Nebuněční – Viry, viroidy, priony
Viry - Stavba virionu
Virové kapsidy
Nukleová kyselina viru
a) DNA
- dvouřetězcová
- jednořetězcová (jen u virů)
b) RNA
-dvouřetězcová (jen u virů)
- jednořetězcová
Lytický x lyzogenní cyklus viru
Rozdělení virů
• Podle druhu NK
• Podle přítomnosti a charakteru obalů
• Podle hostitele
9 Viry prokaryot (bakteriofágy, cyanofágy)
9 Viry hub (mykoviry)
9 Viry rostlin (fytoviry)
9 Viry živočichů* (zooviry)
9 Viry člověka*
*Pozn. Zoonóza je onemocnění (nejen virové) které je
přenosné ze zvířete na člověka a naopak)
Bakteriofágy a cyanofágy
• Napadají prokaryotické
buňky
Význam
• Věda a výzkum
• biologický boj
• Genové inženýrství
vektory (přenašeče) pro
geny
Viry rostlin - fytoviry
Co způsobují
•
odbarvování a projasňování cév listů, mozaikovité skvrny a jiné barevné změny
•
zpomalení růstu, svíjení listů a jejich deformace
•
odumírání jednotlivých orgánů, příp. celé rostliny
Pozn. Podle vnějších příznaků nelze zcela bezpečně určit druh viru, protože řada virů
vyvolává tytéž příznaky.
•
Proti virům neexistuje dosud účinný preparát – rostliny se většinou z infekce
nevyléčí
Časté je i pěstování rostlin záměrně infikovaných viry (pestrobarevné tulipány)
Příklady chorob
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Virus mozaiky tabáku
Virus mozaiky jabloně
Virus mozaiky chmele
Virus šarka (nejznámější u švestky)
Virus černé kroužkovitosti zelí
Virus květákové mozaiky
Virus nekrotické kroužkovitosti třešně
Virus proužkovitosti kukuřice MSV
Virus svinutky bramboru (PLRV)
Viry živočichů - zooviry
• Viry bezobratlých
• Viry obratlovců
Příklady virových chorob obratlovců
•
•
•
•
myxomatóza králíků
vzteklina (zoonóza)
slintavka a kulhavka
chřipka (zoonóza)
Virové nemoci člověka
DNA viry
• Viry bradavic
• Rakovina děložního
čípku, rakovina prsu
• Neštovice (pravé,
plané) – pásový opar
• Opar
• EB – virus
• Hepatitida B
Virové nemoci člověka – RNA viry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Virus chřipky (i ptačí)
Dětská obrna
Zarděnky
Spalničky
Vzteklina
Hepatitida A,C,E
Příušnice
Rýma
Střevní chřipky (rotaviry)
Klíšťová encefalitida
Žlutá zimnice
SARS
Virus HIV
Chřipka
• Chřipkové viry A (infikují ptáky a savce)
• Chřipkové viry B (infikují pouze lidi)
• Chřipkové viry C (infikují pouze lidi)
Klasifikace podle virových kapsidových
proteinů:
¾ hemaglutinin H
¾ neuraminidáza N
Časté mutace – spočívají ve změnách
typů kapsidových proteinů.
Příznaky onemocnění
• Napadá dýchací soustavu, virus přenášen kapénkovou infekcí
• Příznaky: horečka; bolest hlavy, kloubů; kašel; rýma; únava …
• Může být smrtelná
• Prevence – očkování (nejpravděpodobnější kmeny virů) → účinné asi 1
rok
Ptačí chřipka
•
Virus ze skupiny A označovaný jako H5N1
Přenos ptačí chřipky
•
•
Nakažení ptáci – sliny, nosní sekrety, trus
Přenos na lidi – kontakt s kontaminovanými
ptáky nebo jimi znečištěnými povrchy
Pozn. Přenos na člověka není jednoduchý, nákaze
podléhá pouze někdo (neznáme příčiny)
Hrozí pandemie?
•
Potencionálně vysoké riziko (přímá infekce z
ptáků na lidi,může se začít šířit z člověka na
člověka)
Podmínky pro vznik Pandemie:
• nový tip viru
• infekční pro člověka
• jednoduše se šířící
H5N1 splňuje první dvě podmínky (zatím!)
