokud je na počítači více instancí SQL Server 2005 Express, je třeba dohledat instanci, která patří k aplikaci Invio
a zvolit podle ní správný adresář (každá instance má vlastní adresář, adresáře jsou pojmenovány číslem instance).
Instance Invio je pojmenována GEIS.
Výběr programu se potvrdí vždy tlačítkem OK. Na obrázku níže jsou již tyto soubory přidané (sqlbrowser.exe a
sqlservr.exe).
Kliknutím na tlačítko OK se ukončí nastavení Brány firewall.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 19/22
Postup nastavení pro Windows 7:
Ovládací panely Brána Windows Firewall, vlevo zvolit odkaz „Povolit programu nebo funkci průchod bránou
Windows Firewall“
V následujícím dialogu je třeba nahoře stisknout tlačítko Změnit nastavení, a dále zvolit dole tlačítko Povolit jiný
program…
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 20/22
V následujícím dialogu zvolit tlačítko Procházet… a postupně vybrat tyto programy:
•
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
•
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
Platnost pravidla upravte podle potřeby na připojení v doméně / privátní připojení (zaškrtnutím příslušných
políček v příslušném sloupci), viz screenshot níže.
Celé nastavení pak potvrdit tlačítkem OK. Výsledné nastavení vypadá jako na obrázku níže
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 21/22
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Příručka aplikace INVIO – pro administrátory
Str. 22/22
10.
Nastavení datové komunikace a proxy serveru
Pro správnou komunikaci mezi klientem Invio a servery skupiny Geis (tzn. aplikace Invio na straně
zákazníka pracuje v on-line režimu) je zapotřebí povolit na korporátním firewallu (routeru) následující:
Port:
80 (HTTP)
Typ komunikace:
TCP (obousměrně)
Server:
app1.geis.cz (80.188.35.102)
app2.geis.cz (80.188.35.103)
Pokud zákazník využívá pro připojení do Internetu proxy server, na který je třeba zadat přihlašovací údaje,
provede se toto nastavení v klientovi Invio v menu Nástroje, volba Nastavení, záložka Tisk a SMTP.
Údaje potřebné pro přihlášení vám sdělí váš správce infrastruktury.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Download

Příručka aplikace INVIO – pro administrátory