Velitelé, profesoři a důstojníci Vojenské akademie v Hranicích ve
šk. roce 1934 – 35
brig. gen. Zahálka Otakar – velitel VA
1. plk.gšt. Regentík Miloslav - zástupce velitele VA
2. plk. zdrav. Šmelcr Bedřich - šéflékař VA
3. pplk. pěch. Holub Antonín
4. pplk. pěch. Klapálek Karel - velitel praporu VA
5. pplk. děl. Jemelka Jan – velitel děl. oddílu VA
6. mjr. gšt. Janda František
7. mjr. pěch. Přibáň Josef
8. mjr. žen. Karnet Otto
9. mjr. tech. Ebner Rudolf – profesor matematiky a balistiky
10. mjr. vet. MVDr Lubovský Jan - šéfveterinář VA
11. mjr. just. Smejkal Bohumil
12. mjr. prov. Kolouch Jan – hlavní proviantní důstojník VA
13. mjr. konc. PhDr Dvorský Josef – profesor pedagogiky
14. škpt. gšt. Kreisler Ludvík – profesor válečných dějin
15. škpt. pěch. Nevěřil Bohumil
16. škpt. pěch. Micka Miloň
17. škpt. pěch. Hirsch Josef
18. škpt. pěch. Ledeč Eduard
19. škpt. pěch. Šlosbauer Josef
20. škpt. pěch. Kočka Josef
21. škpt. pěch. Jelínek Vladimír
22. škpt. pěch. Elbl Josef
23. škpt. pěch. Kocourek Soběslav- profesor topografie
24. škpt. pěch. Kapitola Bedřich
25. škpt. pěch. Hvízdal Josef
26. škpt. pěch. Navrátil František
27. škpt. pěch. Mothejl Václav - profesor balistiky
28. škpt.pěch. Frýbort Jan
29. škpt. pěch. Scherko Alexius
30. škpt. pěch. Štěch Jan
31. škpt. pěch. Podhrázký Metoděj
32. škpt. pěch. Vinař Stanislav
33. škpt. pěch. Surový Julius
34. škpt. pěch. Bíca Alois
35. škpt. pěch. Freisler Norbert
36. škpt. pěch. Krakovský František
37. škpt. pěch. Macoun Karel
38. škpt. pěch. Štába František
39. škpt. pěch. Rose Augustin
40. škpt. děl. Massmann Jan
41. škpt. děl. Prát Eduard
42. škpt. děl. Krajíček Ota
43. škpt. děl. Cerman Karel
44. škpt. jezd. Storch Alfons - velitel jezdecké eskadrony VA
45. škpt. tel. Jiroušek Jan
46. škpt. konc. Řípa Rudolf
47. kpt. pěch. Pukl Václav
48. kpt. pěch. Perlička Eduard
49. kpt. pěch. Setvín Bohumil
50. kpt. pěch. Teuber František
51. kpt. pěch. Osang František
52. kpt. pěch. Kafka Karel
53. kpt. pěch. Huszár Josef
54. kpt. pěch. Krchňák Emil
55. kpt. pěch. Bardon Antonín
56. kpt. pěch. Schmidt Karel
57. kpt. pěch. Tuháček Václav
58. kpt. pěch. Mašanka Jan
59. kpt. děl. Mach Jan
60. kpt. děl. Vesel Mirko
61. kpt. děl. Brodecký Jan
62. kpt. jezd. Šívr Václav
63. kpt. jezd. Svatoš Václav
64. kpt. jezd. Fric Emil
65. kpt. zdrav. MUDr Kolovrat Jan – zubní lékař VA
66. kpt. tech. Ing. Švejk Vlastimil
67. kpt. tech. Ing. Mácha Bohumil
68. kpt. konc. Krbeček Josef
69. kpt. šerm. Leder Josef
70. npor.pěch. Podhrázský
71. npor. děl. Fessl
72. npor. děl. Hradil
73. npor. děl. Adámek
74. npor. děl. Šťáva
75. npor. děl. Chvatík
76. npor. hosp. Toman
77. npor. hosp. Lukáš
78. npor. zbroj. Doubek
79. npor. šerm- Hadinec
80. por. hosp. Paul
81. por. těl. Okrouhlický
Download

Velitelé, profesoři a důstojníci Vojenské akademie v Hranicích ve šk