AIDS
•
AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome
Česky:syndrom získaného selhání imunity
•
Původce – virus HIV Human Immunodeficiency Virus
Virus lidské imunitní nedostatečnosti
• Původce patří tzv. retrovirům
RETROVIRUS (virus, který umí přepsat svojí RNA v buňce hostitele na DNA a tu pak
„chovat“ v jeho genech jako tzv. spící virus. Imunitní systém člověka virus nenajde)
Co víme – nevíme o AIDS
•
•
•
•
Kde se vzal?
Způsoby přenosu (jak se přenáší x jak se nepřenáší)
Projevy choroby
Testy na AIDS (kdy, kde, proč, na co)
Více zde
http://aids.alms.cz/cz/aids-fakta-nadeje.php
Pomoc při virových infekcích
A. Vlastní obranné mechanismy těla - imunita
1. Nespecifická imunita (teplota, zánět, fagocytóza,
interferony)
2. Specifická imunita (tvorba protilátek)
Imunita proti určitému původci pak často zůstává dlouhodobá (i trvalá) v
podobě paměťových buněk (pamatují si a umí vyrobit protilátku
proti viru, s kterým se již dříve setkaly)
B. Pomoc zvenčí – dodané preparáty (látky)
1. Chemická podpora - Neužívají se antibiotika – pouze
speciální antivirové preparáty
2. Imunizace (podpora funkce imunitního systému)
A)
B)
Aktivní – očkování – vakcína
Pasivní – vpravení hotových protilátek - sérum
Viroidy
•
Krátká jednořetězcová cyklická molekula RNA
•
•
Nemají kapsid (resp. nemají žádný obal)
Jsou odolné k vysokým teplotám
(1/10 velikosti nejmenší virové RNA).
Nejmenší známí původci infekčních chorob rostlin.
Objeveny až roku 1971, do té doby byla většina
chorob způsobených viroidy považována za virové
choroby
•
Hostiteli viroidů jsou vyšší rostliny
Nebyly nalezeny u živočichů a člověka
Do dnešního dne bylo zjištěno, že asi 40 různých chorob
rostlin je způsobeno viroidy. Způsobují zejména
zakrslost, deformaci a vřetenovitost listů
Příklady chorob
•
•
•
•
Vřetenovitost bramborových hlíz (první objevený viroid)
Bledost plodů okurek
Vrásčitost kůry citrónu
Sluneční skvrnitost avokáda aj.
Priony
- Objevitel S. Prusiner (Nobelova cena za
medicínu 1997)
- makromolekuly specifických bílkovin
- jsou schopné vyvolat smrtelné
onemocnění, jejíchž podstatou jsou
degenerativní změny nervové soustavy
(houbovitý vzhled)
- Prionová bílkovina vzniká z normální
tělní bílkoviny změnou stavby (obrázek)
- Prionové bílkoviny umí „nakazit“ svojí
špatnou stavbou „normální bílkoviny
těla“ – řetězová reakce
Prionová onemocnění
U člověka
• Kuru (přenášená rituálním kanibalismem)
• Creutzfeldt-Jakobova choroba
• Fatální dědičná nespavost
U zvířat
• Scrapie ovcí (klusavka)
• BSE u skotu (nemoc šílených krav)
• Spongiformní encefalopatie norků
• Nakaženi i další masožravci – kočky, puma,
ocelot
Všechny prionové choroby jsou smrtelné a
v současné době neléčitelné.
Pozn. U nakažených zvířat jsou „rizikové“ pouze
některé části těla (mozek, mícha, některé mízní uzliny,
slezina, brzlík a morkové kosti) v mase (svalech) nebyl
výskyt prionů prokázán.
Zdroje a studijní prameny
•
•
•
•
•
http://www.osel.cz/index.php?clanek=125
http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2003061804
http://www.biotox.cz/naturstoff/biologie/bi-subvir.html
http://www.chripka.cz/home
http://aids.alms.cz/cz/aids-fakta-nadeje.php
Obrázky
• www.google.cz
Download

Nebuněční – Viry, viroidy, priony